Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Черкаській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення:

1. Низька укомплектованість лікарськими кадрами:

Шляхи вирішення:

- міста та райони – забезпечення лікарів благоустроєним житлом;

- навчання на договірній основі у вищих медичних навчальних закладах;

- область – забезпечення гуртожитком лікарів-інтернів;

- відкриття факультету НМАПО ім. П.Л. Шупика на базі Центру підвищення

кваліфікації лікарів.

2. Основними проблемами у службі материнства і дитинства є :

- зменшення материнської, перинатальної та малюкової смертності.

Шляхи вирішення:

- здійснення регіоналізації перинатальної допомоги з ліквідацією малопотужних, не оснащених медапаратурою, відділень та утворенням міжрайонних пологових відділень з цілодобовим акушерським та неонатологічним постом. Мета – поліпшення якості медичної допомоги (в малопотужних відділеннях лікар приймає пологи 1 р на 2-3 дні та втрачає навички) та економія бюджетних коштів (вартість пологів у таких відділеннях у 2-3 р більша);

- створення в області акушерського стаціонару ІІІ рівня з метою зниження малюкової і материнської смертності;

- закінчення будівництва обласної дитячої лікарні з метою поліпшення якості надання спеціалізованої допомоги дітям, попередження інвалідності з дитинства. На даний час готова до введення в дію перша черга будівництва – обласний перинатальний центр.

3. Розбалансованість управління галуззю охорони здоров`я.

Шляхи вирішення:

- на перехідному стані реформування галузі охорони здоров`я шляхом створення відділів охорони здоров`я при райдержадміністраціях (з кількістю працівників 3-4 особи);

- взяття на районний бюджет фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій та дільничних лікарень;

- створення некомерційних комунальних підприємств, реструктуризація закладів охорони здоров`я шляхом від`єднання поліклінік від стаціонарів.

4. Недостатність бюджетних асигнувань:

Шляхи вирішення:

- раціональне використання бюджетних коштів у закладах охорони здоров`я;

- оптимізація ліжкового фонду;

- закупівля медичних послуг.

5. Забезпечення доступності і удосконалення якості швидкої і невідкладної медичної допомоги, в першу чергу сільським мешканцям.

Шляхи вирішення:

- створення пунктів швидкої медичної допомоги у сільських населених пунктах на базі реформованих у лікарські амбулаторії дільничних лікарень.

6. Боротьба із соціально-небезпечними інфекційними захворюваннями (ВІЛ/СНІД та туберкульозом) шляхом реалізації комплексу заходів щодо попередження та стабілізації рівня захворюваності.

- захворюваність на ВІЛ в області - 271,3 на 100 тис. нас. (Україна – 348,8);

- захворюваність на СНІД в області - 61,8 на 100 тис. нас. (Україна - 68,2);

- захворюваність на активний туберкульоз в області – 66,7 на 100 тис. нас. (Україна - 72,7). 

7. Створення потужної діагностичної бази лікувально-профілактичних закладів області.

Шляхи вирішення:

- будівництво та оснащення діагностично-консультативного центру обласного рівня;

- оснащення рентгенологічним обладнанням міжрегіональних діагностичних центрів.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Черкаська область посідає 23-те рейтингове місце (2004 р. – 12, 2005р.– 13, 2006р. – 11, 2007 р. - 15, 2008 – 16).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області.

Характеристика демографічної ситуації

Загальна кількість наявного населення області станом на 01.01.2010 становить 1 295 218 осіб (01.01.2009 – 1 304 250), природній приріст становить у І півріччі 2010 року (-)5170 проти (-)5462 у І півріччі 2009 року (2009р. – (-) 9407). У І півріччі 2010 року народилося 5906 немовлят, що на 227 дитини менше ніж у І півріччі 2009 року (6133). Загальна народжуваність у 2009 році становила - 9,7 ‰ (Іпівріччя 2010 року – 4,8, І півріччя 2009 року – 4,7).

В області протягом І півріччя 2010 року померло 11 076 осіб, що на 519 осіб менше за аналогічний період минулого року (І півріччя 2009 року – 11 595). Загальний показник смертності в області також зменшився і становить у І півріччі 2010 року 8,5‰, проти 8,9 ‰ за аналогічний період минулого року. Дитяча смертність до 1 року в розрахунку на 1000 народжених живими у І півріччі 2010 року зменшилась і становить 8,8 проти 9,2 у відповідному періоді минулого року.

Захворюваність населення

Про стан здоров'я населення свідчать такі показники, як поширеність хвороб, яка щорічно становить 2732,534 тис. випадків захворювань, з них вперше виявлених – близько 1024,106 тисяч. Загальний показник поширеності хвороб у І півріччі 2010 року становить 13115,2 на 10 тис. населення і формується переважно за рахунок хвороб систем кровообігу, органів дихання, травлення, кістково-м'язової, сечостатевої, ендокринної систем.

В області протягом І півріччя 2010 року відмічається зниження захворюваності населення на ішемічну хворобу серця, показник загальної захворюваності становить 1537,2 на 10 тис. дорослого населення (за І півріччя 2009 року – 1694,8). Зріс показник загальної захворюваності дорослого населення гіпертонічною хворобою – за І півріччя 2010 року показник ставить 2581,5 на 10 тис. дорослого населення (І півріччя 2009 р. – 2476,0). Порівняно з аналогічним періодом минулого року відмічається зменшення показника захворюваності на гострий інфаркт міокарда за І півріччя 2010 року становить 7,5 на 10 тис. дорослого населення (за І півріччя 2009 р. – 8,0), що свідчить про покращення діагностики інфаркту міокарду. Проте це значно нижче від показника виявлення інфаркту міокарду в розвинених країнах світу.

У І півріччі 2010 року в області зменшилась кількість інсультів у дорослого населення, показник становить 13,4 на 10 тис. дорослого населення (за І півріччя 2009р. – 14,3), в абсолютних цифрах 1445 та 1546 відповідно. В працездатному віці кількість інсультів (усі форми) також зменшилась до 342 Іпівріччя 2010 року проти 403 у І півріччі 2009 року, а захворюваність - до 4,5 проти 5,3 у І півріччі 2009р. на 10 тис. працюючого населення.

Захворюваність на онкологічну патологію в області за І півріччя 2010 року становить 14,2 на 10 тис. населення проти 15,2 за аналогічний період минулого року. Відсоток вперше виявлених занедбаних форм злоякісних новоутворень візуальних локалізацій у І півріччі 2010 року становить 20,5% проти 17,1% за аналогічний період минулого року, загальна занедбаність становить 24,9% та 22,7% відповідно.

В області стабілізувалася ситуація щодо захворюваності на туберкульоз Показник первинної захворюваності на туберкульоз у І півріччі 2010 року склав 3,06 (І півріччя 2009 року – 3,38 на 10 тис. населення). Показник смертності від туберкульозу залишається на рівні минулого року і становить 0,06 на 1000 населення. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію/СНІД зберігає стійку тенденцію до зростання показників як загальної, так і первинної захворюваності: кількість ВІЛ-інфікованих складає 3768 осіб, крім того 885 осіб з діагнозом СНІД.

ІV. Ресурси охорони здоров'я.

Мережа закладів та установ

Станом на 01.07.2010 в області функціонує 212 лікувально-профілактичних установ, які надають амбулаторну допомогу (І півріччя 2009 р.- 212), у т.ч. 9 самостійних поліклінік та 110 лікарських амбулаторій (І півріччя 2009 р.- 109); 92 стаціонарних лікарняних установи (І півріччя 2009 р. - 93) на 10981 ліжках (І півріччя 2009 р. - 11057), у т.ч. 20 центральних районних лікарень на 3868 ліжках (Іпівріччя 2009р. - 3904), 4 районні лікарні на 195 ліжок, 1 селищна лікарня на 5 ліжок та 44 дільничні лікарні (Іпівріччя 2009 р. - 43) на 460 ліжок (І півріччя 2009 р.- 470) та 554 ФАПів (І півріччя 2009 р.- 556). В області протягом звітного періоду скорочено 30 стаціонарних ліжок, але показник залишається на рівні минулого року та становить 85,0 на 10 тис. населення.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Тенденція розвитку кадрового потенціалу галузі характеризується зниженням загальної чисельності як лікарів, так і молодших спеціалістів з медичною освітою. В області залишається складною кадрова ситуація щодо забезпечення лікарями закладів охорони здоров'я. За І півріччя 2010 року їх кількість зменшилась на 5 осіб. Дефіцит лікарських кадрів, на кінець відповідного періоду – 1525 осіб. Укомплектованість штатних посад фізичними особами (лікарями) щорічно зменшується, станом на 01.07.2010 (за попередніми даними) даний показник становить 75,0%. Низький відсоток укомплектованості лікарями-лаборантами (27,8%), лікарями-патологоанатомами (50,3%), лікарями-рентгенологами (62,5%), лікарями-фтизіатрами (63,7%) та інші. Ще складнішою є кадрова ситуація на селі. Станом на 01.07.2010 в області функціонують 16 лікарських амбулаторій без фізичних осіб лікарів взагалі та 4, в яких працює лише лікар-стоматолог. Укомплектованість штатних посад молодших спеціалістів з медичною освітою також має тенденцію до зменшення. За відповідний період цей показник зменшився з 96,6% у І півріччі 2010 року до 96,1 % (Іпівріччя 2010 року). Щорічно в лікувально-профілактичних закладах області збільшується кількість лікарів пенсійного віку, питома вага, яких наближається до 30%, питома вага молодших спеціалістів з медичною освітою пенсійного віку становить 14,9%.

Матеріально-технічна забезпеченість

На проведення поточних ремонтів за І півріччя 2010 року виділено і освоєно всього 1832,319тис.грн., із них позабюджетних 422,796 тис. грн. На капітальні видатки у І півріччі фінансування не проводилося. За останні 20 років на проведення капітальних ремонтів кошти виділяються не в плановому порядку, як того потребують норми експлуатації будівель, а у разі аварійної ситуації. Порівняно з Іпівріччям минулого року обсяги фінансування зменшилися на 24 % і проблема недостатнього фінансування залишається актуальною.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

За останні 5 років бюджетні призначення на утримання галузі збільшились майже на півмільярда грн., або у 2,4 разу (2005 рік - 314,7 млн. грн., 2009 рік - 767,4 млн. грн.). Проте лише на оплату праці та споживання енергоносіїв використовується 75% бюджетних призначень. Дефіцит фінансового забезпечення обумовлює значною мірою недотримання державних гарантій відносно надання безоплатної медичної допомоги населенню та медикаментозного забезпечення пільгових контингентів хворих. Для дотримання натуральних норм харчування хворих у стаціонарних умовах потреба коштів складає близько 20,00 грн. на 1 ліжко-день, а фактично спрямовано 7,00 грн. (втричі менше потреби). Медичне обладнання та санітарний транспорт потребує оновлення. Слід відмітити, що по галузі протягом останніх років забезпечена стабільна ситуація із виплати заробітної плати, заборгованість відсутня по всій області, що є дуже важливим моментом за умови, що середня заробітна плата медичних працівників посідає передостаннє місце серед усіх галузей народного господарства і становить 1750 грн.

Залучення позабюджетних коштів

Як і в попередні роки, медичними закладами проведена значна робота із залучення позабюджетних коштів, які в 2010 році склали 24,3 млн. грн., що дало змогу вирішити багато питань з поточного утримання установ. Враховуючи, що протягом останніх років бюджетні асигнування на охорону здоров'я становлять лише 50 відсотків мінімальної потреби, очевидною є потреба суттєвих змін у підході до формування видатків на утримання галузі на державному рівні.

Зберегти охорону здоров'я як цілісну систему можливо лише за умови суттєвого збільшення видатків на її утримання як шляхом збільшення фінансового нормативу бюджетного забезпечення на 1 жителя, так і шляхом запровадження системи багатоканального фінансування галузі та в першу чергу прискорення прийняття закону України про загальнообов'язкове державне медичне страхування.

Майнова діяльність

Надходження від оренди приміщень в І півріччі 2010 року склали 1,9 млн. грн. Випадків відчуження та приватизації закладів охорони здоров'я не було.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я Черкаської області

Виходячи з основних завдань галузі охорони здоров'я, цілей і завдань, викладених в стратегічних документах державного рівня та відповідних цільових програмах керівники галузі охорони здоров'я та медичні працівники області в першу чергу будуть спрямовувати зусилля на:

- оптимізацію мережі закладів охорони здоров'я області;

- подальше реформування первинної ланки медико-санітарної допомоги на засади загальної практики-сімейної медицини;

- забезпечення необхідних бюджетних асигнувань на охорону здоров'я із залученням позабюджетних коштів;

- поліпшення матеріально-технічної бази ЛПЗ;

- кадрове забезпечення щодо чисельності медичних працівників та якості їх фахової підготовки;

- поліпшення здоров'я дітей і матерів, створення акушерського стаціонару ІІІ рівня, регіоналізацію перинатальної допомоги;

- медичну допомогу особам із соціально значущими хворобами, зокрема серцево-судинними, онкологічними, цукровим діабетом та ін.;

- боротьбу із соціально небезпечними інфекційними хворобами (ВІЛ/СНІД, туберкульоз та ін.);

- пропагування здорового способу життя;

- впровадження сучасних інформаційних технологій, програмної продукції та забезпечення функціонування електронної системи реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами системи охорони здоров'я;

- налагодження ефективної взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, направленої на забезпечення ефективного функціонування галузі охорони здоров'я області та створення належних умов функціонування медичних установ.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Черкаській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.