Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Автономній Республіці Крим у І півріччі 2010 року (реферат)

I. Проблемні питання охорони здоров'я та шляхи їх вирішення

Основними проблемами розвитку галузі є: захворюваність, інвалідність і смертність населення Криму від хвороб системи кровообігу, новоутворень і соціально небезпечних інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз); фінансування галузі на достатньому рівні; зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ; підвищення престижу професії медичних працівників за рахунок підвищення середньої заробітної плати до рівня середньої заробітної плати працівників промисловості, надання житла і представлення соціальних гарантій і пільг медичним працівникам в сільській місцевості.

II. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, АР Крим посідає 1-ше рейтингове місце (2004 р. – 14, 2005р.– 5, 2006р. – 7, 2007 р. - 4, 2008 – 6).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров`я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Чисельність постійного населення Автономної Республіки Крим на 01.01.2010 становить 1956,6 тис. осіб. За 5 місяців 2010 року в автономії народилося 8803 особи, що складає 10,8 особи на 100 тис. населення, та зменшилося проти 5 місяців 2009 року на 6,1 % (11,5 особи на 100 тис. населення).

За 5 місяців 2010 року кількість померлих жителів склала 11801 особу, що складає 14,48 особи на 100тис. населення, та зменшилося проти 5 місяців 2009 року на 3,7 % (15,32 особи на 100 тис. населення). Природний спад населення за 5 місяців 2010 року склав 3,68 особи на 100 тис. населення проти 3,82 за 5 місяців 2009 року, або знизився на 3,7 %.

Смертність немовлят за І квартал 2010 року склала 7,06 на 1 тис. народжених живими проти 10,2 у Ікварталі 2009 року. У І кварталі 2010 року зареєстровано 2 випадки материнської смертності.

Захворюваність населення

Хвороби системи кровообігу в сучасному суспільстві набувають епідемічних меж, входять до групи «хвороб цивілізації» і є однією з головних причин інвалідності і смертності населення. Серед дорослого населення показники поширеності виросли на 3,4 %, (з 59601,8 до 61621,1), а виявляємість знизилися на 7,6 % (з 6471,2 до 5979,0).

За 5 місяців 2010 року рівень захворюваності на туберкульоз знизився на 9,2 % і складає 81,3 випадки на 100 тис. населення (за 5 місяців 2009 року – 89,5). Показник охоплення населення флюорографічним обстеженням склав 476 осіб на 1 тис. населення.

За 5 місяців 2010 року знизилася захворюваність СНІДом в порівнянні з 5 місяцями 2009 року з 119 до 51особи (на 57,1 %), ВІЛ-інфекцією - з 478 до 144 особи (на 69,9 %). За 5 місяців 2010 року показник дитячої смертності складає 7,67 ‰ (за 5 місяців 2009 року – 9,6 ‰), показник материнської смертності – 22,7 на 100 тис. народжених живими (за 5 місяців 2009 року – 21,3).

Зберігається тенденція росту захворюваності злоякісними новоутвореннями. За 1 квартал 2010року захворюваність склала 290,8 на 100 тис. населення проти 278,5 за 1 квартал 2009 року. Питома вага онкозахворювань, виявлених в занедбаних стадіях, зберігається на рівні 2009 року і складає 13,2 %.

IV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів і установ

Загальна кількість медичних закладів Автономної Республіки Крим, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, та надають амбулаторно-поліклінічну і стаціонарну допомогу населенню автономії, складають 817 установ, зокрема: 14республіканських лікарень, 18міських лікарень, 6 дитячих міських лікарень, 6 диспансерів, 6 родильних будинків, 8 міських поліклінік, 6стоматологічних поліклінік, 4 госпрозрахункових поліклініки, 1 міська жіноча консультація, 5 санаторіїв, 15міських амбулаторій, 12 центральних районних лікарень, 7 районних лікарень, 11 дільничних лікарень, 148 сільських лікарських амбулаторій і 521 фельдшерсько-акушерський пункт, 25 інших лікувальних установ.

На засадах сімейної медицини надає медичну допомогу населенню 181 заклад сімейної медицини, в яких працює 374,5 дільниць ЗПСМ, у тому числі 129 самостійних амбулаторій та 18 відділень сімейної медицини. Працює 351 сімейний лікар, забезпеченість складає 1,8 на 10 тисяч населення. Сімейними лікарями обслуговується 37,0 % населення автономії, а в сільській місцевості – 57,0 %. Укомплектованість посад сімейних лікарів складає 78,0 % (за 2009 рік – 80,0 %).

Крім того, на території автономії розташовано 47 медичних закладів відомчого підпорядкування (Укрзалізниці, МВС України, Департаменту з питань виконання покарань, Мінпромполітики України, Мінтранс України, МОУ, Адміністрація прикордонної служби України, ДУС).

Станом на 01.06.2010 в лікарняних установах автономії розгорнено 16700 ліжок, проліковано 161731 хворий, в т.ч. 53604 сільських жителя і 33590 дітей. За 2010 рік скорочено 10 ліжок. Рівень забезпеченості ліжковим фондом на 10 тисяч населення склав 85,4 ліжок проти 86,2 за 5 місяців 2009 року. Середнє перебування хворого в лікувально-профілактичних установах склало 13,8 дня проти 14,1 за 5 місяців 2009 року.

Кадрове забезпечення

У галузі охорони здоров'я працює 44810 осіб, з них 7961 лікарів, 174 провізори, 17485 молодших фахівців з медичною і фармацевтичною освітою. Забезпеченість лікарями становить 40,7 на 10 тис. населення, середніми медичними працівниками – 91,5 на 10 тис. населення. Відсоток атестованих лікарів складає 75,6 %, молодших фахівців з медичною і фармацевтичною освітою - 59,3 %.

Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами в Автономній Республіці Крим складає 75,8 %; зокрема: по міських лікувально-профілактичних установах – 78,2 % (2008 р. – 77 %); по республіканських лікувально-профілактичних установах - 78,2 % (2008 р. – 75,4 %); по лікувально-профілактичних установах сільської місцевості – 74 %; по центральних районних лікарнях – 72,1% (2008р.– 71,1 %); по районних лікарнях – 70,1 % (2008 р. - 70,4 %); по сільських лікарських амбулаторіях – 73 % (2007 р. – 75 %); по дільничних лікарнях – 84,2 % (2008 р. - 82,4 %). Укомплектованість штату лікарів служби швидкої меддопомоги фізичними особами складає 62,5 %.

Укомплектованість штатних посад молодших медичних фахівців фізичними особами по лікувально-профілактичних установах Криму складає 89,1 %, у 2008 році – 89 %.

Проводиться післядипломна підготовка лікарів і молодших фахівців з медичною освітою. За 6 місяців 2010 року післядипломну підготовку пройшли 1396 лікарів і 1812 молодших фахівців з медичною і фармацевтичною освітою.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

За 5 місяців 2010 року фактичне фінансування галузевих програм з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст і районів склало 17991,6 тис. грн., з них з бюджету Автономної Республіки Крим – 16929,7 тис. грн., міст – 1042,2 тис. грн., районів – 182,4 тис. грн., зокрема: Регіональної програми Автономної Республіки Крим «Здоров'я кримчан на 2008 – 2012 роки» (постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21.11.2007 № 644-5/07) – 11175,4 тис. грн.; Республіканської програми по поліпшенню медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю в АРК на 2007 - 2010 роки (постанова Верховної Ради АРК від 21.02.2007 № 349-5/07) – 5155,9 тис. грн.; Програми протидії епідемії туберкульозу в АРК на 2007 – 2011 роки (постанова Верховної Ради АРК від 20.12.2006 № 296-5/06) – 401,5 тис. грн.; Заходів щодо проведення імунопрофілактики в АРК (постанова Ради міністрів АРК від 29.05.2003 № 267) – 335,9 тис. грн.; Програми розвитку кардіологічної і нейросудинної хірургії в АРК на 2006 – 2010 роки (постанова Верховної Ради АРК від 16.11.2005 № 1507-4/05) – 285,3 тис. грн.; Програми «Стоматологія» (постанова Верховної Ради АРК від 18.10.2000 № 1475-2/2000) – 204,8 тис. грн.; Регіональної програми боротьби з онкозахворюваннями на 2007 – 2016 роки (постанова Верховної Ради АРК від 22.11.2006 № 251-5/06) – 157,8 тис. грн.; Програми розвитку сімейної медицини в АРК на період 2004 – 2010 років (постанова Верховної Ради АРК від 22.12.2004 № 154-4/04) – 51,5 тис. грн.; Програми розвитку донорства крові і її компонентів (постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 № 920) – 34тис. грн.; Програми по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, відходу і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих СНІДом в АРК на 2009 – 2013 роки (постанова Верховної Ради АРК від 23.12.2009 № 1513-5/09) – 2,0 тис. грн.Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування і медикаменти в лікувально-профілактичних установах ветеранів війни» з 01 січня 2008 року на обслуговування ветеранів і інвалідів війни встановлені норми витрат на 1 ліжко/день: на харчування – 35 грн., на лікування – 40 грн. Ці норми виконуються в містах Сімферополі, Феодосії і Алушті, в Сімферопольському, Білогірському, Первомайському, Раздольненському і Кіровському районах, а також в КРУ «Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни», КРУ «Сакська фізіотерапевтична лікарня» і в Керченській портовій лікарні на водному транспорті.

Для створення комфортних умов із обслуговування ветеранів і інвалідів війни в лікувально-профілактичних установах автономії виділено 806 ліжок (261 палата), а також функціонують 200 ліжок в КРУ «Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни», 30 - в КРУ «Сакська фізіотерапевтична лікарня» і 20 - в Керченській портовій лікарні на водному транспорті. У палатах встановлено 165 холодильників, 144телевізори, 14 кондиціонерів, 7 тепловентиляторів. У 2010 році за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим госпіталь придбав дефибрілятор, по гуманітарній допомозі отримано 4тонометри і господарське обладнання.

За 5 місяців 2010 року проведена диспансеризація і медичне обстеження 85,2 % ветеранів війни і 95,8% - інвалідів війни, госпіталізовано до лікувально-профілактичних установ автономії 4247 осіб, 1625- в КРУ «Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни», 191 - в КРУ «Сакська фізіотерапевтична лікарня», 84– у медико-соціальний центр «Циблі» і 2 – в Одеський госпіталь для інвалідів війни. Забезпечено санітарно-курортним лікуванням 612 особи. Фахівцями КРУ «Клінічна лікарня ім. Н.А.Семашка» організовано 7 виїздів в сільські райони, проконсультовано 1162 особи, зокрема 153 ветерани війни. За 5 місяців 2010 року ветеранам і інвалідам війни безкоштовно надано ряд медичних послуг: проведено зубопротезування 1111 осіб; 5 ветеранам проведена імплантація зубів фахівцями клініки Заблоцького (м. Київ) в КРУ «Клінічна лікарня ім. Н. А. Семашка» з подальшим безкоштовним післяопераційним лікуванням в КРУ «Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни»; 1427 особам видані слухові апарати; 36 особам імплантовано штучні інтраокулярні лінзи; 4 особам встановлено кардіостимулятори. Ветерани і інваліди війни по безкоштовних рецептах за рахунок коштів місцевих бюджетів отримали медикаменти на суму 1158,4 тис. грн. У 2010 році продовжується виконання Програми АРК «Здоров'я кримчан». За 5 місяців 2010 року жителям республіки безкоштовно проведено аналізів: загальний аналіз крові – 712916; загальний аналіз сечі– 542282; аналіз крові на цукор – 478631. Проведено досліджень: флюорографії – 317640; рентгенографії – 345758; електрокардіографії – 373211; електроенцефалографії – 5512; реоенцефалографії– 23309; ультразвукових досліджень – 303823, ендоскопічних досліджень – 39583. На придбання витратних матеріалів для діагностичних досліджень профінансовано 2910,2 тис. грн., на виплату соціальної допомоги медпрацівникам сільської місцевості – 3524,8 тис. грн., закупівлю інсуліну– 4538,9 тис. грн.

Протягом 2010 року Міністерством охорони здоров'я проведена ціла низка заходів, направлених на виконання завдань, поставлених перед галуззю. Проведено 5 засідань колегії Міністерства охорони здоров'я АРК, на яких розглядалися питання:

- 11 лютого - «Про хід виконання постанови Верховної Ради АРК від 21.11.2007 № 644-5/07 «Про Регіональну програму Автономної Республіки Крим «Здоров'я кримчан на 2008 – 2012 роки»; «Про роботу в епідперіод по пандемічному сезонному грипу типу А/Н1N1/каліфорнія/04/09 і ОРВІ»;

- 25 березня – «Про підсумки роботи галузі охорони здоров'я Автономної Республіки Крим в 2009році, завдання і перспективи розвитку»;

- 22 квітня - «Про хід виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування і медикаменти в лікувально-профілактичних установах ветеранів війни» в містах Сімферополі, Євпаторії, Армянську, Алушті, Феодосії, Судаку, Красноперекопському, Кіровському, Джанкойському районах і Азовській районній лікарні»; «Про хід виконання постанови Верховної Ради АРК від 20.12.2006 № 296-5/06 «Про Програму протидії епідемії туберкульозу в АРК на 2007 – 2011 роки»; «Про хід виконання Закону України від 02.10.1996 № 394/96 «Про звернення громадян»;

- 27 травня – «Про інфекційну службу Автономної Республіки Крим»; «Про стан готовності лікувально-профілактичних установ до проведення заходів при епідускладненнях з холери і ОКИ в містах Сімферополі, Євпаторії, Судаку, Джанкойському, Білогірському, Раздольненському і Красногвардійському районах»;

- 24 червня – «Про хід виконання Указу Президента України від 19.02.2009 № 1026-VI «Про затвердження державної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих СНІДом на 2009 – 2013 роки»; «Про підсумки роботи служби отоларингології за 2009 рік».

VI. Напрями реформування галузі

Головні цілі розвитку галузі: реалізація державної політики України у сфері охорони здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, зміцнення і збереження здоров'я населення, підвищення якості і ефективності медичної допомоги населенню, виконання державних і регіональних галузевих програм; оптимізація мережі і раціональне використання ресурсів охорони здоров'я. Реформування первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості шляхом: реорганізації фельдшерсько-акушерських пунктів в лікарські амбулаторії сімейної медицини в селах з кількістю 1000 і більше жителів за рахунок реалізації Програми розвитку сімейної медицини в Автономній Республіці Крим на період 2004-2010 років, затвердженої постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22.12.2004 № 1154-4/04; підвищення оплати праці медичних працівників, що працюють в лікувально-профілактичних установах сільської місцевості, у вигляді додаткових форм соціальної допомоги (доплати і надбавки); матеріально-технічного і діагностичного оснащення лікувально-профілактичних установ згідно табелю оснащення. Впровадження нових технологій надання медичної допомоги населенню за рахунок: застосування комп'ютерних технологій для обробки електрофізіологічних інформації у відділеннях функціональної діагностики; подальше впровадження Холтерівського моніторування; широке застосування методів кольорового доплерівського картирування внутрішніх органів і судин нижніх кінцівок, відендоскопічних малоінвазивних оперативних втручань на внутрішніх органах; проведення допологових і післяпологових скануючих програм, імплантація водіїв ритму при серцево-судинних захворюваннях, розвиток дентальної імплантації зубів.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Автономній Республіці Крим у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.