Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Інфаркт міокарда (реферат)

У сучасну практику охорони здоров'я впроваджена спеціальна систе­ма реабілітації хворих на інфаркт міокарда (ЇМ) Вона включає послі­довне виконання програми фізичної реабілітації в кардіологічному ста­ціонарі, у відділенні реабілітації місцевого кардіологічного санаторію і в поліклініках за місцем проживання хворого 3 цією метою використову­ють кабінети ЛФК міжполіклінічних центрів реабілітації.

Головними принципами цієї системи є ранній початок, комплексність, використання всіх видів реабілітації, безперервність та послідовність ета­пів реабілітації

У реабілітації хворих на ЇМ виділяють 3 періоди (етапи) стаціонар­ний, одужання та підтримуючий

Основними завданнями ЛФК на стаціонарному етапі є профілактика

і лікування ускладнень ЇМ, стабілізація показників серцево судинної си­стеми, позитивна динаміка клінічних, лабораторних та ЕКГ показників, поліпшення стану та підвищення рухової активності хворих настільки, щоб до кінця перебування у стаціонарі хворий міг себе обслуговувати, підніматися сходинками на один поверх, проходити по рівній місцевості від 1 до 3 км за 2—3 рази без ознак не переносності, підготовка хворого до переведення у відділення реабілітації

Засоби ЛФК хворим на ЇМ призначають на 2 гу — 3-тю добу хворои за відсутності протипоказань і стабілізації показників серцево судин­ної системи До тимчасових протипоказань ЛФК відносять загальний важкий стан хворого, серцеву астму, набряк легень, важкі порушення ритму і провідності, виражені ознаки серцево-судинної недостатності, приступи стенокардії, аневризму лівого шлуночка, високий артеріальний тиск, кардюгенний шок, рецидивуючий перебіг ІМ, тромбоемболічні ускладнення, загострення супутніх захворювань, висока температура ті­ла та виражені лабораторні показники активності процесу

Рекомендуючи розширення рухової активності, оцінюють реакції хво­рого на дозоване фізичне навантаження Так, перед тим як перевести хворого на розширений ліжковий режим, йому пропонують посидіти у ліжку 5 хв., на палатний режим — постояти 5 хв. біля ліжка у присут­ності лікаря, на вільний руховий режим — походити по коридору 5 хв. у повільному темпі Після виконання навантаження враховують реакцію хворого, скарги, загальний стан, ЧСС, артеріальний тиск У необхідних випадках роблять ЕКГ до і після навантаження. У разі неадекватної ре­акції на навантаження у хворого можуть з'явитися біль за грудиною, запаморочення, слабкість, задишка, порушення ритму, зміни артеріаль­ного тиску, кольору шкіри На ЕКГ з'являється екстрасистолія або під­вищення сегмента тощо

Використовують 4 програми фізичної реабілітації, кожна з них перед­бачає визначені терміни перебування хворого у стаціонарі, різні темпи розширення рухової активності і призначення засобів ЛФК відповідно до класу важкості стану хворого

Індивідуальний підхід до хворого під час проведення реабілітації у стаціонарі регламентується застосуванням 3 , 4-, 5 тижневої та індиві­дуальної програм фізичної реабілітації.

Час перебування хворих у стаціонарі, терміни розширення рухової активності та призначення засобів ЛФК залежно від глибини інфаркту, наявності ускладнень та класу важкості хворого представлені в таблиці .

На суворому ліжковому руховому режимі ЛФК застосовують у формі ЛГ, яка спрямована на запобігання ускладненням, поліпшення перифе­ричного кровообігу, стимуляцію екстракардіальних факторів кровообігу й обміну у міокарді, що супроводиться поліпшенням скоротливої здат­ності міокарда та підвищенням рівня фізичного стану хворого На цьому режимі застосовують дихальні вправи, рухи у великих суглобах кінцівок, рухи головою, повороти тулуба на правий бік, підняття таза, вправи на розслаблення, Тривалість занять ЛГ 8—10 хв,

Програми

3-тижнева

4-тижнєва

б-тижнева Індивідуальна

Клас важ­кості хворого


І—II ІІ-ІІІ III IV

Рухова активність хворих,

Повертають­ся на бік

3 1-го дня

Неї 1—2-й день

На 1-2 й

день

Комп­лекс ЛГ

1

1

1

Сідають у ліжку

На 3-й день

На 7—8-й день На 8—10-й

день

Комп­лекс ЛГ

1

1

1

Встають і хо­дять по палаті

На 7-й день

На 12—16-й день На 18—20 й день

Примітка: рухову активність хворого, термін призначення ЛФК і термін перебування в стаціонарі визначає платний лікар індивідуально для кожного хворого після ліквідації ускладнень та поліпшення стану.

комплекси ЛГ, терміни перебування у стаціонарі

Комплекс ЛГ

Ходять по коридору

Комплекс

ЛГ

Виходять на вулицю

Комплекс

ЛГ

Виписування хворого зі стаціонару

Комплекс ЛГ

2

На 8—10-й

3

На 14—15-й день

4

На 21-23 й день

4

2

день На 18—20-й

3

На 22—24-й день

4

На ЗО—32-й день

4

2

день На 22—24-й

3

На 26—28 й

день

4

На 35-37-й

4

На розширеному ліжковому режимі завдання ЛФК ті ж самі, на­вантаження поступово збільшують за рахунок кількості повторень в п — лежачи та сидячи, тривалість занять 10—15 хв., 3 рази на день.

На напівліжковому (палатному) режимі ЛФК спрямована на стиму­ляцію екстракардіальних факторів кровообігу, посилення репаративних процесів у міокарді, поступове розширення рухової активності. Хворий навчається повільно ходити по палаті. ЛГ хворі виконують на стільці, тривалість занять 20—25 хв. Навантаження збільшують за рахунок ускладнення вихідних положень, збільшення кількості вправ та їх повто­рюваності. Головним тренуючим засобом ЛФК є повільна ходьба по палаті.

На вільному (загальнолікарняному) руховому режимі ЛФК спрямо­вана на адаптацію організму до зростаючих навантажень побутового ха­рактеру. Збільшується тривалість ходьби по коридору та на повітрі, хворі навчаються тренувальної ходьби по сходах приставним кроком у повільному темпі. Заняття ЛГ проводять у кабінеті ЛФК груповим мето­дом сидячи та стоячи. Призначають заняття на тренажерах з урахуван­ням толерантності до фізичного навантаження.


 

Орієнтовний комплекс вправ ЛГ для хворих на інфаркт міокарда та ІХG на вільному (загальнолікарняному) руховому режимі

1. Ходьба по залу, виконання динамічних дихальних вправ Виконувати в повільному темпі 1—2 хв.

2. В. п.— сидячи на стільці. Підняти руки вгору, прогнутися — вдих, опусти­ти вниз — видих. Повторити 4—6 разів

3. В п — те саме. Підняти пряму ногу вгору — вдих, опустити вниз — видих. Повторити 6—8 разів кожною ногою

4. В. п — руки на стегнах Встати, підняти руки вгору — вдих, повернутись у в. п.— видих Повторити 6—8 разів Темп повільний.

5. В п.—те саме. Повернути тулуб управо—вниз, повернутись у в п — ви­дих Повторити по 6—8 разів у кожен бік.

6. В. п.—сидячи на стільці, руки опустити Підняти руки вгору, ноги випрямити — вдих, повернутись у в п.— видих Повторити 6—8 разів Темп повільний

7. В п — сидячи на стільці з опорою руками на коліна Колові рухи тулу­бом Повторити по 6—8 разів у кожен бік Дихання вільне

8. В п — сидячи на стільці, руки донизу. Нахилити тулуб праворуч, протилежну руку підняти вгору—вдих, повернутись у в п—видих Повторити по 6—8 разів у кожен бік

9. В п — стоячи, ноги ширше від плечей, руки на поясі Поворот тулуба пра­воруч, руки в сторони—вдих, повернутись у в п—видих Повторити по 6— 8 разів у кожен бік

10. В. п—стоячи, тримаючись руками за спинку стільця Підняти праву ру­ку вгору, прогнутися — вдих, повернутись у в п — видах Повторити по 6—8 ра зів кожною рукою Темп середній

11. В п—те саме, руки до плечей Обертання у плечових суглобах уперед і назад По 10—15 разів у кожен бік Дихання довільне.

12. В п—стоячи, рука на спинці стільця Махові рухи прямою ногою впе­ред—назад По 10—15 разів кожною ногою Темп повільний, дихання через ніс, ритмічне

13 В п — стоячи, руки вперед перед грудьми Розвести руки в сторони — вдих, повернутись у в п — видих Повторити 6—8 разів

14 В п—стоячи, ноги ширше від плечей, руки на поясі Колові рухи тазом По 8—10 разів у кожен бік Темп повільний

15 В п—те саме Під час вдиху підняти руки вгору, з видихом нахилити ся вперед, опустити розслаблені руки Повторити 4—6 разів

16. Ходьба на місці з динамічними дихальними вправами 1—2 хв. Темп повільний.
Реферат на тему: Інфаркт міокарда (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.