Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Маркетинг

Стан торгової мережі підприємств України у 2009 році (реферат)

Департаментом внутрішньої торгівлі Міністерства економіки України підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану торгової мережі роздрібної торгівлі України за 2009 рік на підставі даних Держкомстату* та експертної оцінки спеціалістів департаменту.

І. Мережа суб'єктів господарювання (юридичних осіб) роздрібної торгівлі за видами економічної діяльності (за КВЕД)

На початок 2010 року за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) в Україні діяло 30,69 тис. суб'єктів господарювання (юридичних осіб), що здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

З них кількість суб'єктів, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля (крім торгівлі автомобілями, мотоциклами та пальним), налічувалось 11,98 тис. одиниць або 39,0% від загальної кількості; в ресторанному господарстві – 5,06 тис. одиниць або 16,5%, діяльність в оптовій торгівлі і посередництво в торгівлі – 2,29 тис. одиниць або 7,4%; в роздрібній торгівлі автомобілями, мотоциклами, пальним, їх технічного обслуговування та ремонту – 1,96 тис. одиниць або 6,4%.

Загальна кількість суб'єктів станом на 1 січня 2010 року порівняно з 1 січня 2009 року зменшилась на 0,4 в.п. (відсоткових пунктів) (або на 1,9 тис.од.), у тому числі кількість у роздрібній торгівлі зменшилась на 0,4 в.п. (або на 882 од.), у торгівлі автомобілями, мотоциклами та пальним - на 0,1 в.п. (або 150 од.). При цьому кількість суб'єктів, які ведуть підприємницьку діяльність у ресторанному господарстві, збільшилась на 0,1 в.п. (або на 60 од.), в оптовій торгівлі – на 0,2 в.п. (або на 70 од.).

 

 

Рис.1 Структура суб'єктів (юридичних осіб), що здійснюють роздрібну торгівлю, за видами економічної діяльності у 2008 та 2009 р.р.( у відсотках)

Джерело: Держкомстат

 

_____________

* інформація підготовлена на основі статистичних даних по формі «Роздрібна торгова мережа ф.№7-торг (річна) за 2009 рік»

ІІ. Мережа підприємств (об'єктів) роздрібної торгівлі в Україні

На 1 січня 2010 року налічувалось 65,3 тис. об'єктів (підприємств-юридичних осіб), що займаються роздрібною торгівлею, у тому числі 47,65 тис. магазинів і 17,68 тис. кіосків, які формують роздрібну торговельну мережу (у 2000 році кількість об'єктів торгівлі становила 103,2 тис., у 2005 році – 75,2 тис., у 2006 році – 73,6 тис., у 2007 році - 71,9 тис., у 2008 році – 69,2 тис.). За період 2005 - 2009 р.р. кількість магазинів та кіосків зменшилася на 9,9 тис., у тому числі лише за 2009 рік – на 3,9 тис. або на 5,6%. Скорочення мережі відбулося у всіх регіонах.

Рис.2. Динаміка розвитку мережі роздрібної торгівлі за 2000,2005,2007-2009 р.р ( тис.одиниць)

Джерело: Держкомстат

За спеціалізацією роздрібної торгової мережі України на 1 січня 2010 року діяло 24,6 тис. одиниць продовольчих і 23,0 тис. одиниць непродовольчих магазинів. Порівняно з 2009 роком кількість продовольчих магазинів зменшилась на 5,3% (на 1,37 тис. од.), непродовольчих – на 6,0% (на 1,46 тис. од.). Із загальної кількості непродовольчих магазинів 86,9% (21,38 тис. од.) припадало на спеціалізовані, кількість яких проти попереднього року зменшилася на 5,7% (на 1,29 тис. одиниць).

Рис.3. Мережа продовольчих і непродовольчих магазинів в розрізі регіонів за 2009 рік (одиниць).

Джерело: Держкомстат

Серед продовольчих магазинів 87,9% становили магазини з універсальним асортиментом товарів, яких на початок 2010 року налічувалось 21,66 тис. одиниць, спеціалізованих продовольчих магазинів – 2,98 тис. одиниць.

На 1 січня 2010 року діяло 1,32 тис. універсамів і супермаркетів та 188 гіпермаркетів. Найбільше гіпермаркетів було у місті Києві – 46 од., Донецькій області – 19 одиниць, Харківській області – 15 одиниць, Запорізькій області – 11 одиниць, Одеській області – 11 одиниць.

У 2009 році порівняно з 2008 роком кількість універсамів (супермаркетів) збільшилась на 46 одиниць, або 3,6%, гіпермаркетів – 19 одиниць, або на 17,4%.

Магазинів самообслуговування на 1 січня 2010 р. налічувалось 5,5 тис. одиниць, у тому числі продовольчих – 3,85 тис. одиниць, непродовольчих – 1,65 тис. одиниць. Порівняно з станом на 1 січня 2009 року їх кількість у цілому зросла на 3,3%, у тому числі продовольчих магазинів (самообслуговування) стало більше на 5,7%, непродовольчих зменшилася на 1,9%.

Мережа кіосків роздрібної торгівлі, які належать підприємствам (юридичним особам), протягом останнього року скоротилась на 5,5% і становила на 1 січня 2010 року 17,68 тис. одиниць. У містах та селищах міського типу кількість кіосків зменшилась на 6,2% і становила 14,75 тис. одиниць, у сільській місцевості – на 1,2% і налічувала 2,93 тис. кіосків.

Із загальної кількості кіосків 18,2% або 3,22 тис. одиниць припадало на аптечні кіоски, яких проти попереднього року стало менше на 15,0%.

Число автозаправних станцій за рік збільшилось на 1,7% і становило 6,7 тис. одиниць.

ІІІ. Мережа роздрібної торгівлі у міських поселеннях та у сільській місцевості

Мережа роздрібної торгівлі скоротилася впродовж 2009 року як у міських поселеннях так і у сільській місцевості. Порівняно з 2008 роком у 2009 році міських поселеннях торговельна мережа (магазинів) зменшилася на 1,58 тис. одиниць, або 4,5%, а у сільській місцевості – на 1,24 тис. одиниць, або 8,2%. Впродовж 2009 року відбулося скорочення мережі кіосків: у міських поселеннях - на 1,0 тис. одиниць (6,5%), у сільській місцевості - на 0,04 тис. одиниць (1,3%).

Рис.3. Динаміка розвитку мережі роздрібної торгівлі у міських поселеннях та сільській місцевості за 2006 -2009 р.р. ( тис. одиниць)

Джерело: Держкомстат

ІV. Забезпеченість населення мережею роздрібної торгівлі та торговими площами

Забезпеченість населення мережею роздрібної торгівлі (підприємств – юридичних осіб) у розрахунку на 10 000 жителів в цілому по Україні за 2009 рік складає 14 одиниць (у 2007 - 16 одиниць, у 2008 – 15 одиниць), у тому числі магазинів – 10 одиниць.

Забезпеченість населення торговельною площею магазинів всіх видів і типів (юридичних осіб) у розрахунку на 10 000 жителів зменшилась з 1753 кв. метрів (у 2008 році) до 1744 кв. метрів (у 2009 році). Забезпеченість у містах зменшилася з 2260 до 2251 кв. метрів, у селах - з 653 до 636 кв. метрів (рис.4).

Рис.4. Динаміка розвитку тенденцій забезпечення торговельними площами магазинів міського, сільського населення та в цілому (на 10 000 чол.) за 2000 -2009 р.р. (кв. метрів)

Джерело: Держкомстат

Торговельна площа магазинів на початок 2010 року становила 8,01 млн. кв. метрів, у тому числі у міських поселеннях – 7,1 млн. кв. метрів, у сільській місцевості – 0,91 млн. кв. метрів. Порівняно з 2008 роком у 2009 році відбулося зменшення торговельної площі майже на 0,9% або на 74,16 тис. кв. метрів, у тому числі у міських поселеннях – на 0,6% або на 41,17 тис. кв. метрів, а у сільській місцевості - на 3,5% або на 32,99 тис. кв. метрів. Торговельна площа у розрахунку на один міський магазин у 2009 році була у 2,7 рази більша, ніж на один сільський – 146 кв. метрів і 54,5 кв. метрів відповідно (у 2008 році – відповідно 202 кв. метрів і 63 кв. метрів).

Торговельна площа продовольчих магазинів у загальній структурі торговельної площі магазинів становила у 2009 році 52,5%, непродовольчих – 47,5%. Така тенденція притаманна в розрізі регіонів. Найбільші обсяги торговельних площ магазинів характерні для м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської областей.

Рис.5. Динаміка обсягів торговельної площі по продовольчих та непродовольчих магазинах роздрібної торгівлі в розрізі регіонів у 2009 році ( тис. кв. метрів)

Джерело: Держкомстат

Кількість об'єктів ресторанного господарства на 1 січня 2010 року складала 24,03 тис. об'єктів, що на 3,7% менше, ніж у попередньому році. У містах та поселеннях міського типу їх налічувалось 16,34 тис. об'єктів, у сільській місцевості–7,69 тис. об'єктів (на 1 січня 2009 року – відповідно 17,43 тис. об'єктів і 7,5 тис. об'єктів).

Кількість місць в об'єктах ресторанного господарства за цей період у цілому скоротилась на 0,9%, у тому числі у містах та селищах міського типу їх кількість скоротилась на 2,9%, у сільській місцевості збільшилась на 5,4%. У середньому на один об'єкт ресторанного господарства у містах та селищах міського типу припадало 74 місця, у сільській місцевості – 53 місця.

У структурі об'єктів ресторанного господарства найбільшу частку - 40,9%, складали кафе, закусочні, буфети. Їх кількість становила 9,8 тис. об'єктів та проти попереднього року скоротилась на 8,7%. Разом з цим діяло 10,39 тис. їдалень і 2,44 тис. барів.

Короткі підсумки. Торгова мережа роздрібної торгівлі України впродовж 2009 року відчула вплив кризових явищ. Уповільнилися темпи розвитку внутрішньої торгівлі, становище підприємств роздрібної торгівлі погіршилося внаслідок ряду причин: звуження споживчого попиту населення через скорочення реальних доходів; зростання вартості імпортної продукції внаслідок девальвації національної валюти; заборгованість суб'єктів роздрібної торгівлі перед виробниками продукції; відсутність обігових коштів у торгівлі. Ряд вітчизняних рітейлерів припинили свою діяльність, інші змогли пристосуватися до нових умов. З метою економії торгові мережі стали більше уваги приділяти підвищенню прибутковості, зменшувати витрати на маркетинг, заробітну плату, оптимізовувати процес постачання товарів тощо.

Впродовж 2009 року, як і в попередні роки, продовжувалась тенденція скорочення мережі роздрібної торгівлі в цілому. Швидшими темпами воно проходило у сільській місцевості, ніж у міських поселеннях. Разом з тим зросла кількість універсамів (супермаркетів), гіпермаркетів та магазинів самообслуговування (на 3,3%-3,6%). Зросла їх питома вага у загальній площі продовольчих магазинів впродовж 2009 року на 6,5% і склала 53,4%. Разом з тим частка універмагів та будинків торгівлі у загальній площі магазинів з торгівлі непродовольчими товарами становила у 2009 році 4,2%. Відбувається укрупнення «бізнесу» в роздрібній торгівлі, формування крупноформатних об'єктів роздрібної торгівлі, торговельних мереж.


 

Таблиця 1

Кількість підприємств роздрібної торгівлі та їх торгова площа по Україні

за 2000 – 2009 роки

(на кінець року)

Роки

Кількість магазинів,

одиниць

Їх торгова площа –

тис.кв. м

Кількість кіосків і палаток, одиниць

Всього об'єктів, одиниць

 

 

Всього

 

2000

77885

7029

25361

103246

 

2001

72277

6515

24116

96393

 

2002

66848

6054

22469

89317

 

2003

62350

5896

21499

83849

 

2004

58328

5976

20235

78563

 

2005

55804

6359

19399

75203

 

2006

54581

6847

18970

73551

 

2007

52315

7493

19573

71888

 

2008

50480

8089

18703

69183

 

2009

47651

8014

17683

65334

 

У міських поселеннях

 

2000

48072

5213

21693

69765

 

2001

44888

4839

20535

65423

 

2002

42161

4549

19261

61422

 

2003

39500

4499

18414

57914

 

2004

37631

4697

17397

55028

 

2005

36838

5187

16549

53387

 

2006

36882

5744

16032

52914

 

2007

36063

6477

16613

52676

 

2008

35343

7138

15732

51075

 

2009

33756

70970

14749

48505

 

У сільській місцевості

 

2000

29813

1816

3668

33481

 

2001

27389

1676

3581

30970

 

2002

24687

1506

3208

27895

 

2003

22850

1399

3085

25935

 

2004

20697

1279

2838

23535

 

2005

18966

1173

2850

21816

 

2006

17699

1103

2938

20637

 

2007

16252

1016

2960

19212

 

2008

15137

951

2971

18108

 

2009

13895

918

2934

16829

 


 

Таблиця 2

Забезпеченість населення об'єктами роздрібної торгівлі (юридичних осіб) та нормативні дані щодо забезпечення торговими площами магазинів

(на 10000 осіб; на кінець року; одиниць)

 

Кількість об'єктів (магазинів і кіосків)/10000 осіб

у тому числі магазинів/10 000 осіб

Торгова площа магазинів

(кв. метри)/10 000 осіб

 

2008 р.

2009 р.

2008 р.

2009 р.

2008 р.

2008 р.*

2009 р.

2009 р.*

Разом по Україні

15

14

11

10

1753

3040

1744

3120

АР Крим

17

16

12

11

1437

2810

1378

2880

Вінницька

17

16

14

13

1284

2500

1247

2570

Волинська

17

15

12

11

1395

2880

1363

2950

Дніпропетровська

13

13

10

10

2102

3360

2146

3440

Донецька

13

12

9

8

1769

2800

1817

2870

Житомирська

17

16

14

13

1559

2560

1490

2620

Закарпатська

15

14

11

10

1388

3280

1373

3360

Запорізька

15

14

11

10

2031

3140

1926

3220

Івано-Франківська

13

12

10

10

1259

2270

1193

2320

Київська

17

16

12

12

1535

2820

1563

2890

Кіровоградська

19

18

13

12

1470

2640

1400

2640

Луганська

12

12

8

8

1336

2420

1306

2420

Львівська

18

17

14

13

1698

3250

1583

3250

Миколаївська

15

13

10

9

2011

2690

1765

2690

Одеська

15

14

10

10

1943

3220

2006

3220

Полтавська

18

17

14

12

1763

2860

1694

2860

Рівненська

15

14

12

12

1692

2720

1598

2720

Сумська

14

13

11

10

1238

2690

1195

2690

Тернопільська

12

12

9

9

1183

2420

1132

2420

Харківська

13

13

8

8

1934

3390

1886

3390

Херсонська

15

14

11

11

1566

2890

1814

2890

Хмельницька

15

14

12

11

1672

2540

1514

2540

Черкаська

15

15

11

10

1595

2640

1432

2640

Чернівецька

12

11

9

8

1158

2870

1145

2870

Чернігівська

21

19

16

15

1484

2620

1399

2680

м. Київ

15

14

11

11

3217

5230

3573

5360

м. Севастополь

22

22

15

15

3100

3210

3123

3280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* норматив згідно наказу Мінекономіки від 02.09.2008 № 409 «Про затвердження Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах»


 
Реферат на тему: Стан торгової мережі підприємств України у 2009 році (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.