Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Маркетинг

Стан справ щодо оптової торгівлі України у 2009 році (реферат)

Департаментом внутрішньої торгівлі Міністерства економіки України підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали щодо оптової торгівлі за 2009 року на підставі даних Держкомстату та експертної оцінки спеціалістів департаменту.

На 1 січня 2010 року в Україні діяло 75,1 тис. підприємств (підприємств - юридичних осіб), основним видом діяльності яких була оптова торгівля.

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі за 2009 рік становив 860,9 млрд. гривень, що у порівняних цінах на 19,3% менше, ніж у 2008 році. Обсяг оптового товарообороту в 2009 році у середньому на одне підприємство зменшився і становив 11,5 млн. грн. проти 14,5 млн. грн. у 2008 році.

Загальний оборот (без ПДВ і акцизу) оптових підприємств за 2009 рік становив 954,3 млрд. гривень.

Аналіз динаміки змін загального обороту підприємств оптової торгівлі за 2009 рік порівняно з 2008 роком показує, що в сфері оптової торгівлі України відбулося зниження рівня загального обороту на 18,1%.

Таблиця 1

Структура загального обороту підприємств оптової торгівлі

Обсяг обороту

Загальний оборот

(без ПДВ і акцизу, млн. грн.)

оптовий товарооборот, млн. грн.

роздрібний товарооборот, млн. грн.

оборот від посередницької діяльності, млн. грн.

оборот від інших видів діяльності, млн. грн.

І квартал 2008 р.

245004,7

223936,6

11072,9

1733,8

8261,4

ІІ квартал 2008 р.

287420,0

260728,7

13418,6

1927,5

11345,5

ІІІ квартал 2008 р.

329105,0

295815,3

16527,9

2698,1

14063,6

2008 р.

1165545,0

1050392,9

56518,0

6190,1

52444,0

І квартал 2009 р.

199738,9

183759,6

6856,8

965,9

8156,6

ІІ квартал 2009 р.

208638,8

188107,1

9207,3

1378,5

9946,0

ІІІ квартал 2009 р.

240716,3

218046,2

11111,2

1490,7

10067,9

2009 р.

954314,7

860967,9

41142,3

6027,1

46177,6

Обсяг обороту оптової торгівлі за 2009 рік до 2008 року, %

81,9

82,0

72,8

97,4

88,1

Довідково: середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників облікового складу та позаштатних, працюючих за договорами та зовнішніх сумісників) становить 695,1 тис. осіб, що менше на 14,6% кількості працюючих у 2008 році (814,1 тис. осіб). У розрахунку на одне підприємство середньооблікова чисельність працівників підприємств оптової торгівлі у 2009 році становила 9 осіб.

Основна частина оптового товарообороту (91,4%) була одержана за рахунок діяльності 11,7% врахованих підприємств оптової торгівлі, тобто підприємств оптової торгівлі з товарооборотом від 10,1 млн. грн. до 500,1 млн. грн. і більше (таблиця 2). Порівняно з 2008 роком кількість підприємств із річним оптовим товарооборотом більше 500 млн. грн. зменшилась на 20,1%, а питома вага їхнього оптового товарообороту зменшилась на 0,1 в. п.( відсоткових пунктів).

Таблиця 2

Групування підприємств за обсягом оптового товарообороту

Кількість підприємств

Оптовий товарооборот

одиниць

питома

вага, %

млн.грн.

питома

вага, %

Усього

75132

100

860967,9

100

у т.ч. з оптовим товарооборотом

 

 

 

 

до 50,0 тис.грн.

26498

35,4

119,7

0,0

50,1–500,0 тис.грн.

14609

19,4

3288,7

0,4

500,1–1000 тис.грн.

6419

8,5

4629,9

0,5

1,1–10,0 млн.грн.

18805

25,0

66163,5

7,7

10,1–50,0 млн.грн.

6366

8,5

141399,4

16,4

50,1–100,0 млн.грн.

1268

1,7

87880,8

10,2

100,1–500,0 млн.грн.

973

1,3

192081,6

22,4

500,1 млн.грн. і більше

194

0,2

365404,2

42,4

Із загального обсягу оптового товарообороту іншим підприємствам оптової торгівлі для подальшого перепродажу реалізовано товарів на суму 491,7 млрд. грн. (57,1% від оптового товарообороту), з них енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти – 113,3 млрд. грн., зернових культур – 27,8 млрд. грн., прокату чорних металів – 18,2 млрд. грн., препаратів фармацевтичних – 18 млрд. грн., парфумерно-косметичних виробів – 14 млрд. грн., відходів і брухту чорних металів – 10,2 млрд. грн., тютюнових виробів – 9,7 млрд. грн., насіння соняшнику – 8,0 млрд. грн., молочних продуктів – 7,1 млрд. грн., легкових автомобілів – 6,9 млрд. грн., рибної продукції – 6,4 млрд. грн., алкогольних напоїв, тютюнових виробів, устаткування для автоматичного оброблення інформації, цукру, кондитерських виробів, м'яса та м'ясопродуктів, олії, мінеральних добрив азотних (5,9–2,6 млрд. грн.).

За розрахунковими даними Держкомстату, такі товари, як легкові автомобілі, устаткування для автоматичного оброблення інформації, фармацевтичні препарати, газойлі проходять більш ніж 2,1 ланки перепродажу товару, зернові культури, насіння соняшнику, нафта сира, прокат плоский гарячекатаний, відходи та брухт чорних металів, бензин моторний, мазут топковий, парфуми та косметичні вироби – до 4 ланок, продовольчі товари – від 1,5 до 4,3 ланки.

За 2009 рік у порівнянні з 2008 роком обсяг оптового товарообороту зріс на підприємствах оптової торгівлі в Тернопільській (на 50,3%), Івано-Франківській (на 23,7%), та в м. Севастополі (на 18,6%), Миколаївській (на 8,7%), Кіровоградській областях (на 7,0%), в АР Крим (на 3,7%), Волинській (на 1,3%), Вінницькій областях (на 1,1%). В інших регіонах України спостерігалось падіння оптового товарообороту.

 

 

 

У структурі обсягу оптового товарообороту більше 62% припадало на підприємства м. Києва (37,4%), Донецької (13,3%) та Дніпропетровської (11,0%) областей.

Рис. 1. Розподіл оптового товарообороту в розрізі регіонів за 2008-2009 р.р.(млрд.гривень)

Джерело: Держкомстат

Провідне місце у структурі оптового товарообороту займають непродовольчі товари. У 2009 році непродовольчих товарів реалізовано на суму 692,7 млрд. гривень, що складає 80,5% від загального обсягу оптового товарообороту у поточному році. У 2009 році порівняно із 2008 роком їх частка в оптовому продажу зменшилась на 4,7 в.п. (таблиця 3).

Таблиця 3

Товарні групи

Оптовий товарооборот, млн. грн

Частка продажу товарів, %

Оптовий товарооборот, млн. грн

Частка продажу товарів, %

2008 рік

2009 рік

Всі товари, з них:

 

 

 

 

1050392,9

100

860967,8

100

продовольчі товари

155100,4

14,8

168298,8

19,5

непродовольчі товари

895292,5

85,2

692669,0

80,5

За 2009 рік порівняно з 2008 роком зменшилися обсяги оптового продажу легкових автомобілів (на 77,2%), вантажних автомобілів (на 72,3%), нафти сирої (на 37,8%), палива дизельного (на 28,1%), бензину моторного (на 27,5%), газу природного (на 16,2%) (таблиця 4).

Зменшився оптовий продаж (в натуральному вимірі) таких товарів, як приймачі телевізійні (на 69,7%), радіоприймачі (на 31,6%), магнітофони (на 86,2%), пилососи побутові (на 57,5%), мотоцикли і моторолери (на 56,8%), холодильники і морозильники (на 39,6%), машини швейні побутові (на 36,7%).

Таблиця 4

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів

млн. грн.

Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів

за 2009 рік до 2008 року, %

2008 рік

2009 рік

Непродовольчі товари всього

з них:

895292,4

692669,0

77,4

газойлі (паливо дизельне)

76582,9

55055,0

71,9

бензин моторний

69526,7

50429,9

72,5

газ природний

51814,6

43435,5

83,8

нафта сира

17144,3

11612,4

67,7

зернові культури

32785,6

36315,3

110,8

насіння соняшнику

8364,4

10992,7

131,4

препарати фармацевтичні

24162,6

18025,8

74,6

легкові автомобілі

46375,1

12252,8

26,4

вантажні автомобілі

5247,7

1712,4

32,6

Найбільші об'єми реалізації нафти сирої у 2009 році спостерігались на підприємствах оптової торгівлі Дніпропетровської (6,0 млрд. грн.) та Волинської (4,8 млрд. грн) областей. Найбільший продаж бензину моторного здійснювався підприємствами м. Києва (20,4 млрд. грн.), Дніпропетровської (10,4 млрд. грн), Волинської (4,2 млрд. грн.), Донецької (2,7 млрд. грн.) та Київської (2,1 млрд. грн.) областей. Найвищі продажі газойлів (палива дизельного) у 2009 році здійснили оптові підприємства м. Києва (24,2 млрд. грн.), Дніпропетровської (6,7 млрд.грн.), Волинської (6,3 млрд.грн.), Донецької (2,4 млрд.грн.) областей.

 

Підприємствами оптової торгівлі за 2009 рік із загального обсягу продовольчих товарів реалізовано на суму 168,3 млрд. гривень, що на 8,5% більше, ніж у 2008 році.

Найбільше було реалізовано тютюнових виробів, м'яса і м'ясопродуктів, молочних продуктів, кондитерських виробів, алкогольних напоїв, рибної продукції, цукру, олії, пива.

У 2009 році порівняно з 2008 роком зменшилися обсяги оптового продажу олії (на 27,8%), алкогольних напоїв (на 7,7%), кондитерських виробів (на 6,4%), рибної продукції (на 3,9%). Разом з тим збільшилися обсяги оптового продажу тютюнових виробів (на 90,8%), м'яса та м'ясопродуктів (на 40,2%), цукру (на 8,6%), пива (на 3,3%) (таблиця 5).

Таблиця 5

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів

Млн. грн.

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 2009 рік до 2008 року, %

2008 рік

2009 рік

Продовольчі товари всього, з них

155100,4

168298,8

108,5

молоко і молокопродукти

13158,9

11523,7

87,6

кондитерські вироби

12086,4

11318,6

93,6

тютюнові вироби

10578,6

20186,5

190,8

алкогольні напої

10236,6

9451,3

92,3

олія

9943,9

7181,1

72,2

рибна продукція

9340,7

8980,9

96,1

м'ясо і м'ясопродукти

9077,2

12727,7

140,2

цукор

6891,9

7487,6

108,6

пиво

5656,6

5845,3

103,3

Збільшилися фізичні обсяги оптового продажу зернових культур (на 10,8%), насіння соняшнику (на 31,4%).

Значну частину оптового продажу зернових культур (у натуральному виразі) здійснили оптові підприємства міста Києва (30,7%), насіння соняшника - підприємства Дніпропетровської, Миколаївської областей та м. Києва ( в цілому 48,2%).

Частка продажу товарів виробництва України в оптовій торгівлі за 2009 рік становила 64,2% від загального обсягу продажу, або 552,6 млрд. гривень. Продаж продовольчих товарів вітчизняного виробництва становив 125,2 млрд. гривень, що менше на 0,4 в.п., ніж у 2008 року і складає 74,4% від загального обсягу продовольчих товарів в оптовій торгівлі. Непродовольчих товарів реалізовано на суму 427,4 млрд. гривень або 61,7% від загального обсягу непродовольчих товарів в оптовій торгівлі, що на 0,7 в.п. більше, ніж у 2008 році.

Таблиця 6

Товарні групи

Оптовий продаж за 2008 рік, млн. грн.

Частка продажу товарів виробництва України у товарообороті, % (2008 рік)

Оптовий продаж за 2009 рік, млн. грн.

Частка продажу товарів виробництва України у товарообороті, % (2009 рік)

Всього

товари виробництва України

Всього

товари виробництва України

Всі товари,

у тому числі

1050392,8

662239,9

63,0

860967,8

552605,3

64,2

продовольчі товари

155100,4

116079,0

74,8

168298,8

125213,1

74,4

непродовольчі товари

895292,4

546160,9

61,0

692669,0

427392,2

61,7

Довідково: частка оптової торгівлі товарами виробництва України впродовж останніх трьох років зростає: у 2007 р. склала - 62,6%, 2008 р. – 63,0%, 2009 р. – 64,2%. Частка вітчизняних продовольчих товарів у загальному обсязі продовольчих товарів склала у 2007 р. 75,1% і за останні три роки зменшується. Разом з тим непродовольчих товарів збільшується.

Рис. 2. Розподіл обсягів оптового товарообороту та оптового продажу товарів виробництва України в розрізі регіонів за 2009 рік (млн. гривень)

Джерело: Держкомстат, розрахунки департаменту внутрішньої торгівлі

В ряді регіонів частка оптової торгівлі товарами вітчизняного виробництва у 2009 році є значно нижчою, ніж середній показник по Україні (64,2%): у місті Києві - становить 44,9%, у Волинській області – 47,7%, у Київській області – 49,3%. У Харківській, Житомирській, Чернівецькій областях цей показник відповідає середньому по країні і становить відповідно 63,3%; 64,3%; 64,6%.

В Україні переважно за рахунок вітчизняних виробників формується оптовий ринок кам'яного і бурого вугілля, чавуну, прокату чорних металів, сірки рафінованої, карбонату натрію (соди кальцинованої), лісоматеріалів, деревини, портландцементу та цементу глиноземного, зернових культур, насіння соняшнику, великої рогатої худоби, свиней, молочної та маргаринової продукції, олії, цукру, солі, тютюнових виробів, горілки й інших міцних спиртових напоїв, вина ігристого, пива, безалкогольних напоїв і соків фруктових та овочевих.

Товарні запаси за 2009 рік на підприємствах оптової торгівлі зменшились і становили 73,3 млрд. грн. проти 86,0 млрд. грн. у 2008 році (на 14,8 %). У загальних обсягах запасів частка непродовольчих товарів складає 75,6 %, решту – продовольчі товари (24,4 %) (таблиця 7).

Таблиця 7

Запаси по товарних групах

Обсяги запасів, млн. гривень

у % до підсумку

Обсяги запасів, млн. гривень

у % до підсумку

2008 р.

2009 р.

Всі товари,

у тому числі

85956,8

100

73262,3

100

продовольчі товари

18206,0

21,2

17843,2

24,2

непродовольчі товари

67750,8

78,8

55419,1

75,6

На складах оптових підприємств станом на 1 січня 2010 року були значні залишки: зернових культур – 3,4 млн. тонн, насіння соняшнику – 0,78 млн. тонн, вугілля кам'яного – 0,6 млн. тонн, бензину моторного – 0,2 млн. тонн, газойлів (палива дизельного) – 0,2 млн. тонн, автомобілів легкових – 21,3 тис. штук, автомобілів вантажних – 2,2 тис. штук, препаратів фармацевтичних – на суму 4,2 млн. гривень, парфумів і косметичних виробів – 0,55 млн. гривень.

У запасах продовольчих товарів горілка і лікеро-горілчані вироби займали 11,1%, цукор – 2,8%, рибна продукція – 5,4%, молочні продукти – 2,2%, тютюнові вироби – 8,9%, кондитерські вироби – 3,9%.

Короткі підсумки. Впродовж 2009 року стан оптової торгівлі України характеризується такими факторами:

- зменшенням обсягів обороту оптової торгівлі відбулося через зниження промислового виробництва та зменшення обсягів зовнішньоторговельних операцій;

- зменшенням споживчого попиту, що пов'язане зі зниженням реальних доходів населення та із згортанням споживчого кредитування населення на фоні підвищення вартості обслуговування раніше отриманих валютних кредитів;

- курсовою нестабільністю та девальвацію гривні, що призвело до зростання собівартості виробництва, яке використовує в проміжному споживанні матеріальні ресурси імпортного походження.
Реферат на тему: Стан справ щодо оптової торгівлі України у 2009 році (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.