Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Маркетинг

Маркетингові дослідження для салону мобільних телефонів (курсова робота)

Місія та цілі

Місією фірми є :

· забезпечення споживачів високоякісною продукцією;

· надання послуг, які б задовольняли бажання будь-якого клієнта;

· забезпечити майбутніх споживачів найкращою інформацією про мобільні телефони.

Цілі фірми :

v довгострокові (більше 5 років):

§ розширити ринок збуту;

§ вийти на ринок у західному регіоні України;

v середньострокові (від 1 до 5 років):

§ підвищення репутації фірми за рахунок покращення сервісу;

§ підвищення конкурентоспроможності послуг, які надаються;

§ розширення сегменту на внутрішньому ринку;

v короткострокові (до 1 року):

§ підвищення кваліфікації персоналу;

§ проведення маркетингових досліджень;

§ розширення асортименту продукції.


 

Виявлення проблем фірми

Виявлення проблеми фірми "Sun Sky” проводилось в основному шляхом опитування керівників та безпосередньо продавців магазинів-салонів. Це дало змогу отримати порівняно надійну інформацію про проблеми фірми.Створений, на основі опитування, та проструктурований каталог проблем є основою для побудови графу проблем. Структуризація проблеми фірми"Sun Sky” : основна проблема – зменшення частки ринку реалізації мобільних телефонів. Граф проблем: Граф проблем, розроблений нашою фірмою , наведено в додатку. В загальному основною проблемою для "SunSky” є зменшення частки ринку реалізації мобільних телефонів. Виявлено, що основні чинники , які впливають на цю проблему можна поділити на чинники макро- та мікросередовища. Наступна їх класифікація описана у додатку.

Шляхи вирішення цих проблем детально будуть описані у наступних розділах: формування робочої гіпотези та опис стратегії розвитку фірми.

Формування робочої гіпотези.

Робоча гіпотеза - це ймовірне припущення про суть і шляхи розв'язання проблеми або алгоритму розв'язання виявлених проблем.

Робоча гіпотеза випливає з проблеми – основної задачі дослідження.

Для фірми "Sun Sky” потрібно сформулювати декілька робочих гіпотез для вирішення виявлених проблем і визначити категорії відбору серед найбільш ефективних.

Отже, для того, щоб збільшити частку ринку мобільних телефонів потрібно

§ покращити маркетингову діяльність компанії

· провести збір первинної так вторинної інформації;

· підвищити ефективність рекламної кампанії;

§ розширити асортимент товарів та послуг

· розширити коло постачальників;

· закупити нові марки мобільних телефонів та аксесуари до них

Критерієм відбору альтернативи (робочої гіпотези ) слугуватиме прибутковість фірми в короткостроковому та довгостроковому періодах.

Планування маркетингових досліджень. 

Для успішного проведення маркетингового дослідження потрібно спланувати збір вторинної та первинної інформації.

Основні види маркетингових досліджень:

§ Залежно від цілей – описові, пошукові, експериментальні;

§ Залежно від виду інформації – кабінетні та польові;

§ Залежно від сукупності осіб – звичайні та панельні, тобто проведення повторного дослідження через певний проміжок часу.

 

Організація маркетингових досліджень.

При вирішенні питань щодо організації маркетингових досліджень необхідно врахувати ряд факторів:

· Вартість дослідження ;

· Наявність досвіду досліджень та необхідність спеціалістів;

· Знання даної продукції та сфери послуг;

· Об'єктивність у проведенні результатів досліджень;

· Наявність програм для обробки результатів дослідження та спеціального обладнання.

Розробка програми досліджень вимагає визначення потреб фірми в інформації.

Для проведення даного дослідження потрібна наступна інформація:

- Демографічні, економічні та соціальні характеристики користувачів мобільними телефонами;

- Моделі поведінки користувачів мобільними телефонами (як часто користуються мобільним зв'язком , послугам якого оператора надають перевагу);

- Відношення покупців до нових послуг салону "Sun Sky” ( чи відмовляться покупці від послуг своїх салонів мобільних телефонів, чи достатньо якісне обслуговування споживачів, щоб конкурувати з іншими салонами );

- Позиція конкурентів на ринку.

Ця та інша інформація допоможе визначити, що варто зробити, щоб підвищити прибутки фірми, задовольнити потреби споживачів.

Кабінетні дослідження і аналіз вторинної інформації

Кабінетні дослідження передбачають збір вторинної інформації. Вторинну інформацію стосовно до підприємства можна поділити на : внутрішню, яка існує в межах самого підприємства у вигляді різноманітних планів, статистичних звітностей та зовнішню, яка в свою чергу ділиться на бібліотечну та синдикатну.

Повністю забезпечити потребу компанії в інформації про користування мобільними телефонами , про кон'юнктуру ринку мобільних телефонів – салонів мобільного зв'язку у м. Львові можна в бібліотеці (газети, журнали) та за допомогою Internet.

Під час збору вторинної інформації можуть виникнути деякі проблеми. Деякої необхідної інформації може просто не існувати. Вторинну інформацію потрібно досконало вивчити, щоб переконатись у її релевантності, достовірності, актуальності, об'єктивності. Вторинна інформація є хорошою відправною точкою для дослідження і часто допомагає визначити проблеми, які виникають перед компанією.

При зборі вторинної інформації за допомогою Internet. Було встановлено, що основними конкурентами фірми є

Ø Фірма "НТОН”, яка працює на ринку телекомунікацій Львова близько 2-х років і представлена : ТзОВ "Мережа мобіл-салонів НТОН” та СП "НОТ”;

Ø Фірма "Менс”, найбільший ділер UMC на теренах Західної України, це мережа мобільних салонів у містах Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному та ін.

Також у Львові діють такі салони мобільного зв'язку , як ТзОВ "Ласка”, фірма "Миро”, ТзОВ "Стимул-Сервіс”, ТзОВ НВП "Інтеком” тощо.

Однак в більшості випадків вторинні дані не можуть представити всієї необхідної інформації, і тому компанія повинна зібрати первинну інформацію.

Для контролю надійності вторинних даних потрібно врахувати такі фактори:

o Цілі, які переслідувала фірма, збираючи дану інформацію;

o Кваліфікація та компетентність працівників, які займались збором вторинної інформації

o Методи, які використовувалися при зборі даної інформації;

o Узгодження зібраної інформації.

 Планування польових досліджень та збір первинної інформації

Найкращим методом збору первинної інформації є опитування та спостереження. Оскільки компанії потрібна інформація про знання людей, їх погляди, переваги чи споживацьку поведінку , то найкраще дізнатись про це безпосередньо у споживача.

Під час опитування також можна провести спостереження за людиною, що дасть змогу перевірити чи правдиву інформацію надає чи ж просто відповідає аби відповісти.

Із видів особистого інтерв'ю вибрано індивідуальне, яке являтиме собою бесіду з людьми на вулиці та в магазині. Час опитування не перевищуватиме півгодини. Опитуваним особам (за їх вибором) будуть надані знижки на купівлю одного з товарів магазину-салону або ж участь у розіграші призів від салону "Sun Sky”.

Також одночасно інтерв'ю можна проводити за допомогою Internet . користувачам и комп'ютерної мережі є заможна та високоосвічена аудиторія, більшість якої складають чоловіки. Саме ця верства населення є в основному клієнтами нашого салону, який також пропонує товари та послуги по мережі.

Перевагою цього методу є швидкість та рентабельність. Дослідження з допомогою Internet є відносно дешевим методом збору інформації, до того ж розмір вибірки значно не впливає на затрати.

Інструменти дослідження

Перед опитуванням потрібно розробити анкету, провести пробне опитування, а потім роз тиражувати і використовувати в широких масштабах.

Анкета складається із вступу, в якому вказано з якою метою проводиться опитування (маркетингове дослідження) та запитань : відкритих і закритих.

Відкриті питання дадуть можливість дізнатись, що думають люди, а закриті – скільки людей так висловлює однакову думку на те чи інше закрите питання. До того ж закриті питання дають інформацію, яку легше інтерпретувати і представити у вигляді.

Формування вибірки

Оскільки висновки маркетингового дослідження робляться про великі групи споживачів на основі вивчення поведінки невеликої частини населення, яка повинна бути підібрана таким чином, щоб представити всіх користувачів мобільних телефонів в цілому, тому був вибраний такий метод вибірки, як умовна випадкова вибірка. Інтерв'юер, за власним вибором, опитує людей, які на його думку зможуть забезпечити найдостовірніші результати. Отже, основними респондентами будуть власники мобільних телефонів.

Для даного опитування обсяг безповторної вибірки становитиме 40 чоловік. Будуть опитуватися респонденти різних вікових категорій, з різними видами занять та вподобань.

Обґрунтування питань в анкеті Анкета створена для проведення маркетингового дослідження з метою проведення сегментації ринку.

Спочатку увазі респондента представляється звернення , в якому наявне мотивоване спонукання до активної співпраці з інтерв'юером.

Всі питання анкети розташовані у відповідному порядку.

Після відповіді на перше питання про наявність у респондента мобільного телефону визначається доцільність проведення подальшого опитування. Наступні три запитання дають можливість отримати інформацію, яким моделям телефонів та операторам мобільного зв'язку люди надають перевагу.

Подальші запитання дають змогу дізнатися, які мотиви спонукають до купівлі мобільного телефону, які якості телефону є головними для споживачів.

Також отримується інформація про послуги, які надаються у салонах конкурентів та їх якість обслуговування. Думка респондентів про акції, які проводяться в салонах, дає можливість удосконалити власну комунікаційну політику.

На закінчення в анкеті подається непряме питання про рівень достатку рес -пондентів, що після аналізу даних дає змогу сегментувати ринок. Теж додаються питання про вік опитуваних осіб та їх рід діяльності, щоб мати інформацію, які верстви населення користуються мобільним зв'язку.


 


АНКЕТА


 

Салон-магазин мобільного зв'язку "Sun Sky

Пропонує відповісти ВАМ на запитання даної анкети.

ВАША думка для нас є найважливішою, адже саме вона допомагає реалізувати ВАШІ сподівання щодо покращення сервісу нашого салону.

Будь-ласка, дайте чіткі та достовірні відповіді на нижче поставлені запитання – і ВИ не пожалкуєте!

Адже кожен респондент, який заповнить анкету (за власним вибором) отримує 3% знижку на придбання мобільного телефону або ж автоматично стає учасником лотереї і має шанс стати володарем чудових ПРИЗІВ !!!

Для правильного заповнення анкети потрібно поставити позначку навпроти того твердження, яке відповідає ВАШІЙ думці або ж написати власну думку .

Дякуємо за допомогу!

Запитання №1

Чи володієте Ви мобільним телефоном?

Так Ні Запитання №2

Якою маркою мобільного телефону Ви володієте?____________________________

Запитання №3


Почніть із цифри того мобільного телефону , якому Ви надаєте перевагу, і розставте мобільні телефони за ступенем важливості:

Alcatel

6

7

8

9

10

Sony

Ericsson

Philips

Sumsung

Siemens

Motorola

LG

23

3

4

5

Nokia

Trium

1


 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання №4

Послугами, якого оператора Ви користуєтеся?

UMC

КиївСтар GSM

Dgtell

Інше_________________________________

Запитання №5

Для чого Вам мобільний телефон?

Віддаєте належне моді

Для відчуття власної значущості

Для забавки

Використовуєте як засіб негайного зв'язку

Інше ______________________________________________

Запитання №6

Які якості мобільних телефонів є для Вас головними?

Зручність у користуванні

Наявність підключення до Internet

Наявність в меню ігор (для відпочинку)

Наявність мікрокомп'ютера

Інше _______________________________________

Запитання №7

Чи значну роль при купівлі мобільних телефонів відіграє форма, колір, входження до комплекту зарядного пристрою?

Форма так ні

Колір так ні

Входження до комплекту зарядного пристрою

так ні

Запитання №8

Чи користуєтесь Ви міжнародним зв'язком (Rouming, СтарСвіт, ...) ?

Так

Ні

Запитання №9

Послугами якого салону мобільного зв'язку Ви користуєтесь?

Не користуюсь

"Менс”

"Нтон”

"Еванс”

інший ______________________

Запитання №10

Якими послугами Ви користувались у салонах мобільного зв'язку ?

Не користувався

Заміна панелі мобільного телефону

Ремонт мобільного телефону

Підписання контрактної угоди

Електронне поповнення рахунку

Розблокування мобільного телефону

Заміна мови, інтерфейсу

Інше _______________________________________

 

Запитання №11

Чи задовольняє Вас рівень обслуговування?

Так

Ні

Не повністю

Запитання №12

Чи привертають Вашу увагу акції, які проводять салони мобільного зв'язку ?

Так, беру участь, якщо маю можливість

Цікавлять лише як додаткова інформація

Ні, мене це не цікавить

Запитання №13

До якої групи споживачів Ви себе відносите?

Покупці орієнтовані на найменшу ціну

Покупці орієнтовані на найвищу ціну

Покупці орієнтовані на співвідношення ціна-якість

Запитання №14

Ваш вік ?

До 20-ти років.

20 –30 років.

30 – 40 років.

Від 40 років і старше

Запитання №15

Ваша стать ?

Чол. Жін.

Запитання №16

Ваш рід діяльності?

Учень.

Студент.

Приватний підприємець.

Робітник.

Службовець.

Пенсіонер.

Безробітний.


 

Обробка та аналіз отриманих результатів

В результаті проведених опитувань фірма отримала дані, які були оброблені за допомогою комп'ютера :

1. Оскільки вибірка є умовно випадковою, то частка власників мобільних телефонів є високою.
2. Дізнавшись про марку мобільного телефону, яким володіє респондент, було визначено рівень доходу респондента.

3. За допомогою опитування було встановлено, які телефони найбільше приваблюють людей.

4. Оскільки абонементів на UMC є менше, ніж на "Київстарі GSM" , то для цього оператора потрібно провести ефективну рекламну кампанію та ввести ряд знижок на мобільні телефони при підключенні.

5.Для більшості респондентів мобільний телефон – це засіб миттєвого зв'язку, який допомагає ефективно та швидко вирішувати негайні проблеми, як з родиною , так із партнерами по роботі (для приватних підприємців).

6. Для користувачів мобільними телефонами найголовнішими є зручність у користуванні(76%) та привабливий зовнішній вигляд(12%).

7. Найбільшу роль при купівлі мобільного телефону відіграє наявність у комплекті зарядного пристрою, а вже потім форма та колір.

8. Найперше місце серед салонів, яким надають перевагу займають "Менс” та "НТОН”

9. Більшість опитаних не користується міжнародним зв'язком (63%), проте бажало б.

10. В салонах мобільного зв'язку найчастіше користувались такими послугами, як :

ремонт мобільного телефону (38%);

заміна мови, інтерфейсу(15%);

електронне поповнення рахунку(14%)

11. На запитання чи задовольняє послуга 45% відповіло "так”, 23%

"ні” і 32% "не повністю”

12. Майже всі опитані респонденти (86%) безпосередньо участі не брали, і лише незначна частина (14%) зацікавлені в заходах такого роду.

13. На непряме питання про достаток респондентів було отримано такі відповіді:

14. Вікова категорія опитаних в середньому від 19 до 37 років.

15.Більшість опитаних становили студенти, приватні підприємці та службовці.

Екстраполяція .

Оскільки було опитано не всю генеральну сукупність, а лише її частина, тому результати дослідження слід перенести на всю генеральну сукупність, тобто провести екстраполяцію. І якщо вибірка достатньо репрезентативна, то результати екстраполяції будуть досить точно визначати реальну картину, що склалася.

Сегментування і позиціонування

Метою вище наведеного проведення і опису маркетингових досліджень було якомога точніше визначення ринкового сегмента, на якому працює підприємство. Адже правильне визначення ринкового сегменту – половина успіху.

Внаслідок аналізу отриманих результатів від проведеного маркетингового дослідження проведемо сегментацію ринку за такими параметрами:

- за географічним принципом – було вибрано ринок м. Львова (внутрішній регіональний ринок), що дає змогу оцінити ступінь насиченості даного ринку;

- за соціально – економічним принципом. Наша продукція та послуги орієнтовані на споживачів з високим рівнем доходів та незначної частки з середнім;

- сегментація за психологічним принципом передбачає урахування типу особистості та стилю життя. Ми пропонуємо чохли до мобільних телефонів у різному вигляді: у вигляді м'яких іграшок для молоді та звичайні (для ділових людей). Крім того ми пропонуємо кожному покупцеві можливість індивідуального підбору мобільного телефона в залежності від особливостей характеру. Крім того дослідно доведено, що споживачі-інтроверти більш консервативні й систематичні у своїй поведінці при здійсненні покупок. Також потребують різних маркетингових підходів споживачі-традиціоналісти, новатори, естети, життєлюби, ділові лідери, любителі втіх.

Графічно сегментація залежно від віку та рівня доходів виглядатиме так:

Рівень доходів


 

високий

 

 

середній

 

 

низький

 

 

41-65р.

Вікова категорія

26-40р.

18-25р.

Отже, салон - магазин скеровуватиме свої заходи для задоволення потреб осіб середньої вікової категорії з середнім рівнем достатку.


 

Аналіз кон'юнктури ринку

 

Салон - магазин „SunSky” є порівняно ще новачком у сфері реалізації мобільних телефонів та надання відповідних послуг, адже його діяльності лише 1.5 роки. Проте за цей час вона порівняно багато досягла : було створено постійне коло споживачів, розширено асортимент продукції двічі, створено нові послуги – встановлення мобільного в авто, наприклад.

Фірма працює на ринку мобільних телефонів, що має досить стабільну кон'юнктуру ринку, оскільки спостерігається відносна стійкість цін на товар та велика активність як споживачів такі постачальників.

На даному ринку послуг існує безліч конкурентів салону магазину”, проте є такі, які не здатні вистояти в умовах такої конкуренції. Ці салони мають невеликі приміщення, невелике коло споживачів.

В свою чергу такі широко відомі магазини-салони як Менс, Нтон, Еванс...утримують досить сильні позиції на ринку.

Саме в цих салонах даний магазин-салон баче найбільших конкурентів, які проводять досить потужну маркетингову політику.

В додатку наведено ряд фірм, які є конкурентами салону та характеристика діяльності відомих салонів „Менс”, „Нтон”. З цієї характеристики видно, що


 

Позиціонування

Для проведення позиціонування товару фірми було проведено характеристику діяльності конкурентів, насамперед таких салонів як: Менс, Нтон, Аванс, SV.COM. та інші.

Результати порівняння подано у вигляді схеми позиціонування товару. На схемі нанесено всі позиції конкурентів та проводиться пошук незадоволеної споживчої потреби.

Якість надання конкуренції

висока

середня

низька

низька

середня

висока

Ціна послуг

Незадоволена потреба споживача

Позиції фірм-конкурентів

Менс

Нтон


 

Як видно з схеми незадоволеною залишається потреба в якісному наданні послуг за відповідно нижчу ціну, ніж встановили такі фірми, як Менс, Нтон ...

Тому салон-магазин „SunSky” вибрав собі цю позицією також з метою розширення свого кола клієнтів.

Товарна політика

 

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його розробляє підприємство для свого цільового ринку, є товар. Виважена і послідовна товарна політика закладає підвалини нашого ринкового успіху. Тобто нашій фірмі необхідно сформувати товарний асортимент, створити привабливу упаковку товару із використанням штрих-коду, розробити ефектну товарну марку(наведено вище).

Формуючи товарну політику, фірма неодмінно повинна працювати над оновленням асортименту і виведенням на ринок нових товарів.

Асортиментна політика магазину – салону складається з :

v Мобільні телефони:

Ø Siemens (A35, А40, А50, С45, М35 )

Ø Nokia (3310, 3350, 5110, 6510, 8310)

Ø Sumsung (R 210, SGH – A300, S 300)

Ø Trium

Ø Ericsson (R 380s, T 65, A 3618)

Ø LG (LG - 510 )

Ø Alcatel (310)

Ø Motorola (T 190, V 50, V 999, T 191)

Ø Phillips (Xenium, Genie)

Ø Mitsubishi (Eclipse)

v Аксесуари до мобільного телефону:

ü Змінні панелі до різних моделей телефонів(20 видів);

ü Чохли до мобільних телефонів (шкіра, легка пластика, шкірозамінник);

ü Зарядні пристрої;

ü Підставки для мобільних телефонів;

ü Офісні та радіотелефони;

ü Картки поновлення рахунку

Підкріплення позиції товару на ринку супроводжується організацією ефективного сервісу, наданням гарантій... Оскільки наш товар є товаром третього рівня – товар з підкріпленням, то салон надає такі послуги:

Ø Надання гарантій при купівлі;

Ø Тестування мобільних телефонів;

Ø Ремонт мобільних телефонів;

Ø Пришивка органайзера, меню, ...

Ø Заміна панелі мобільного телефону;

Ø Встановлення мобільного телефону у автомобілі замовника;

Ø Укладання контракту з UMC або старт з Sim-Sim пакета ;

Ø Встановлення підключення до мережі оператора "КиївStar GSM” , контрактний абонент "ACE & BASE”

Упаковка

В умовах насиченого ринку дедалі більшої вагомості набуває упаковка товару, яка є іміджем фірм і предметом новаторського пошуку.

Враховуючи ці аспекти керівництво „SunSky” також прийняло рішення про використання упаковки. Але дана фірма не є виробничим підприємством, тому упаковка є зовнішньою і являє собою паперовий пакет. Цей фірмовий пакет використовується у вигляді подарунку споживачеві, який придбав телефон чи інший товар, щоб помістити туди покупку.

Макет упаковки наведено в додатку 1.

Цінова політика фірми

 

Ціна – один з важливих елементів комплексу маркетингу, який може не тільки повернути виробникові витрати на виробництво і продаж, а й дозволити отримати прибуток. Тому розробка ціни на товар є дуже клопіткою та важливою для підприємства роботою, особливо для салону „Sun sky” , який протягом року вже набув деяких необхідних для успішної діяльності у майбутньому навичок і на даний час за допомогою цінової політики збирається розширити ринок збуту і захопити нову частку ринку. Це дозволить йому закріпитись на ринку і значно покращити імідж.

Тому магазин-салон, провівши необхідні обчислення одержав такі дані :

№ п/п

Стаття витрат

обсяг

%

1

2

3

4

1

Основні матеріали (закупівля асортименту товарів у виробників)

32500

-

2

Допоміжні матеріали (комп”ютери, офісна техніка)

7000

-

3

Витрати на комунальні послуги (електроенергія, вода, парове опалення, телефонні послуги)

2050

-

4

Платежі по обов”язковому страхуванню товаро-матеріальних цінностей

6240

15

5

Всього прямих матеріальних витрат

47840

-

6

Основна зарплата виробничих працівників

2855

-

7

Додаткова зарплата (доплати, надбавки, премії)

428,25

15

8

Відрахування на соціальне страхування

266,27

8,11

9

Відшкодування зношених інструментів та пристроїв

7176

15

10

Витрати на отримання та експлуатацію обладнання

8565

300

11

Інші виробничі витрати

285,5

10

1

2

3

4

12

Виробнича собівартість

67416,02

-

13

Позавиробничі витрати

1348,32

2

14

Платежі за процентами за короткострокові кредити банку

20629,3

30

15

Відрахування у фонд шляхового господарства

275,06

0,4

16

Повна собівартість

91691,18

-

17

прибуток

18338,24

-

18

Податок на прибуток

55

0,3

19

Ціна з податком на прибуток

110084,42

-

20

ПДВ

22016,88

20

21

Проект ціни з ПДВ

132101,3

-

Враховуючи це ми встановили різні ціни в залежності від виробника і моделі телефону:

Samsung – від 587 до 1200 ,

Siemens – від 495 до 530,

Alcatel – від 250 до 350,

Motorola – від 525 до 850,

Nokia – від 570 до 1500,

Mitsubishi – від 600 до 899,

LG – від 1345 до 1780,

Philips – від 943 до 1358,

Ericsson – від 578 до 1450 (за Sony Ericsson).

В загальному точка беззбиткової роботи підприємства буде виглядати так, як показано у додатку . Також враховуючи високу еластичність послуг, що описано у матриці класифікації потреб, наша фірма розробила спеціальні картки постійного клієнта на знижки при покупці телефона в нашому салоні. Зразок такої картки наведено у додатку 2.

Можна сказати, що розроблена нами цінова політика теоретично повинна дозволити нам одержувати певний стабільний дохід, але це потребує перевірки на практиці.

Комунікаційна політика підприємства

Для підприємства дуже важливим є забезпечення інформаційного зв'язку між виробником, кінцевим споживачем та іншими учасниками каналу розподілу. Ці зв”язки необхідні для більшої поінформованості споживачів про всі можливі товари і послуги, які надаються нашою фірмою. Тому при розробці системи маркетингових комунікацій (надалі СМК) підприємство переслідувало такі цілі:

1. Створення образу престижності фірми та її товару.

2. Інформування про нові товари, послуги та можливе місце їх придбання.

3. Заохочення учасників каналу, тобто стимулювання збуту тощо.

Для їх досягнення застосовувались такі заходи:

1. реклама (у трамваях, на радіо, у газетах, спеціалізованих журналах, за допомогою сувенірів).

2. стимулювання збуту (надання знижок, проведення акцій).

Використовуються такі види реклами:

1. реклама образу фірми,

2. рубрична реклама.

Зразок рекламного звернення до споживачів по телебаченню наведено у додатку 5.

Застосовувались такі методи стимулювання збуту:

1. стимулювання споживачів,

2. стимулювання власного торгового персоналу.

Стимулювання споживачів проводиться за допомогою 5% знижок, надання якісних професійних послуг і телефонів. Кожному покупцю пропонується можливість індивідуального підбору мобільного телефону в залежності від характеру, особистих вподобань, що можна визначити за допомогою деяких психологічних тестів. Це також дозволить отримувати певну статистичну інформацію, що дозволить нашій фірмі у майбутньому краще формувати асортимент товару. Це у свою чергу допоможе підприємству краще враховувати смаки і вподобання споживачів, що допоможе підприємству виживати у непростих умовах ринку.

Стимулювання власного торгового персоналу проводиться через надання їм більших знижок при купівлі мобільного телефону в нашому салоні, різного роду доплат та надбавок.

Збутова політика

Для фірми ,яка ще тільки почала освоювати ринок дуже важливо прально проводити збутову політику – третій елемент комплексу маркетингу.

Motorola

Sony

Samsung

Philips

.............

Оптовий продавець

Sun

Sky

Споживач

Оскільки салон-магазин реалізує свою продукцію та надає послуги безпосередньо споживачам, то очевидно, що фірма виступає як роздрібний торговець. Також вона є складовою дворівневого каналу збуту, тому що закупляти мобільні телефони та аксесуари у різних виробників, які розкидані по цілому світі, вимагає багато затрат. Канал збуту має такий вигляд:

У власності фірми є мікроавтобус "Пежо”, яким переважно і транспортується закуплений товар від оптових торговців.

Вже сама назва "Салон-магазин мобільного зв'язку "Sun Sky” ”говорить про те, що це – спеціалізований магазин. В свою чергу салон має відокремлений асортимент продукції, тобто все. Що пов'язане з мобільним зв'язком.

Наш салон-магазин розміщений недалеко від центру, у кварталі де немає інших конкурентних салонів. Інтер'єр салону обладнано так, щоб себе кожен почував комфортно і клієнт, і персонал. Наявність комп'ютера дозволяє зробити замовлення на телефон, якого нема в продажу на певний момент. Все створено для задоволення потреб клієнта.

Наша адреса: м.Львів вул. Відкрита 1.

Схема приміщення наведена у додатку.


 

ДОДАТОК

 


 

Схема приміщення мобільного салону.


 

Постійні витрати

Сумарні витрати

Дохід від

реалізації

N

Д

П

В

Пmax

128423,06

110084,82

91691,18

ДОДАТОК 3

157

183

Аналіз беззбитковості фірми

ДОДАТОК

Перший ролік :

Похмуро. Темний ліс. Дощ льє як з відра. Вітер зриває листя з дерев. Одне дерево впало на дорогу. Стоїть група людей біля автобусу перед поваленим деревом. Навколо жодного населеного пункту нема.

Всі намагаються дотелефонуватись за якоюсь допомогою – все марно.

Другий ролік:

І лише один хлопець спокійно дістає мобільний і викликає машину. В цей же самий час з'являється над ним парасоля. Люди здивовано дивляться на нього.

Третій ролік:

Під'їжджає великий бус і забирає всіх з лісу. І коли пасажири почали заходити на небі засвітилось сонце.


 

ДОДАТОК

Характеристика діяльності„Нтон” та „Менс”

пл. Петрушевича, 3,

м. Львів, 79005, Україна

тел./факс: (0322) 75-99-78

e-mail:pva@nton.lviv.ua

НТОН _ group _ багатопрофільне підприємство, створене у 1992 році. На ринку телекомунікацій Львова працює близько 2-ох років і представлене такими структурами: ТзОВ «Мережа мобіл- салонів НТОН» та СП «НОТ».

Мережа мобіл-салонів «НТОН» _ є одним з провідних дилерів оператора мобільного зв»язку компанії UMC. Має розгалужену мережу дилерських і субдилерських торгових точок у Західному регіоні України. Основними видами діяльності є:

- підключення до мережі UMC, продаж стартових пакетів Sim-

Sim від UMC;

- підключення фірм до мережі UMC на корпоративних умовах;

- торгівля мобільними телефонами та аксесуарами до них;

- надання послуг по підключенню до супутникового зв'язку

оператора Тhuraya і торгівля терміналами Тhuraya;

- гуртова торгівля передоплаченими послугами мобільного

зв'язку оператора UMC;

- продаж карток IP телефонії.

CП «НОТ» _ провідний дилер оператора мобільного зв'язку компанії «Київстар GSM». Є сформована широка мережа ексклюзивних салонів-магазинів Київстар у Львівській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській областях та більше70 торгових точок продажу передоплачених послуг мобільного

зв'язку. Здійснює: підключення до мережі Київстар, продаж стартових пакетів ASE&BASE, торгівля мобільними телефонами та аксесуарами до них, гуртова торгівля передоплаченими послугами мобільного зв'язку оператора Київстар, продаж карток IP телефонії, підключення до мережі Dgtell.

СП «НОТ» надає також комп'ютерні та інтернет-послуги. Інтернет-кафе і гейм-клуб „Сан-Ремо» _ це найкращий спосіб проведення вільного часу. Ми пропонуємо такі послуги: інтернет, ігри, офісні програми, сканування, розпізнавання тексту, запис на CD, пошук інформації в інтернет, роздрук,

набір тексту, закачка файлів на замовлення. У нас найнижчі ціни на послуги в усьому Львові. Наш принцип _ інтернет від „А» до «Я».

"Менс" - це :
- фірма, яка успішно працює на ринку нашої держави з 1995 року;
- найбільший ділер UMC на теренах Західної України ;
- за своїми показниками увійшла у п'ятірку кращих ділерів по Україні;
- нагороджено Дипломом UMC "Кращий ділер у Західному територіальному управлінні в 1999 р.";
- нагороджено Дипломом UMC "Кращий ділер у Західному територіальному управлінні в 2000 р.";
- це мережа магазинів-салонів мобільного зв'язку у містах Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, а також фірми-ділери, яких вже майже 100 у практично всіх обласних та районних центрах Західної України, у Києві та Одесі.

Серед львівських магазинів-салонів мобільного зв'язку мережі "Менс" першим був магазин "UMC" , що на вул. Кульпарківській, 63 (т.95-34-34). У 1998р. він вперше прийняв своїх клієнтів і відразу дістав неофіційну назву "Класика мобільного зв'язку". У липні 2001р. відкрився магазин-салон "Менс" на вул. Старій, 1(т.96-64-00). Цікаво , що переважна більшість клієнтів - молодь. У названих магазинах можна укласти контракт з UMC або за бажанням почати свій старт у мобільному зв'язку з SIM-SIM-пакета. В асортименті товарів цих торгових точок не менше 50-ти моделей мобільних телефонів різних марок : Alkatel, Nokia, Motorola, Siemens, Ericsson та ін . Крім того, широкий вибір аксесуарів до телефонів. Тут можна придбати офісні та радіотелефони, факси, міні-АТС, системи супутникового аналогового та цифрового телебачення, готельні тарифікатори розмов, апаратуру для відео нагляду тощо.

Не менш важливою, ланкою у системі послуг мобільного зв"язку є підключення до мережі оператора "КИЇВСТАР GSM". Саме таку діяльність веде ділер компанії "КИЇВСТАР GSM" Центр мобільного зв"язку, що на Личаківській ,139 ( т.98-03-98).Тут можна придбати вище названі товари, а також стати контрактним абонентом чи користувачем послуги "ACE&BASE".

І ще одна особливість. Саме "Менс" відкрив у місті Львові перший сервісний центр по обслуговуванню мобільних телефонів. Тут при потребі можна усунути ваду вашого телефону, а також - скористатись послугами професіоналів та встановити мобільний телефон у своєму авто.

У "Менсі" працює комісійний відділ.

Для навчання продавців-консультантів тонкощам роботи з клієнтами у "Менсі" створено Школу менеджерів. Тут готують висококваліфікованих фахівців не тільки для своїх магазинів , а також для фірм-ділерів. Про рівень їх роботи говорить хоча б той факт , що оператор мобільного зв'язку UMC визнав кращим за підсумками конкурсу серед торгових представників "менсівця" Едуарда Шквіра, нагородивши його путівкою до Франції.

"Менс" турбується про своїх споживачів. Саме з цією метою опрацьовується і впроваджується програма "Мобілізація" : майбутній покупець повинен володіти максимумом інформації, перш ніж придбати мобільний телефон, повинен визначити для себе, яка модель йому до вподоби, наперед спланувати витрати на мобільний зв'язок . Про це клієнт, економлячи свій час, може почути по радіо, прочитати у пресі.

"Менс" - серйозна та поважна організація. Клієнти називають її законодавцем моди серед прихильників мобільного зв'язку. Проте популярна вона не тільки завдяки широкому асортименту товару й послуг. Підтримувати починання інших - риса тих, хто не забув сходження до власного успіху. Тому фірма постійний учасник цікавих виставок (для прикладу, "Сучасний зв'язок" ), фестивалів (як от І-ий фестиваль моди "Millenium VIva" чи Українсько-польський джазовий фестиваль "Jazz bez…") та молодіжних акцій (студентські філософські дебати у медичному університеті, вечірка "Мобілізація" у кантрі-клубі "Леррой"). "Менс" - спонсор програми на радіохвилі "Ініціатива". Під час святкувань 745-річчя Львова "Менс" активно долучився до проведення культурно-мистецьким центром "Дзига" конкурсу "Подаруй місту свого лева" : центральними вуличками рухався парад левів, переможців нагороджено подарунками від UMC.У жовтні минулого року збирав біля себе цікавих суперавтомобіль UMC ХАММЕР .У програмі проведеної акції - забави з призами на радіохвилі "Люкс", вікторини та фотографування за кермом
Реферат на тему: Маркетингові дослідження для салону мобільних телефонів (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.