Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Історія України

Підлеглість українських земель татарам (реферат)

Українські землі лежали досить далеко від Золотої Орди, далі, ніж руські, зв'язані взагалі з Поволжям. Безпосередніх меж з Золотою Ордою Україна не мала. Одначе, як побачимо далі, монголо-татари наблизили до України ханів своїх кочових орд — як, наприклад, Куремсу і його наступника Бурундая, що їм поставлено було завдання безпосередньо стежити за південними кордонами Київського, Галицького й Волинського князівств і зав'язати тісні відносини з українним руським населенням щодо його оподаткування. Характерними рисами політичного й соціально-економічного ладу Золотої Орди треба визнати, перш за все, необмежену владу татарських ханів. Про це свідчать подорожники — Пляно Карпіні, Рубруквіс. Хана татари ототожнювали з богом. Кожний жив там, де йому було призначено. Батий, захопивши південні руські степи від Дунаю до Волги й Уралу, розподілив землі між племенами від півночі до півдня так, що у татар, як колись у половців, утворилися, згідно з кліматичними умовами, зимовища й літовища. Взимку вони перебували на півдні, а на весну перекочовували на північ і влітку знов поверталися в свої зимовища. Годі уявляти собі монголо-татар з культурного боку якимись дикунами. Ми бачимо у них, наприклад, землеробство — вони сіяли різні породи хліба, щоб забезпечити собі зимній прожиток. Це не значить, проте, що у них панувало рільництво, — навпаки, вони, перш за все, були пастухами-номадами. Але ті завоювання, що вони зробили серед осілих землеробських народів — і в першу чергу серед Русі — поставило перед ними питання про запозичення від них зародків хліборобської культури для кращого забезпечення себе в зимні часи і про безпосереднє стягування на свою користь рільничної продукції в формі данини від підвладних їм українських племен.

Татарський глечик з руїн Сарая. Фотогр. з пам. Ермітаж

Татарський посуд із руїн Сарая. Фот. з пам. Ермітаж

Паїдзе — знаки влади татарських урядовців. Фот. з пам. Ермітаж

Їм, очевидно, було неважко пристосувати до рільництва своїх нових підданих хліборобів, як це вони робили і з ремісниками-майстрами, вибираючи для себе найкращих спеціалістів з підвладних народів. Відомий подорожник Пляно Карпіні (пол. XIII ст.) згадує навіть про існування у них хлібних гамазеїв на випадок недороду. Хан мав верховне право на все майно своїх підданих. По смерті хана збиралася нарада — курултай, що обирав його наступника. При хані був дорадчий орган — диван з вищих сановників, де вирішувалися справи управління, і суди аристократичного складу. Підлеглі народи повинні були платити данину, давати військову допомогу татарам і десятину як від людей, так і від речей. Монголо-татари, завоювавши новий народ, робили перепис населення, щоб визначити його число і збори з нього.

Все населення мусило платити данину хутрами.

Князі повинні були платити подарунки ханським вельможам, жонам. Відпускаючи князя, залишали у себе їхніх поручників. В завойованих землях вони ставили своїх баскаків. На монголо-татар вплинула китайська цивілізація. Китайський літописець МенДабейлу пише: "Спочатку у татар зовсім не було письмен, але китайські урядовці вивчили їх китайського письма, яким вони тепер і користуються в своїх зносинах з нами. Від китайців татари запозичили також і початки рільництва. По деяких місцях у них родиться гарне просо, з якого вони варять кашу. Від китайців монголо-татари запозичили також і відзнаки влади — золоті й срібляні дощечки — паїдзе. На цих паїдзе були китайські написи про виконання волі Чингисхана. Чингисхан видавав накази, де вживалося китайську термінологію. Ханських посланців населення повинно було зустрічати з великою пошаною, кланятися їм, виставляти почесну варту, садити на почесні місця, зустрічати далеко за містом, проводжати з барабанним боєм, музикою і прапорами, давати їм коні. З соціального боку все населення поділялося на три групи: аристократію — князів, тарханів — вільних людей і рабів. Рабів набирали в завойованих землях, і становище їх було надзвичайно тяжке. Їм давалося їжі стільки, щоб вони не повмирали. На війні рабів виставляли в перші лави. До рабів-ремісників ставлення було незмірно краще. Залежність України виявилася перш за все в затвердженні ханами князів на їх столах. Михайло Чернігівський примушений був для цього поїхати в Орду і там був замучений. Татари не ставилися зле до християнської віри, і тому можна гадати, що коли руські князі гинули в Орді, то причини цього були не релігійні, а політичні, сутички з баскаками і поміж собою, їхні інтриги і т. д. Данило Галицький також примушений був зробити тяжку подорож в Орду, щоб одержати ярлик на своє князівство. Очевидно, що й інші князі українських земель також примушені були брати ярлики на свої князівства від татар, чи то від самих ханів, чи то від їх послів. Це ми бачимо в Північно-Східній Московській Русі — і це було і в південній. Значить, Русь-Україна втратила свою політичну незалежність. Другою формою підлеглості, що носила економічний характер, були данини. Уже Батий, як оповідає Пляно Карпіні, поголовно обкладав даниною населення. Але перший загальний перепис населення був зроблений при хані Беркаї (1257 р.); для зборів були поставлені десятники, сотники, тисячники і темники, а над ними поставлені баскаки. В історії збирання данини було три моменти — збирали її баскаки, бесерменські купці — відкупники й самі князі; про перші ці форми ми знаходимо вказівку і відносно української території. Для збирання данини на Русі татари ввели досить складну адміністрацію і великий штат урядовців (численників, даньщиків). Про татарські данини дають зрозуміння пільгові грамоти ханів духівництву, де згадується про дань, тамгу (мито), поплужне (від плуга поземельне), ям (підводи), корм (годувати ханських посланців), війни і лови (висилати військову допомогу і налови).

Вони організували також великі ватаги мисливців, що повинні були бити звірів, ловити рибу по руських землях; селяни руських сіл примушені були допомагати їм у цьому — брати участь в охоті, давати знаряддя, їжу мисливцям і ловчим птицям. Здається, що це вони робили й на українських пограниччях, де також було багацько земель, придатних для мисливства, і де населення визнало свою безпосередню залежність від татар (болоховці). Сусідство і взаємовідносини татар з Руссю призвели нарешті і до змін в самій Золотій Орді; тут повторилося те, що колись мало місце у половців, що в значній мірі були русифіковані й запозичили багато дечого від Русі. В даному випадку татари вступили ще в більші взаємовідносини з Руссю, ніж раніш половці, особливо з економічного боку.

Оподаткування, особливо коли воно набувало певної системи у татар, наближало їх до життя князів і руського населення, і до того не одного якогось класу, а всіх класів суспільства. І тому не дивно, що ми помічаємо еволюцію у внутрішньому житті татар на протязі двох з половиною віків. І всі оці зміни неоднаково відбилися на Русі північній і південній.

Використана література:

1. Багалій Д. І. Нарис історії України: Доба натурал. госп-ва. — К.: Час, 1994. — 288 с.: іл. — (Сер. «Україна. Голоси історії»).

2. М.С. Грушевський, Киевская Русь, І.

3. Тизенгаузен "Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды", т. І (тут відомості арабських письменників, у тому числі Ібн Батути); "Выписки из Ибн Эль Атира о первом нашествии татар" (Уч. Зап. А. Н. по 1-му й 3-му отд., т. II, вип. 1); Уривок перського літописця Рашид Едина, що його переклав Березин ("Ж. М. Н. Пр." ч. LXXIX, LXXXI).

4. Языков "Собрание путешествий к татарам". ПБ, 1825 р. (оригінали та переклади Пляно Карпіні йАсцеліна); "Путешествие Марко Поло", перекл. Шемякина. М., 1863 р.; вид. Пляно Карпіні й Рубруквіса в перекл. Малеїна— "Иоанн де-Плано Карпини". "История монголов". Вильгельм де-Рубрик. Путешествие в восточные страны, з додатком 8 малюнків й покажчиків. ПБ, 1910.
Реферат на тему: Підлеглість українських земель татарам (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.