Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Історія України

Літературні дослідження історії народного господарства України-Русі (реферат)

Літературні джерела для історії народного господарства являють переважно літописи (обласні) і пам'ятники археології та мистецтва, — вони в значній мірі поповнюють дані літописів.

Стара наукова література являє собою здебільше зводи літописних і археологічних даних; таких як праця "Древняя русская история до монгольского ига" Погодина. Т.ІІ, М., 1872; така класична для свого часу спеціальна монографія Н. Я. Арістова "Промышленность древней Руси". СІІБ, 1866,321 стор., що не втратила і тепер свого значення, як дуже повний звід матеріалу; також треба зазначити курс проф. М. В. Довнар-Запольського "История русского народного хозяйства". Т. І, К., 1911, що дає вже і теоретичне освітлення цього питання, і має соціологічний підхід, хоч він і не задовольнив сучасних істориків-марксистів (Плеханов. "История русской общественной мысли". I). Найуважніше із сучасних істориків-марксистів поставився до цього питання проф. Н. Рожков у своїй "Русской истории с социологической точки зрения" і "Русской истории в сравнительно историческом освещении". Т. І, а також М. Н. Покровський у своїй "Русской истории". Спеціальну монографію про торгівлю Київської Русі написав В. В. Святловский "Примитивно торговое государство как форма быта". СПБ, 1914. Праця В. В. Святловського займає своєрідну позицію. З новіших праць треба також зазначити книжки проф. Кулішера "История русской торговли", "Очерк истории русской промышленности", Ленінград, 1922; йому ж належить також "История русского народного хозяйства", Т. I, М., 1925, де подано цікавий історично-критичний звід джерел літератури (перші розділи) П. И. Лященко "История русского народного хозяйства 1926 года" Промисловість і торгівлю України-Русі в князівські часи дуже повно й, певно, на підставі джерел накреслив М. С. Грушевський у своїй "Історії України-Руси". Про монетну систему — Прозоровський. "Монета и вес в России". СПБ, 1865, Черепнін. "О Киевских денежных гривнах" ("Тр. XI Арх. Съезда", Т. II, М., 1902); його ж "О гривенной денежной системе по древним кладам" ("Тр. Моск. Нум. Общ.". Т. II М., 1901); Трутовский. "Что такое ногата" М., 1901; Усов. "Зап. о древнерус. деньгах по "Рус. Пр." (Древн., т. IX); Толстой. "Древнейшие русские монеты вел. кн. Клевск.", СПБ, 1882; багату літературу подано в Святловського "Примит. торг. государство". Стор. 123—128. Про монетні скарби на Україні є цілий ряд розвідок і навіть мап Біляшевського, проф. Данилевича. Серед монет трапляються й монети Київської доби, як в Ніженському скарбі, що його описав Волошинський. Про скарби арабських монет на території всієї колишньої Росії: Савельев. "Мухамеданская нумизматика". Щодо археології й мистецтва в князівську добу є велика література. З загальних оглядів на першому місці треба поставити Кондакова й Толстого. "Рус. древн. в памятниках искусства". Вип. V. Проф. Айналов. "Очерки и записк. по ист. древнерус. искусства". СПБ, 1908: Иг. Грабарь. "История рус. искусства". Т. I, V, VI. Акад. Новицкий. "Ист. рус. иск.". Т. 1., М., 1903; Акад. Кондаков. "Рус. клады", т. І, СПБ, 1896;Линялое. "Архитектура Черн. храмов". Чернігів, 1908; Ак. Кондаков. "Изобр. руск. кн. семьи в миниат. XI в." и "Портрет кн. Ярополка Изясл. в псалтыри Егберта". 1902; Акад. Кондаков. "О фресках лестн. К.-Соф. Собора"; Айналов-Редин. "Др. пам. иск. Киева" X., 1899; Ханенко. "Древн. Приднепр.", вип. 5, К., 1902; Лашкарев. "Церк. арх. исследования". К., 1898; його ж. "Церкви Чернигова и Новгорода-Сев." (Тр. XI Арх. Съезда., т. II, М., 1902); Спицин. "Торг. пути Киевской Руси" (36. статей, присвячений С. Ф. Платонову, СПБ, 1911); В. Г. Васильевский. "Торг. Киева с Регенсбургом" (Ж. М. И. Пр., 1898, 7); Н. Рожков. "Очерки истории труда в России", 1924; Антонович. "Черты быта славян по кург. находкам", "Древн. Придн." вып. 5; його ж. "Раскопки в стране Древлян" (Матер, по арх. Рос. И); проф.Прахов. "Киев, памятники византійского иск." (Древн. I, вып. 3). В наші часи чернігівські, а почасти й київські церкви князівської доби дослідили експедиції Української акад. Наук у Києві, і звістки про це надруковано у виданнях Укр. Академії, видано 1927 року посмертну працю проф. Павлуцького "Історія українського орнаменту" з передмовою М. Макаренка, К., 26 стор. і XII таблиць.

Використана література:

1. Багалій Д. І. Нарис історії України: Доба натурал. госп-ва. — К.: Час, 1994. — 288 с.: іл. — (Сер. «Україна. Голоси історії»).

2. М.С. Грушевський, Киевская Русь, І.

3. Н. Рожков "Очерки истории русской культуры", І.

4. В. Г. Васильевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом (Ж. М. Н. Пр., 1888,VII).

5. Д. Ив. Багалей. Русская история. Т. I. 1914
Реферат на тему: Літературні дослідження історії народного господарства України-Русі (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.