Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Історія України

Літературні дослідження історичної географії України-Русі (реферат)

Найважливіші джерела для історичної географії України-Русі цієї доби є літописи (за старішими Іпатським і Лаврентіївським списками, а почасти й за іншими, пізнішими). В Іпатському списку є загальна частина — "Повесть временных лет", а далі йдуть обласні літописи — Київський й Волино-Галицький; туди увійшли також уламки з інших обласних українських літописів (наприклад, з Чернігівського літопису, що не дійшов до нас). Трапляються історично-географічні дані і в списках північно-східних. За додаткові джерела треба визнати:

а) історичну й навіть сучасну географічну номенклатуру і

б) археологічні дані.

Літописні дані використав у своїй класичній розвідці про історичну географію всієї Русі, включаючи сюди й Україну, проф. Барсов, а також автори обласних монографій (М. С. Грушевський для Київської землі, П. В. Голубовський — для Чернігівської і ін.). Усі ці автори, а також археолог Спіцин широко скористувалися з археологічних даних для визначення меж стародавніх земель.

З усіх цих даних широко, глибоко й критично скористувався і М. С. Грушевський у перших томах своєї "Історії України-Руси".

Розвідки: Д. Я. Самоквасов. "Древние города России". СПБ, 1873, С. М. Соловйов. "Быт древней Руси" з Арх. Калачова і в І томі "Истории России"; Еверс. "Древнее русское право в историческом его раскрытии"; Кавелин. "Взгляд на юрид. быт древней Руси" (Соч., т. I); Забелин. "История русской жизни", т. I; Никитский. "Теория родового быта" ("Вестн. Европы", 1870); Бестужев-Рюмин. "Русская история", т. I; Леонтович. "Задружно-общ. характер полит, быта древней России" (Ж. М. Нар. Пр., 1874, кн. 6, 7, 8); М. М.Ковалевский. "Род ". Рожков. "Русская история". И. Надеждин. "Опыт исторической географии русского мира" (в "Б-ке для чтения", 1837, т. XXII); Филевич. "История древней Руси". В., 1896; И. Д. Беляев. "О географических свед. в др. России" (Зап. Рус. Геогр. Общ., VI); Н. П. Барсов. "Очерки русской исторической географии. География начальной летописи". В., 1873 і 1885; його ж. "Географический словарь русской земли до XIV: в.". В., 1865; Л. Н. Майков. "Заметки по географии древней Руси"; Е. Е Замысловский. "Учебный атлас русской истории и объяснения к учебному атласу", ПБ., 1887;А.А. Спицын. "Рус. истор. география". Петр., 1917; С. М. Середонин. "Историческая география". Петр., 1916; М.С.Грушевский. "Киевская Русь", т.І і "ІсторіяУкраїни-Руси",т.І—III; А.А. Шахматов. "Разыскания о древн. русск. летоп. сводах". ПБ, 1908, 685 стр.; Д. І. Багалій. "Нариси української історіографії", вип. 1 (літописи), К., 1923. Марксівське освітлення цього питання у Плеханова — "История русской общественной мысли", т. I; П. В. Голубовский. "Печенеги, торки, половцы". К., 1882; А. Спицын. "Расселение русских славян по археологическим данным" (Журн. Мин. Нар. Пр., 1899, август); В. 3. Завитневич. "Существовало ли славянское племя суличи?" ("Труды VII Арх. Съезда в Ярославле", т. I); А. А. Шахматов. "К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей" (Жур. Мин. Нар. Пр., 1899, апрель); його ж. "Южные поселения вятичей" (из "Изв. Ак. Наук" за 1907 год); його ж. "К вопросу о польском влиянии на древне-русские говоры" (відбиток з "Рус. фил. Вестника", 1912).

Використана література:

1. Багалій Д. І. Нарис історії України: Доба натурал. госп-ва. — К.: Час, 1994. — 288 с.: іл. — (Сер. «Україна. Голоси історії»).

2. М.С. Грушевський, Киевская Русь, І.

3. М.Сумцов "Географія України", 1921 р.
Реферат на тему: Літературні дослідження історичної географії України-Русі (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.