Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Іноземні мови

Семантичні поля простору іменників (стаття)

Дослідження семантичного поля у сучасній лінгвістиці займалось багато вчених, як наших співвітчизників, так і за кордоном, а саме І.С. Щур, З.Н.Верднева, О.В Бондарко., А.А.Уфімцева, І.В. Арнольд , В.І. Дгебцадзе, О С. Ахмонова, МП. Кочерга, Й. Трір. і т д.

Автор даної роботи робить спробу вивести і дослідити семантичне поле простору іменників. Простір — це одна з фундаментальних категорій людської свідомості. Вона є об'єктом досліджень не лише філософів, природознавців, мистецтвознавців, культурологів, а й лінгвістів. І це не випадково, бо простір визначає людське буття. Звертаючись до філософського аспекту проблеми простору ми, в нашій статті, розділяємо реальний простір як форму буття матеріального світу, концептуальний простір як форму його відображення в людській свідомості і мовний простір як форму презентації цих понять у мові. Коло питань, пов'язане з проблемою просторовості — невичерпне.

Основним аспектом проблеми, який ми досліджуємо є функціонально-семантичний, оскільки він полягає у вивченні місця умовної одиниці у системі мови і особливо її функціонування в мовленні. Лексика мови не є простою сукупністю великої кількості елементів. Кожна одиниця, будучи самостійною, характеризується своїми відносинами з іншими одиницями, одного і різних з нею рівнів мовної структури.

Виникнення поняття "семантичне поле” пов'язане, як по самій своїй суті, так і по часу, з відродженням в 20-ті — 30-ті роки нашого століття великого вчення В.Гумбольда про "внутрішню систему мови”.[1,3]. Спочатку семантичні поля виділялись на понятійній основі, і засновником понятійного поля був Й. Трір. А потім на мовній. Для цього покоління лінгвістів було характерно вважати семантичним полем сукупність слів, які знаходяться в вільних зв'язках по лінії їх лексичних значень в той чи інший історичний період часу. [2,90].

Зараз поле в лінгвістиці характеризується як сукупність різних частин мови, об'єднаних загальністю вираження основного поняття. Семантика одиниць визначає і семантику їх відносин. З гносіологічної точки зору поле потрібно розглядати як вид матерії через яку здійснюються взаємовідносини і зв'язки з даними одиницями. [3,16]

У сучасній лінгвістиці використовуються різні способи виділення лексико-семантичних полій Зокрема можна назвати: логіко-семантичний, граматико-семантичний, психо-фізіологічний, психо-лінгвістичний, лексико-семантичний, статистичний, дистрибутивний, і метод компонентного аналізу. Ми в нашому виділенні і дослідженні семантичного поля простору іменників користувалися методом компонентного аналізу. Вихідним положенням цього методу є твердження про те, що в плані змісту можна виділити певні семантичні компоненти (семи, ознаки), які не мають безпосередньо співвідносних одиниць стосовно вираження.

Як матеріал дослідження на парадигматичному рівні в роботі використовується 3 тлумачні словники (Longman Dictionary of Contemporary English, 1966 p.; Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1998 p.; Collins Cobuild Dictionary, 1977 p., та Тезаурус Роже, також Частотний словник).

Нами було проаналізовано 30 іменників зі значенням просторовості обраних за Частотним словником, які входять до тисячі найвживаніших слів в англійській мові. З метою визначення семи просторовості у кожному слові їх значення було описано за трьома словниками. Дослідження мікрополя також проводилося за Тезаурусом Роже, оскільки в ньому згруповані семантичні поля, що значно полегшує вибір. На наступному етапі дослідження встановлювалась доля просторовості в семантичній структурі кожного іменника, яка визначається відношенням кількості значень іменника, що включають сему просторовості, до загальної кількості його значень. Нами було обрано 6 іменників з найвищою долею семи просторовості, а саме: edge, middle, part, space, surface, top.

У межах семантичного поля завжди є слово, яке виражає узагальнююче поняття, до якого тяжіють усі слова цієї групи. У досліджуваній нами групі таким словом є іменник space. Його ми будемо вважати ядром семантичного поля.

Лексико-семантична група іменників, що означають простір, об'єднує різноманітні абстрактні поняття, які розглядаються як окремі об'єкти в свідомості людини. Іменники цього об'єднання відрізняються від усіх інших тим, що їх денотати являють собою не окремі предмети, що володіють формою, масою і т.п., а простір, обмежений чи необмежений певними рамками. Ми пропонуємо побудувати поле не в алфавітному порядку, а за коефіцієнтом семи просторовості в кожному слові. Тоді семантичне поле буде таким: space, surface, middle, top, edge, part.

У межах однієї роботи не можна охопити все коло питань, пов'язане з цією проблемою, а тому ця тема вважається перспективною для подальших досліджень.

Автор: Пальчевська О. м. Луцьк Матеріали міжвузівської наукової конференції "Зіставне вивчення германських і романських мов і літератур'" (18-20 травня) / Ред. кол. В.Д. Каліущенко. М.Г. Сенів. Н.В. Васютина. - Донецьк ДонДУ. 2000.-230 с.
Реферат на тему: Семантичні поля простору іменників (стаття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.