Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Іноземні мови

Особливості логічного заперечення в англійській та російській мовах

Об'єктом дослідження є логічне заперечення в англійській та російській мовах. Вивчення логічного заперечення становить безперечний інтерес, оскільки саме тут, як у дзеркалі, відбивається суперечність між формальною структурою речення та його змістом, адекватне декодування якого надзвичайно важливе в практиці мовного спілкування для забезпечення найкращого взаєморозуміння комунікантів.

Імпліцитним чи логічним називається заперечення, яке неможливо простежити в реченні, спираючись тільки на граматичні постулати, а лише здогадатися про наявність такого, вивчивши контекст, індикатори, які вказують на існування в даному реченні імпліцитного заперечення.

Як в англійській, так і в російській розмовній мові можливі випадки, коли позитивні за формальним складом пропозиції висловлюють негативне значення, і, навпаки, негативні за формою пропозиції актуалізують стверджувальне повідомлення, спонукання. Наприклад: who would lift а finger for you? = Nobody would lift a finger for you.; Хто в силах утримати любов? = Ніхто не в силах утримати любов.

Подібні випадки розглядаються як функціонально-семантична транспозиція стверджувальних та негативних пропозицій. Функціонально-семантична транспозиція стверджувальних речень в негативні є однією з характерних особливостей англійської розмовної мови. Так, наприклад, у відповідь на запитання Do you know? можна почути How should І know? Who knows? Рівнозначні пропозиції I do not know.

Як у російській, так і в англійській розмовній мові спостерігається різноманітність у структурі транспонованих систематичних конструкцій із загальним граматичним значенням заперечення. Так, в російській мові вони представлені наступними типами:

* Питальні пропозиції займенникового та незайменникового типу;

* Окличні речення;

* Придаткові пропозиції, що функціонують як самостійні.

В англійській розмовній мові можна виділити аналогічні типи пропозицій з імпліцитним запереченням:

1. Питальні пропозиції;

2. Окличні придаткові пропозиції із сполучниками as if, as though.

Підводячи підсумок сказаному, можна відзначити, що в процесі мовного спілкування недоречно враховувати одні лише шаблонні правила граматики, але і не слід упускати з виду філософські та психологічні аспекти мислення.

Автор: Рябінін Є., м.Маріуполь
Реферат на тему: Особливості логічного заперечення в англійській та російській мовах


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.