Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Іноземні мови

Метафора як спосіб термінотворення в підмові обчислювальної техніки (англійська мова)

Найбільш очевидне та пряме відображення явищ об'єктивної дійсності, в їх пізнаваних людиною зв'язках та відношеннях, здійснюється в сфері лексики, насамперед у термінологічних системах, оскільки найменування предметів та явищ дійсності завжди безпосередньо пов'язане з формуванням відповідних понять.

Обчислювальна техніка (ОТ) використовується у всіх галузях науки, техніки та виробництва, внаслідок цього розширюється сфера використання термінів ОТ. Термінологічні проблеми набувають у даному випадку особливої значимості, оскільки знайомство з ОТ перейшло з області спеціальної в повсякденне життя суспільства.

Стрімкий розвиток ОТ призвів до інтенсивного утворення відповідної термінологічної лексики. Потреба оперативно вирішувати проблему номінації все нових і нових понять, що виникають у процесі розвитку технологічної основи ЕОМ, зумовила деякі специфічні особливості англійської терміносистеми цієї галузі науки та техніки. Основною відмінною рисою мови ОТ є те, що переважна більшість термінів утворено шляхом семантичної трансформації (звуженням значення і метафоричним переносом). Велика питома вага семантичного термінотворення пояснюється "... самим характером ОТ, яка своєю матеріальною частиною стикається з рядом суміжних дисциплін, а по своїй функціональній спрямованості зачіпає самі різні сфери людської діяльності (які знаходять своє відображення в раніше сформованій лексиці)".

Інтенсивність семантичного способу утворення термінів у підмові ОТ пояснюється великою оперативністю цього способу, що дуже важливо при високому темпі розвитку даної галузі. В результаті цього більше 80% термінів ОТ утворені шляхом семантичної номінації, причому метафоричний перенос відіграє провідну роль у цьому процесі. Метафоричний перенос як спосіб термінотворення - це семантичний процес вибору найменування на основі предметної, ознакової або функціональної схожості двох гетерогенних об'єктів.

Матеріалом дослідження послужили 628 термінів-метафор, вибраних з англо-російських словників, що стосуються сфери ОТ. Аналіз вибірки дозволяє зробити наступні висновки:

1. У термінотворенні підмови ОТ виявляється тенденція до асоціації з предметами матеріального світу та поняттями при наявності:

- Аналогії понять (= 50% обраної термінолексики): Іsland – ізольована ділянка траси кристала (острів); Garbage - непотрібні дані (сміття, покидьки);

- Подібності функцій (30% вибірки): Anchor record – опорний запис (якір); Milking machine - механізм відкачування інформації з периферійної ЕОМ в центральну ЕОМ (доїльний апарат);

- Зовнішньої схожості (18%): Golf ball - сферична головка друкуючого пристрою фірми IBM (м'яч для гри в гольф); Fork - розгалуження алгоритму (вилка).

2. Терміни-метафори утворюють кілька тематичних груп, серед яких найчисельнішими є:

- Будівельна: Build - збирати програму, конструювати (будувати); Brick - модуль, блок (цегла) - 4% вибірки;

- Геоморфна: Plane - 1.) Плата, 2.) Матриця (площина, рівнина); Frontier - нова область ("фронтир" - нові землі, зайняті піонерами) - 5% обраної термінолексики;

- Транспортна: Bus - шина, канал (автобус), Highway - шина, магістраль (головний шлях) - 6%;

* Координатний маніпулятор типу '"миша"' (миша) - 8%,

- Побутова: Clock - генератор тактових імпульсів (годинник);

- Антропоморфна - найбільш поширений вид метафори, оскільки становить головну метафору підмови ОТ "ЛЮДИНА-МАШИНА": Health - стан, ступінь справності (здоров'я); Child - породжений об'єкт (дитина) - більше 30% корпусу вибірки.

* Щодо структури термінів-метафор можна відзначити, що основний корпус представляють однослівні терміни, серед яких непохідних основ - 55%, афіксальних - 25% і складних слів - 20%.

Характерною ж особливістю метафоричних термінів-словосполучень є те, що метафоричний перенос відбувається, як правило, тільки в одному з компонентів словосполучень (acoustic memory - акустична пам'ять, analog memory - аналогова пам'ять).

* У плані класифікації по частинах мови домінуюче положення серед термінів-метафор займає іменник (52%), володіючи найбільшим діапазоном вираження семантичних категорій. Роль прикметників невелика і зводяться до визначення позначуваних предметів, процесів і т. д. Тому виступають в якості складової частини термінологічних словосполучень в атрибутивної функції як виразники специфічних ознак. Дієслова представляють = 20% вибірки, позначаючи численні дії. Однак їх функції часто беруть на себе імена дії - абстрактні іменники (translation - переміщення, перетворення / переклад).

* Сленг хакерів - фахівців в області ВТ є потужним джерелом технічних термінів-метафор. Цей пласт термінолексики найбільш оперативно реагує на зовнішні події (про це свідчить існування терміна Chernobyl packet - мережевий пакет, що тягне за собою розпливання всієї мережі як результат широкомасштабної бурі).

Автор: Адарюкова Л., м. Донецьк
Реферат на тему: Метафора як спосіб термінотворення в підмові обчислювальної техніки (англійська мова)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.