Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Іноземні мови

Інтроспективний аналіз публіцистичного тексту з точки зору перекладу

Серед проблем комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту та комунікації як такої особливий інтерес представляє таке неоднозначне явище як білінгвальна комунікація, в центрі якої знаходиться переклад.

Поняття перекладу включає в себе наступні аспекти:

* Розумовий акт, що здійснюється перекладачем в ході підбору еквівалентів та різних коригувань, спрямованих на досягнення максимальної адекватності шляхом логічних операцій на базі фонових, спеціальних та лінгвістичних знань;

* Проблема еквівалентності на рівні тексту, тобто структурний, семантичний, стилістичний та інші зіставлення текстів оригіналу і транслята, що дозволяє зробити висновки про якість транслята тобто про те, наскільки можливою є передача комунікативного завдання вцілому;

* Проблема еквівалентності на рівні структурних одиниць, тобто передача значення окремих одиниць та їх поєднань всередині тексту.

Інтроспективний аналіз, суть якого полягає в глибинному внутрішньому аналізі тексту на структурному, стилістичному комунікативному рівнях повинен займатися усіма трьома аспектами, тобто аналізом процесу, результату та компонентів перекладу.

Поряд з цим одним з найважливіших завдань перекладацького зіставлення є виявлення загальних закономірностей перекладу та шляхів вирішення перекладацьких труднощів.

Говорячи про процес перекладу, в першу чергу необхідно відзначити, що безпосереднім об'єктом його дії є сенс тексту, а не якась сукупність мовних одиниць. За своїм обсягом ці поняття не рівні - крім мовних одиниць зміст тексту включає в себе елементи комунікативного завдання, а також фонові знання.

Мета створення як тексту мовою оригіналу, так і його транслята полягає в наданні певного впливу на їх адресатів, наприклад, передача інформації або спонукання до дії і т.д. Безпосереднім носієм цієї функції є особливим чином впорядковані одиниці мови, причому саме організація подачі інформації здатна актуалізувати у свідомості рецепієнта фонову, додаткову інформацію не тільки мовного характеру, що забезпечує адекватне сприйняття тексту.

У зв'язку з цим особливе місце в роботі займають проблеми когерентності і комунікативної структури тексту. Справа в тому, що їх інструментарій в різних мовах, зокрема у німецькій та українській неоднаковий, отже перекладач має справу не тільки з понятійною, змістовною стороною тексту, але і з його формальною, логіко-синтаксичною структурою. Крім цього необхідно також враховувати і функціонально-стилістичний аспект, що досить актуально для дослідження німецьких публіцистичних текстів (журнал "Deutschland") та їх українських транслятів.

Публіцистика, комунікативним завданням якої є вплив на людину, інформаційна насиченість та смислові елементи тексту відрізняються строгим логічним взаємозв'язком. Переклад таких текстів інтегративний - необхідно мати в полі зору цілий комплекс взаємообумовлених впливів, наприклад інформацію про реальну дійсність (денотат)., структуру мови якою володіє джерело / мови перекладу, джерело інформації, одержувача інформації, обстановку, в якій породжується висловлювання / текст, попередній лінгвістичний і реальний досвід та багато іншого.

У зв'язку з цим дослідження пропонує низку аналітичних та комунікативних вправ для перекладачів, створених на базі аналізу досліджуваних текстів. Мета цих вправ - дозволити уникнути перекладацьких помилок смислового, стилістичного і понятійного плану і тим самим підвищити якість перекладу.

Автор: Горгадзе Е., м. Донецьк
Реферат на тему: Інтроспективний аналіз публіцистичного тексту з точки зору перекладу


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.