Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Використання 1С в бухгалтерському обліку (контрольна робота)

6. Які можливості для пошуку у журналі проводок надає система "1С: Предприятие 7.7"?

Система "1С: Предприятие 7.7" надає можливості для пошуку потрібної інформації у режимах швидкого пошуку (наприклад, у довіднику, в історії констант) та довільного пошуку, що має більш широкі можливості щодо пошуку.

При великій кількості проводок в журналі може виникнути потреба знайти конкретну проводку. Для цього буде використовуватися режим довільного пошуку, що дозволить здійснити пошук по любим значенням і в любому напрямку.

7. Як у системі "1С: Предприятие 7.7" додаються нові форми "регламентованих звітів"?

Нові форми «регламентованих звітів» розробляються зазвичай фірмою «1С» для Росії, а її регіональними партнерами для інших країн. Крім того, окремі «регламентовані звіти» можуть створюватися іншими організаціями і самими користувачами програми, наприклад, це може стосуватися специфічних галузевих чи місцевих звітних форм.

8. Які основні можливості надає режим запуску "Конфігуратор" системи "1С: Предприятие 7.7"?

На етапі конфігурування системи виконується настройка різноманітних режимів системи в залежності до особливостей конкретного підприємства.

Відкрити конфігурацію можна через меню "Конфігурація/Відкрити конфігурацію". Відповідний файл конфігурації має ім'я "1cv7.md". Вікно конфігурації складається із трьох закладок: "Метадані", "Інтерфейси" й "Права".

У закладці "інтерфейси" відбувається створення й настроювання інтерфейсів користувачів. Інтерфейс складається із двох частин: меню й інструментальні панелі. В інтерфейсу може бути підлеглий інтерфейс, що виходить із батьківського інтерфейсу перерахуванням доступних пунктів меню й кнопок.

У закладці "права" задаються набори прав доступу до інформаційних об'єктів, певним у закладці "метадані".

9. Що таке метадані в системі "1С: Предприятие 7.7"? Навести приклади.

Метадані - це відомості про дані, тобто

· інформація про структуру інформаційних баз даних: довідників, документів і т.д.;

· форми діалогів і списків;

· таблиці звітів;

· програмні модулі, у яких вбудованою мовою описуються алгоритми функціонування системи.

При створенні об'єкта метаданих рекомендується відразу вказувати синонім.

Як синонім звичайно використається коротке, але зрозуміле користувачеві позначення об'єкта метаданих. Синонім варто задавати, якщо ідентифікатор об'єкта метаданих має більшу довжину або включає кілька слів. В останньому випадку в синонімі звичайно ті ж слова, які задані в ідентифікаторі разом, указуються через пробіл або через крапку.

Введення синоніма відразу при створенні об'єкта метаданих доцільний тому, що система використає уведений синонім при автоматичному формуванні різних елементів інтерфейсу конфігурації.

Наприклад, якщо створити новий вид документів і вказати для нього синонім, то при включенні в меню користувальницького інтерфейсу команди введення цього документа як назва пункту меню буде підставлений саме синонім. А якщо синонім не буде зазначений, то як назва пункту меню буде підставлені ідентифікатор і найімовірніше назва прийде виправляти. Аналогічно, якщо при створенні реквізиту документа вказати синонім, то він буде використаний системою при вставці реквізиту у форму документа для підстановки імені реквізиту шапки або заголовка стовпчика реквізиту табличної частини.

10. Яку роль відіграють архіви вхідної пошти в системах типу "клієнт-банк"?

Система "Клієнт-Банк" є програмно-технічним комплексом, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп'ютера, встановленого в офісі підприємства.

Архіви вхідної пошти є важливою складовою даної системи, оскільки за допомогою опцій "Входящие приходные", "Входящие расходные", тощо можна переглянути рух коштів на рахунках за будь-який період, ввести платіжні документи, змінити статус введених документів, переглянути залишки на рахунках, надрукувати реєстр документів у будь-якому розрізі, надрукувати виписку руху коштів за будь-який період. За допомогою опції "Входящие приходные" на екрані можна переглянути всі платежі, що надійшли на рахунок.

11. Які можливості надає користувачеві Excel для введення в таблицю нумерації елементів?

Нумерація елементів надає можливості сортування даних.

В Mіcrosoft Excel дані впорядковуються за особливими правилами сортування.

При сортуванні по зростанню за замовчуванням Mіcrosoft Excel використовує наступний порядок:

Числа сортуються від найменшого від'ємного до найбільшого додатного числа.

При сортуванні алфавітно-цифрового тексту Mіcrosoft Excel порівнює значення по знаках ліворуч праворуч. Наприклад, якщо осередок містить текст "A100", Mіcrosoft Excel помістить його після комірки, що містить запис "A1", і перед коміркою, що містить запис "A11".

Текст сортується в наступному порядку:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (пробіл) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ' { | } ~ + < = > A B C D E F G H Й J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б У Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

12. Як в Excel можна дати ім'я створеному списку?

Виділіть список, якому треба надати ім'я. У меню «Вставка» вкажіть на пункт «Имя» й виберіть команду «Присвоить».

У списку «Имя» виберіть ім'я, що потрібно дати, або введіть нове ім'я для використання в посиланнях і натисніть кнопку «Додати».

13. Як за допомогою вікна «форми даних» Excel можна відібрати зі списку всі записи, де прізвища починаються з літери «К»?

Форма даних являє собою діалогове вікно, що пропонує зручний спосіб одночасного введення або відображення відразу цілого рядка інформації, або запису, у діапазоні або списку.

Щоб форму даних можна було використати для додавання записів у новий діапазон або список, вгорі кожного стовпця цього діапазону або списку повинний бути підпис. Mіcrosoft Excel використовує ці підписи для створення полів у формі. Для того, щоб відібрати за допомогою даного вікна зі списку даних на букву «К» треба вказати осередок діапазону або списку. У меню «Дані» вибрати команду «Форма» . Щоб задати умови пошуку, натиснути кнопку «Критерії» й ввести умову у форму. Щоб знайти записи, що відповідають цим умовам, натискайте кнопки «Далі» й «Назад». Форма дозволяє одночасно відображати до 32 полів списку.

14. Як можна забезпечити в Excel можливість повернутися після багатьох різних дій сортування до первісного порядку записів у списку?

Можливість повернутися після багатьох різних дій сортування до первісного порядку записів у списку можна забезпечити або відміною дій на панелі інструментів, або

15. Як в Excel можна роздрукувати тільки ту частину записів списку, яка задовольняє певним обмеженням?

Якщо на листі Mіcrosoft Excel задана область печаті, буде роздрукована тільки ця область. Наприклад, якщо виділено діапазон комірок і встановлений прапорець «Виділений діапазон», будуть роздруковані комірки із цього діапазону, а певні на аркуші Mіcrosoft Excel області печаті будуть пропущені.

Можна виконати печать тільки даних, що існують в списку. Для цього треба

активувати список, виділивши один з осередків у його межах. На панелі інструментів «Список» натиснути кнопку «Печать списку».

16. Навести приклад критерію Excel з обчислювальними елементарними умовами.

Обчислення здійснюється зо допомогою строки формул. Приклад обчислення показаний нижче на рисунку.

17. Які можливості обробки відібраних за допомогою «автофільтра» даних надає користувачеві Excel?

Фільтри можуть бути використані тільки для одного списку на аркуші.

Дані можуть бути оброблені з а кількома варіантами: Перші 10.... Умова...

Також можна зробити сортування за зростанням чи зменшенням, виконати пошук за певними критеріями.

18. Навести приклад використання в обліковій задачі фінансової функції ППЛАТ() стандартної бібліотеки Excel.

Таблиця даних з однією змінною використовується, наприклад, при необхідності переглянути, як різні процентні ставки впливають на розмір щомісячних виплат по заставній. У наступному прикладі осередок D2 містить формулу обчислення платежу, =ППЛАТ(B3/12;B4-B5), що посилається на комірку вводу B3.

19. Що означає повідомлення про циклічні посилання («циклические ссылки») у формулі Excel?

Циклічним посиланням називається послідовність посилань, при якій формула посилається (через інші посилання або прямо), сама на себе. Mіcrosoft Excel не може автоматично підрахувати всі відкриті книги, якщо одна з них містить циклічне посилання. Циклічне посилання можна видалити, або обчислити значення кожного осередку, включеної в замкнуту послідовність, використовуючи результати попередніх ітерацій. За замовчуванням, доти поки не будуть змінені відповідні параметри, обчислення припиняються після виконання 100 ітерацій або після того, як зміна кожної величини не буде перевищувати 0,001 за одну ітерацію.

20. Охарактеризувати можливості «диспетчера сценаріїв» Excel.

Сценарії є частиною блоку завдань, що іноді називають інструментами аналізу "якщо". Сценарій - це набір значень, які Mіcrosoft Excel зберігає й може автоматично підставляти на аркуші. Сценарії можна використати для прогнозу результатів моделей і систем розрахунків. Існує можливість створити й зберегти на аркуші різні групи значень, а потім перемикатися на кожній із цих нових сценаріїв для перегляду різних результатів.

Диспетчер сценаріїв надає можливості щодо об'єднання таблиць, якщо всі моделі на аркушах ідентичні. Всі змінювані комірки обраного аркуша повинні посилатися на відповідні змінювані комірки активного аркуша. Всі сценарії Mіcrosoft Excel будуть скопійовані з вихідного аркуша на активний аркуш.

21. Які додаткові можливості обробки даних пропонує «пакет аналізу» Excel?

До складу Mіcrosoft Excel входить набір засобів аналізу даних (так званий пакет аналізу), призначений для рішення складних статистичних й інженерних завдань. Для аналізу даних за допомогою цих інструментів варто вказати вхідні дані й вибрати параметри; аналіз буде виконаний за допомогою підходящої статистичної або інженерної макрофункції, а результат буде поміщений у вихідний діапазон. Інші засоби дозволяють представити результати аналізу в графічному виді.

В Mіcrosoft Excel представлене велике число статистичних, фінансових й інженерних функцій. Деякі з них є вбудованими, інші доступні тільки після установки пакета аналізу.

Засоби, які включені в пакет аналізу даних, доступні через команду «Аналіз даних» меню «Сервіс». До них належать: дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, коваріаційний аналіз, описова статистика, експонентне згладжування, двохвибірковий F-тест для дисперсії, аналіз Фур'є, гістограма, ковзна середня, генерація випадкових чисел, ранг і персентиль, регресія, вибірка тощо.

22. Продемонструвати на конкретному прикладі задачі обліку організацію інформації у вигляді кількох зв'язаних таблиць бази даних.

Створити звіт зведеної таблиці можна за допомогою майстра зведених таблиць і діаграм. У цьому майстр дозволяє вибрати вихідні дані на аркуші або в зовнішній базі даних. Потім він створює на аркуші область звіту й пропонує список доступних полів. При перетаскуванні полів з вікна списку в структуровані області виконуються підведення підсумків й автоматичне обчислення й побудова звіту.

1. Вихідні дані

2. Вихідні значення для підсумку Кв3 Гольф

3. Звіт зведеної таблиці

4. Підсумок вихідних даних в осередках C2 й C8

23. Як створюється «первинний ключ» таблиці даних системи Access?

Міць реляційних баз даних, таких як Mіcrosoft Access, опирається на їхню здатність швидко знайти й зв'язати дані з різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів. Для цього кожна таблиця повинна містити одне або кілька полів, що однозначно визначають кожен запис у таблиці. Такі поля називають первинним ключем таблиці. Якщо для таблиці визначений первинний ключ, то Mіcrosoft Access запобігає дублювання ключа або уведення значень Null у цим полям.

В Mіcrosoft Access допускається визначення первинних ключів трьох типів.

1. Ключові поля лічильника. Поле лічильника можна задати таким чином, щоб додаванні кожного запису в таблицю в це поле автоматично вносився порядковий номер. Вказівка такого поля в якості ключового є найбільш простим способом створення первинного ключа. Якщо до збереження створеної таблиці ключові поля не були визначені, Mіcrosoft Access пропонує створити ключове поле автоматично. При натисканні кнопки "Так" буде створене ключове поле лічильника..

2. Простий ключ. Якщо поле містить унікальні значення, такі як коди або інвентарні номери, то це поле можна визначити як первинний ключ. Як ключ можна визначити будь-яке поле, що містить дані, якщо це поле не містить повторювані значення або значення Null.

3. У випадках, коли неможливо гарантувати унікальність значень кожного поля, існує можливість створити ключ, що складається з декількох полів. Найчастіше така ситуація виникає для таблиці, використовуваної для зв'язування двох таблиць у відношенні "многие-ко-многим". Прикладом такої таблиці може служити таблиця "Замовлене", що зв'язує таблиці "Замовлення" й "Товари". Ключ у цій таблиці складається із двох полів: "КОДЗАКАЗА" й "КОДТОВАРА". У таблиці "Замовлене" може бути представлене багато товарів і багато замовлень, але кожен товар включається в замовлення тільки один раз, тому комбінація значень полів "КОДЗАКАЗА" й "КОДТОВАРА" достатня для утворення ключа.

24. Як видаляються дані з таблиць системи Access?

Для цього необхідно зробити запит на видалення. Запит на видалення видаляє групу записів з однієї або декількох таблиць. Наприклад, запит на видалення дозволяє видалити запису про товари, поставки яких припинені або на які немає замовлень. За допомогою запиту на видалення можна видаляти тільки весь запис, а не окремі поля усередині її.

За допомогою запиту на видалення можна видалити запису з однієї таблиці, з декількох таблиць із відношенням "один-до-одному" або з декількох таблиць із відношенням "один-ко-многим", якщо дозволено каскадне видалення. Наприклад, можна видалити всіх клієнтів із Твері й зроблені ними замовлення. Однак, якщо для додавання умови потрібно включити таблицю на стороні "багато хто" разом з таблицею на стороні "один", запит необхідно виконати двічі, тому що один запит не дозволяє видалити запису з головної таблиці й зі зв'язаних таблиць одночасно.

Відношення "один-ко-многим" можна розрізняти в режимі конструктора запиту по зображенню зв'язків між таблицями. Якщо один кінець лінії зв'язку відзначений символом "нескінченність" , то це відношення "один-ко-многим". Якщо обидва кінці відзначені цифрою 1, то це відношення "один-до-одному".

25. У чому полягає процес створення «запиту» за допомогою «конструктора запитів» Access?

Якщо відкрити запит у режимі конструктора або якщо відкрити форму, звіт або таблицю, а потім відкрити вікно розширеного фільтра, відображається бланк запиту, у якому користувач може змінити запит для одержання потрібних результатів.

26. Як можна внести зміни в існуючий «запит» у системі Access?

Існуючий запит у системі можна корегувати через зміни. До них можна віднести:

1. Зміну ширини стовпця в бланку запиту (MDB)

Відкрийте запит у режимі конструктора або відкрийте форму або таблицю, а потім відкрийте вікно розширеного фільтра.

Підведіть покажчик до правої границі області виділення стовпця, ширину якого потрібно змінити; покажчик повинен прийняти вид двосторонньої стрілки.

Виконаєте одну з наступних дій.

- Щоб зменшити ширину стовпця, перетягнете границю вліво.

- Щоб збільшити ширину стовпця, перетягнете границю вправо.

- Щоб ширина стовпця дозволяла побачити самий довгий запис у бланку запиту, двічі клацніть границю.

2. Переміщення стовпця (MDB)

Зміна порядку полів у режимі конструктора таблиці або запиту може вплинути на списки й поля зі списками, що базуються на цій таблиці або запиті. Якщо таблиця або запит є джерелом записів для списку або поля зі списком, розглянете можливість переміщення поля в режимі таблиці.

Переміщення стовпця в режимі таблиці

Відкрийте таблицю, запит, форму, подання або збережену процедуру в режимі таблиці.

Виділите переміщувані стовпці.

Щоб виділити один стовпець, клацніть область виділення поля в цьому стовпці.

Щоб виділити кілька сусідніх стовпців, клацніть область виділення поля в крайньому стовпці й, не відпускаючи кнопки миші, перетягнете покажчик по сусідніх стовпцях, розширюючи виділення.

Снову натисніть й утримуйте кнопку миші в області виділення поля.

Перетягнете стовпці в потрібне положення.

Переміщення поля в режимі конструктора таблиці

При зміні порядку полів у режимі конструктора таблиці змінюється порядок, у якому ці поля зберігаються в таблиці, а також порядок стовпців у режимі таблиці цієї таблиці.

Відкрийте таблицю в режимі конструктора.

Виділите переміщувані поля.

Для виділення одного поля клацніть область виділення рядка цього поля.

Для виділення декількох полів протягнете покажчик по областях виділення рядків цих полів.

Натисніть й утримуйте кнопку миші над областю виділення рядка виділеного поля. Mіcrosoft Access уідобразить тонку горизонтальну рису над останнім виділеним рядком.

Перетягнете цю горизонтальну рису на рядок, над якою потрібно помістити переміщувані поля.

Переміщення поля в бланку запиту або розширеного фільтра

Відкрийте запит у режимі конструктора або відкрийте форму або об'єкт у режимі таблиці, а потім відкрийте вікно розширеного фільтра.

Виконаєте одну з наступних дій.

Щоб виділити один стовпець, клацніть область виділення цього стовпця.

Щоб виділити кілька суміжних стовпців, перетягнете покажчик по їхніх областях виділення.

Снову клацніть область виділення будь-якого виділеного стовпця, а потім перетягнете поле (або поля) на нове місце.

Під час переміщення покажчик приймає форму прямокутника.

3. Додавання стовпця в бланк запиту (MDB)

Відкрийте запит у режимі конструктора або відкрийте форму або таблицю, а потім відкрийте вікно розширеного фільтра.

Клацніть стовпець, ліворуч від якого потрібно додати новий стовпець.

У меню Вставка виберіть команду Стовпці.

4. Додавання всіх полів таблиці в запит у його бланку (MDB)

Щоб включити в запит всі поля з таблиці або запиту, можна або вибирати кожне поле окремо , або використати подстановочный знак зірочки (*). У запиті зручніше застосовувати знак зірочки, а не вибирати всі поля. При використанні знака зірочки в результати запиту автоматично включаються всі поля, додані в базові таблицю або запит після створення даного запиту. Всі вилучені поля будуть автоматично віддалятися із запиту.

При використанні зірочки необхідно додати поля й знак зірочки в бланк запиту до сортування записів або завдання умов відбору для полів.

При одночасному перетаскуванні в бланк декількох полів Mіcrosoft Access поміщає кожне поле в окремий стовпець. Якщо перетягнути в бланк знак зірочки, Mіcrosoft Access поміщає ім'я таблиці або запиту в один стовпець і додає до імені крапку й зірочку (наприклад, Типи.*). Обоє ці дії приводять до однакового результату.

Якщо зірочка вводиться в рядок Поле за допомогою клавіатури, а не методом перетаскування, то ім'я таблиці також варто ввести із клавіатури.

27. Як можна згрупувати дані та підбити підсумки у «звітах» Access?

Звіт можна створити трьома різними способами.

1. За допомогою автоотчета на основі таблиці або запиту. Автоотчет служить для створення звіту, у якому виводяться всі поля й записи базової таблиці або запиту.

2. За допомогою майстра на основі однієї або декількох таблиць або запитів. Майстер задає докладні питання про джерела записів, полях, макеті, необхідних форматах і створює звіт на підставі отриманих відповідей.

3. Вручну в режимі конструктора. Спочатку створюється базовий звіт, що потім змінюється відповідно до вимог у режимі конструктора.

Підбивання підсумків у звітах можливе у режимі конструктора та режимі зведеної таблиці. Розглянемо підсумки зведеної таблиці.

У режимі зведеної таблиці

1. Обчислення суми в таблиці або формі

Відкрийте таблицю або форму в режимі зведеної таблиці.

Виконаєте одне або кілька наступних дій.

Додавання поля суми

Підсумкові поля можна додати в область даних, але не в області рядків, стовпців або фільтра.

Відкрийте таблицю або форму в режимі зведеної таблиці.

Виділите поля, що містять значення, які потрібно просумувати.

На панелі інструментів Зведена таблиця натисніть кнопку Автовычисления , а потім виберіть потрібну статистичну функцію.

Додавання поля, що обчислює суми

Для обчислення даних можна додати поле даних або підсумкове поле, що використають вираження.

Відкрийте таблицю або форму в режимі зведеної таблиці.

На панелі інструментів Зведені таблиці натисніть кнопку Обчислюють итоги, що, і поля й виконаєте одну з наступних дій.

Для створення поля даних виберіть команду Створення обчислює поля, що, відомостей.

Для створення підсумкового поля виберіть команду Створення підсумку, що обчислює.

У діалоговому вікні Властивості на вкладці Обчислення введіть потрібне вираження, а потім натисніть кнопку Змінити.

28. Які основні механізми «експорту» та «імпорту» даних забезпечує система Access?

При імпорті й експорті даних (або копіюванні й вставці) наступна інформація також копіюється разом з даними.

Ім'я таблиці. Однак якщо ім'я таблиці вже існує, Mіcrosoft Access додає до імені таблиці цифровий суфікс (наприклад, ім'я "Клієнти" заміняється на "Клієнти1").

Первинний ключ таблиці. Якщо ім'я первинного ключа вже існує, Mіcrosoft Access привласнює первинному ключу ім'я, що відповідає імені таблиці із префіксом PK_ (наприклад, ім'я "PK_Клієнти"). Якщо це ім'я вже існує, до нього буде доданий цифровий суфікс (наприклад, ім'я "PK_Клієнти1").

Примітка. Первинні ключі не імпортуються й не експортуються, якщо проект Mіcrosoft Access підключений до бази даних Mіcrosoft SQL Server версії 6.5.

Настроювання: ім'я стовпця, тип даних, довжина, масштаб, точність і допустимість значень Null. Обумовлені користувачами типи даних не імпортуються й не експортуються, а перетворяться в базові типи даних.

При імпорті й експорті даних (або копіюванні й вставці) наступна інформація не копіюється разом з даними.

Розширені властивості, такі як значення за замовчуванням, текстові обмеження й підстановочні значення.

Література

1. Довідники програм Mіcrosoft Access, Mіcrosoft Excel.

2. «1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерський учет». Руководство пользователя.

3. Журнал Дебе-кредит. #47'2001: Практична бухгалтерія - Система "Клієнт-Банк.
Реферат на тему: Використання 1С в бухгалтерському обліку (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.