Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Теоретичні знання та практична робота в Windows, MS Word, Excel та Access (контрольна робота)

Варіант №1

1.

Дискова операційна система

3

2.

Впорядкування файлів за різними характеристиками в NC

7

3.

Архівація інформації. Принцип дії архіваторів

9

4.

Типи вікон Windows і їх загальна структура

11

5.

Властивості дисків, папок, файлів в програмі Провідник

14

6.

Структура вікна програми текстового процесору MS Word

18

7.

Створення мережевих дисків та папок

20

8.

Редагування даних в комірках MS Excel

21

9.

Сканування інформації в програмі FineReader

23

10.

Побудова таблиць в MS Access

26

11.

Практична робота в MS Access (опис)

29

Список використаної літератури

31

1. Дискова операційна система (DOS)

Одна з ранніх операційних систем. Виробником цієї системи є фірма Microsoft Corporation (звідси скорочення: MS). Назва системи походить від слів Disc Operating System, що значить "дискова операційна система”. Система DOS працює в символьному режимі, тобто щоб дати системі команду на виконання визначеної дії, варто ввести відповідну інструкцію через клавіатуру.

Головним недоліком системи DOS, крім того, що вона працює тільки в символьному режимі, є те, що вона може керувати оперативною пам'яттю лише до 1 Мбайта, у той час як стандартом є вже комп'ютер з оперативною пам'яттю мінімум 32 Мбайта.

Найважливішим достоїнством MS-DOS є модульність. Ця властивість дозволяє ізолювати друг від друга окремі частини великої і складної програми, полегшуючи її розробку, а також дозволяє об'єднати в кожнім модулі визначені логічно зв'язані групи функцій. Якщо виникає необхідність у заміні чи розширенні такої групи функцій, то це можна зробити шляхом заміни чи модифікації лише одного модуля, а не всієї системи.

MS DOS складається з таких компонент:

- блок початкового завантаження (розміщається в 1-му секторі 0-доріжки 0-сторони системної дискети),

- модуль взаємодії з BIOS (IO. sys для версії 5.0 і вище),

- модуль опрацювання переривань (MSDOS. sys для версії 5.0 і вище),

- командний процесор (COMMАND. com)

- зовнішні команди (програми) MS DOS,

- драйвери пристроїв,

- файл Config.sys,

- файл АutoExec.bаt,

Блок початкового завантаження + IO. sys + MSDOS. sysядро MS DOS.

Блок початкового завантаження :

Розміщується : у 1-му секторі 0-доріжки 0-сторони системної дискети, у 1-м секторі HDD-диска, у поділі, відведеному під DOS.

Переглядає кореневий каталог системного диску. Перевіряє, чи є перші два файли в каталозі – файли IO sys і MSDOS. sys (у випадку завантаження цієї системи).

Якщо Є – завантажує їх в оперативну пам'ять і передає керування MS DOS.

Якщо НЕМАЄ – повідомлення на екрані і чекання натискання якоїсь клавіші користувачем:

Non-System disk or disk error

Replаce аnd press аny key when reаdy

(Не системний диск або помилка диска

Замініть і натисніть будь-яку клавішу, коли будете готові)

Саме тому, при "виготовленні" системноїдискети – необхідно переносити файли IO. sys і MSDOS. sys на системну Дискету за допомогою спеціальної програми SYS. com.

Модуль взаємодії з BIOS: 

Це резидентний модуль (завжди знаходиться в ОЗП після завантаження).

Взаємодіє з BIOS. Розширює можливості BIOS або змінює її властивості (де необхідно) за допомогою додаткових драйверів.

Модуль опрацювання переривань: 

Це резидентний модуль. Забезпечує інтерфейс високого рівня для прикладних програм, містить програмні засоби для керування файлами, пристроями вводу/виводу, опрацювання виняткових ситуацій (помилок) і ін.

Прикладна програма викликає функції цього модуля через механізм переривань, передаючи/приймаючи інформацію до/від MS DOS через регістри CPU або(та) області пам'яті ОЗП. MSDOS. sys транслює запит прикладної програми в один або декілька викликів (IO. sys+BIOS).

Командний процесор:

Окремий модуль MS DOS. Цей модуль може бути замінений на інший, більш зручний.

Призначений :

- прийом команд із клавіатури або з *.bаt – файлів і їхнє виконання,

- виконання команд файлу АutoExec.bаt при завантаженні MS DOS,

- завантаження в ОЗП і запуск на виконання прикладних програм у середовищі MS DOS.

Командний процесор складається з 3-х частин:

- резидентна (розміщається в ОЗП відразу після MSDOS.sys, включає процедури обслуговування деяких переривань, процедури опрацювання стандартних помилок MS DOS, процедуру завантаження транзитної частини командного процесора),

- ініциалізуюча (в ОЗП розміщується відразу за резидентною частиною під час завантаження OS), їй передається керування, вона "виконує” файл АutoExec.bаt і деякі інші дії; ця частина командного процесора стирається з ОЗП першою же завантаженою програмою);

- транзитна (завантажується в старші адреси ОЗП, опрацьовує усі внутрішні команди, команди з клавіатури і з *.bаt-файлів, видає системну підказку MS DOS, завантажує в ОЗП програми і передає їм керування).

Зовнішні команди(програми):

Додаткові програми, що входять у MS DOS, які виконують визначені функції.

Драйвери пристроїв:

Спеціальні резидентні програми, що управляють зовнішніми пристроями. Драйвери завантажуються в ОЗП в тому порядку, як вони зазначені у файлі CONFIG. sys.

CONFIG. sys :

Спеціальний текстовий файл, де утримується інформація про додаткові драйвери і деяку іншу інформації, що стосується безпосередньо MS DOS і виконуваних у її середовищі прикладних програм. MS DOS виконує цей файл автоматично, відразу після завантаження COMMАND. com.

АUTOEXEC. bаt:

Спеціальний текстовий файл, де утримується додаткова інформація.

MS DOS виконує цей файл автоматично, відразу після виконання CONFIG.sys.

Наведемо деякі важливі команди оболонці command.com, які необхідні в навігації по структурі та взаємодії із системою ([ ] – необов'язковий параметр):

DIR [/w] [/p] [mask] – видає вміст поточного директорію, /w – видавати все стисло (построково), – видавати інформацію посторінково після натиснення будь-якої клавіші, mask – вмикає фільтр-маску.

TYPE file [aim] – видруковує файл з іменем file на пристрій aim. По умовчанню пристрій CON – монітор;

COPY source1 source2 – копіює файл source1 в директорію або файл source2. Зауважимо, що source1 може бути пристроєм вводу, наприклад CON. Файл призначення може бути лише з джерелом CON і буде містити ім'я нового файлу. Інакше можна перенаправити файл в інший стандартний потік.

CD path – навігація по файловій структурі;

MD [path] name – створити нову директорію з розташуванням в path та ім'ям name;

DEL file, ERASE file – знищити файл (допускаються маски);

LABEL – задає мітку тому;

VER – видає версію операційної системи

MS DOS підтримує наступні види файлів:

- регулярні,

- спеціальні символьні,

- директорії.

Регулярні файли – це звичайні файли на диску. Фізично він складається з блоків фіксованої довжини – секторів (512 б).

Символьні файли – це умовне визначення драйверу певного пристрою. Ці імена зарезервовані для користування і мають наступні значення (див. таблицю 1.1).

Директорія – це файл, який утримує інформацію про регулярні файли та інші директорії.

Таблиця 1.1

Ім'я

Драйвер

CON

Клавіатура та екран консолі

AUX, COM1

перший порт адаптеру послідовного зв'язку

COM2. . .COM4

інший... четвертий порт послідовного зв'язку

LPT1, PRN

перший паралельний порт (принтер)

LPT2, LPT3

інший та третій паралельний порт

NUL

Фіктивний пристрій. Якщо використовується при вводі інформації, те видається кінець файлу. Якщо як виводу, те моделюється операція виводу без відображення дій.

2. Впорядкування файлів за різними характеристиками в NC

У кожній панелі Norton Commander може зображуватися:

- зміст каталогу на диску. Зверху панелі виводиться ім'я цього каталогу;

- дерево каталогів на диску. Зверху панелі виводиться "Tree”;

- зведена інформація про диск і каталог на іншій панелі. Зверху панелі виводиться "Info”;

- зміст файлу, виділеного на іншій панелі. Зверху панелі виводиться "View”;

- зміст каталогу на диску іншого комп'ютера, з'єднаного з даним. Зверху панелі виводиться "Link” і ім'я цього каталогу;

- зміст архівного файлу. Зверху панелі виводиться тип файлу, наприклад "Zip”, і ім'я цього файлу.

Для керування панелями Norton Commander можна використовувати наступні комбінації клавіш:

[Ctrl][O] - забрати панелі з екрана чи вивести панелі на екран;

[Сtrl][P] - забрати одну з панелей (не поточну) з екрана / вивести панель на екран;

[Ctrl][U] - поміняти панелі місцями;

[Ctrl][F1] - убрати ліву панель з екрана чи вивести ліву панель на екран;

[Ctrl][F2] - забрати праву панель з екрана чи вивести праву панель на екран;

[Alt][F1] - вивести в лівій панелі зміст іншого диска;

[Alt][F2] - вивести в правій панелі зміст іншого диска.

Якщо в панелі Norton Commander виводиться зміст каталогу, то зверху панелі зображується ім'я цього каталогу. Імена файлів у панелі виводяться малими літерами, а імена підкаталогів - прописними.

Для файлів з атрибутами "схований” і / чи "системний” між ім'ям файлу і розширенням виводиться символ "[ ]”, а перша буква імені зображується не рядковою, а прописною.

Norton Commander може виводити інформацію про зміст каталогу в двох формах: повної і короткої.

При повній формі видачі інформації праворуч від кожного імені файлу виводяться його розмір у байтах, дата і час створення чи останньої модифікації файлу. Праворуч від імені підкаталогу зображується <SUB-DIR>. Самий верхній рядок у змісті займає посилання на батьківський каталог. У поле імені для батьківського каталогу зображується «..», а праворуч від цього напису - <UР – DIR>.

При короткій формі видачі інформації виводиться тільки ім'я файлу, але зате в панелі міститься більше імен файлів. Імена файлів можна відрізнити від імен підкаталогів тим, що імена файлів виводяться малими літерами, а імена підкаталогів - прописними.

Для переходу від короткої форми інформації про файли до повної і навпаки треба натиснути наступні клавіші:

[F9][L][B] - коротка форма змісту на лівій панелі;

[F9][R][B] - коротка форма змісту на правій панелі;

[F9][L][F] - повна форма змісту на лівій панелі;

[F9][R][F] - повна форма змісту на правій панелі.

У нижній частині панелі, що містить зміст каталогу, знаходиться рядок міні-статусу. Він містить інформацію про виділений файл чи про обрану групу файлів. Ця інформація особливо корисна при короткій формі видачі інформації про каталог.

Norton Commander може виводити інформацію про файли і підкаталоги в панелі в різному порядку.

Є наступні можливості:

- алфавітний порядок імен;

- алфавітний порядок розширень;

- у порядку "зменшення” (убування) дати і часу створення чи останньої модифікації файлу чи створення каталогу;

- у порядку "зменшення” (убування) розміру файлів; у тім порядку, у якому файли і підкаталоги записані в каталозі.

В усіх випадках, крім останнього, спочатку виводяться відомості про підкаталоги, а потім - про файли.

Для того щоб змінити порядок виводу інформації про файли і каталоги в поточній панелі Norton Commander, можна використовувати комбінації клавіш:

[Ctrl][F3] - сортування по імені;

[Ctrl][F4] - сортування по розширенню;

[Ctrl][F5] - сортування за часом;

[Ctrl][F6] - сортування по розмірі;

[Ctrl][F7] - несортований зміст каталогу.

3. Архівація інформації. Принцип дії архіваторів

Архіватори - це програми, що дозволяють зменшити розмір файлу для економії місця на диску.

Принцип роботи архіватора полягає в тому, що програма шукає повторювані фрагменти у файлах, після чого всі знайдені повторення заміняються посиланнями на перші фрагменти. При цьому, записуючи інформацію подібним чином, архіватор обов'язково повинний запам'ятати, що і відкіля він "відрізав", що і куди він "приклеїв", і що за чим стоїть в цій черзі.

Стиск інформації - це процес перетворення інформації, що зберігається у файлі, до виду, при якому зменшується надмірність у її представленні і відповідно потрібно менший обсяг пам'яті для збереження.

Стискуватися можуть як один, так і кілька файлів, що у стиснутому виді містяться в так називаний архівний чи файл архіву.

Архівний файл - це спеціальним образом організований файл, що містить у собі один чи кілька файлів у стиснутому чи незжатому виді і службову інформацію про імена файлів, дату і час їхнього створення чи модифікації, розмірах і т.п.

Метою упакування файлів звичайно є забезпечення більш компактного розміщення інформації на диску, скорочення часу і відповідно вартості передачі інформації з каналів зв'язку в комп'ютерних мережах. Крім того, упакування в один архівний файл групи файлів істотно спрощують їхній перенос з одного комп'ютера на іншій, скорочує час копіювання файлів на диски, дозволяє захистити інформацію від несанкціонованого доступу, сприяє захисту від зараження комп'ютерними вірусами.

Ступінь стиску файлів характеризується коефіцієнтом Кс, обумовленим як відношення обсягу стиснутого файлу Vc до обсягу вихідного файлу Vq, виражене у відсотках: Кс=Vc/Vq ´ 100%

Ступінь стиску залежить від використовуваної програми, методу стиску і типу вихідного файлу. Найбільше добре стискуються файли графічних образів, текстові файли, файли даних, для яких ступінь стиску може досягати 5 - 40%, менше стискуються файли програм, що виконуються, і файли завантажувальних модулів - 60 - 90%. Майже не стискуються архівні файли. Програми для архівації відрізняються використовуваними методами стиску, що відповідно впливає на ступінь стиску.

Архівація (упакування) - завантаження вихідних файлів в архівний файл у стиснутому чи незжатому виді.

Разархівація (розпакування) - процес відновлення файлів з архіву точно в такому виді, який вони мали до завантаження в архів. При розпакуванні файли витягаються з архіву і поміщаються на диск чи в оперативну пам'ять;

Програми, що здійснюють упакування і розпакування файлів, називаються програмами-архіваторами.

Великі по обсязі архівні файли можуть бути розміщені на декількох дисках (томах). Такі архіви називаються багатотомними.

Том - це складова частина багатотомного архіву. Створюючи архів з декількох частин, можна записати його частини на кілька дискет або дисків.

Основні види програм-архіваторів:

ARJ, LHA, ZIP(WINZIP), EXPAND, AIN і RAR(WINRAR).

Програми-архіватори дозволяють створювати такі архіви, для витягу з яких файлів, що містяться в них, не вимагають яких-небудь програм, тому що самі архівні файли можуть містити програму розпакування. Такі архівні файли називаються файлами, що саморозпаковуються.

Архівний файл, що саморозпаковується - це завантажувальний модуль, що здатний до самостійної разархівації файлів, що знаходяться в ньому, без використання програми-архіватора.

Архів, що саморозпаковується, одержав назву SFX-архів (SelF-eXtracting). Архіви такого типу звичайно створюються у формі ЕХЕ - файлу.

Програма EXPAND, що входить до складу утиліт операційної системи MS DOS і оболонки Windows, застосовується для розпакування файлів програмних продуктів, що поставляються фірмою Microsoft.

Програми-архіватори RAR і AIN, крім звичайного режиму стиску, мають режим solid, у якому створюються архіви з підвищеним ступенем стиску й особою структурою організації. У таких архівах усі файли стискуються як один потік даних, тобто областю по-позову повторюваних послідовностей символів є вся сукупність файлів, завантажених в архів, і тому розпакування кожного файлу, якщо він не перший, зв'язана з обробкою інших. Архіви такого типу переважніше використовуються для архівування великого числа однотипних файлів.

4. Типи вікон Windows і їх загальна структура

Вікно - чотирикутний простір на екрані, обмежений спеціальною рамкою.

Кожна прикладна програма (ПП) працює у своєму власному, окремому вікні. З кожним вікном зв'язані його визначені елементи (рядок меню, рядок заголовка, меню керування і т.п.).

Вікно, зв'язане з даною ПП, називається вікном ПП.

Крім вікон ПП, є також вікна, що поміщаються всередині ПП, - це вікна вторинні, які також мають назву вікон документів. Вторинні вікна відрізняються тим, що в них немає рядка меню.

Вікна можна відкривати, закривати, переміщати, змінювати їхній розмір. Одночасно на робочому полі можна відкривати кілька вікон. Вікно можна зменшити до іконки чи збільшити до повного екрана. Іноді вікна відображаються в інших вікнах чи накладаються одне на одне.

Елементи вікна

У вікнах документів відображаються різні об'єкти, наприклад зміст каталогу, диски, документи й ін. Прикладом вікна документа є вікно Мой компьютер.

Строка заголовка - містить назву ПП чи документа; рядок заголовка активного вікна (тобто того, у якому ми в даний час працюємо) відображується іншим кольором.

Заголовок окна - назва ПП, документа чи назва групи.

Строка меню - знаходиться під рядком заголовка і містить перелік команд, використовуваних для роботи з об'єктами у вікні. Меню у вікнах документів однаково для всіх стандартних вікон системи.

Строка состояния - знаходиться внизу вікна й містить додаткову інформацію, що полегшує працю користувача. Тут висвітлюються дані про кількість документів у вікні, ємність диску, позначені документи чи активну (підсвічену) у даний час команду.

Адресная строка - вказує поточну адресу відкритого вікна. Вона містить у собі розгорнутий список. Щоб одержати його, клацніть лівою клавішею миші по стрілці вниз. З даного списку за допомогою повторного щиглика лівою клавішею можна вибрати потрібний пункт.

Кнопки управления размером окна - дозволяють зменшувати чи збільшувати розмір вікна, а також закривати вікно чи завершувати роботу ПП.

Кнопка Свернуть - викликає стан, коли від вікна залишається тільки іконка на панелі задач; вікно не займає місця на робочому полі, але зв'язана з ним програма продовжує виконуватися. Вікно можна повернути в попередній стан, клацнувши на його іконку на панелі задач.

Кнопка Развернуть - викликає збільшення вікна до розмірів екрана.

Кнопка Восстановить предыдущий размер - викликає відновлення попереднього розміру вікна.

Кнопка Закрыть - викликає закриття документа, папки чи завершення виконуваної програми.

Панель инструментов - містить кнопки інструментів і списки, що розкриваються.

Кнопка Вверх на один уровень - викликає перехід у вищестоящий каталог.

Кнопка Вырезать - переносить позначений фрагмент у «кишеню».

Кнопка Копировать - копіює позначений фрагмент у «кишеню».

Кнопка Вставить - копіює з «кишені».

Кнопка Возврат - анулює останню виконану команду.

Кнопка Удалить - видаляє позначений об'єкт.

Кнопка Свойства - висвітлює інформацію про маркірований об'єкт.

Кнопка Вид - визначає спосіб відображення інформації про папки (великі значки, дрібні значки, список, таблиця).

У лівому верхньому куті кожного вікна знаходиться іконка меню, вид якої залежить від типу ПП. Після щиглика по ній правою клавішею миші відкривається так називане контекстне меню.

Полосы вертикальной и горизонтальной прокрутки - відображаються тільки тоді, коли документ не міститься у вікні; вони служать для переміщення змісту вікна таким чином, щоб можна було вивести інформацію, що не міститься в активному полі вікна.

Граница окна - зовнішнє обрамлення вікна; розмір вікна можна змінювати, переміщаючи його крайки (краї).

Угол окна - може бути використаний для зміни величини вікна (дозволяє зменшувати і збільшувати дві границі - вертикальну і горизонтальну - одночасно).

Для переміщення вікна потрібно:

- перемістити курсор так, щоб він вказував на строку заголовка;

- натиснути і не відпускати ліву клавішу миші;

- перемістити курсор на нове місце (ліва клавіша миші залишається утопленою); під час цієї операції обрис вікна переміщається разом з курсором;

- установивши вікно на нове місце, відпустити ліву клавішу миші.

Якщо потрібно скасувати переміщення вікна, то перед тим як відпустити клавішу мишки, натиснути клавішу Esc.

З метою зміни величини вікна потрібно:

- встановити курсор на границю (вертикальний чи горизонтальний кут) вікна (вістря курсору повинне бути встановлене між двома лініями, що утворюють крайку вікна) - курсор прийме вид стрілки, що вказує в двох напрямках;

- натиснути і не відпускати ліву клавішу миші;

- перемістити границю вікна - під час переміщення розмір вікна змінюється по стороні обраної крайки;

- встановивши необхідний розмір вікна, відпустити клавішу миші.

Розмір вікна можна змінювати не по однієї, а одночасно по двох прилягаючим границям. З цією метою варто вказати кут вікна, захопити (натиснути і не відпускати до закінчення операції ліву клавішу мишки) і переміщати його. Вікно буде змінювати свій розмір пропорційно по двох границях.

5. Властивості дисків, папок, файлів в програмі Провідник

До числа вбудованих засобів Windows для роботи з файлами і папками відноситься Проводник. Якщо дотримувати класифікації, прийнятої в комп'ютерному світі, то дану програму варто віднести до категорії файлових менеджерів (до яких відносяться Norton Commander, Windows Commander, DOS Navigator, FAR і ін.).

Проводник Windows можна вважати "класичним" системним засобом. Він надає традиційний спосіб перегляду папок і файлів, розташованих на жорстких дисках, і інших ресурсів, доступних на нашому комп'ютері. За замовчуванням вікно Проводника складається з двох частин: ліворуч - дерево каталогів (графічне відображення файлової структури обраного пристрою), праворуч - вікно, що відображає вміст обраного в дереві об'єкта.

Для примусового запуску Проводника необхідно виконати правий щиглик на кнопці Пуск і в меню, що з'явилося, вибрати пункт Проводник чи відкрити папку подвійним щигликом при натиснутій клавіші Shift. Для зручності роботи з файлами і папками можна відкрити кілька вікон провідника, так само як відкриваються звичайні вікна Windows.

У меню Вид Провідника знаходиться команда Свойства папки, за допомогою якої користувач може змінювати спосіб відображення інформації у вікнах Провідника. Після виклику цієї команди виводиться вікно з трьома закладками: Общие, Вид і Типы файлов.

У вікні закладки Общие потрібно вибрати один із трьох способів представлення папок:

- відображати папки за аналогією з об'єктами Інтернет,

- залишити стандартну настройку Windows,

- змінити деякі параметри відображення (зокрема, відкривати папку одиночним чи подвійним щигликом, відкривати всі папки в одному вікні чи кожну у своєму й ін.).

У закладці Вид можна додатково настроїти параметри відображення файлів і папок. Можна включити чи відключити наступні опції:

- Выводить полный путь в строке заголовка - у рядку заголовка Провідника виводиться повний шлях доступу до папки, відображуваної у вікні Провідника. Якщо ця опція не є активною, у рядку виводиться ім'я лише однієї папки, фактично відображуваної у вікні.

- Не показывать расширения для зарегистрированных типов файлов - ця опція дозволяє установити, чи потрібно Провіднику відображати розширення файлів. Якщо опція позначена, розширення файлів, зареєстрованих у системі Windows, виводитися не будуть. Якщо очистити поле, Провідник відображає файли разом з розширеннями.

- Разрешить имена в верхнем регистре - коли відзначена ця опція, Провідник дозволяє задавати імена файлів і папок з використанням як рядкових, так і прописних букв.

У нижній частині списку знаходяться опції, що керують способом відображення схованих файлів.

Можна вибрати одну з трьох опцій:

- Показать все файлы - виводяться усі файли

- Не показывать скрытые и системные файлы,

- Не показывать скрытые файлы.

У закладці - Типы файлов - дозволено зареєструвати в системі Windows деякі типи файлів. Якщо тип файлу зареєстрований, система зможе розпізнати його по розширенню файлу і «знає», які дії з цим файлом можна виконувати. Якщо по значку такого файлу клацнути мишею, Windows запустить саме ту програму, що працює з файлами даного типу.

Коли вперше запускається Провідник, інформація про файли і папки відображається за допомогою піктограм. Однак є можливість змінити спосіб відображення інформації в правому вікні Провідника, використовуючи опції Большие значки, Мелкие значки, Список, Таблица. Спосіб відображення інформації змінюється за допомогою команди Вид на рядку меню. Після щиглика клавішею по команді Вид випадає меню, що містить описані команди. Найбільш докладні зведення, що стосуються папок і файлів, доступні після вибору команди Таблица з меню Вид. У цьому випадку в правом підвікні відображаються дані, що стосуються:

- імені папки чи файлу,

- розміру файлу,

- типу файлу,

- дати створення останньої модифікації.

У рядку стану (внизу вікна) висвітлюються відомості, що стосуються поточної відкритої папки: кількість файлів, що містяться в ній, загальний розмір файлів у цій папці, а також кількість вільного простору на диску, на якому знаходиться папка.

Можна вибрати порядок, у якому будуть відображатися об'єкти в правому вікні Провідника. Звичайна черговість відображення відомостей про файли і папки наступна: першими відображаються імена папок за абеткою, потім - імена файлів по тому же принципі. Порядок відображення можна змінити за допомогою команди Упорядочить значки в меню Вид.

У нас є на вибір наступні опції:

- по імені,

- по типі,

- по розмірі,

- по даті.

Для створення нової папки за допомогою Провідника потрібно зробити поточною папку, у якій повинна бути створена нова папка, а потім викликати послідовність команд Создать / Папку з меню Файл.

Провідник створить нову папку і привласнить їй ім'я Новая папка, і помістить її наприкінці списку папок. Можна перейменувати нову папку чи залишити ім'я, запропоноване Провідником.

Для зміни імені - клацнути по значку Новая папка правою клавішею миші, у контекстному меню вибрати пункт Переименовать, очистити ім'я папки клавішею Delete на клавіатурі, ввести нове ім'я, натиснути на клавішу ENTER.

Провідник дозволяє виконувати операції з файлами: копіювання, переміщення і видалення.

Операції з файлами можна виконувати за допомогою команд із рядка меню Исправления, використовуючи механізм буфера обміну ("кишені"). Можна також застосувати характерний для Windows метод буксирування "перетягни і залиши" (Drag and Drop).

При копіюванні файл буде знаходитися як у папці-джерелі, так і в папці призначення.

Для переміщення файлу чи папки також можна використовувати метод буксирування правою клавішею миші, а у контекстному меню вибрати пункт Переместить. Для переміщення в межах того самого диска можна замість правої клавіші миші використовувати ліву клавішу.

Під час буксирування одиночних файлів Проводник виконує різні операції в залежності від типу переміщуваного файлу. Якщо переміщуваним файлом є прикладна програма, Провідник не перемістить файл, а лише утворить у папці призначення ярлик до цієї прикладної програми. У випадку переміщення інших файлів операція виконується так, як був описано вище - файл буде переміщений, тобто вилучений з каталогу-джерела і поміщений у каталог призначення.

У випадку копіювання файлів у Провіднику працюють наступні принципи:

- при копіюванні файлів у межах того самого диска варто використовувати тільки праву клавішу миші;

- при копіюванні файлів на інший диск можна також використовувати ліву клавішу миші.

У випадку переміщення файлів ми надходимо навпаки:

- при переміщенні файлів у межах того самого диска можна використовувати ліву клавішу миші;

- при переміщенні файлів між дисками варто використовувати праву клавішу миші.

Якщо переміщається група об'єктів, серед яких є файли, що не є прикладними програмами (ПП), Провідник не створює ярликів, а переміщає їх у папку призначення. Якщо переміщається одинична ПП чи група ПП, Провідник створює ярлики (у папці-джерелі ПП залишаться, а в папці призначення Провідник створить ярлики для цих ПП).

Якщо копіюємо файли з однієї папки в іншу на тім же диску, для перетаскування файлів треба використовувати праву клавішу миші. Коли відпускаємо клавішу, буде висвітлене додаткове меню - вибрати команду Копировать.

Якщо копіюємо файли на інший диск (наприклад, з диска С: на дискету А:), для перетаскування їх треба використовувати ліву клавішу миші.

Якщо переносимо файли між різними папками того самого диска, треба використовувати ліву клавішу миші.

Якщо переносимо файли на інший диск (наприклад, на дискету А:), треба використовувати праву клавішу миші. Коли, відпустивши клавішу миші, побачимо контекстне меню, виберемо команду Переместить.

Щоб створити копію файлу в тієї ж чи іншій папці, можна використовувати Буфер обміну. Для цього, виділивши файл чи групу файлів, виберемо в меню Файл Провідника опцію Копировать, перейдемо в папку-приймач і виконаємо операцію Вставить з меню Файл. Для переміщення файлу (групи файлів) можна скористатися тією же послідовністю команд, тільки замість операції Копировать варто використовувати операцію Вырезать меню Файл.

6. Структура вікна програми текстового процесору MS Word

Розглянемо типову структуру вікна програми текстового процесора.

Перший рядок основного вікна, що є рядком заголовка, містить назву пакета - Microsoft Word.

Рядок меню, що починається зі слова Файл, містить назви головних режимів меню, кожний з яких у свою чергу розкривається в список команд.

При активізації кнопок від­бувається виконання найбільш часто використовуваних опе­рацій, у тому числі деяких команд форматування, друк до­кумента й перегляд підготованого до друку документа на екрані. За умовчанням при створенні нового документа па­нель інструментів завжди зображується на екрані, але при бажанні панель інструментів можна забрати з екрана. На екрані можна відобразити ту чи іншу панель у залежності від потреби споживача.

Нижче панелі інструментів розташовується вікно доку­мента. У рядку Заголовок документа виводиться ім'я докумен­та, точніше, ім'я файла, у якому він знаходиться. За умовчан­ням новим документам привласнюються імена. Документ N, де N - порядковий номер нового документа. При подальшій ро­боті імена документів можна змінити.

Наступний рядок називається лінійкою. Вона дозволяє побачити й змінити положення відступів і табуляторів для поточного абзацу тексту. Нижче лінійки форматування розта­шовується робоча зона, у яку вводяться текст, формули, ілю­страції й інші об'єкти документа.

Передостанній рядок екрана містить лінійку горизонта­льного прокручування. Вона дозволяє переглядати праву ча­стину широкого документа, що не помістилася у вікні. Пере­міщення вікна по горизонталі уздовж сторінки документа здій­снюється за допомогою кнопок зі стрілками і бігунка. Право­руч від цієї лінійки в тому ж рядку екрана розташовані кноп­ки для гортання сторінок великого документа в обидва боки й установки першої або останньої сторінки.

У правій частині екрана розташована лінійка вертикаль­ного прокручування для перегляду довгих документів.

Над кнопкою переміщення вгору лінійки вертикального прокручування розташовується маркер-дільник вікна. Мар­кер дозволяє розділити вікно по горизонталі на дві області й вивести в кожну з них різні частини того самого документа, при цьому кожна область екрана матиме свої лінійки прокру­чування. Маркер працює, якщо текст виведений у звичайному або чорновому режимах. Для поділу вікна необхідно «зачепи­ти» маркер мишею і «протягти» його вниз у потрібну позицію екрана.

В останній рядок екрана - рядок стану - виводиться допоміжна інформація про активний документ (номер поточ­ної сторінки і їхня загальна кількість), докладніші відомості про поточний пункт меню, а також назви увімкнутих клавіш управління (NUM Lock, Caps Lock).

7. Створення мережевих дисків та папок

Підключення мережевих дисків

1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Программы, а потім виберіть Проводник.

2. У меню Сервис виберіть команду Подключить сетевой диск.

3. У поле Путь введіть шлях, на якому знаходиться загальний ресурс. Наприклад: \\имяКомпьютера\имяПапки

Якщо потрібно пароль, виводиться запрошення.

Можна також клацнути правою кнопкою значок Мой компьютер чи Сетевое окружение, а потім вибрати команду Подключить сетевой диск.

Для підключення недавно відкритого комп'ютера чи папки натисніть кнопку розкриття списку праворуч від поля Путь і виберіть потрібний ресурс.

Створення мережевих папок та дисків

1. У вікні Мой компьютер чи у провіднику Windows виберіть папку, що потрібно зробити загальною (мережевою).

2. У меню Файл виберіть команду Свойства.

3. Виберіть вкладку Доступ, а потім виберіть параметр Общий ресурс.

4. Виберіть тип доступу в групі Тип доступа і, при необхідності, введіть пароль.

Якщо вкладка Доступ відсутня, необхідно включити служби загального доступу до файлів і принтерів.

Цей же спосіб застосовується при призначенні загальних (мережевих) дисків.

8. Редагування даних в комірках MS Excel

Розглянемо способи редагування даних в комірках системи.

Зміна вмісту комірки

1. Двічі клацніть комірку, зміст якої необхідно змінити.

2. Зміните вміст комірки.

3. Для збереження змін натисніть клавішу ENTER.

4. Для скасування змін натисніть клавішу ESC.

Очищення комірки

1. Виділите комірки, рядки чи стовпці, яких варто очистити.

2. В меню Исправления виберіть команду Очистить.

При натисканні клавіш DELETE і BACKSPACE Microsoft Excel видаляє вміст комірки, залишаючи без зміни її формат і примітки.

При очищенні комірки можна роздільно видалити її вміст, формати, примітки чи відразу все перераховане. Значення очищеної комірки дорівнює 0 (нулю). Саме таке значення одержує формула, що містить посилання на цю комірку.

Заміна тексту і чисел

1. Виділите діапазон, у якому буде проводитися пошук.

2. Щоб провести пошук по всьому листі, наведіть покажчик на будь-яку комірку і натисніть кнопку миші.

3. В меню Исправления виберіть команду Заменить.

4. В поле Что введіть текст чи числа, які потрібно знайти.

5. В поле Заменить на введіть символи для заміщення. Щоб видалити символи в поле Что залишіть поле Заменить на порожнім.

6. Виберіть Найти дальше.

7. Щоб замінити знайдені символи, виберіть команду Заменить.

8. Щоб замінити усі входження, виберіть Заменить все.

Вставка скопійованих чи переміщених комірок між існуючими комірками

1. Виділите комірки, що містять дані, які потрібно скопіювати чи перемістити.

2. Щоб перемістити виділені комірки, виберіть команду Вырезать. Щоб скопіювати виділені комірки, виберіть команду Копировать .

3. Укажіть лівий верхній кут діапазону, у який варто помістити вирізані чи скопійовані комірки.

4. В меню Вставка виберіть Вырезанные ячейки чи Скопированные ячейки.

5. Виберіть напрямок, у якому варто змістити сусідні комірки.

Об'єднання осередків для охоплювання декількох стовпців чи рядків

В об'єднану комірку Microsoft Excel поміщає тільки дані верхнього лівого кута з виділеного діапазону. Для включення в об'єднану комірку усіх даних діапазону скопіюйте всі дані у верхню ліву комірку усередині діапазону.

1. Виділите комірки, які необхідно об'єднати.

2. Для об'єднання комірок у рядку і центрування їхнього вмісту натисніть кнопку Объединить і помістити в центрі .

3. Щоб об'єднати усі виділені комірки в рядку чи стовпці в меню Формат, виберіть команду Ячейки, потім перейдіть до вкладки Выравнивание й установите прапорець об'єднання комірок.

В об'єднаної комірці текст можна вирівняти за допомогою кнопок По левому краю, По центру чи По правому краю . Для внесення інших змін у форматування тексту, включаючи вирівнювання по вертикалі, використовуйте параметри вкладки Выравнивание (у меню Формат команда Ячейки).

9. Сканування інформації в програмі FineReader

Процес створення електронної версії документа має на увазі поетапне виконання декількох операцій:

- сканування,

- виділення блоків у зображенні,

- розпізнавання,

- перевірка помилок і збереження результату розпізнавання (його можна передати в інший додаток, у буфер і т.п.).

Ми розглянемо дії, найбільш природні для користувача, що вперше бачить робоче вікно FineReader.

Найбільші кнопки - це 1-Сканировать, 2-Распознать, 3-Проверить і 4-Сохранить, складають панель Scan&Read.

Найпростіший спосіб отсканировать і коректно розпізнати документ - по черзі клацнути на кожній кнопці (з першої до четвертої).

Перша кнопка на цій панелі з зображенням сканера - Scan&Read - поєднує виконання всіх цих операцій. Щигликом на цій кнопці викликається Мастер Scan&Read, що буде супроводжувати нас від сканування зображення до збереження документа. Щиглик на кнопці Scan&Read і чотири послідовних щиглики на кнопках 1-2-3-4 по суті своєї взаємозамінні.

Першою справою помістимо в сканер лист із вихідним зображенням. Передбачається, що сканер включений, драйвери завантажені, FineReader завантажений.

Етап перший - сканування. Клацнемо на кнопці 1-Сканировать чи виберемо у меню Файл пункт Сканировать изображение. Комп'ютер реагує миттєво: він звертається до жорсткого диску і намагається завантажити відповідне нашому вибору програмне забезпечення. Це або TWAIN-драйвер сканера, або вікно опцій FineReader (див. рис. 9.1). Подивимося, чого ж хоче від нас комп'ютер, задамо йому завдання і запускаємо сканування, клацнувши на кнопці ОК.

Через якийсь час у Главном окне програми FineReader з'явиться вікно Изображение зі зменшеною копією аркуша-оригіналу.

Щигликом на кнопці 2-Распознать ми можете ініціювати дві операції:

- автоматичний аналіз макета сторінки;

- власне розпізнавання.

Під час аналізу макета програма виділяє на сторінці табличні і текстові блоки, блоки зображень і т.д., підготовляючи в такий спосіб сторінку до розпізнавання.

Але не будемо квапитися клацати на кнопці 2-Распознать. Справа в тім, що на цьому етапі в області праворуч (вікно Текст) з'являється макет сторінки і невелика панель ліворуч від нього.

Перша кнопка на цій панелі - Анализ макета страницы - дозволяє нам брати участь у процесі формування блоків. Клацнемо на цій кнопці, і після розбивки ми зможемо подкорректировать блоки вручну.

Рис. 9.1. вікно опцій FineReader

Якщо в результаті автоматичного аналізу блоки були виділені неправильно чи некоректно, можна перерозбити зображення на блоки самостійно. Для цього досить клацнути правою кнопкою миші на одному з блоків і в контекстному меню вибрати функцію Удалить блоки и текст. Якщо частина блоків визначена правильно, а частина - абияк, то можна видалити непотрібні чи неправильні блоки. Для цього скористаємося контекстним меню, що відкривається правим щигликом на блоці чи виберемо блок на зображенні, після чого натиснемо клавішу Del.

У залежності від настроювань різні блоки виділяються рамками різних кольорів і нумеруються. Подивимося, чи правильно FineReader визначив границі блоків і розпізнав їхні типи. Обов'язково повіримо, щоб у поле зі списком Язык распознавания була виставлена мова (чи мови) нашого документа. Можна вибрати кілька мов одночасно. А якщо сполучення на зразок Російсько-Англійський-Український у списку відсутні, те можна скористатися опцією Выбор нескольких языков...

Переходимо на наступний рівень - 2-Распознатъ, що полягає в перетворенні Изображение сторінки в розпізнаний Текст. Клацнемо на цій кнопці, і блоки на сторінці почнуть поступово офарблюватися, а на передньому плані спливе віконце Распознавание з кнопкою Остановить, що відображає динаміку процесу.

При розпізнаванні може з'явитися оконце з радами чи попередженнями. Наприклад, про неправильний вибір яскравості сканування чи мови розпізнаваного тексту. Якщо якість сканування не дозволить правильно розпізнати текст, то можна отсканировать його повторно, скориставшись приведеними радами.

Після розпізнавання панель розбивки на блоки зникає, а нашій увазі надається сторінка з текстом. Масштаб відображення у вікні Текст можна настроїти, вибравши в меню Вид рядок Масштаб у вікні Текст. Виберемо масштаб, в котрому зручно читати текст, тому що має бути етап 3-Проверить.

Клацнемо на кнопці 3-Проверить. Можемо просто перечитати і виправити текст, можемо переглянути виділені кольором непевно розпізнані і несловникові слова, виправити їх за допомогою словника чи вікна Большой план (область внизу вікна з текстом). Можемо на час відкласти виконання цього етапу і перевірити документ засобами іншого редактора, але для цей документ прийдеться Сохранить (кнопка 4). Так власне і виглядає перетворення Зображення в Текст - у першому наближенні.

10. Побудова таблиць в MS Access

Проектування бази даних (БД) Товар, що складається з 3-х таблиць: Клієнти, Продукти, Замовлення

- Визначити назви полів таблиць, їхні формати і довжину

- Визначити ключове поле в кожній таблиці
Реферат на тему: Теоретичні знання та практична робота в Windows, MS Word, Excel та Access (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.