Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Розробка програми для перегляду та виконання різних дій з файлами на комп'ютері (курсова робота)

1 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 
1.1 Опис проблеми

Завданням курсової роботи є створення програми призначеної для перегляду файлів на комп'ютері. Дана програма повинна виконувати такі функції:

- Переглядати файли та папки.

- Виконувати різні дії з файлами та папками.

 

 

1.2 Аналіз вимог до програмного продукту

При розробці програми важливим моментом було дотримання наступних вимог:

- В програмі потрібно реалізувати функції, які значно спрощували б роботу користувачеві файлового менеджера.

- Програмний продукт має мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

- В програму потрібно включити довідку про автора програмного продукту.

- Повинна бути реалізована програма перевірки знань на тему «визначення стану сигналу на виході комбінаційної схеми».

- В програмі повинно реалізуватися визначення сигналу на виході.


1.3 Огляд існуючих програмних продуктів

На даний час у світі існує багато видів файлових менеджерів наприклад: , Dolphin, Nautilus, Total Commander.

Total Commander (рис.1.3.1) є одним з найпопулярніших менеджерів. Основними його перевагами є багатофункціональність. Основними його недоліком є те що більшість версій не доступні простим користувачам тому, що вони платні.

Рисунок 1.3.1 – Total Commander (Файловий менеджер)
2 ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

2.1 Формалізація вимог та аналіз предметної області з врахуванням бізнес правил

Завданням курсової роботи є створення програми призначеної для перегляду та роботи з файлами та папками. Програма в основному призначена для домашнього використання тому важливим є те, що програма має бути безкоштовною.

Крім того програма має бути багатофункціональною та простою у використанеі.

 

2.2 Визначення основних функцій системи

Дана програма міститиме наступні модулі:

- Програмний модуль призначений для перегляду файлів та папок та основних операцій над ними.

- Програмний модуль призначений для відображення інформації про автора.

 

2.3 Вибір технологій для реалізації та засобів створення програмного продукту

 

2.3.1 Опис технології реалізації ПП

Програмний продукт реалізовано за допомогою Об'єктно-орієнтованої технології проектування Воно включає два види діяльності:

- проектування архітектури системи;

- проектування елементів системи.

Проектування архітектури системи виконується архітектором системи і включає в себе:

- ідентифікацію архітектурних рішень і механізмів, необхідних для проектування системи;

- аналіз взаємодій між класами аналізу, виявлення підсистем і інтерфейсів;

- формування архітектурних рівнів;

- проектування конфігурації системи.

- Проектування елементів системи включає:

- проектування класів (деталізація класів, уточнення операцій і атрибутів, моделювання станів, уточнення зв'язків між класами);

- проектування баз даних (залежно від типу використовуваною для зберігання даних СУБД - об'єктною або реляційною).

 

 

2.3.2 Вибір засобів створення інтерфейсної частини

Для створення ПП було обрано мову програмування C++Builder.

Система С++Builder – це значний крок уперед у розвитку середовища для побудови великих додатків. Середовищем C++Builder пропонується готова форма, на якій досить вносити компоненти. Але це не головна перевага візуального програмування. Саме головне це те, що, під час проектування форми й розташування на ній компонентів С++Builder автоматично генерує код програми, включаючи фрагменти, які описують дані компоненти. В бібліотеці компонент С++Builder включено багато компонент і їх, номенклатура дуже швидко розширюється від версії до версії . Тільки тих компонент, які має у своїй бібліотеці C++Builder достатньо для створення продуктивних додатків із чудовим дизайном. При цьому навіть недосвідчений програміст може створювати досить професіональні додатки.


3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 3.1 Розробка основних форм інтерфейсу користувача та опис ПП

Інтерфейс програми складається з двох екранних форм, кожна з яких реалізована за допомогою відповідних модулів.

Після запуску проекту, з'являється головна форма (рис3.1).

Рисунок 3.1 екранна форма «файловий менеджер»

На формі «файловий менеджер» знаходяться кнопки: кнопка «Move» дозволяє переміщувати файли з лівої колонки в праву, кнопка «Copy» копіює файли з лівої колонки в праву, кнопка «Delete» дозволяє видалити вибраний файл, кнопка «Rename» дозволяє перейменувати файл або папку, кнопка «Exit» вихід з програми.


3.2 Програмування графічного користувацького інтерфейсу

Найважливішими функціями, які виконують основні дії є такі:

3.2.1 Для переміщування файлів (Лістинг 3.2)

Лістинг 3.2 Подія клацання на кнопці "Move”

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

MoveFile(FileListBox1->FileName.c_str(),DirectoryListBox2->Directory.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

3.2.2 Для копіювання файлів (Лістинг 3.3)

Лістинг 3.3 Подія клацання на кнопці "Copy”

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

CopyFile(FileListBox1->FileName.c_str(),strcat(DirectoryListBox2->Directory.c_str(),GetFileNameOnly(FileListBox1->FileName)),false);

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

3.2.3 Для видалення файла (Лістинг 3.4)

Лістинг 3.4 Подія клацання на кнопці "Delete”

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

DeleteFile(FileListBox1->FileName.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

3.2.4 Для перейменування файлів або папок (Лістинг 3.5)

Лістинг 3.5 Подія клацання на кнопці "Rename”

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)

{

AnsiString s;

s=InputBox("Перейменування","Введіть нове імя","");

RenameFile(FileListBox1->FileName.c_str(),s.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

3.2.5 Закриття форми (Лістинг 3.6)

Лістинг 3.6 Подія клацання на кнопці "Exit”

void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)

{

Close();

}


3.3 Опис ПП

У курсовій роботі нами було розроблено програмний продукт, який дозволяє переглядати усі файли та папки на комп'ютері. Дана програма володіє зручним у користуванні та зрозумілим для користувача інтерфейсом.

В програмі реалізовано можливість переглядати, копіювати, переміщувати, видаляти та перейменовувати файли. Також можна вибрати певне розширення файла яке буде відображатись за допомогою фільтра(рис3.3.1).

 

Рисунок 3.1 екранна форма «фільтр файлів»
4 ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ СИСТЕМИ 4.1 План тестування

1) Запустити програму;

2) Перегляд усіх дисків системи (рис. 4.1);

рис. 4.1 – Перегляд усіх дисків

3) Перевірка усіх кнопок;

4) Перейменування файла, папки(рис. 4.2);

рис. 4.2 – Перейменування файлу

5) Копіювання, переміщення файла, папки;

6) Завершити роботу з програмою натиснути кнопку «Exit».

4.2 Аналіз можливих проблем

При тестуванні даного програмного продукту було виявлено такий недолік

1. При вході на диск до якого немає доступу програма перестає працювати.

2. Бувають проблеми з копіюванням та переміщенням файлів, папок.


ВИСНОВКИ

Згідно поставленого завдання, мною було розроблено програму, що значно спрощує перегляд файлів, папок та роботи з ним . Дана програма володіє зручним у користуванні та зрозумілим для користувача інтерфейсом.

В результаті виконання курсової роботи було розроблено програму «файловий менеджер», яка забезпечує перегляд та редагування файлів та папок. Також ця програма дозволяє копіювати, переміщувати, перейменовувати та видаляти файли та папки.

Перевагами даного програмного продукту є легкий доступ до усіх ресурсів коп'ютера, та його зручність в користуванні. До недоліків даної програми можна віднести те що програма не може зайти на диски до яких не має доступу після чого програма зависає, або виходить з неї, а також програмний продукт мало функціональний.

Шляхом вдосконалення даного продукту можна: архівувати файли, папки та розархівовувати.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Арсак Ж. Программирование игр и головоломок – М.: Наука, 1990, – 224с.

2. Джексон П. Введение в экспертные системы / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 624 с.

3. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1, Основные алгоритмы. Пер. с англ. – М.: Мир, 1976, – 530с.

4. Нейлор К., Как построить свою экспертную систему / Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 285 с.

5. Рейнгольд Є., Нивергельт Д., Део Н. Комбинаторные алгоритмы, теория и практика. – М.: Мир, 1980, – 336с.

6. Уэзерелл Ч. Этюды для программистов – М.: Мир, 1982, – 288с.

7. Шилдт Г. Программирование на Borland C++ для профессионалов – Мн.: OOO «Попурри»,1998 –800с.

8. Шилдт Г. Самоучитель С – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1998, –800с.

Додатки А. Лістинг програми

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include <ctype.h>

#include <process.h>

#include <stdio.h>

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma link "cdiroutl"

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::DriveComboBox1Change(TObject *Sender)

{

DirectoryListBox1->Drive = DriveComboBox1->Drive;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::DirectoryListBox1DblClick(TObject *Sender)

{

FileListBox1->Directory = DirectoryListBox1->Directory;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FileListBox1DblClick(TObject *Sender)

{

ShellExecute(NULL,"open",FileListBox1->FileName.c_str(),NULL,NULL,SW_SHOW);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Exit1Click(TObject *Sender)

{

Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender)

{

MoveFile(FileListBox1->FileName.c_str(),DirectoryListBox2->Directory.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N3Click(TObject *Sender)

{

CopyFile(FileListBox1->FileName.c_str(),strcat(DirectoryListBox2->Directory.c_str(),GetFileNameOnly(FileListBox1->FileName)),false);

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender)

{

DeleteFile(FileListBox1->FileName.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N1Click(TObject *Sender)

{

AnsiString s;

s=InputBox("Ïðåéìåíóâàííÿ","Ââåä³òü íîâå ³ìÿ","");

RenameFile(FileListBox1->FileName.c_str(),s.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

char* __fastcall TForm1::GetFileNameOnly(AnsiString fullName)

{

AnsiString str;

str="\\";

while (fullName.Pos(str)!=0)

{

fullName=fullName.Delete(1,fullName.Pos(str));

}

return fullName.c_str();

}

void __fastcall TForm1::DriveComboBox2Change(TObject *Sender)

{

DirectoryListBox2->Drive = DriveComboBox2->Drive;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::DirectoryListBox2DblClick(TObject *Sender)

{

FileListBox2->Directory = DirectoryListBox2->Directory;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FileListBox2DblClick(TObject *Sender)

{

ShellExecute(NULL,"open",FileListBox2->FileName.c_str(),NULL,NULL,SW_SHOW);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

MoveFile(FileListBox1->FileName.c_str(),DirectoryListBox2->Directory.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

CopyFile(FileListBox1->FileName.c_str(),strcat(DirectoryListBox2->Directory.c_str(),GetFileNameOnly(FileListBox1->FileName)),false);

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

DeleteFile(FileListBox1->FileName.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)

{

AnsiString s;

s=InputBox("Ïðåéìåíóâàííÿ","Ââåä³òü íîâå ³ìÿ","");

RenameFile(FileListBox1->FileName.c_str(),s.c_str());

FileListBox2->Update();

FileListBox1->Update();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)

{

Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

 
Реферат на тему: Розробка програми для перегляду та виконання різних дій з файлами на комп'ютері (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.