Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Робота в корпоративній системі "Галактика", Microsoft Project, Power Point, Access та Excel - варіант 4 (контрольна робота)

Варіант 5

1. Охарактеризуйте експертні системи.

2. Опишіть основні функції корпоративної системи "Галактика”.

3. Опишіть функції прогнозування в Excel і наведіть приклади їх використання.

4. Поясніть, для чого використовуються звіти в Access і як вони створюються.

5. Опишіть, як знайти потрібну інформацію в Інтернеті.

6. Опишіть, як керувати показом слайдів у програмі Power Point.

7. Опишіть, як створити графік проекту і його основні форми подання у програмі Microsoft Project.

8-10. Практична робота в Excel.

11. Практична робота в Access.

12. Підготуйте для відправлення електронною поштою лист будь-якого змісту, що містить вашу робочу книгу Excel як вкладення, і збережіть його на дискеті під назвою лист 5. Надіслати лист за адресою kit@iamp.edu.ua.

1. Охарактеризуйте експертні системи

Експертні системи - це набір програм чи програмне забезпечення, що виконує функції експерта при рішенні якої-небудь задачі в області його компетенції. ЕС, як і експерт-людина, у процесі своєї роботи оперує зі знаннями. Знання про предметну область, необхідні для роботи ЕС, певним чином формалізовані і представлені в пам'яті ЕОМ у виді бази знань, що може змінюватися і доповнюватися в процесі розвитку системи.

ЕС видають поради, проводять аналіз, виконують класифікацію, дають консультації і ставлять діагноз. Вони орієнтовані на рішення задач, звичайно потребуючі проведення експертизи людиною-фахівцем. На відміну від машинних програм, що використовує процедурний аналіз, ЕС вирішують задачі у вузькій предметній області (конкретної області експертизи) на основі дедуктивних міркувань. Такі системи часто виявляються здатними знайти рішення задач, що неструктуровані і погано визначені. Вони справляються з відсутністю структурованості шляхом залучення евристик, тобто правил, взятих "зі стелі”, що може бути корисним у тих системах, коли недолік необхідних знань чи часу виключає можливість проведення повного аналізу.

Головне достоїнство ЕС - можливість накопичувати знання, зберігати їх тривалий час, обновляти і тим самим забезпечувати відносну незалежність конкретної організації від наявності в ній кваліфікованих фахівців. Нагромадження знань дозволяє підвищувати кваліфікацію фахівців, що працюють на підприємстві, використовуючи найкращі, перевірені рішення.

Практичне застосування штучного інтелекту на машинобудівних підприємствах і в економіці засноване на ЕС, що дозволяють підвищити якість і зберегти час прийняття рішень, а також сприяє росту ефективності роботи і підвищенню кваліфікації фахівців.

Основними відмінностями ЕС від інших програмних продуктів є використання не тільки даних, але й знань, а також спеціального механізму виводу рішень і нових знань на основі наявних.

Знання в ЕС представляються в такій формі, що може бути легко оброблена на ЕОМ. У ЕС відомий алгоритм обробки знань, а не алгоритм рішення задачі. Тому застосування алгоритму обробки знань може привести до одержання такого результату при рішенні конкретної задачі, що не був передбачений. Більш того, алгоритм обробки знань заздалегідь невідомий і будується по ходу рішення задачі на підставі евристичних правил. Рішення задачі в ЕС супроводжується зрозумілими користувачу поясненнями, якість одержуваних рішень звичайно не гірше, а іноді це досягається краще фахівцями.

У системах, заснованих на знаннях, правила (чи евристики), по яких зважуються проблеми в конкретній предметній області, зберігаються в базі знань. Проблеми ставляться перед системою у виді сукупності фактів, що описують деяку ситуацію, і система за допомогою бази знань намагається вивести висновок з цих фактів.

Якість ЕС визначається розміром і якістю бази знань ( чи правил евристики). Система функціонує в наступному циклічному режимі:

- вибір (запит) даних чи результатів аналізів,

- спостереження,

- інтерпретація результатів,

- засвоєння нової інформації, висуванні за допомогою правил тимчасових гіпотез,

- вибір наступної порції даних чи результатів аналізів.

Такий процес продовжується доти, поки не надійде інформація, достатня для остаточного висновку.

У будь-який момент часу в системі існують три типи знань:

- структуровані знання - статичні знання про предметну область. Після того як ці знання виявлені, вони вже не змінюються.

- структуровані динамічні знання - змінювані знання про предметну область. Вони обновляються в міру виявлення нової інформації.

- робочі знання - знання, застосовувані для рішення конкретної задачі чи проведення консультації.

Усі перераховані вище знання зберігаються в базі знань. Для її побудови потрібно провести опитування фахівців, що є експертами в конкретній предметній області, а потім систематизувати, організувати і постачити ці знання покажчиками, щоб згодом їх можна було легко витягти з бази знань.

Області застосування систем, заснованих на знаннях, можуть бути згруповані в кілька основних класів:

- медична діагностика,

- контроль і керування,

- діагностика несправностей у механічних і електричних пристроях,

- навчання.

Медична діагностика

Діагностичні системи використовуються для встановлення зв'язку між порушеннями діяльності організму і їх можливих причин. Найбільш відома діагностична система MYCIN, що призначена для діагностики і спостереження за станом хворого при менінгіті і бактеріальних інфекціях. Її перша версія була розроблена в Стенфордском університеті в середині 70-х років. В даний час ця система ставить діагноз на рівні лікаря-фахівця. Вона має розширену базу знань, завдяки чому може застосовуватися й в інших областях медицини.

Прогнозування

Прогнозуючі системи пророкують можливі результати чи події на основі даних про поточний стан об'єкта. Програмна система "Завоювання Уолл-Стріт” може проаналізувати кон'юнктуру ринку і за допомогою статистичних методів алгоритмів розробити план капіталовкладень на перспективу. Вона не відноситься до числа систем, заснованих на знаннях, оскільки використовує процедури й алгоритми традиційного програмування. Хоча поки ще відсутні ЕС, що здатні за рахунок своєї інформації про кон'юнктуру ринку допомогти підприємцям збільшити капітал, прогнозуючі системи вже сьогодні можуть прогнозувати погоду, врожайність і потік пасажирів. Навіть на персональному комп'ютері, установивши просту систему, засновану на знаннях, можна одержати місцевий прогноз погоди.

Планування

Планувальні системи призначені для досягнення конкретних цілей при рішенні задач з великим числом перемінних. Наприклад, компанія Boeing застосовує ЕС для проектування космічних станцій, а також для виявлення причин відмовлень літакових двигунів і ремонту вертольотів. Експертна система XCON, створена фірмою DEC, служить для визначення чи зміни конфігурації комп'ютерних систем типу VAX і відповідно до вимог покупця. Фірма DEC розробляє більш могутню систему XSEL, що включає базу знань системи XCON, з метою надання допомоги покупцям при виборі обчислювальних систем з потрібною конфігурацією. На відміну від XCON система XSEL є інтерактивною.

Інтерпретація

Інтерпретуючі системи мають здатність одержувати визначені висновки на основі результатів спостереження. Система PROSPECTOR, одна з найбільш відомих систем інтерпретуючого типу, поєднує знання дев'яти експертів. Використовуючи сполучення дев'яти методів експертизи, системі удалося знайти родовище руди вартістю в мільйон доларів, причому наявність цих родовищь не припускав жоден з дев'яти експертів. Інша інтерпретуюча система - HASP/SIAP. Вона визначає місце розташування і типи судів у Тихому океані за даними акустичних систем спостереження.

Контроль і керування

Системи, засновані на знаннях, можуть застосуються як інтелектуальні системи контролю і приймати рішення, аналізуючи дані, що надходять від декількох джерел. Такі системи вже працюють на атомних електростанціях, керують повітряним рухом і здійснюють медичний контроль. Вони можуть бути також корисні при регулюванні фінансової діяльності підприємства і допомагати при виробленні рішень у критичних ситуаціях.

Діагностика несправностей у механічних і електричних пристроях

У цій сфері системи, засновані на знаннях, незамінні як при ремонті механічних і електричних машин (автомобілів, дизельних локомотивів і т.д.), так і при усуненні несправностей і помилок в апаратному і програмному забезпеченні комп'ютерів.

Навчання

Системи, засновані на знаннях, можуть входити складовою частиною в комп'ютерні системи навчання. Система одержує інформацію про діяльність деякого об'єкта (наприклад, студента) і аналізує його поводження. База знань змінюється відповідно до поводження об'єкта. Прикладом цього навчання може служити комп'ютерна гра, складність якої збільшується в міру зростання ступеня кваліфікації граючого. Однієї з найбільш цікавих навчальних ЕС є розроблена Д.Ленатом система EURISCO, що використовує прості евристики.

Більшість ЕС включають знання, по змісту яких їх можна віднести одночасно до декількох типів. Наприклад, навчальна система може також мати знання, що дозволяють виконувати діагностику і планування. Вона визначає здібності того, кого навчають, по основних напрямках курсу, а потім з урахуванням отриманих даних складає навчальний план. Керуюча система може застосовуватися для цілей контролю, діагностики, прогнозування і планування. Система, що забезпечує схоронність житла, може стежити за навколишнім оточенням, розпізнавати події, що відбуваються, (наприклад, відкрилося вікно), видавати прогноз (злодій-зломщик має намір проникнути в будинок) і складати план дій (викликати поліцію).

2. Опишіть основні функції корпоративної системи "Галактика”

Систему "Галактика” розробила корпорація "Галактика”, до якої входять фірми Росії (АТЗТ "Новий Атлант”, ТОВ "Гелексі” (СПб.) та ін.), Білорусі (НТО Топ "Софт”, ТОВ "Топ Софт Сер­віс”), України (ЗАТ "Гелексі Україна”), Казахстану та інших кра­їн колишнього СPCP.

Галузеві рішення на базі системи "Галактика” - це тех­нологія управління нового покоління, яка дає можливість пе­рейти від управління окремими господарськими операціями до управління ситуаціями, що виникають.

Характерною ознакою системи "Галактика” є швидкий розвиток і розширення її функціональних можливостей. Починаючи з 1995 p., коли було випущено першу версію комплексної системи автоматизації управління підприємством "Галактика”, що містила 15 прог­рамних модулів і була реалізована в архітектурі "клієнт - сер­вер”, вийшло кілька поколінь системи - 5.2, 5.5, 5.7; розши­рився перелік контурів (контур логістики, адміністративний контур і т. ін.) та програмних модулів (контролінгу, управління ресурсами, документообігу тощо); забезпечено настройку "Га­лактики” на конкретну галузь, регіон, особливості бізнесу та незалежність прикладних якостей системи від програмно-апа­ратної платформи; гарантовано роботу системи в різних опе­раційних середовищах (Windows (95, 98, 2000), Windows NT, Novell NetWare) і з різними СУБД - Oracle, MS SQL, Pervasive SQL (Btrieve).

Починаючи з покоління 5.5 змінилася концепція самого про­дукту. Тепер він позначає версію ядра системи, а сам продукт роз­пався на системи з галузевою орієнтацією.

Так, на базі ядра 5.5 створенні програмні засоби для торгівлі, м'ясопереробної про­мисловості, зв'язку й телекомунікацій, металургії, автотранспорт­них підприємств; на базі ядра 5.7 - для нафтових компаній і хі­мічних підприємств.

У ядрі з'явилися такі нові підсистеми: кре­дити, векселі та позички, управління ремонтом устаткування, екс­порт/імпорт зовнішніх документів, управління договорами, спец­одяг, технічна підготовка виробництва, управління автотранспор­том, роздрібна торгівля, давальницька переробка. Система стала 32-розрядною. З'явилася можливість адаптувати інтерфейс корис­тувача під будь-яку (окрім арабської та японської) мову.

"Галактика” підтримує інтерфейси, через які здійснюється з'єднання з торговими терміналами, електронними вагами, дат­чиками АСУ ТП.

Створено систему підтримки адміністратора "Галактики”, що дає змогу контролювати дії користувачів. Крім того, у процесі розвитку системи робиться ставка на її відкритість і можливість використання разом з іншими продуктами, напри­клад, Галактика+SAS, Галактика+Aris Toolset.

Планується також випуск галузевих рішень, до складу яких включається система ди­намічного моделювання.

Вирішення всього комплексу завдань, на який орієнтована си­стема "Галактика” на теперішній час, забезпечується дев'ятьма функціональними контурами, такими як:

- контур управління підприємством;

- контур логістики;

- виробничий контур;

- фінансовий контур;

- контур управління персоналом;

- контур управління взаємовідносинами з клієнтами;

- адміністративний контур;

- контур галузевих рішень;

- контур системного адміністрування.

Структуру функціональних складових елементів системи «Га­лактика» показано на рис. 2.1.

Система "Галактика” орієнтована на автоматизоване розв'я­зання задач, що виникають на всіх стадіях управлінського циклу: прогнозування, планування, облік і контроль реалізації планів, аналіз результатів діяльності, коригування прогнозів і планів. Система має модульну структуру, модулі, у свою чергу, об'єднані у функціональні контури (див. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура системи "Галактика”

Контури логістики, фінансовий та управління персоналом об'єднують модулі за видами ресурсів, над якими здійснюється управлінська діяльність. У контури управління підприємством, виробничий, адміністративний та управління взаємовідносинами з клієнтами модулі включені відповідно до виду діяльності, що автоматизується.

Модулі специфічних галузевих рішень та системного адмініс­тратора об'єднані відповідно в контури галузевих рішень і сис­темного адміністрування.

Функціональний склад системи "Галактика” дає можливість:

- по-перше, ізольовано використовувати як окремі модулі, так і їхні довільні комбінації залежно від виробничо-економічної необхід­ності,

- по-друге, для будь-якого підприємства визначити набір ком­понен-тів, що забезпечує вирішення завдань управління господарсь­кою діяльністю в трьох глобальних аспектах - за видами ресурсів, за рівнями управління (масштабами вирішуваних завдань), за вида­ми управлінської діяльності (планування, облік і т. ін.).

У технологічній схемі експлуатації системи "Галактика” ко­жен працівник виконує визначені для нього інструкцією дії, отри­муючи інформацію в обсязі, необхідному й достатньому для вико­нання своїх посадових обов'язків.

Основним об'єктом системи "Галактика” є операційний доку­мент.

Операційні документи формуються під час проведення будь-якої господарської операції та підтверджують її виконання. Між до­кументами можуть бути встановлені зв'язки. Сукупність операцій­них документів створює документообіг підприємства (корпорації).

Виокремлюють два основні типи документів:

- документи-основи, які регламентують операції між юри­дичними особами, наприклад, угоди, рахунки, рахунки-фактури, вимоги, контракти тощо;

- супроводжувальні документи (товарні та фінансові), які відображають сутність фактично виконаних операцій.

За всіма супроводжувальними документами можуть бути сфор­мовані бухгалтерські проведення за допомогою механізму типо­вих господарських операцій (ТГО).

У процесі проведення конкретних господарських операцій, які належать до різних напрямів діяльності підприємства, відбува­ється наповнення бази даних оперативною інформацією. При цьо­му забезпечуються:

- принцип одноразового введення інформації в БД, що ви­ключає дублювання функцій користувачів і впорядковує докумен­тообіг:

- простота контролю коректності та цілісності даних, персоніфікація дій користувача;

- контроль регламенту виконання господарських операцій;

- оперативна перебудова системи, зміна експлуатаційної схе­ми системи в разі зміни бізнес-процесу;

- своєчасне отримання вірогідної інформації про стан поточної діяльності підприємства.

Система "Галактика” є гнучким масштабованим продуктом, який містить модуль настройки для будь-якого комплекту поставки. У про­цесі настроювання виконується первинне заповнення основних ката­логів, класифікаторів і довідників, які становлять єдину інформаційну базу й використовуються всіма модулями системи. Подальше попов­нення класифікаторів виконується в процесі експлуатації системи.

Таблиця 8.1

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ "ГАЛАКТИКА”

Використовувана

СУБД

Btrieve 6.15.451

Btrieve 7.0

MS SQL Server 7.0

Oracle

7.3.4

Oracle 8.05.22, 8.06, 8.i.x

Операційна сис­тема мережі з відокремленим сервером

Nevell Nat Ware 3.11 (Upgrade Brieve6.15); Windows NT Server 3.5 1, 4.0

Windows NT Server 4.0, 2000

Понад 80 операцій­них систем, зокрема 40 варіантів UNIX; Alpha -VMS OS/390; Novell NetWare; Windows NT, 2000

Операційна сис­тема клієнта ме­режі з відокрем­леним сервером

MS DOS, Win­dows 3.11; Win­dows for Work­groups; Win dows NT Worksta-tion 3.51,4.0

Windows 95, 98; Windows NT Workstation 4.0; Win-dows 2000 Professional

Windows 95, 98; Windows NT Workstation 3.51, 4.0; Windows 2000 Professional

Операційна сис­тема немережевого клієнта (локаль­ний варіант)

Windows 95, 98; Windows NT Work-station

Windows NT Workstation 4.0; Windows 2000 Profes-sional

Windows 95, 98; Windows NT Workstation 3.51, 4.0; Windows 2000 Professional

Блокування даних у разі сумісного використання

На рівні запису

На рівні запису

На рівні запису

Структура класи­фікатора

Крім стандартної класифікації клас - підклас - група і т. д. можна використовувати власний ієрархічний багаторівневий класифікатор

Кількість одиниць виміру, підтри­муваних класи­фікатором для кожного об'єкта обліку

Без обмежень

Розмежування прав доступу ко­ристувачів

На рівні елемента меню, таблиці бази даних, полів і за відпо­відними умовами

Мінімальні вимо­ги до сервера

P-233/64/1G

P-233/128/2G

P-III/256/20G

Мінімальні вимо­ги до робочих стан­цій

Р-100/32/500 (Windows)

Р-100/32/500

Пропонована кількість робочих станцій у мережі

До 300

До 100

300 - 500

Визначається технічними характеристиками сервера, типом вибраної ОС, пропускною спроможністю мережевого устат­кування

Параметри загальносистемної настойки дають змогу вибрати з на­даних системою алгоритмів виконання різних функцій ті, які макси­мально відповідають специфіці певного підприємства. Параметрами настройки користувача визначаються особливості роботи конкретно­го користувача. Частину з них, яка належить до права доступу до до­кументів і можливостей їх редагування, установлює лише адміністра­тор системи. Крім того, більшість модулів мають власний блок на­стройки. До нього включені функції настройки універсальних ієрар­хічних звітів (управління постачанням, управління збутом, складсь­кий облік), типових господарських операцій (госпопераціі), формату вхідних і вихідних документів (обмін бізнес-документами) і т. ін.

До функцій настройки системи належать також розмежування прав доступу користувачів і організація корпоративного міжофісного обміну даними, якщо підприємство має кілька віддалених філіалів. Ці функції виконуються за допомогою спеціальних мо­дулів права доступу й тиражування даних, що входять до контуру системного адміністрування.

Основні технічні характеристики "Галактики” подано в табл. 2.1.

3. Опишіть функції прогнозування в Excel і наведіть приклади їх використання.

Основні функції прогнозування, які використовуються в Excel - це: ПРЕДСКАЗ, РОСТ, ТЕНДЕНЦИЯ.

1. ПРЕДСКАЗ

Обчислює чи прогнозує майбутнє значення за існуючим значенням. Значення, що прогнозується - це y-значення, що відповідає заданому x-значенню. Відомі значення - це x- і y-значення, а нове значення прогнозується з використанням лінійної регресії. Цю функцію можна використовувати для пророкування майбутніх продажів, потреб в устаткуванні чи тенденцій споживання.

ПРЕДСКАЗ (x; відомі_значення_y; відомі_значення_x)

X - це точка даних, для якої прогнозується значення.

Відомі_значення_у - це залежний масив чи інтервал даних.

Відомі_значення_x - це незалежний масив чи інтервал даних.

Якщо x не є числом, то функція ПРЕДСКАЗ повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

Якщо відомі_значення_y і відомі_значення_x порожні чи містять різну кількість точок даних, то функція ПРЕДСКАЗ повертає значення помилки #Н/Д.

Якщо дисперсія аргументу відомі_значення_x дорівнює нулю, то функція ПРЕДСКАЗ повертає значення помилк #ДЕЛ/0!.

Рівняння для ПРЕДСКАЗ має вид a+bx, де:

;

Приклад

ПРЕДСКАЗ(30;{6;7;9;15;21};{20;28;31;38;40}) дорівнює 10,60725 2. РОСТ

Розраховує прогнозований експонентний ріст на підставі наявних даних. Функція РОСТ повертає значення y для послідовності нових значень x, що задаються за допомогою існуючих x- і y-значень. Функція робочого листа РІСТ може застосовуватися також для апроксимації існуючих x- і y-значень експонентної кривої.

РОСТ(відомі_значення_y; відомі_значення_x; нові_значення_x; конст)

Відомі_значення_y - це безліч значень y, що уже відомі для співвідношення y = b*m^x.

Якщо масив відомі_значення_y має один стовпець, то кожен стовпець масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Якщо масив відомі_значення_y має один рядок, то кожен рядок масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Якщо який-небудь число у масиві відомі_значення_y дорівнює 0 чи негативне, то функція РОСТ повертає значення помилки #ЧИСЛО!.

Відомі_значення_x - це необов'язкова безліч значень x, що уже відомі для співвідношення y = b*m^x.

Масив відомі_значення_x може містити одне чи кілька безлічей перемінних. Якщо використовується тільки одного перемінна, то відомі_значення_y і відомі_значення_x можуть мати будь-як форму, за умови, що вони мають однакову розмірність. Якщо використовується більш одного перемінної, то відомі_значення_y повинні бути вектором (тобто інтервалом висотою в один рядок чи шириною в один стовпець).

Якщо відомі_значення_x опущені, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру як і відомі_значення_y.

Нові_значення_x - це нові значення x, для яких РОСТ повертає відповідні значення y.

Нові_значення_x повинні містити стовпець (чи рядок) для кожної незалежної перемінний, як і відомі_значення_x. Таким чином, якщо відомі_значення_y - це один стовпець, то відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати таку ж кількість стовпців.

Якщо відомі_значення_y - це один рядок, то відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати таку ж кількість рядків.

Якщо аргумент нові_значення_x опущений, то передбачається, що він збігається з аргументом відомі_значення_x.

Якщо обидва аргументи відомі_значення_x і нові_значення_x опущені, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру як і відомі_значення_y.

Конст - це логічне значення, що вказує, чи потрібно, щоб константа b дорівнювала 1.

Якщо конст має значення ІСТИНА чи опущена, то b обчислюється звичайним образом.

Якщо конст має значення НЕПРАВДА, то b покладається рівному 1, а значення m підбираються так, щоб y = m^x.

Формули, що повертають масиви, повинні бути введені як формули масивів після виділення придатного числа комірок.

При введенні константи масиву для аргументу, такого як відомі_значення_x, варто використовувати крапку з комою для поділу значень в одному рядку і дві крапки - для поділу рядків.

Приклади

Продажі від 11-ого до 16-ого місяця складають 33 100, 47 300, 69 000, 102 000, 150 000 і 220 000 штук відповідно. Допустимо, що ці значення введені в шістьох комірках, названих Продано штук.

Наступна формула, якщо неї ввести як формулу масиву, пророкує кількість продажів для 17-ого і 18-ого місяців на основі даних про продажі за попередні шістьох місяців:

РОСТ(Продано штук;{11:12:13:14:15:16};{17:18}) дорівнює {320 197:468 536}

Якщо експонентна тенденція збережеться, то продажу для 17-ого і 18-ого місяців складуть 320 197 і 468 536 штук відповідно.

Можна використовувати інші послідовні числа як значення x, а прогнозовані значення будуть такими ж.

Наприклад, можна використовувати значення за замовчуванням для аргументу відомі_значення_x - і {1:2:3:4:5:6}:

РОСТ(Продано штук;;{7:8};) дорівнює {320 197:468 536}

3. ТЕНДЕНЦИЯ

Повертає значення відповідно до лінійного тренда. Апроксимує прямою лінією (по методу найменших квадратів) масиви відомі_значення_y і відомі_значення_x. Повертає значення y, відповідно до цієї прямої для заданого масиву нові_значення_x.

ТЕНДЕЦИЯ (відомі_значення_y; відомі_значення_x; нові_значення_x; конст)

Відомі_значення_y - це безліч значень y, що уже відомі для співвідношення y = mx + b.

Якщо масив відомі_значення_y має один стовпець, то кожен стовпець масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Якщо масив відомі_значення_y має один рядок, то кожен рядок масиву відомі_значення_x інтерпретується як окрема перемінна.

Відомі_значення_x - це необов'язкова безліч значень x, що уже відомі для співвідношення y = mx + b.

Масив відомі_значення_x може містити одне чи кілька безлічей перемінних. Якщо використовується тільки одного перемінна, то відомі_значення_y і відомі_значення_x можуть бути масивами будь-якої форми, за умови, що вони мають однакову розмірність. Якщо використовується більш одного перемінної, то відомі_значення_y повинні бути вектором (тобто інтервалом висотою в один чи рядок шириною в один стовпець).

Якщо відомі_значення_x опущені, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру, як і відомі_значення_y.

Нові_значення_x - це нові значення x, для яких ТЕНДЕНЦИЯ повертає відповідні значення y.

Нові_значення_x повинні містити стовпець (чи стоку) для кожної незалежної перемінний, так само як відомі_значення_x. Таким чином, якщо відомі_значення_y має один стовпець, те відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати однакова кількість стовпців. Якщо відомі_значення_y має один рядок, то відомі_значення_x і нові_значення_x повинні мати однакову кількість рядків.

Якщо нові_значення_x опущені, то передбачається, що вони збігаються з відомі_значення_x.

Якщо опущені обидва масиви відомі_значення_x і нові_значення_x, то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого ж розміру, що і відомі_значення_y.

Конст - це логічне значення, що вказує, чи потрібно, щоб константа b була дорівнювана 0.

Якщо конст має значення ИСТИНА чи опущена, то b обчислюється звичайним образом.

Якщо конст має значення ЛОЖЬ, то b покладається рівним 0, і значення m підбираються таким чином, щоб виконувалося співвідношення y = mx.

Можна використовувати функцію ТЕНДЕНЦИЯ для апроксимації поліноміальної кривої, проводячи регресійний аналіз для тієї ж перемінної, зведеної в різні ступені. Наприклад, нехай стовпець A містить значення y, а стовпець B містить значення x. Можна ввести x^2 у стовпець C, x^3 у стовпець D, і так далі, а потім провести регресійний аналіз стовпців від B до D зі стовпцем A.

Формули, що повертають масиви, повинні бути введені як формули масивів.

При введенні масиву констант як аргумент, такого як відомі_значення_x, варто використовувати точку з комою для поділу значень в одному рядку і дві крапки для поділу рядків.

Приклад

Припустимо, що фірма бажає придбати земельний наділ у липні, на початку наступного фінансового року. Фірма збирає інформацію про ціни за останні 12 місяців на типовий земельний наділ. Відомі_значення_y містяться в осередках B2:B13; ці значення рівні відповідно 133 890 грн.., 135 000 грн., 135 790 грн., 137 300 грн., 138 130 грн., 139 100 грн., 139 900 грн., 141 120 грн., 141890 грн., 143 230 грн., 144 000 грн., 145 290 грн.

Приведена нижче формула, введена як формула вертикального масиву в інтервал C2:C6, повертає очікувані ціни на березень, квітень, травень, червень і липень:

ТЕНДЕНЦІЯ(B2:B13;;{13:14:15:16:17}) дорівнює {146172:147190:148208:149226:150244}

Фірма може очікувати ціну близько 150 244 руб., якщо вона буде чекати до липня. У попередній формулі використовується масив за замовчуванням {1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12} для аргументу відомі_значення_x, що відповідає 12 місяцям, для яких маються дані по продажах. Масив {13:14:15:16:17} відповідає наступним п'яти місяцям.

4. Поясніть, для чого використовуються звіти в Access і як вони створюються

Звіт - це особлива форма представлення даних для виводу на друк. Як правило, спочатку створюється запит, а потім по ньому Отчет, Хоча Отчет можна створити по будь-якій таблиці.

Звіт можна створити трьома різними способами.

За допомогою автозвіту на основі таблиці чи запиту.

Автозвіт служить для створення звіту, у якому виводяться всі поля і записи базової таблиці чи запиту.

У вікні бази даних натисніть кнопку Отчеты на панелі Объекты.

1. Натисніть кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних.

2. У діалоговому вікні Новый отчет виберіть одного з наступних майстрів.

3. Автооотчет: в столбец- кожне поле розташовується на окремому рядку; підпис знаходиться ліворуч від поля.

4. Автоотчет: ленточный- поля кожного запису знаходяться на окремому рядку; підписи друкуються зверху, один раз для кожної сторінки.

5. Виберіть таблицю чи запит, що містять дані, на яких повинний бути заснований звіт.

6. Натисніть кнопку OK.

Microsoft Access застосовує останній автоформат, що використовувався для створення звіту. Якщо до цього звіт за допомогою майстра не створювався і не використовувалася команда Автоформат у меню Формат, то буде застосований стандартний автоформат.

Є також можливість створити звіт з полями, розміщеними в один стовпець, базовим джерелом даних якого є або відкриті таблиця чи запит, або таблиця чи запит, виділені у вікні бази даних. Виберіть команду Автоотчет у меню Вставка, чи натисніть стрільцю поруч із кнопкою Новый объект на панелі інструментів, а потім виберіть команду Автоотчет. Звіти, створені таким способом, не мають заголовка і колонтитула чи примітки і колонтитула.

За допомогою майстра на основі однієї чи декількох таблиць чи запитів.

Майстер задає докладні питання про джерела записів, полях, макетах, необхідних форматах і створює звіт на підставі отриманих відповідей.

1. У вікні бази даних натисніть кнопку Отчеты на панелі Объекты.

2. Натисніть кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних.

3. У діалоговому вікні Новый отчет виберіть потрібного майстра. Опис дій, виконуваних майстром, виводиться в лівій половині діалогового вікна.

4. Виберіть таблицю чи запит, які містять дані, на яких повинний бути заснований звіт.

Якщо на кроці 3 у списку обраний Мастер отчетов, то цей крок не обов'язковий - можна вказати джерело записів для звіту в майстру.

1. Натисніть кнопку OK.

2. Виконуйте інструкції майстра.

Створений звіт можна змінити в режиме конструктора.

Для додавання полів з декількох таблиць чи запитів у звіт не натискайте кнопки Дальше чи Готово після вибору полів з першої таблиці чи запиту в майстру звітів. Повторюйте кроки, що необхідні для вибору таблиці чи запиту і вказівки полів, поки в звіт не будуть включені всі потрібні поля.

Якщо був обраний один з Автоотчетов, то Microsoft Access застосовує автоформат, який використовувався останнім (або в майстру звітів, або за допомогою команди Автоформат з меню Формат у режимі конструктора).

Вручну в режимі конструктора.

Спочатку створюється базовий звіт, що потім змінюється відповідно до вимог у режимі конструктора.

1. У вікні бази даних натисніть кнопку Отчеты на панелі Объекты.

2. Натисніть кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних.

3. У діалоговому вікні Новый отчет виберіть пункт Конструктор.

4. Виберіть таблицю чи запит, які містять дані, на яких повинний бути заснований звіт.

Щоб використовувати в звіті дані з декількох таблиць, створіть звіт на основі запиту.

1. Натисніть кнопку OK.

Microsoft Access відкриє звіт у режимі конструктора.

5. Опишіть, як знайти потрібну інформацію в Інтернеті

Для вирішення проблеми пошуку адрес, інформації або певних осіб в Internet існує низка пошукових систем. Вони (хоча і за допомо­гою різних засобів) забезпечують усі етапи обробки інформації від її одержання з вузлів-першоджерел до надання користувачеві можли­вості пошуку.

За принципом відбору інформації пошукові системи можна поділити на:

- пошукові машини,

- тематичні каталоги.

Пошукові машини (автоматичні індекси) - це пошукові системи, що без участі людини періодично сканують зміст серверів інтермережі й індексують документи, які містяться на них. За результатами цієї роботи створюються бази даних, які слугують джерелом для от­римання відповідей на запити користувачів. Як приклад найтиповішої пошукової машини можна назвати систему Alta Vista, розміще­ну за адресою http://www.altavista.com.

Тематичні каталоги (або просто каталоги) є списками Web-сторі­нок, в яких оброблена людиною інформація розсортована за темами. Для пошуку документів користувачеві надається можливість вибрати тематичну категорію для перегляду, потім її підкатегорію, потім на­ступну підкатегорію тощо. Прикладом типового каталогу є система Yahoo!, до якої можна звернутися за адресою http://www.yahoo.com.

Ідея організації масиву довідкової інформації у вигляді каталогу стала використовуватися в пошукових машинах для сортування знайденої інформації. Навпаки, каталоги, що містять велику кіль­кість записів, стали розміщувати на своїх сторінках локальні пошу­кові машини. Це привело до того, що сучасні пошукові системи спо­лучають у собі в різних комбінаціях ознаки як автоматичних індек­сів, так і каталогів.

Для звернення до найпопулярніших пошукових систем достатньо викликати пошукову панель - панель Поиск, натиснувши одноймен­ну кнопку панелі інструментів:

Пошук інформації здійснюється після введення в поле запиту клю­чових слів і натискання кнопки "Пуск”. У результаті в пошуковій панелі відображаються гіперпосилання на документи, в яких зустрі­чаються зазначені ключові слова.

Варто зауважити, що пошукові системи ігнорують прийменники і сполучники, а також цифри, що дає змогу формулювати запити у ви­гляді фраз.

Настроювання пошукової панелі

Можливі два варіанти настроювання пошукової панелі.

Один із них дає змогу використовувати для пошуку кілька із запропонованих пошукових систем у встановленій послідовності і зберігати до десяти результатів виконаних пошуків.

За іншого варіанта всі завдання по­шуку виконуються за допомогою однієї вибраної користувачем сис­теми, при цьому результати пошуку не зберігаються. Настроювання, панелі здійснюється за допомогою кнопки "Настройка”, яка викли­кає вікно Настройка параметров поиска

Для вибору першого (найзручнішого) варіанта треба ввімкнути пе­ремикач Используйте помощника по поиску для улучшения поиска. Тоді вибір потрібних пошукових систем здійснюється при увімкненому ре­жимі Поиск веб-страницы за допомогою зазначення полів з їх назвою. Зазначені системи відображаються в окремому полі відібраних систем. Кнопки у вигляді стрілок під цим полем дають можливість задати чер­говість використання систем.

Режим Предыдущий поиск дає змогу відоб­ражати в пошуковій панелі результати попередніх пошуків.

Коли зазначаються одночасно обидва поля Поиск веб-страницы і Предыдущий поиск, у пошуковій панелі відображаються два переми­кача з тими самими назвами, за допомогою яких можна швидко пе­реходити від пошуку до перегляду попередніх результатів.

При такому настроюванні панелі пошуку нове завдання пошуку можна розпочати за допомогою кнопки "Создать”, а для пошуку з тими самими ключовими словами з використанням наступної пошу­кової системи - скористатися кнопкою "Следующий”.

Для вибору іншого варіанта настроювання пошукової панелі тре­ба у вікні настроювання ввімкнути перемикач Используйте общую службу поиска для всех заданий поиска, вибрати в запропонованому списку одну з пошукових систем для виконання всіх завдань пошуку.

Можна також виконати пошук з використанням адресного рядка. Для цього в адресний рядок можна ввести команди go, find або ? і далі через пробіл - слово або фразу. Internet Explorer розпочне пошук із використанням заздалегідь визначених параметрів пошуку.

Однією з популярних пошукових систем, яка має розвинену мову запитів, є система Япdех (http://yandex.ru). Особливістю цієї системи є те, що незалежно від того, в якій формі слово вжите у запиті, пошук враховує всі його форми за правилами російської мови.

У запитах до цієї системи може використовуватися кілька ос­новних операторів (приклади їх використання взято із зазначено­го сайта).

"&" або пробіл - логічне І в межах речення.

Кілька набраних у запиті слів, розділених пробілами, означають, що всі вони повинні входити в одне речення документа, який шука­ють. Такий самий результат буде у разі застосування символу "&"• Наприклад, за запитом "лечебная физкультура" або "лечебная & физкультура" результатом пошуку буде список документів, у яких в одному реченні зустрічаються водночас і слово "лечебная", і слово "физкультура".

"&&" - логічне І в межах документа.

Якщо потрібно задати слова, що повинні зустрічатися в межах усього документа, то в запиті їх потрібно розділити за допомогою "&&". Наприклад, за запитом "рецепты && (плавленый сыр)" буде знайдено документи, в яких є і слово "рецепты", і словосполучення "(плавленый сыр)", причому "(плавленый сыр)" має бути в одному реченні.

"І" - логічне АБО.

Знак "І" між словами запиту дає змогу знайти документи, в яких є одне з цих слів (зокрема, синонімів). Наприклад, запит вигляду "фото | фотография | фотоснимок | снимок | фотоизображение" задає пошук документів, що містять хоча б одне з перелічених слів.

"()" - дужки для групування слів.

Замість одного слова в запиті можна підставити цілий вираз. Для цього його треба взяти в дужки. Наприклад, запит "(история, техно­логия, изготовление) /+1 (сыра, творога)" задає пошук документів, в яких є будь-яка з фраз "история сыра", "технология творога", "изго­товление сыра", "история творога".

"~" - бінарний оператор І НІ в межах речення.

Знак "~" (тильда) дає можливість знайти документи з реченням, в якому є перше слово, але немає другого. Наприклад, за запитом "банки ~ закон" буде знайдено всі документи, в яких зустрічається слово "банки", поруч із яким (у межах речення) немає слова "закон".

"~ ~” - бінарний оператор І НІ у межах документа.

Оператор "~ ~” дає змогу знайти документи, в яких є перше сло­во, але немає другого. Наприклад, за запитом "руководство Visual С ~ ~ цена" буде знайдено всі документи зі словами "руководство Visual С", але без слова "цена".

"/(n m)" - відстань у словах (-назад +вперед).

За допомогою оператора "/(n m)" у запиті обмежується відстань між словами. Тут n - мінімально, m - максимально припустима відстань. Під відстанню розуміється різниця між номерами слів у документі. Наприклад, запит "музыкальное /(-2 4) образование" озна­чає, що інтервал відстаней між словом "музыкальное" і словом "об­разование" має становити від 2 слів зліва до 4 слів справа.

Якщо потрібно, аби відстань між словами не перевищувала п слів, можна використовувати цей оператор у вигляді "/п" (еквівалентно "/ (-п +п)"). Наприклад, за запитом "поставщики 12 кофе" потрібно знайти документи, в яких є і слово "поставщики", і слово "кофе", причому відстань між ними має бути не більше як два слова і вони повинні бути в одному реченні. (Можливі варіанти: "поставщики ко­лумбийского кофе", "поставщики кофе из Колумбии" тощо).

Якщо порядок слів і відстань точно відомі, можна скористатися оператором "/+п" (еквівалентний "/(+п +п)"), наприклад, задається пошук слів, що йдуть одне за одним. Запит "синяя /+1 борода" озна­чає, що слово "борода" повинно йти безпосередньо за словом "си­няя" (до того ж результату приведе запит "синяя борода").

«" "» (подвійні лапки) - пошук фрази.

Часто в запитах шукають стійкі словосполучення. Якщо взяти їх у лапки, то буде знайдено ті документи, в яких ці слова йдуть суворо одне за одним. Наприклад, за запитом "красная шапочка" будуть знайдені документи з цією фразою, при цьому текст "а шапочка у нее была красная" знайдений не буде.

"&&/(n m)" - відстань у реченнях (-назад +вперед).

Знаки обмеження по відстані після оператора "&&" вживаються у разі потреби задати відстань не в словах, а в реченнях. Наприклад, запит "банк && /1 налоги" означає, що слово "налоги" має бути в тому самому реченні або сусідньому із реченням, де є слово "банк".

6. Опишіть, як керувати показом слайдів у програмі Power Point

Обраний спосіб запуску показу слайдів залежить від переслідуваних цілей і аудиторії:

- можна зберегти презентацію з розрахунком її запуску у виді показу слайдів.

- інший спосіб запуск показу слайдів безпосередньо з PowerPoint.

- можна запускати показ слайдів за допомогою відповідного ярлика, попередньо створеного в основному екрані Windows.

Хід будь-якої презентації можна автоматизувати; наприклад, для стенда чи кіоску; такий показ йде в нескінченному циклі.

Автоматична презентація

Автоматичні презентації являють собою зручний спосіб поширення інформації у виді показу слайдів, здійснюваного без ведучого. Наприклад, можна підготувати презентацію для автоматичного показу на стенді фірми під час ярмарку чи конференції. Більшість засобів керування можна зробити недоступними (за винятком ініціювання деяких елементів щигликом миші) для захисту від змін, внесених користувачами. Після завершення автоматична презентація запускається повторно; теж саме відбувається при заміні слайдів вручну, коли який-небудь слайд залишається на екрані більш 5 хвилин.

Конструюючи автоматичну презентацію, необхідно мати представлення про умови її проведення; наприклад, про наявність контролю стенда. В залежності від цих умов варто визначити, які елементи варто включити в презентацію, які засоби керування можна довірити користувачам, як виключити можливість неправильного використання; щоб, наприклад, виключити зупинку, зміну ходу показу слайдів чи підключення до неї через клавіатуру.

Для підготовки автоматичного показу слайдів відкрийте презентацію, виберіть у меню Показ слайдов команду Настройка презентации, потім установить перемикач Автоматический. При цьому автоматично встановиться прапорець Непрерывный цикл до натискання "Esc".

При проектуванні автоматичного показу слайдів використовуються перераховані нижче можливості:

1. Автоматична чи ручна зміна слайдів. Показ може проходити з автоматично встановленими інтервалами, однак можна забезпечити, щоб користувачі самостійно змінювали слайди за допомогою миші, як їм зручно. Щиглики миші будуть сприйматися тільки об'єктами, для яких створені гіперпосилання.

2. Гіперпосилання. За допомогою гіперпосилань можна пройти по всій презентації чи перейти до інших слайдів чи програм.

2. Звуковий супровід. Показ слайдів можна супроводити записаним дикторським текстом.

3. Елементи керування Active. Ці елементи керування, що є у складі PowerPoint, використовуються для створення слайда відповіді в ході показу. Наприклад, можна вставити текстове поле, у яке глядачі зможуть вводити свої імена й адреси для одержання яких-небудь зведень. .

Збереження презентації з наступному запуском у виді показу слайдів

1 Відкрийте презентацію, що зберігається у виді показу слайдів.

2 Виберіть у меню Файл команду Сохранить как.

3 В списку Тип файла виберіть Показ слайдов PowerPoint.

Файл, що зберігається у виді показу слайдів, має розширення імені .pps. Відкривши такий файл (у PowerPoint чи на основному екрані), ви автоматично запустите показ слайдів. Якщо показ запускається з основного екрана, по її завершенні PowerPoint закриється, і ви повернетеся в основний екран. Якщо показ слайдів запускається з PowerPoint, по його завершенні презентація залишиться відкритою і доступною для редагування.

Запуск показу слайдів з PowerPoint

1 Натисніть кнопку Показ слайдов, розташовану в лівому нижньому куті вікна презентації.

2 У меню Показ слайдов виберіть команду Показ.

3 У меню Вид виберіть команду Показ слайдов.

Запуск показу слайдів з основного екрана

1 У вікні "Мій комп'ютер” чи "Провідник Windows” знайдіть файл, що відкривається у виді показу слайдів.

2 Клацніть ім'я файлу правою кнопкою миші, потім виберіть команду Показ слайдов.

Зручніше запускати показ за допомогою ярлика на основному екрані. Для створення ярлика перенесіть файл на основний екран за допомогою правої кнопки миші. Відпустивши праву кнопку миші, виберіть команду Создать ярлык.

7. Опишіть, як створити графік проекту і його основні форми подання у програмі Microsoft Project

Графік - це представлення, що відображає відомості про проект у графічній формі.

Для відображення параметрів задач використовуються два основних типи графіків:

- діаграма Ганга,

- сітковий графік.

Для відображення параметрів ресурсів передбачений єдиний графік, що так і називається: графік ресурсів. Однак для нього є десять різних форматів, що відповідають різним аспектам планування й аналізу ресурсів:

- пікові одиниці.

- трудовитрати.

- сукупні трудовитрати.

- перевищення приступності.

- відсоток завантаження.

- приступність, що залишилася.

- витрати,

- сукупні витрати.

- приступність по трудомісткості.

Ви можете в широких межах змінювати атрибути графіків (колір і стиль елементів, масштаб і т.д.), однак, на відміну від інших видів представлень, ви не можете створити власний варіант графіка чи модифікувати наявний.

Часткою случаємо графіка можна вважати представлення, що називається Календар. Він дозволяє відобразити на своєрідному електронному календарі тимчасові характеристики задач і використання ресурсів. Це представлення не є настільки ж ефективним, як інші, однак і в нього є свої переваги. Наприклад, подвійним щигликом миші на визначеній календарній даті ви можете одержати вичерпні зведення про задачі, що повинні виконуватися в цей день.

Як бачимо, основним графіком проекту є сітковий графік. Створивши його, ми автоматично маємо і діаграми Ганга. Тому у даному питанні розглянемо як створюється саме сітковий графік.

Як приклад на рис. 7.1 приведений сітковий графік, що відображає (у спрощеному виді) структуру робіт при створенні програмного продукту, що складається з двох щодо самостійних модулів.

Рис. 7.1. Приклад сіткового графіка

Зображені на малюнку дуги відповідають наступним видам робіт:

А12 - розробка алгоритму першого модуля;

А13 - розробка алгоритму другого модуля;

A24 - програмування першого модуля;

А34 - програмування другого модуля;

A45 - комплексне налагодження модулів;

А56 - розробка програмної документації.

Оскільки в нашому розпорядженні є ескіз сіткового графіка проекту (рис. 7.1), то ми можемо відтворити його засобами MS Project у вікні сіткового графіка (пам'ятаючи про те, що в MS Project роботам відповідають вершини графіка, а не дуги).

Для побудови сіткового графіка необхідно:

1. Перейти у вікно сіткового графіка; для цього на Панели представлений потрібно клацнути на кнопці Сетевой график (чи вибрати однойменну команду в меню Вид).

2. У робочому полі вікна створити рамку першої задачі проекту і ввести її найменування (наприклад, Алгоритм І), а також тривалість (у поле Длит.).

3. Послідовно додати рамки для інших задач проекту і ввести в них назви задач і значення тривалостей.

У результаті сітковий графік повинний виглядати приблизно так, як показано на рис. 7.2.

Побудувавши сітковий графік, збережіть файл проекту на диску, давши йому більш-менш осмислене ім'я, наприклад. Розробка ПО. Назва файлу використовується як ім'я проекту і відображається в смузі заголовка вікна сіткового графіка.
Реферат на тему: Робота в корпоративній системі "Галактика", Microsoft Project, Power Point, Access та Excel - варіант 4 (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.