Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Побудова поверхонь (реферат)

Продемонструємо технологію побудови поверхонь на прикладі наступної функції, що залежить від двох аргументів:

z =2х3 - у при хÎ[-2; 2], уÎ[-1; 1].

Перш ніж скористатися майстром діаграм, треба побудувати таблицю значень функції z за двома її аргументами, тобто в нашому випадку, за аргументом х від -2 до 2 з кроком 0,2 та за аргументом у від -1 до 1 із кроком 0,2.

Для цього:

1. Вводимо в чарунку А2 значення -2, а в чарунку А3 — значення -1,8. Вибираємо діапазон чарунок А2:АЗ, розташовуємо покажчик миші на маркері заповнення цього діапазону і протягуємо його на діапазон А4:А22. Таким чином, значення аргументу х протабульовані від -2 до 2 із кроком 0.2.

2. Вводимо в чарунку В1 значення -1, а в чарунку С1 значення -0.8. Вибираємо діапазон чарунок В1:С1, розташовуємо покажчик миші на маркері заповнення цього діапазону і протягуємо його на діапазон D1:L1. Значення аргументу y протабульовані від -1 до 1 із кроком 0.2.

3. В чарунку В2 вводимо формулу:

=2* ($A2^3)-B$1

4. Вибираємо чарунку В2, розташовуємо покажчик миші на маркері її заповнення і протягуємо його вниз на діапазон B2:L22.

Використання у формулі абсолютного посилання на рядок і стовпець істотне. Нагадаємо, що знак $ в імені чарунки, що знаходиться перед номером рядка, створює абсолютне посилання на рядок, а перед ім'ям стовпця — абсолютне посилання на стовпець. Тому при буксируванні формули з чарунки В2 на діапазони B2-L22, в чарунках цього діапазону будуть знайдені значення функції z при відповідних значеннях аргументів х и у.


Рис. 3.16 - Таблиця значень функції, що залежить від двох аргументів

Перейдемо до побудови поверхні за результатами табуляції. Для цього:

1. Виберемо команду Вставка | Діаграма.

2. У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми на вкладці Стандартні в списку Тип виберіть значення Поверхня, а в списку Вид вкажіть стандартну поверхню. Натисніть кнопку Далі.

3. У наступному діалоговому вікні майстра діаграм на вкладці Діапазон даних виберіть перемикач Ряди в стовпцях, тому що дані розміщуються в стовпцях. У поле введення Діапазон зробіть посилання на діапазон даних A1:L22, тобто діапазон, що містить у собі як значення аргументів, так і значення функції. Натисніть кнопку Далі.

4. У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): параметри діаграми на вкладці Заголовки в полі Назва діаграми введіть поверхня, у полі Вісь X (категорій) вкажіть х, у полі Вісь Y (рядів даних) задайте у, у полі Вісь Z (значень) введіть z. На вкладці Легенда зніміть прапорець Додати легенду. Натисніть кнопку Готово (поверхня побудована, рис. 3.17).

Рис. 3.17 - Побудована поверхня і діалогове вікно „Формат трьохвимірної проекції”

MS Excel дозволяє користувачу не тільки змінювати розміри робочої області діаграми за допомогою маркерів зміни розмірів, але й орієнтацію поверхні в просторі. Для цього досить виділити діаграму, а потім вибрати команду Діаграма | Об'ємний вид. На екрані відобразиться діалогове вікно формат тривимірної проекції, елементи якого саме і дозволяють змінювати орієнтацію поверхні в просторі.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

2. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

4. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

5. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.

6. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

7. Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)
Реферат на тему: Побудова поверхонь (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.