Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Організація циклів та масивів на мові Паскаль (лабораторна робота)

         Мета:   Навчитись розвязувати  задачі з циклом, працювати з масивами.

Теоретичні відомості.

Масив – це упорядкований набір компонент одинакового типу. Розрізняють одно і багатовимірні масиви. Масиви можна задати в розділі зміних.

Наприклад:

VAR             /тип індексів

А:ARRAY [1…5] OF INTEGER; - тип компонентів

C:ARRAY [1…20] OF REAL;

Оператори циклу забезпечують багаторазове викорестання складового або простого оператора. Групу операторів, що повторюються, називають циклом. У Паскалі існує три види операторів циклу: 1.Цикл з параметром. Оператор починається з слова FOR і має вигляд :

FOR P:= вираз 1 TO вираз 2

DO оператора, або

 FOR P:= вираз 1 DOWNTO вираз 2 DO оператор, де Р – параметр циклу.Вираз

 1 та 2 визначають відповідно початкове та полюве значення параметра зміної.

Оператори іменують тілом циклу. В тіло циклу можуть входити декілька операторів, які обєднуються групою BEGINEND.

Якщо в операторі FOR є слово TO  DO то параметр циклу приймає значення від найменшого до найбільшого.

Якщо присутне слово DOWNTO,параметр приймає значення від найбільшого до найменшого.

Наприклад .

 Надрукувати послідовність чисел від 20 до 0 (фрагмент).

         FOR  i:=20 downto 0 WRITELN ( i );

2. Оператор циклу з передумовою. Застосовуїться, коли умова повторення циклу запрошуїться на початку циклу. Тобто необхідно зробити такий циклічний процес, щоб перед початком циклу відбувалася перевірка на якусь певну умову. Вигляд оператора:

        WHILE вираз DO оператор.

Якщо в циклі буде більше одного оператора, групу оператора, групу операторів необхідно взяти в оперативні дужки Begin END.

Приклад оператора циклу з передумовою.                   

 

Фрагмент програми знаходження найбільшого спільного дільника

                Begin

                    Writeln(‘Введіть числа А і В’);

                     Readln (A,B);

                     X:=A; y:=B;

                     While x<>y do

                     If x>y Then X:=x-y

                                   Else y:= y-x;

                                   D:=x;

                               Writeln (‘D=’,D);

                End.

                Оператор циклу з післяумовою. Умова розраховується і перевіряється після виконання операторів, які складають тіло циклу. Оператор має вигляд

     Repeat оператор Until вираз:

Хід виконання оператора Repeat

                                                                                                                             Приклад x:=15;

                                                                                               Repeat

                             оператор                                                   writeln (x);                                                                       

                                                                                                x:= x-1;

                                                                                                Until  x=0;

               False                               Trub

                                       вираз

 

                                                        продовження

                                                                                              прграми

 

Контрольні запитання

1.       Оператор циклу FOR, його структура і правила виконання.

2.       Оператор циклу WHILE, його структура і правила виконання.

3.       Оператор циклу REPEAT, його структура і правила виконання.

 

Індивідуальна робота

 
Реферат на тему: Організація циклів та масивів на мові Паскаль (лабораторна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.