Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Інформатика, програмування

Microsoft Word 97 (курсова робота)

Зміст

Вікно програми........................................................................................................................... 3

Робота з вікнами.................................................................................................................... 3

Курсор уведення................................................................................................................... 4

Панелі інструментів............................................................................................................. 4

Координатні лінійки............................................................................................................. 5

Рядок стану............................................................................................................................ 5

Режими відображення документа..................................................................................... 6

Смуги прокручування.......................................................................................................... 6

Вихід із Microsoft Word......................................................................................................... 6

Операції з документами............................................................................................................ 6

Створення нового документа............................................................................................. 6

Відкриття документа........................................................................................................... 7

Збереження документа........................................................................................................ 8

Закриття документа............................................................................................................. 9

Робота з текстом........................................................................................................................ 9

Уведення тексту................................................................................................................... 9

Виділення фрагменту тексту............................................................................................. 9

Редагування тексту............................................................................................................ 10

Скасування операцій над текстом................................................................................... 10

Копіювання тексту............................................................................................................. 10

Переміщення тексту........................................................................................................... 11

Уставлення символу.......................................................................................................... 11

Пошук і заміна тексту........................................................................................................ 12

Контекстне меню................................................................................................................ 13

Форматування тексту............................................................................................................. 13

Зміна параметрів шрифту.................................................................................................. 13

Зміна інтервалу й положення символів......................................................................... 15

Зміна регістру символів..................................................................................................... 15

Форматування абзаців....................................................................................................... 16

Установлення позицій табуляції...................................................................................... 17

Упорядкування переліків................................................................................................. 19

Стилі форматування.......................................................................................................... 20

Оформлення сторінок документа......................................................................................... 22

Установлення параметрів сторінки................................................................................ 22

Уставлення розривів сторінок.......................................................................................... 24

Нумерація сторінок............................................................................................................. 25

Установлення колонтитулів............................................................................................ 26

Створення багатошпальтового документа.................................................................... 27

Друкування документів......................................................................................................... 29

Уставлення графічних об'єктів............................................................................................ 30

Уставлення таблиць............................................................................................................... 32


Вікно програми

Miсrosoft Word 97 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського "What You See Is What You Get”) дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Мал.1

Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його ярлику (мал.1).

Робота з вікнами

Слід розрізняти поняття вікно документа і вікно прикладної програми. Вікно документа – це частина вікна Microsoft Word, в якій відображається й обробляється документ. Вікно прикладної програми – це вікно активного додатку (в даному випадку редактора Microsoft Word). У ньому відображаються меню й робоча ділянка з вікнами документів. Якщо вікно документа знаходиться в повноекранному стані, то його рамки й рядок заголовку зливаються з відповідними елементами вікна програми (мал.2).

Мал.2. Вікно програми Miсrosoft Word

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Курсор уведення

Існують два поняття – курсор уведення і покажчик миші. Курсор уведення являє собою миготливу вертикальну смужку |. Він указує місце, в яке буде уводитися текст. Для його переміщення використовуються клавіші керування курсором або миша. Для переміщення курсору уведення за допомогою миші слід установити покажчик миші в потрібну позицію й натиснути клавішею миші.

Таблиця 1. Переміщення курсору уведення за допомогою клавіатури

Клавіша

Переміщення

á

â

ß

à

Ctrl+á

Ctrl+â

Ctrl+ß

Ctrl+à

PgUp

PgDn

End

Home

Ctrl+Home

Ctrl+End

На один рядок угору

На один рядок униз

На одну позицію ліворуч

На одну позицію праворуч

На один абзац угору

На один абзац униз

На одне слово ліворуч

На одне слово праворуч

На один екран угору

На один екран униз

У кінець рядку

У початок рядку

У початок документа

У кінець документа

Панелі інструментів

Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками (піктограмами). Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.

Мал.3

За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім'я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка a.

Для зміни складу самої групи кнопок, слід у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Команды з'являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (мал.3), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.

Координатні лінійки

Горизонтальна координатна лінійка розташована над робочим полем, вертикальна – ліворуч від робочого поля. З їхньою допомогою можна установлювати поля сторінок, абзацні відступи, змінювати ширину шпальт і установлювати позиції табуляції. За замовчанням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Виводяться/ забираються лінійки за допомогою команди Линейка в меню Вид.

Рядок стану

Рядок стану (мал.4) розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.

Мал.4. Рядок стану

Таблиця 2. Інформація в рядку стану

Індикатор

Значення

Стр 1

Разд 1

3/38

На 16,9см

Ст 28

Кол 36

ЗАП

ИСПР

ВДЛ

ЗАМ

Порядковий номер видимої у вікні сторінки документа

Номер розділу, в якому знаходиться видима сторінка

Номер видимої сторінки/ загальне число сторінок у документі

Відстань від курсору уведення до верхнього краю сторінки

Номер рядку, в якому знаходиться курсор

Номер позиції курсору в рядку

Індикатор режиму запису макрокоманди

Індикатор режиму редакторської правки

Індикатор режиму розширення маркірування

Індикатор режиму заміни

Режими відображення документа

Редактор Microsoft Word дозволяє переглядати документ у різних режимах:

­ Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій;

­ Электронный документ – найбільш зручний для читання документа з екрану: ліворуч з'являється структура документа, за допомогою якої можна швидко пересуватись по документу;

­ Разметка страниц – відображає документ у точній відповідності з тим, як він буде виведений на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами й багатоколонною версткою документа; тільки у цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

­ Структура – призначений для роботи зі структурою документа, дозволяє показувати й приховувати текст і заголовки визначеної глибини укладення;

­ Главный документ – використовується у випадку, коли основний документ слід розділити на частини й подати його у вигляді декількох піддокументів.

Мал.5

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд меню Вид або кнопок, розташованих ліворуч від горизонтальної смуги прокручування (мал.5).

Смуги прокручування

Смуги прокручування (вертикальна і горизонтальна) розташовані в правій і нижній частині вікна програми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі та по горизонталі. Переміщення по документу з використанням лінійок прокручування здійснюється за допомогою миші.

Переміщення вікна на один рядок угору

Переміщення вікна на один рядок униз

Переміщення вікна ліворуч

Переміщення вікна праворуч

Переміщення вікна в напрямку зсуву прямокутника

Переміщення вікна на один об'єкт (сторінку, малюнок, таблицю та ін.) угору

Переміщення вікна на один об'єкт униз

Вибір об'єкту пересування

Вихід із Microsoft Word

Для завершення роботи з Microsoft Word необхідно закрити вікно програми.


Операції з документами

Мал.6

Створення нового документа

Для створення нового документа слід у меню Файл вибрати команду Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.7) вибрати спочатку укладку, а потім шаблон, на основі якого буде створено документ; після чого натиснути кнопку OK. Шаблони документів Microsoft Word мають розширення dot і значки на мал.6. Звичайні документи створюються на основі шаблону Обычный. Для створення документа на основі шаблону Обычный можна натиснути кнопку .

Мал.7

Мал.8

Відкриття документа

Для відкриття існуючого документа необхідно в меню Файл вибрати команду Открыть або натиснути кнопку , після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа (мал.7). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібний документ. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням) папку з документом і сам документ. Документи Microsoft Word мають розширення doc і значки на мал.8.

Мал.9

У верхньому рядку вікна знаходяться 4 кнопки, які дозволяють подати вміст відкритої папки у 4-х виглядах:

– у вигляді переліку файлів і папок;

– у вигляді таблиці з інформацією про файли та папки;

– праворуч буде подано властивості файлу, на який наведено курсор;

– праворуч буде подано фрагмент файлу, на який наведено курсор.

За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з документами Microsoft Word. Для виводу інших типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованого переліку Тип файлов.

Збереження документа

Для збереження документа необхідно викликати команду Сохранить меню Файл або натиснути кнопку .

При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа (мал.10). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти документ. У полі прихованого переліку Тип файла – формат, в якому буде збережено документ. У полі Имя файла – увести ім'я файлу документа й натиснути кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.

Мал.10

Закриття документа

Для закриття документа необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку r вікна документа.

Робота з текстом Уведення тексту

Курсор указує місце, в який буде уводитися текст. Досягши краю сторінки, курсор автоматично переходить у початок наступного рядку. Для переходу в початок наступного абзацу слід натиснути Enter.

Існує два режими уведення тексту – уставлення й заміни. У режимі уставлення при уведенні нового тексту, текст, що міститься в документі, посувається праворуч від місця уведення. У режимі заміни старий текст замінюється новим. Перемикання між режимами здійснюється клавішею Insert або подвійним натисканням на індикаторі ЗАМ у рядку стану.

Виділення фрагменту тексту

Перед тим, як виконати будь-яку операцію над фрагментом тексту, його необхідно виділити одним із таких способів:

­ установити покажчик миші в ліве поле (він перетвориться в стрілку, спрямовану праворуч), при натисканні лівої клавіші миші виділиться один рядок, при подвійному натисканні – абзац, при потрійному – увесь документ;

­ установити покажчик миші в ліве поле навпроти першого рядку фрагменту, натиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, розширити виділення на весь фрагмент;

­ установити покажчик миші на початку фрагменту, натиснути ліву клавішу миші та, не відпускаючи її, розширити виділення на весь фрагмент;

­ для виділення одного слова досить двічі натиснути на ньому;

­ для виділення одного абзацу можна зробити в ньому потрійне натискання;

­ для виділення одного речення слід натиснути клавішу Ctrl і натиснути мишею будь-яке слово;

­ для виділення всього тексту слід натиснути клавішу Ctrl і натиснути мишею в лівому полі;

­ щоб виділити фрагмент тексту за допомогою клавіатури, необхідно установити курсор уведення в початок фрагменту та, натиснувши клавішу Shift, розширити виділення на весь фрагмент.

Зняти виділення можна натисканням миші в будь-якому місці тексту. При виділенні нового фрагменту попереднє виділення знімається.

Редагування тексту

Символ праворуч від курсору видаляється клавішею Delete, а символ ліворуч від курсору – клавішею Backspace. Для видалення фрагменту тексту слід виділити його й натиснути клавішу Delete. Якщо виділити фрагмент тексту й набрати на клавіатурі новий текст, він уставиться замість виділеного фрагменту.

Щоб розділити абзац на два, необхідно установити курсор у передбачуваний кінець першого абзацу й натиснути клавішу Enter.

З'єднати два абзаци в один можна двома способами:

­ установити курсор за останнім символом першого абзацу й натиснути Delete;

­ установити курсор перед першим символом другого абзацу й натиснути Backspace.

При натисканні клавіші Enter у поточну позицію курсору уставляється незримий символ ¶. Для перегляду незримих символів (спецсимволів, недрукованих символів) слід натиснути на кнопку .

Скасування операцій над текстом

Для скасування останньої операції редагування необхідно в меню Правка вибрати команду Отменить … або натиснути кнопку . Якщо натиснути на стрільці 6 поруч із цією кнопкою, то розкриється перелік операцій, виконаних у поточному сеансі. Натиснувши на імені однієї операції, можна скасувати її та усі операції виконані після неї.

Щоб повернути останню скасовану операцію, слід у меню Правка вибрати команду Повторить … або натиснути кнопку . Для перегляду переліку скасованих операцій слід натиснути на стрільці 6 поруч із цією кнопкою.

Копіювання тексту

Для копіювання фрагменту тексту необхідно:

1. виділити фрагмент тексту;

2. натиснути кнопку або вибрати в меню Правка команду Копировать;

3. установити курсор у те місце, куди слід уставити фрагмент;

4. натиснути на кнопку або вибрати в меню Правка команду Вставить.

У процесі цієї операції копія виділеного фрагменту тексту розташовується в буфері проміжного збереження Clipboard, а потім потрапляє в документ. Уставляти фрагмент із буферу можна скільки завгодно разів, але після копіювання в буфер нового фрагменту тексту, попередній фрагмент видаляється.

Переміщення тексту

Для переміщення фрагменту тексту необхідно:

1. виділити фрагмент тексту;

2. натиснути кнопку або вибрати в меню Правка команду Вырезать;

3. установити курсор у те місце, куди слід уставити фрагмент;

4. натиснути кнопку або вибрати в меню Правка команду Вставить.

Уставлення символу

Для уставлення в текст символу, відсутнього на клавіатурі, необхідно:

1. установити курсор у позицію, куди слід уставити символ;

2. у меню Вставка вибрати команду Символ;

3. у діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.11) вибрати укладку Символы;

Мал.11

у полі переліку Шрифт вибрати необхідний шрифт;

натиснути мишею потрібний символ;

натиснути кнопку Вставить;

для завершення роботи з вікном Символ натиснути кнопку Закрыть.

Пошук і заміна тексту

Для пошуку фрагменту тексту по використовується команда Найти меню Правка. У діалоговому вікні Найти и заменить (мал.12) у полі Найти слід ввести фрагмент тексту, який потрібно знайти та натиснути кнопку Найти далее. При необхідності можна натиснути кнопку Больше та увести додаткові умови пошуку.

У полі переліку Направление вибирається напрямок пошуку:

Везде – шукати у всьому документі;

Вперед – шукати в тексті над курсором;

Назад – шукати в тексті після курсору.

Установити потрібні прапорці режимів пошуку:

Учитывать регистр – при пошуку розрізняти великі і малі літери;

Только слово целиком – пошук тільки тих слів, що цілком збігаються з зазначеним;

Подстановочные знаки – використовуються символи шаблону, які вибираються після натискання кнопки Специальный.
Реферат на тему: Microsoft Word 97 (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.