Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фізика

Атмосфера, склад і будова. Тиск повітря. Вітри. Вода в атмосфері (урок)

Мета: Ознайомити учнів з будовою атмосфери та її складом, поглибити знання та її складом, поглибити знання учнів про розподіл тепла на земній кулі; про утворення вітру та його види.

Навчити визначати в окремі дії силу вітру, виховувати спостережливість переконань.

Обладнання: Термометр, барометр, таблиці, класний календар погоди, фізична карта півкуль.

І.Організаційна частина

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Будова річкової системи, живлення річок.

2. Розповісти про роботу річок у природі.

3. Розповісти про похил, падіння, режим річки.

4. Походження озер і боліт; їх живлення і розвиток.

5. Розповісти як відбувається круговорот у природі. Накреслити схему.

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

ІV. Сприймання і усвідомлення матеріалу.

План

1. Склад і будова атмосфери. Наявність води в атмосфері.

2. Тиск повітря і вітри.

1 Склад атмосфери. Наша Земля обкутана повітряною оболонкою, яку називають атмосферою. Складається вона Із суміші газів: азоту - 781 (за об'ємом), кисню - 211, аргону, гелію, криптону, неону І вуглекислого газу - 1%, Процентне співвідношення газів у нижніх шарах атмосфери постійне. Деякі зміни спостеріга­ються у вмісті вуглекислого газу. Над Арктикою і Антарктидою, а також над водами океанів його менше, ніж над густонаселеними областями материків.

Винятково велике значення кисню в життєвих процесах на Землі. За допомогою його здійснюється дихання. Дихають усі орга­нізми. Дихає й людина, використовуючи не менше 13 мЗ повітря на добу. Кисень входить до складу білків, жирів і вуглеводів. За ра­хунок окислення організми одержують енергію, необхідну для життєвих процесів. Основним постачальником кисню є рослини.

Азот в атмосфері відіграє роль розріджувача кисню. Він регулює темп окислення, хід біологічних процесів.

Потрібен рослинам і вуглекислий газ, який вони поглинають. Вуглекислий газ легко розчиняється у воді. Крім того, він один з регуляторів тепла в атмосфері.

В атмосфері в тій чи іншій кількості завжди є домішки:

вода в трьох станах і пил. Зміст води в атмосфері залежить від температури: чим вища температура повітря, тим більше в ньому може вміщуватися водяної пари.

Наявність води в атмосфері визначає багато які явища, які в ній відбуваються: серпанок, туман, хмари, опади, грози тощо.

Багато пилу надходить в атмосферу від вулканічних вивер­жень, з поверхні суші, в результаті діяльності людини.

Будова атмосфери. З фізики відомо, щo гази стискуються, тому атмосфера щільніша коло поверхні Землі. З підняттям угору щільність її зменшується. На висоті 5,5 км вона становить поло­вину, на висоті 10-11 км - четверту частину порівняно з тією, що коло поверхні Землі. Людина може жити до висоти 4-5 км.

Вивчення атмосфери показало, що її будова шарувата. Нижній шар атмосфери називають тропосферою. Він поширюється до висоти 17 км над екватором І 8 км над полюсами. Й у цьому шарі зосереджено майже 3/4 усієї маси атмосфери» в ньому безперервно рухається повітря як у вертикальному, так І в горизонтальному напрямах. У тропосфері міститься майже вся вода, в ній відбува­ються погодні процеси: утворюються хмари, тумани, випадають опади, бувають грози. Температура повітря в цьому шарі знижується з висо­тою в середньому на 0,6е на кожні ЮС м і на верхній межі досягає - 70° С

Вище тропосфера розміщений шар стратосфери, верхня межа якого знаходиться на висоті 50-60 км. Щільність і тиск у ньому незначні. Розріджене повітря складається з тих самих газів, що і в тропосфері, але а ньому значно більше озону. Найбільша кон­центрація озону спостерігається на висоті 15-30 км. Температура в стратосфері підвищується І на II верхній межі досягає плюс 10-30°С Це пояснюється тим, що озон поглинає частину сонячної енергії. Вище від стратосфера розміщені дуже розріджені шари повітря.

Значення атмосфери в житті нашої планети дуже велике. Без атмосфери планета була б мертвою. Атмосфера уберігає поверхню Землі від сильного нагрівання й охолодження. Завдяки атмосфері працюють засоби зв'язку. У ній спостерігаються погодні явища, з якими пов'язана вся діяльність людини.

Вивчають атмосферу на метеорологічних станціях. І вдень і вночі, в будь-яку погоду метеорологи ведуть спостереження за станом нижнього шару атмосфери. Чотири рази на добу, а на багатьох станціях щогодини вимірюють температуру, тиск, вологість повітря, спостерігають за хмарністю, напрямом і швид­кістю вітру, кількістю опадів, електричними й звуковими явищами в атмосфері. Метеорологічні станції збудовано всюди: на безлюд­ному материку Антарктиди і у вологих тропічних лісах, на високих горах і просторах тундри. Ведуть спостереження і на океанах, на спеціально збудованих кораблях погоди.

З 30-х років нашого століття ведуть спостереження у більш високих шарах атмосфери. Почали запускати радіозонди, які підні­маються на висоту 20-30 км і за допомогою радіопередатчиків посилають на Землю відомості про температуру, тиск, вологість повітря І швидкість вітру.

Тепер широко використовують метеорологічні ракети І супут­ники, на яких є установки для фотографування земної поверхні та хмар.

1961 р. ознаменувався новими успіхами у вивченні верхніх шарів атмосфери. 12 квітня 1961 р. перший космонавт світу Юрій Олексійович Гагарін здійснив політ навколо Землі. З цих пір косміч­ні кораблі і станції, які літають на великих висотах, дають нам уявлення про процеси, що відбуваються далеко від Землі.

2 Тиск повітря. Довгий час вважали повітря невагомим тілом. Такий погляд підтримувала релігія. I тільки на початку ХVІІ ст. Італійський учений Галілей довів вагомість повітря. Він зробив простий дослід - зважив порожню пляшку, а потім цю гаму пляшку зважив після нагрівання. Виявилося, ще пляшка після нагрівання стала меншою. Галілей пояснив це явище так: повітря, як усяке матеріальне тіло, при нагріванні розши­рюється, отже, частина його вийшла з пляшки, тому вона стала легшою.

Але якщо повітря має вагу, воно повинне тиснути на всі предмети, які знаходяться на поверхні Землі. Цим питанням займався учень Галілея - Торрічеллі. Взявши запаяну з одного кінця метрову трубку, він заповнив її ртуттю. Потім перевернув її і від­критим кінцем опустив у чашку з ртуттю. При цьому трохи ртуті вилилося з трубки, але більша частина її залишилась приблизно на рівні 76 см. Що ж перешкодило всій ртуті вилитися з трубки? Торрічеллі дав правильне пояснення: причиною є тиск повітря на поверхню ртуті. Цей тиск урівноважується вагою ртуті, яка залиши­лася в трубці.

Пізніше зважили повітря. Виявилося, що на рівні моря І м3 його важить 760 мл. рт.ст.

За тиском повітря та його зміною ведуть систематичні спосте­реження. Основним приладом, за допомогою якого визначають тиск на метеорологічних станціях, є ртутний барометр. У деяких випадках (особливо в подорожах) користуються металевим барометром - анероїдом. Крім цих приладів є барограф. Він записує зміну тиску.

Тиск вимірюють у міліметрах (мм) ртутного стовпа ї в мілі­барах (скорочено мб). Маса ртутного стовпа висотою 750 мм при по­перечному перерізі І см2 становить 1033 мб. В сбсолютній системі мір атмосферний: тиск вимірюють у динах на І см2. Тиск, що дорів­нює I000000 дин на 1 см2, називається бер, а 1/1000 частка бера – мілібар. Його прийняте зараз за одиниця тиск у. Нормаль­ним тиском на рівні моря вважається 1013 мб, або 1760 мм ртутного стовпа (1 атмосфера).

У зв'язку з тим, що стовп атмосфери з висотою зменшується, зменшується й тиск. На кожні 10,5 м підняття тиск знижується на 1 мм (цю величину називають барометричним ступе­нем). Людина у своїй практичній діяльності широко використовує ці дані. Наприклад, треба визначити висоту гори. Для цього беруть відліки показань тиску по барометру біля підошви і на вершині. Вираховують різницю в показаннях барометра, множать її на 10,5 м і одержують приблизно висоту гори.

Спостереження на метеорологічних станціях показують, що тиск у будь-якому місці постійно змінюється - то підвищується. то знижується. Ці зміни показує барограф, на стрічці якого видно запис зміни тиску.

Неперіодичні зміни тиску зумовлюють повітряні маси, які приходять у дане місце І мають різну щільність. Більш щільна по­вітряна маса зумовлює підвищення тиску, менш щільна - зниження.

Відомо, що метеорологічні станції знаходяться на різній висоті, тому показання, одержані на станціях, учені приводять до показань тиску на рівні моря і ці дані наносять на карту, а потім місця з однаковим тиском сполучають лініями, які називають ізобарами. В результаті утворюються замкнуті криві, які зображають області підвищеного і зниженого тиску.

Для встановлення закономірностей у розподілі тиску скла­дають карти липневих І січневих Ізобар. З області екватора в січні й липні спостерігається знижений тиск (менше 760 мм), а в тропіч­них областях, особливо над океанами, тиск підвищений: в помірних широтах тиск знижується, а в полярних підвищується. Над материками в січні (з північній півкулі) спостерігається підвищений тиск. Наприклад, над материком Евразії центр підвищеного тиску знахо­диться над Монголією, звідси тиск знижується де окраїн материка. А в липні (влітку) на материку тиск знижується і центр низького тиску знаходиться в басейні річки інд. Учені таку зміну тиску над материками пояснюють тим, що взимку материк сильно охолоджується, охолоджується й повітря, яке при цьому ущільнюється. Увільнення зумовлює приток повітря ззовні, зокрема повітря надходить з океа­нів із верхніх шарів тропосфери; це приводить до збільшення маси повітря над материком, тому тиск підвищується. У липні (влітку) картина зворотна: материк сильно нагрівається, прогрівається й повітря, яке піднімається вгору і розтікається в бік океанів. У цілому повітря над материком стає менше, тиск знижується.

Вітер. Повітря має властивість переміщуватися з місць із високим атмосферним тиском у місця, де тиск нижчий. Горизонталь­ний рух повітря називають вітром. За вітром на метеороло­гічних станціях ведуть систематичні спостереження. Найпростішим приладом, який показує напрям вітру і його швидкість, ефлюгер.

Є прилади (анемометри), за допомогою яких вимірюють швидкість вітру. Ними зручно користуватися в умовах походів та експе­дицій. Найбільша швидкість вітру (понад 100 м/с) спостерігалася в Антарктиді. За результатами спостережень за напрямом вітру можна побудувати розу вітрів, іона являє собою рисунок, на якому нанесено повторюваність вітру за напрямами. За розою вітрів можна легко визначити, які зітри переважають у даному районі за той чи інший період. Силу вітру вимірюють у балах (від С до 12 балів).

Знаючи загальні закономірності поширення тиску на поверхні Землі, можна встановити основні потоки повітря в нижніх шарах атмосфери. Якщо в тропічних широтах (у смузі від 20 до 40° пн. і пд.ш.) протягом цілого року утримується область підвище­ного атмосферного тиску, а в екваторіальних (у смузі вздовж екватора між 10° пн.ш. І 10° пд.ш.) – зниженого то, природно, основні потоки повітря будуть спрямовані від тропіків до екватора. На їх напрям впливає відхиляюча сила обертання Землі, тому вони набувають напрямку в північній півкулі з північного сходу не південний захід, а в південнім - з півден­ного сходу на північний захід. Ці постійні вітри, які дмуть від поясів високого тиску до екватора, називають пасатами. Отже, в тропічному поясі північної півкулі переважають північно-східні палати, є південної -південно-східні. Особливо добре виявлені пасати над океанами.

З тропічної і субтропічної смуг підвищеного тиску частика повітряних мас йде до екватора, а частина - б помірні широти. В помірних широтах північної півкулі утворюються південно-західні вітри, які переходять у західні. У південній півкулі виникають північно-західні вітри, які також переходять у західні. Ці вітри несуть з океанів багато опадів на материки (Європу, Північну і Південну Америку).

У високих широтах через підвищений тиск у полярних областях дмуть вітри: у північній півкулі - північно-східні, а в південній -південно-східні.

Зональним розподіл вітрів порушується на східних берегах материків помірних широт. Над материками взимку встановлюється підвищений тиск, а над океанами - знижений. Утворюються потоки повітря з материка на океан, але через відхиляючу силу обертання Землі вон- набувають напряму північно-західних. Влітку над материком виникає знижений тиск, а над океаном у цих широтах - підвищений. Утворюються потоки повітря з океану на материк; під впливом відхиляючої сили обертання Землі вони відхи­ляються від початкового напряму і дмуть як південно-східні, приносячи на материк велику кількість опадів.

Вітри, які змінюють свій напрям за сезонами, називають мусонами. Літній мусон - це потік повітря з океану на материк, тому що над океаном холодніше і тиск більший; зимовий - потік повітря з материка на океан, тому що над материком холод­ніше і тиск вищий. Особливо добре виявлені мусони на східному березі материка Євразія (Східний Китай, Далекий Схід).

Через те, що поверхня Землі неоднорідна і неоднаково нагрі­вається, утворюються місцеві вітри. Неоднакове нагрівання у двох близьке розташованих районах зумовлює зміну тиску і переміщення повітря.

Бризи - берегові вітри, які змінюють напрям протягом доби двічі: вдень вони дмуть з водної поверхні» вночі - з суші. Вдень поверхня суші нагрівається сильніше, ніж море. Від нагрі­вання повітря - розширюється і стає легшим. Частина нагрітого по­вітря піднімається вгору, і на висоті 500-1000 м воно накопичу­ється. Це приводить до підвищення тиску на даній висоті над по­верхнею суші. Повітряні маси переміщуються з теплої області з бік більш холодної (в бік моря). Над морем маси повітря збільшується, тиск підвищується. Тепер уже в нижніх шарах атмосфери потоки повітря з поверхні моря спрямовуються на сушу, утворюючи денний бриз. У тропічних широтах денні бризи - досить сильні вітри, які прино­сять вологу і прохолоджу з моря.

У нічний час поверхня моря нагріта сильніше, ніж суша. Повітря над морем піднімається вгору. У цей час над сушею повітря холодніше й щільніше, і потоки повітря спрямовані від суші до моря. Бризи спостерігаються б ясну погоду на берегах водойм: океанів, морів, великих озер, водосховищ і навіть річок.

Фен виникає у високих гірських районах. Це теплий, сухий вітер, який дме по схилах з гір. Утворюється він в умовах значної різниці тиску на протилежних схилах. Припустімо, що на ліво­му схилі гори тиск підвищений, температура повітря + 10° С. Темпе­ратура повітря при підніманні по схилу знижується. З підняттям на 1 км вона знижується на 0,5°. 3 вершини гори повітря стікає по протилежному схилу, температуре його підвищується на кожні 100 м на 10. Ось цей потік теплого І сухого повітря Із схилів гір І нази­вають феном.

Бора - гірський вітер. Перехід повітря з одного схилу гір на Інший відбувається в умовах низьких перевалів. Тому холодне повітря не встигає нагрітися. І холодний потік повітря спрямовуєть­ся по тісних гірських долинах. Швидкість вітру досягає урагану. Відома Новоросійська бера. Над просторами півдня Східноєвропейської рівнини формується область високого тиску. В той же час над Чорним морем зберігається знижений тиск. Через Мархотськкй невисокий

V. Узагальнення і систематизація.

1. Хто займався вивченням тиску повітря?

2. Якими приладами вимірюють тиск?

3. Що таке барометричний ступінь?

4. З чого складається атмосфера?

5. Що являє собою вітер?

6. Якими приладами вимірюють вітер?

7. Визначте силу вітру сьогодні. В окремі дні.

8. Що ви знаєте про місцеві вітри?

9. Якими ще бувають вітри?

VI. Підсумок уроку.

VIІ. Домашнє завдання.

1. Виконати задачі вчителем завдання.
Реферат на тему: Атмосфера, склад і будова. Тиск повітря. Вітри. Вода в атмосфері (урок)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.