Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Відповіді на 285 питань з предмету "Фінанси" (шпора)

15. 19. Фін категорії на макро- і мікрорівнях. Фін на мікрорів. Сутн і признач фін суб'єктів господар Фін категорії - характериз різні сторони реальної фін дійсності, склад Понятійний апарат фін науки. Через використ фін категорій як інструмента наукго пізнання досягається більш глибоке розкриття сутності фін, їх специфіки і особливостей функціонув. З появою держ з'явились такі фін категорії як под і держ кредит. З перерозподілитком держ і тов-грош госп-ва формувались групи більш складних категорій: держ дох, держ видатки, бюдж, фін під-в, страх, фін ринок. Макрорівень: суб'єкти: держ; категорії: под, под прибуток, держ кредит, держ борг, емісійний дохід, держ дох, держ видатки, бюдж, держ фін.

Загальним резом обігу коштів на макрор є одержання ВВП і нац доходу. Вартісний розподіл ВВП і нац доходу відбув за структурними підрозділами ек сист, за комплексами, галузями, територією країни, суб'єктами господар, а грош віднос, що виник з цього приводу, доповнені відносами в процесі передачі та використ коштів супроводжуються рухом фондів коштів Держ фін — це сук-ть розподільно-перерозпод віднос, що виник у процесі формув і використ централіз фондів грош коштів, признач для фін забезпеч викон-я державою покладен на неї ф-й Мікрорів: суб'єкти: під-ва, організації, домогосп-ва; категорії: акція, акціонерний капітал, облігація, запозичений капітал, фундаментальний капітал, інвест, прибуток, децентраліз фонди. Відомо, що на мікрорів завершальною стадією кругообігу коштів під-ва є одержання виручки. Грош операції, що відбуваються в процесі розподілу виручки і прибутку під-ва, а отже, і опосередковані рухом грошей віднос, в які вступає під-во з держ, банками, страх компаніями, партнерами по бізнесу, працівниками під-ва, і є фін. Фін суб'єктів господарюв – це особлива галузь функціонув самих фін і фін віднос з метою забезпеч процесу вироб. Це процес формув фондів грош коштів для обслуговування вироб процесу з метою одержання прибутку, підвищення ефективності вироб, забезпеч розрахунк з Держ бюдж. ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАБЕЗП-Я ДІЯЛ-ТІ ПІДПР-В.

20Фін категорії. Особлив фін категорій на макро- і мікро

Понятійний апарат фін науки склад фін категорії.
Фін категорії - характериз різні сторони реальної фін дійсності. Через використ фін категорій як інструмента наукго пізнання досягається більш глибоке розкриття сутності фін, їх специфіки і особливостей функціонув. З появою держ з'явились такі фін категорії як под і держ кредит. З перерозподілитком держ і тов-грош госп-ва формувались групи більш складних категорій: держ дох, держ видатки, бюдж, фін під-в, страх, фін ринок.

Виділяють 2 рівні ФК: макро- та мікрорів.

Макрорівень: суб'єкти: держ; категорії: под, под прибуток, держ кредит, держ борг, емісійний дохід, держ дох, держ видатки, бюдж, держ фін.

Загальним резом обігу коштів на макрор є одержання ВВП і нац доходу. Вартісний розподіл ВВП і нац доходу відбув за структурними підрозділами ек сист, за комплексами, галузями, територією країни, суб'єктами господарюв, а грош віднос, що виник з цього приводу, доповнені відносами в процесі передачі та використ коштів, найчастіше супроводжуються рухом фондів коштів (проте цей факт не виключає можливості застос-я безфондової форми руху коштів на макро-, так і на мікрорівнях).

Мікрорів: суб'єкти: під-ва, організації, домогосп-ва; категорії: акція, акціонерний капітал, облігація, запозичений капітал, фундаментальний капітал, інвест, прибуток, децентраліз фонди. Відомо, що на мікрорів завершальною стадією кругообігу коштів під-ва є одержання виручки. Грош операції, що відбуваються в процесі розподілу виручки і прибутку під-ва, а отже, і опосередковані рухом грошей віднос, в які вступає під-во з держ, банками, страх компаніями, партнерами по бізнесу, працівниками під-ва, і є фін.

21. Дайте визнач-я вихідної категорії держ фін

Специфіка цих віднос полягає в тому, що держ є визначальною діючою особою, а платник податку — виконавцем вимог держ.

До Ф. к. належ: под, держ кредит, держ дох, держ витр, бюдж. Вони вдображ стійкі причинно-слідственні зв'язки і залежності, які склад зміст об'єктивних екічних законів. Под являють собою обов'язк платежі юрид і фіз осіб до бюджу. Податок — це плата сусп за викон-я держ її ф-й, це відрах-я частини вартості ВВП на загальносусп потреби, без задоволення яких суч сусп існувати не може. Держ кредит — грош віднос, що виник у держ із юрид та фіз особами у зв'язку із мобілізацією тимчасово вільних грош коштів у розпорядження органів держ влади, які призначені для фінув держ витрат; форма втор перерозподілу ВВП. Д.к. має строк повернення і ціну в формі %. Буває внутр і зовн. Бюдж — ек віднос, що виник у держ із юрид та фізич особами у зв'язку із розподілом і перерозпод ВВП з метою форм. і викорис. бюдж. фонду призначеного для викон-я держ покладених ф-й. Дох Держа бюджу У – фін. віднос, які скл. в держ в процесі форм. бюдж. фонду фін. ресурсів. Держ витр- це фін. віднос які обумовлені використм центр. та децентр. дох держ і направлені на задоволення заг. потреб держ.

Стягнення податку виступ одностороннім процесом і має безвідплатний та обов'язковий характер для конкретного платника. Стягнення на користь сусп певної частки вартості ВВП у вигляді обов'язкового внеску становить сутн податку. Ек зміст под відображається взаємовідносами суб'єктів господарюв та громадян, з одного боку, та держ —з приводу формув держ ф

22. Дайте визнач вихідної категорії фін акціонерних товар

Акція – як первісна категорія корпоративних фін хар-ся тим, що: 1. Вона є однією із форм мобілізації капіталу. 2. Акція дає змогу трансформувати заощадження у виробничі інвест.

Категорії корпоративних фін можна подати такою схемою:

Вихідна категорія - акція→ акціонерний капітал→ позичковий к-л це частина авансованого капіталу, сформована за рах ще не повернутих позичкових джерел, які повинні бути відшкодовані кредиторам через певний строк у зумовленійформі. → функціонуючий к-л корпорації→ інвест в активи→ прибуток.

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. — чистий прибуток після сплати податків. Сума, на яку виріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії. Розподілений пр.- характеризує частину сформованого прибутку, що на даний момент вже розподілена й не використана в процесі господарської діяльності.

Нерозподілений пр.— це частина чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам у вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення статут капіталу та використання на інші потреби.Дивіденди- частина прибутку, яка виплачується емітентом корпоративних прав на користь власників прав,

24. За доп яких фін категор здійсн функціон держ бюджу?

Держ бюдж — це встановлений законом на певний період основний фін план дох і видатків централіз фонду коштів держ, необхідних для здійсн її завдань і ф-й. категорії - держ дох і держ видатки, які, у свою чергу, утворюють категорію держ бюджу, а всі разом склад-ть категорію фін.

Удохідній частині бюджу передбачаються всі дох, передбачені законодавством У (под і неподат­к дох). За соц-екознаками вони мо­жуть бути поділені на:

1) від госп діял; 2) від використ природ ресурсів;

3) від зовн-ек діяльн; 4) від бан­к діяль;

5) від реаліз дорогоцінних металів з Держ фонду дорогоцінних металів і дорого­цінного каміння; 6) держ мито; 7) митні платежі; 8) збо­ри та ін непод дох; 9) від приватизації; 10)дох від громадян . Викон-я будь-яких ф-й держ потребує прямих витрат фін ресурсів. Тому витр держ —пов'язана з її діял по мобілізації коштів у держ та місц бюджи і держ ціл фонди.

Держ витр — це складова частина фін віднос, яка полягає у безперервному цільовому використанні держ грош ресурсів, що накопич у: -державному бюджі та місцевих бюджах;

-держ і місцевих бюджних та позабюджних фондах;

-власних фондах держ і комунальних під-в, установ та організацій з метою викон-я загальнодерж ф-й, фінасув держ та комунальної соц і культурної сфер, держ цільових програм, а також фінасув розширення вироб окремих держ та комунальних під-в, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством держ.

25.26.27.Ф-ї фін, їх сутнісна характер і взаємозв'язок.

Фін вик ф-ї:1. розподільча Фін виступ інструментом розподілу та перерозпод ВВП і тому об'єктом розподілу виступ частина ВВП та НД. Суб'єктами розподілу є держ, юрид та фіз особи. Механізм дії цієї ф-ї включає з стадії: 1.первинний розподіл – розподіл за новоствореною вартістю і формув первинних дох суб'єктів зайнятих у створені ВВП. Формув первинних дох: фіз.. осіб – з/п; юр. осіб – прибуток; держ – дох від держ послуг. 2.перерозподіл – полягає у створенні і використанні централіз фондів. Етапи: 1.вилучення частини ВВП і формув централіз фондів: держ – бюдж і спеціальні фонди; відомчі – Міністерства і відомства корпоративні фонди. 2.використ цих фондів. Форм як первинні так і вторинні дох. 3.Вторин розподіл – це другий етап перерозподілу в частині формув первинних дох фіз. осіб, які зайняті в бюджй сфері, він властивий тим, хто не бере в первинному розподілі.

2.Регулююч ф-ї фін полягає в томі, що за доп цієї ф-ї держ регул всі ек процеси в сусп: 1.регул співвіднош між централізованими та децентралізованими фін ресурсами 2. регул співвіднош вироб та невироб сфери 3. регул співвіднош Ф спожив-я та накопичення 4. регул рівень перерозпод фін ресурсів між держ і регіонами.

3.Контрольна ф-ї. Її суть в тому, що фін виступ інструментом контролю за формувм та використм фін ресурсів усіх рівнів. В процесі цього контролю охоплюється вся діяльн юр і фіз осіб, а також держ.Будучи тісно пов'язаною з розподільчою та перерозподільною ф-їми, контрольна ф-ї через кількісні параметри відповідних фін показників дозволяє оцінити рези господарської діяльн суб'єктів госп і прийняти відповідні рішення направлені на усунення недоліків. У практичній діяльн контрольна ф-ї фін знаходить свій прояв у фін контролі. Контрольна ф-ї висвітлює фін віднос базису, а фін контроль висвітлює віднос надбудови. Передбачає здійсн перевірки дотримання під-вами та організми порядку акумулювання й використ цільових централіз і децентраліз фондів грош ресурсів сусп призначення та викон-я фін зобов'язань перед держ. Через фін законодавство держ регламентує й регул процес нарахування, огтримання, зміну й відміну платежів у бюдж

Деякі ек стверджують, що фінам притаманні й інші ф-ї: оперативна, регулююч, стимулююча, перерозподільна, відтворювальна, формув грош фондів, використ грош фондів, стабілізаційна,вир.

28. Обгрунт необхід перерозпод вартості ВВП і фін інструменти його забезпеч.

Сутн розподільної ф-ї полягає в тому, що фін є цільовим інструментом розподілу і перерозпод ВВП. Причому вони є основним розподільним інструментом. Крім них, хоч і в значно обмежених рамках, насамперед у сфері перерозподілу, цю ф-ю можуть виконувати ціни. Причому перерозподіл відбув внаслідок так званого перекосу цін, коли на товар и і послуги одних галузей вони вищі від вартості, а на інші товар и і послуги — нижчі. Тобто перерозподіл за доп цін відбув не тому, що цінам цілеспрямовано властива така ф-я, а навпаки, тому, що в певних випадках вони неточно і неповно вик ф-ю вимірювання вартості. На відміну від цін фін насамперед призначені для здійсн розподілу вартості ВВП.

Перерозподіл полягає у створенні й використ централіз фондів. За рівнем централізації вони поділ на загальнодерж, відомчі й корпоративні. Загальнодерж включають бюдж і фонди ціль призначення. Відомчі — це фонди, що створюють міністерства і відомства. Корпоративні фонди передбачають централізацію частини дох структурних підрозділів у корпоративних об'єднаннях.

Перерозподіл включає два етапи:

вилучення частини дох у одних суб'єктів і формув централіз фондів. На даному етапі форм вторинні дох суб'єктів, що створюють ці фонди;

використ централізо фондів і формув дох окремих суб'єктів. На цьому етапі можуть формуватись як первинні дох — з\п фіз осіб, зайнятих у бюджй сфері, які знову ж таки підлягають перерозподілу, так і вторинні дох у вигляді різних виплат і надання безплатних послуг із централіз фондів фіз особам та асигнувань і виділення коштів юрид особам.

29. Розкрийте первинного розподілу вартості створ продукт

Первинний розподіл — це розподіл доданої вартості й формув первинних дох суб'єктів, зайнятих у створенні ВНП. Первинними доходами на цій стадії є: у фіз осіб — з\п, у юрид осіб — прибуток, у держ — прибуток держ сектора, що централізується в бюджі й надходж від держ послуг, ресурсів, угідь, а також непрямі под.

Пропорції первинного розподілу нац доходу між підприємцями і робітниками та службовцями регулюються:

- ринковими відносами;

- у законодавчому порядку.

Ринкові віднос сприяють установленню оптимальних пропорцій між з\п і прибутком. З одного боку, кожний суб'єкт заінтересований у збільшенні своєї частки. Однак, з іншого, — є певні об'єктивні обмеж, які ведуть до того, що кожний суб'єкт заінтересований у дох іншого. Так, для підприємців Уай необхідним є високий рівень дох насел-я, оскільки це сприяє розширенню обсягу продажу, а значить, і забезпеченню формув прибутку. Робітники і службовці заінтересовані в прибутку під-ва, тому що він створює передумови для перерозподіл вироб, а відтак і зрост з\п. При цьому переважну частку в національному доході у сучасних умовах займає саме заробітна плата, тоді як обсяги прибутку мінімізуються потребами вироб перерозподіл. Законодавче регулюв полягає у встановленні мінім рівня оплати праці й обмеженні максим рівня рентабельності на основі застос-я екічних інструментів, н-д податку на надприбуток.

30. Розкрийте розподільної ф-ї фін. Поясн, як розподіл безпосер зачіпає інтереси держ, господар суб'єктів.

Сутн розподільної ф-ї полягає в тому, що фін є цільовим інструментом розподілу і перерозподілу ВВП. Причому вони є основним розподільним інструментом. Крім них, хоч і в значно обмежених рамках, насамперед у сфері перерозподілу, цю ф-ю можуть виконувати ціни. Крім того, розподіл і перерозподіл вартості ВВП може відбуватися в резі кримінальних порушень — крадіжок, зловживань службовим становищем, розкрадання майна підпр, уникнення від сплати под та ін. Суб'єктами розподілу є держ, юридичні та фіз особи.

Механізм дії розподільної ф-ї фін пов'язаний зі схемою розподілу ВВП. Він включає в себе кілька стадій:

Первинний розподіл — це розподіл доданої вартості й формув первинних дох суб'єктів, зайнятих у створенні ВВП. Первинними доходами на цій стадії є: у фіз осіб — заробітна плата, у юр осіб — прибуток, у держ — прибуток держ сектора, що централізується в бюджі й надходж від держ послуг, ресурсів, угідь, а також непрямі под.

Перерозподіл полягає у створенні й використанні централіз фондів. За рівнем централізації вони поділ на загальнодерж, відомчі й корпоративні. Загальнодерж включають бюдж і фонди цільового призначення. Відомчі — це фонди, що створюють міністерства і відомства. Корпоративні фонди передбачають централізацію частини дох структурних підрозділів у корпоративних об'єднаннях.

Перерозподіл включає два етапи:

вилучення частини дох у одних суб'єктів і формув централіз фондів. На даному етапі форм вторинні дох суб'єктів, що створюють ці фонди;

використ централіз фондів і формув дох окремих суб'єктів. На цьому етапі можуть формуватись як первинні дох — заробітна плата фіз осіб, зайнятих у бюджй сфері, які знову ж таки підлягають перерозподілу, так і вторинні дох у вигляді різних виплат і надання безплатних послуг із централіз фондів фізичним особам та асигнувань і виділення коштів юридичним особам.

Вторин розподіл — це другий етап перерозподілу в частині формув первинних дох із... осіб, які зайняті в бюджй сфері, він властивий тим, хто не бере в первинному розподілі.

 

 

 

 

31. Фін сист:, внутр будови. Базову і провідна сферу ф сист.

Фін сист (ФС) – це сук-ть урегульованих фіново-правовими нормами окремих сфер і ланок фін віднос та фін установ за допомогою яких відбув формув, розподіл та використ централіз та децентраліз фондів грош коштів. риси ФС:1)наявність особливих напрямів і методів формув, використ фондів грош коштів;2)сфери фін віднос мають власну специфіку та самостійність;3)тісний зв'язок і взаємообумовленість між сферами та ланками ФС;4)злагодженість і законодавче забезпеч функціон-я;5)структурованість сист. Внутрішня будова ФС-визнач сук-ть сфер фін віднос, що вдображ форми та методи розподілу та перерозподілу ВВП у процесі формув, розподілу, використ фондів грош коштів.: 1.Держ фін:1)держ та місц бюджи;2)держ ціл фонди;3)держ кредит;4)фін держ підпр. 2. Фін суб'єктів госп (фін під-в), що функціон на комерційних та некомерційних засадах.3. Фін домогосподарств (насел-я).4.Фін ринок:1)ринок грошей;2)ринок кред ресурсів;3)ринок цінних паперів.5.Страх(відособлена ланка ФС)-1)особисте страх;2)майнове страх;3)страх відповідальності;4)страх підпр ризиків.6. Міжнар фін:1)фін міжнар організацій;2)фін міжнар фін інституцій;3)міжнар фін ринок;4)валют ринок.

Базова та провідна сфера ФС - фін підпр, оскільки, підпр через мобілізацію достатніх фін ресурсів забезп вир-во ВВП у необхідних обсягах. А вироблений ВВП є об'єктом фін віднос, розподіл його є необхю передумовою забезпеч безперервності вир-ва. Маса сформованих у суспільстві дох залежить від обсягу ВВП виробленого. Дох можуть розподіл і перерозподіл між ланками і сферами ФС, але їх маса при цьому не змінюється.

32. Сутн та структура фін сист У. До якої сфери фін сист можна віднести фін держ установ? Фін сист – це сук-ть взаємопов'язаних між собою сфер та ланок фін віднос, що вдображ особлив мобілізації та використ фін ресурсів для задоволення екічних і соц потреб суспільства.

Найбільш загальною ознакою структуризації фін є рівень екічної сист. За цією ознакою виділяють:1.на мікрорів – Базовою сферою фін сист є фін підпр і організацій та домогосподарств; які представлені сукупністю екічних віднос, до якої належ фін як вир, так і невир сфер. Вони обслуговують створення ВВП— основного джерела фін ресурсів. Дана сфера поділяється на фін комерційних підпр та неприбуткових організацій.2.на макрор – держ фін; охоплюють: держ та місц бюджи; держ фонди цільового призначення; держ кредит; фін підпр і організацій державної форми власності. У сфері держ фін грош потоки вдображ віднос перерозподілу ВВП. Переважно це зовн віднос. Провідне місце у держ фінах належить бюджам різних рівнів, які об'єднуються в У у зведеному бюджі держ.

3.на рівні світ госп – міжнар фін. являє собою своєрідну надбудову, забезпечуючу сферу, через яку координується діяльн фін сист і здійсн рух фін ресурсів. Фін ринок включає: - ринок грошей, - ринок кред ресурсів (позикового капіталу), - ринок цінних паперів , - ринок фін послугУзагальнюючими сферами між цими рівнями є фін ринок та страх

Страх є особливою сферою фін сист завдяки якій форм фонди фінресурсів, основним призначенням яких є покриття втрат суб'єктів фін віднос, що виникли з непередбач причин. Страх поділяють на:- майнове, - особисте, - комерційне, - відповідальне. Завданням даної сфери фін віднос є попередження страх випадку та мінімізації можливого страх збитку.За організац структурою до складу фін сист У входять наступні групи фін органів та інституцій: 1 група –контролює викон-я бюджу держ (Мінфін, Держказначейство, Контрольно-ревізійне управл, Рахункова палата);2 група –виконуює контрольно-регулюючі ф-ї в окремих сферах фін (Аудиторська палата, НБУ, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна);3 група – інституції, що функціон на фін ринку (комерційні банки, фіново-банк установи, фондові біржі, страх компанії, пенсійні фонди, ін. ін-т.);4 група – органи управл цільовими фондами (соціальне страх, Улізинг ). Рахункова Палата У – основним завданням якої є здійсн контролю за викон-ям дохідної і видаткової частин Держбюджу, використ бюджних коштів, у сфері держ кредиту. Центр місце в управлінні фін-ми в У посідає Міністерство фін. Саме на нього покладені завдання загального керівництва всією фін систою країни.

36.Фін забезпеч як напрям фін впливу на процес перерозподіл, форми

Фін забезпеч відтворювального процесу — це покриття затрат за рах фін ресурсів, акумульованих суб'єктами госп і державою.

В умовах екічної і фін самостійності суб'єкти госп формують джерела розширеного відтворення за рах власних фін ресурсів, залучених на акціонерній основі або на пайових засадах грош коштів інш підпр, використ банк кредитів, бюджних асигнувань та ін. Додатковими джерелами фін забезпеч можуть бути кошти, мобілізовані на ринку ціннихпаперів, іноз інвест.

Фін забезпеч розширеного відтворення може здійсн у таких формах:

• самофінасув передбачає відшкодування видатків суб'єктів госп з основної діяльн та її перерозподіл за рах власних джерел. Принцип самофінасув

допускає залучення кред ресурсів;

• кредитування — це надання коштів на принципах повернення, платності, строковості й забезпеченості;

• бюдж фінасув як надання коштів з бюджу на безповоротних засадах.

Асигнування з бюджу (держ фінасув) може мати вигляд дотацій, субсидій, субвенцій.

33.В чому полягає сутн фін сист за її організац структурою? Органи управл і фін інстит, які забезп управл фін-ми в У,ф-ї.

Ефективне функціон-я кожної із складових фін сист можливе за умов чіткого законочавчого урегулюв їх взаємодії. Разом з тим рух грош коштів повинен бути скоординованим через управл фіновими потоками, що забезпечується фіновим апаратом. Саме фін апарат складає основу інфраструктури. Фін апарат – це сук-ть фін установ, на які покладено управл фін систою держ. Ф-ї в управлінні фін-ми держ розподіл таким чином:

1)ВРУ – ухвалює закони,основні напрями бюджної політики, затверджує держ. Бюдж, здійснює його контроль, визнач засади внутр та зовнішньої політики 2)Президент – створює для здійсн своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші органи та служби, підписує закони ухвалені ВРУ, має право вето 3)КМУ – забезпечує проведення фін, цінової, інвестиційної та податк політики, організ розроблення проекту зак про держ бюдж, надає звіт про його викон-я 4)органи місц самовряд – самостійно розробляють заиверджують і вик відповідні місц бюджи, визначають напрями їх використ. В цій систі органів центр місце займає Мінфін, на яке покладено завдання загального керування всією фін систою (розробл фін політики, орг бюдж процесу, регулюв фін діяльн субєкт госп, орг функц ринку цінних паперів, мобіліз коштів через держ кредитну систу та управл держ боргом, орг фін віднос на міжнар рівні, здійсн фін контролю). До складу МінФін входять ДержКонтрольноРевізСлужба(ревізії фін діяльн, достовірності обліку, правильності витрачання коштів бюджу, контролюють повноту оприбуткування) та ДержКазначейство(управл коштами Держ бюджу, ведення обліку викон-я Б, контроль за позабюджи фондами). ДержПодатАдм – реаліз податк політики (розроблення под проектів, контроль за правильністю обчислення под за зборів та їх своєчасністю, наклад штрафних санкцій та стягнень). РахПалатаВРУ виступ в ролі експертного органу ВРУ, даючи заключення і рекомендації з питань фін діяльн органів управл. НБУ – регулюв грош обігу й орг ефективного функціон-я кред сист, надає широкий спектр касових послуг уряду. МіжбанкВалютнаБіржа – проводить торги з купівлі-продажу іноз валют. ДержКоміс з ЦіннихПаперів та Фонд ринку – орг функ-ня риинку цінних паперів(реєстрація та випуск), видає ліцензії, контроль за суб'єктами ринку. Фондова біржа – орг втор ринку ЦП (проводить операції з цінними паперами + є індикатором ділової активності). ФінПосередники – є ланкоє сполучення емітентів та інвесторів(випуск та розміщ-я ЦП). Пенсійний фонд – акумуляція та розміщ-я коштів для пенс забезпеч ( виконує нарахування пенсій, проведення виплат)

34.Ввзаємозв'язок фін ринку зі сферами і ланками фін сист? Його місце в розподільних процесах.

Фін ринок є важливою складовою фін та екічної сист. З одного боку, це елемент насамперед фін сист, який займає в ній особливе місце. По-перше, він являє собою своєрідну надбудову, через яку координується діяльн усієї фін сист. По-друге, це сполучна сфера, через яку здійсн рух фін ресурсів. Тобто, якщо фін суб'єктів госп вик роль двигуна, а держ фін — ф-ї сист керування, то фін ринок можна порівняти з трансмісією. З іншого боку, фін ринок поряд з ринками праці, товар та послуг, засобів вир-ва і технологій, духовних благ є надзвичайно важливою складовою ринкової екіки, її визначальним елементом, без якого не може працювати весь механізм. Усе починається з фін забезпеч діяльн суб'єктів госп. Сутн віднос у сфері фін ринку полягає в купівлі-продажу фін ресурсів. Їх ціною є плата за корист-я ресурсами, насамперед у вигляді процента. Фін ринок поділяється на дві ланки: ринок грошей і ринок капіталів.

Ринок грошей — це сфера, де можна їх купити. Його функціон-я забезпечується насамперед кредю систою — сукупністю кред установ, які здійснюють концентрацію тимчасово вільних грош коштів та їх надання в кредит. Кредитна сист склад з двох частин: банківської сист і небанк кред установ (банк спілки, ломбарди, каси взаємодопомоги та ін.)

Ринок капіталів — це сфера торгівлі не тільки грошима, а й правом власності. Інструментом ринку капіталів є спеціальні ц.п. — акції. Крім того, до ринку капіталів належ середньо- та довгострокові банк зобов'язання. Акції та інші ц.п., що не дають права власності, у тому числі ті, що випускаються державою, формують ринок цінних паперів. За його допомогою здійсн швидкий і ефективний перерозподіл ресурсів між окремими суб'єктами госп, галузями, регіонами і країнами. За своєю суттю фін ринок - це механізм перерозподілу фін ресурсів між окремими суб'єктами підприємницької діяльн, державою і насел-ям, між учасниками бюдж процесу, деякими міжнародними фіновими інститутами.

35.Фін методи впливу на соц-екон перерозподіл, склад і характер.

Фін являють собою розподільні й перерозподільні віднос. Існ два методи розподілу дох: сальдовий і нормативний.

Сальдовий метод передбачає виділення підсумкового (сальдо­вого) елемента в розподілі доходу. Як правило, саме цей сальдо­вий елемент несе в собі основне стимулююче навантаження. Прибуток підпр є різницею між валовими доходами і вало­вими витратами. Якраз це стимулює зрост дох і знижен­ня витрат. Проміжні елементи розподілу за сальдовим методом визнач на основі окремих розрахунків. Ці розрахунки мо­жуть мати нормативний характер, але нормативи встановлюють­ся не до об'єкта розподілу (виручки, доходу, прибутку), а до інш показників.

Нормативний метод розподілу полягає в тому, що всі елемен­ти розподілу визнач за нормативами, які встановлюються стосовно об'єкта розподілу. Нормативним є розподіл прибутку при його оподаткуванні. Ставка податку на прибуток поділяє йо­го на дві частини: перша вноситься до бюджу держ, друга становить чистий прибуток, яким підпр розпоряджається самостійно.

При сальдовому методі головне — виділення підсумкового елемента. У ньому повинні бути закладені стимулюючі ф-ї, і вони мають реалізуватися на практиці. Якщо цього немає, то така модифікація сальдового методу не відповідає завданням фін регулюв.

При нормативному методі розподілу дуже важливо установити оптимальне співвіднош між нормативним регламентуванням та самостійністю юр і фіз осіб у витрачанні коштів.

Метод фін регулюв визнач характер дії фін механізму. Кожний метод може мати безліч модифікацій залежно від того, які елементи розподільних віднос він охоп­лює. Кожному з елементів відповідає певне цільове призначення у вигляді закріплених за ним ф-й. Таким чином, у складі фін механізму створюється набір фін інструмен­тів, з допомогою яких здійсн вплив на різні сторони сусп перерозподіл.

37.Визначте відмінності між фін регулювм і фін стимул-ям.

Фін регулюв укладається в регламентації розподільних процесів на макроек й мікроек рівнях.

Фін регулюв екічних і соц процесів відбув насамперед через перерозподіл частини дох підпр і організацій, а також насел-я і спрямування цих коштів у бюджи та держ ціл фонди для задоволення держ потреб. Фін регулюв припускає два методи розподілу:

• сальдовий, коли розподіл здійсн за елементами, серед яких один є резивним — сальдовим, а інші визнач на підставі самостійних розрахунків;

• под - коли вся сума прибутку розподіляється за встановленими законом ставками і термінами.

Фін стимул-я - це сук-ть фін віднос, за допомогою яких можна впливна матер інтереси суб'єктів госп.

Фін стимули передбачають застос-я як матеріального заохочення, так і екічних санкцій.

До стимулів належ: бюдж фінасув ефективних напрямів перерозподіл народного госп (в тому числі дотації підпрм, діяльн яких має важливе значення

для екіки), фінасув підготовки і перепідготовки кадрів, спеціальні фін пільги (пільги щодо под та можливість проведення прискореної амортиз).

38.Вплив фін на процеси перерозподіл: кільк і якісний взаємозв'язок

Фін - сук-ть ек. віднос з приводу формув, розподілу та використ ФФР в процесі розподілу та перерозподілу ВВП. Як екон інструмент госп фін здатні кількісно і якісно впливна сусп вир-во. Кількісний вплив характер. обсягом і пропонуванням мобілізованих, розподілених і використанихфінресурсів.

Якісний вплив виявляється в інтересах учасників відтворювального процесу через форми організації фін віднос (у який спосіб форм фін ресурси, в яких формах і на яких умовах відбув їх рух і використ). Саме через якісний вплив відбув перетворення фін в екон стимул перерозподіл сусп вир-ва. Таке перетворення можливе, коли порядок формув прибутків, умови і принципи формув фондів, напрями їх використ, вдається тісно пов'язати з еки інтересами суб'єктів госп.

39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц перерозподіл держ

Як екон інструмент госп фін здатні кількісно і якісно впливна сусп вир-во. Кількісний вплив характер. обсягом і пропонуванням мобілізованих, розподілених і використаних фін ресурсів.

Якісний вплив виявляється в інтересах учасників відтворювального процесу через форми організації фін віднос. Саме через які­сний вплив відбув перетворення фін в екон стимул перерозподіл сусп вир-ва.

Можна виділити три головні напрями фін впливу на процеси сусп перерозподіл:

1) фін забезпеч потреб розширеного відтворення;

2) фін регулюв екічних і соц процесів;

3) фін стимул-я.

Фін забезпеч відтворювального процесу — це по­криття затрат за рах фін ресурсів, акумульованих суб'єктами госп і державою.

Фін забезпеч розширеного відтворення може здійсн у формах:

- бюдж фінасув; - кредитування; - самофінасув передбачає відшкодування видатків суб'єк­тів госп з основної діяльн та її перерозподіл за рах власних джерел. - оренда (лізинг); - інвест.

Фін регулюв екічних і соц процесів відбув насамперед через перерозподіл частини дох підпр і організацій, а також насел-я і спрямування цих коштів у бюджи та держ ціл фонди для задоволення держ потреб.

Є багато прикладів держ регулюв екі­ки через систу оподаткув.

Конкретними формами розподілу і перерозподілу створеної вартості є фін важелі:под, обов'язк збори, норми амортизаційних відрахувань, нор­ми витрачання коштів у бюджних установах, орендна плата, процент за кредит, дотації, субсидії, субвенції, штрафи, пеня, премії та ін. Особливістю фін важелів є те, що вони ґрунтуються на врахуванні екічних інтересів держ, підпр, організацій, насел-я

40.Обгрунт, як розлад фін сист сприч фін кризу в державі. Фіна́нсова систе́ма— це сук-ть урегульованих фіново-правовими нормами окремих ланок фін віднос і фін установ, за допомогою яких держ формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грош фонди. Фін сист виникла разом з появою держ і нерозривно зв'язана з її функціон-ям,тож будья який розлад безпосер може призвести до фін кризи в державі. За допомогою фін сист держ нагромаджує та використовує кошти для утримання свого апарату, а також спрямовує їх на викон-я своїх ф-й. Фін сист охоплює грош віднос між державою і підпрми та організми, державою і насел-ям, між підпрми і всередині них. Основними елементами фін сист є: загальнодерж фін; місц фін; фін суб'єктів госп усіх форм власності; фін невир сфери діяльн; фін насел-я; фін ринок; фін інфраструктура. Отже,фін криза— глибокий розлад фін сист держ, тобто відхилення від нормального функціон-я ланок фін віднос та фін установ,які й власне забезп формув,розподіл,викор централіз та децентраліз грош коштів.

41.Обгрунт, як фін вплив на вир-во, розподіл,обмін,спожив-я

Фін вплив на вир-во, розподіл, обмін та спожив-я і саме тому мають об'єктивний характер та належ до базисних категорій. За допомогою фін здійсн розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту. Тобто за допомогою фін відбув виокремлення у складі виручки від реаліз коштів для відшкодування матер витрат, фонду оплати праці, амортизаційних відрахувань . Через под та обов'язк збори у розпорядження держ вилучається частина дох суб'єктів госп і насел-я. Фін віднос завжди пов'язані з формувм та використм фін ресурсів, тобто грош коштів, які утворюються в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фонди фін ресурсів створ на підпрх, у галузевих органах управл, а також на загальнодержавному рівні і використ за цільовим призначенням (фонд виплати дивідендів, фонд матеріального заохочення, резервний фонд, держ ціл фонди).

42.Обгрунт, як через фін держ може вплив на внутр структуру ціни продажу товар (робіт, послуг).

Держ контроль за цінами мас велике значення. Це зумовлено такими причинами: у монопольних галузях госп через відсутн конкуренції немає вільного ціноутворення. Держ регул ціни на їхні послуги в інтересах споживачів; у деяких галузях в окремі періоди може різко скоротитися пропозиція товар і послуг або значно зрости попит. Існує ще держ підтримка цін в аграрному секторі. Основна мета держ втручання у ціни на сільськогосподарську продукцію полягає в збереженні паритету цін. Держ пол ціноутворення здійсн також у зовн торгівлі, зокрема держ вплив на рівень цін, які пов'язані з митами, тобто акцизним податком на імпортні товар и. Вони впроваджуються з метою одержання дох до держ бюджу або для захисту національної екіки. Фіскальні мита, як правило, застосовуються до товар ів, які не виробляються всередині країни (наприклад, в У це кава, банани). Протекційні мита встановлюються для захисту місцевих виробників від іноземної конкуренції.

Фін, як ніяка інша екічна категорія дає змогу регулювати галузеву і територіальну структуру екіки, стимул чи стримувати екіку, задовольняти потреби держ та суспільства. Разом з цим фін є гнучким інструментом регулюв внутр цін на товар и та послуги. Це регулюв здійсн за допомогою фін важелів, які застосовуються держи органами. Держ може стримувати перерозподіл певних галузей через понаднормове под навантаження, або накладати штрафи, пені за перевищення певних норм. У той самий час інші галузі можуть дотуватися або субсидуватися, держ може інвестувати кошти у пріорітетні напрямки вир-ва. Що торкаєтся фін сфери, то держ регул вартість грошей через грош масу та норму процента, що непрямо вплив на рівень цін в країні.

43.Дох і видатки рабовласн держав.

Основними витратами рабовласн і феодальних держав були витр на ведення війн, утримання монаршого двору, держ апарату, будівництво сусп споруд (храмів, каналів, доріг, водопроводів). Основними доходами були надходж від держ майна (доменів) і регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і торгівлю певними товар ами), військова здобич, данина з покорених народів, натуральні і грош збори, мито, позики.

Екічну основу могутності патриціанських родів становили громадські землі, які збільшувались в резі воєн, захоплених або приєднаних територій сусідніх племен. Третина завойованих земель оголошувалась суспільним фондом. З неї утворювались великі помістя патриціїв. Плебеї цих земель не одержували.

Основою фін сист Риму була експлуатація колоній. Римські громадяни користувалися податковим імунітетом. Под (поземельний і подушний) у провінціях віддавалися на відкуп публіканам, які збирали в кілька разів більше норми.

44.Дох і видатки Старод Риму

У Стародавньому Римі функціон-я держ було пов'язано переважно із завнішніми ф-їми. Основним надходжм були військова здобич та данина, що встановлявалась для підкорених народів (переважно було у натур формі).

Характерною особливістю формув дох було те, що в умовах натурального госп основу дох держ складали натуральні надходж, а саме: натуральні повинності, надходж від держмайна, натуральні под. Поряд з натуральними надходжми почали зароджуватись грошове госп, грош віднос і под. У зв'язку з тим, що почали зароджуватися грош віднос, частина натуральних надходжень доповнювались грошовими.

Першим грошовим податком був податок на купівлю і продаж рабів. Держ дох і видатки визначались специфікою форми влади. Власником землі, лісів, водоймів, копалин була держ. У Стародавньому Римі вперше були введені примусові платежі на користь держ у формі поземел та подушного податку. Для визнач-я обсягів поземел податку верховним власником (державою) присвоювалась рента і проводився перепис земельних ділянок. В той час з'явився земельний кадастр (документ з описом земельної ділянки).

Крім поземел і подушного податку справлялись: промисловий, податок зі спадщини, .

У з'язку з перерозподілиткомком товар ного госп і появою грошей були створені екон передумови для введення непрям под: універсальний акциз, специфакцизи на окремі види товарів

В Античних полісах існували певні особлив у формув дох і витрат, що визначалися особливостями античної власності. Саме в а.п. існувала общинна власність і приватна власність. Член общини як вільний громадянин являвся власником земельної ділянки. Вільні громадяни – члени общини – підтримували державу. Виконуючи військову повинність, яка була для них почесним обов'язком. Прямі под з вільних громадян в а.п. не справлялись. Відповідно до норм римського права кожний вільний громадянин повинен був приходити на допомогу державі всім своїм майном при настанні надзвичайних обставин. При таких обставинах, под, які носили поворотній характер, являлись примусовими позиками

В Римській імперії також використовувалась позикова форма формув дох держ у вигляді примусових позик (трибут), як правило, ці позики поверталися.

Держ видатки у Стародавньому світі визначались ф-їми держ. Значна частина видатків – військові видатки, крім того були видатки на будування доріг, будівництво фортець, оборонних споруд, іригаційних с-м(забезпеч землеробства). Велось будівництво портів, гаваней, маяків, храмів, театрів, стадіонів,

45.Фін феодальних міст та їх вплив на перерозпод держ фін.

Типовим явищем щодо феодальної формації було ототожнення дох та видатків голови держ із держи доходами та видатками. В період раннього феодалізму фін віднос зникли повсемісно. В подальшому по мірі перерозподіл товар но-грош віднос все більш значення мали грош под. У звязку з постійними війнами зростали й держ грош видатки. Найбільш перерозподілинуті форми фін віднос при феодалізмі існували в містах центрах ремесел, мануфактур та торгівлі. Все більш широкого розповсюдження одержують держ фін в часи абсолютних монархій, особливо у звязку з величезним зростм видатків на утримання королівського двору, перерозподілитком (незначним) практики держ субсидіювання промисловості, обумовленої головним чином потребами армії та двору. Однак в епоху феодалізму фін були невпорядковані. Вони не були цілісною систою грош віднос, що регламентуються державою, які виник у звязку з формувм та використм загальнодерж грош фонду. Под були дуже невизначеними. Стягнення непрям под в формі "відкупів” приймало характер пограбування. Сама сист збору под платежів приймала різні форми, починаючи з покладання обов'язків збирачів рент на самих селян з солідарною відповідальністю за сплату та закінчувався наданням відкупів окремим містам. Звідси стає зрозумілим потреба буржуазії, що народжується, побудувати податкову систу, при якої платник залежав би не від збирача под, а від зак. Істотним джерелом дох в цей період був й продаж посад. Органи влади й суду аж до ХІХ в. утримувались за рах різних поборів з насел-я. Операції по державному кредиту, якими монархи широко користувалися, у банкірів, купців, лихварів також мали невпорядкований характер та здійснювались безконтрольно. Таким чином, фін в феодальному суспільстві перерозподіливалися стрімко, підвищувалася роль загальнодерж і місцевих под. Формув феодальних монархій у ХVст. створило необхідні передумови для уніфікації грош сист в рамках окремих держав, що сприятливо вплинуло на перерозподіл грош-кред віднос у Західній Європі.. 

46. Дох і видатки феодальної держ.

Клсичні феодальні віднос сформувались в держх Західної Європи. Сутн феодальних віднос полягала в тому, що старший власник землі – сеньйор – наділяв свого васала майном на умовах несення ним військової служби, викон-я грош повинностей, участі в суді. У феодальних держх існувала досить жорстка сист оподаткув. Держ дох феод держав в період ранньофеодальних монархій складалися з натуральних повинностей, з доменів і регалій, з под у грош формі, а також із судового мита. Основою держ дох у період феодалізму були домени – майно (земля, ліси, водойми та інше майно, яке одноосібно належало королю).

Домени – були основою екічної і політичної могутності короля. Регалії – як форма держ дох, це виключне право короля в якій-небудь галузі госп.

Дох феод держав: політикоюдний податок, поземельн податок, фіскал монополія, мито. Всі фін нововвед йшли від Англії.
1215р.-велика Хартія Вольностей(Жодного податку без походження з парламенту) основа дох феод держав – земля. Великою Хартією надавалося право утримувати гільдії, які сплачували под на дох.

Феодальна держ стягувала як непрямі под, так і прямі. Переважало пряме оподаткув – подушний і поземельний податок. Характерним видом дох феод держ було внутрішнє мито, яке справлялось за провезення товар у через заставу по дорогах, річках.В 17-18 ст. внутрішнє мито у більшості країн Західної Європи і на Русі було скасоване. У феодальних держх важливим доповненням до под був держ кредит. З часом дох і видатки глави держ були відділені від дежавних дох і видатків. Значну частину дох феодальних держав складали суд штрафи.

Видатки феод держав базувались на привато-правовому принципі. Основними видатками були: -військові (їх питома вага значно зросла, була вогнепальна зброя, військове озброєння); - видатки на утримання королівського двору; - под на підкуп сусідніх васалів. Серед видатків були ті, що пов'язані з викупом короля з полону. Зароджується новий напрям видатків пов'язаний з ек дільністю. Держ надавала всіляку підтримку, встановлювала держ субсидії та привілеї мануфактурам. Промислові підпр отримували також грош допомогу та експортні премії

54.Назв основне джерело бюдж права та що конкретно визнач і регул цей акт.

Бюдж право - центр частина фін права, оскільки сфера держ фін, які є предм дослідження останнього, нерозривно пов'язана з відносами у сфері утворення, розподілу й витрачання бюджної сист.
Одна із специфічних рис бюдж права полягає в тому, що воно регул віднос тільки між держи органами, підпрми, установами і організми. Бюдж правовіднос - це суспільні віднос, врегульовані бюджно-правовими нормами і пов'язані з формувм, розподілом та витрачанням ресурсів бюджної сист країни.

Базовим джерелом бюдж права є Конституція У. Бюджний кодекс У є основним джерелом бюдж права У, яким регулюються віднос, що виник у процесі складання бюджів, розгляду звітів про їх викон-я, а також контролю за викон-ям Держ бюджу У та місцевих бюджів. Цим Кодексом визнач засади бюджної сист У, її структура, принципи, правові засади функціон-я, основи бюдж процесу і міжбюджних віднос та відповідальність за порушення бюдж законодавства.

47.Поясн відмінності у формув дох східних рабовласн держав і Старод Греції та Римської імперії.

Головними витратами рабовласн і феодальних держав були витр на ведення воєн, утримання двору монарха, держ апарату; будівництво сусп споруд (храмів, каналів для зрошувальних сист, портів, доріг, водопроводів). Головними доходами були: надходж від держ майна (доменів) і регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і торгівлю певними товар ами); військова здобич, данина зі скорених народів; натуральні й грош збори та повинності, мита, позики.

На ранньому етапі існув-я держ її дох носили натуральний характер. Так, ресурси державної скарбниці у країнах Старод Сходу, Римської імперії і Візантії поповнювалися за рах експлуатації рабів на держ підпрх (рудниках, каменоломнях, соляних розробках ), воєнних пограбувань, данини з переможених народів, натуральних зборів і повинностей. Витр рабовласн держав спрямовувалися на придбання розкошів царського двору, на утримання армії, флоту і на їх спорядження, на спорудження сусп будівель, викуп полонених та на інші

потреби. Розмежування між ресурсами держ і власними ресурсами її глави в цей час не було. Монарх розпоряджався ресурсами держ як своєю власністю.

З перерозподілитком товар ного вир-ва і обміну, розширенням і вдосконаленням ф-й держ, її дох і витр поступово набували грош хар-ру. Грошова форма вартості давала можливість

встановлювати частки сплати дох окремих господарств (осіб) на користь держ. Держ законодавчо визнач форми мобілізації своїх дох і напрямки їх використ.

Виникн-я фін віднос належить до періоду форму вання перших держ утворень міст-держав. Найвідомішим містом-державою Старод Греції стали Афіни. Як еквівалент вартості товар у в той час використовувалися найрізноманітніші предмети - шкури тварин або й самі тварини, метал у формі зливків, дроту чи брусків, сіль, перець . Для обчислень на лічильній дошці використовували камінці, які з перерозподілитком товар ного обміну набули значення грош одиниць. Перші гр найдавнішої грецької культури у формі зливків різної ваги .

Найбільш поширеними в обігу були кізикіни - електрові монети.

Саме поява такої форми фін, як под, пов'язане з виникн-ям держ і необхідністю розподілу сусп продукту таким чином, щоб певна його частина надходила на утримання держ

для викон-я нею своїх ф-й. З подальшим перерозподілитком товар ного вир-ва і товар но-грош віднос, з ускладненням сусп віднос виник нові фін форми - кредити, страх,

бюджний дефіцит, держ кредит .

48. Дох та видатки феодальних міст.

Феодалізм не знав єдиного документа, який об'єднував би всі дох і видатки держ. На цій стадії перерозподіл суспільства основними витратами були витр на ведення війн, утримання монаршого двору, держ апарату, будівництво сусп споруд (храмів, каналів, зрошувальних сист, доріг, водопроводів). Основними доходами були надходж від держ майна (доменів) і регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і торгівлю певними товар ами), військова здобич, дань з покорених народів, натуральні і грош збори, мито, позики.

Найбільш перерозподілинуті форми фін віднос при феодалізмі існували в містах центрах ремесел, мануфактур та торгівлі. Міста часто викуповували у феодалів право на всякого роду под і збори (торгові збори, монетну регалію, судібни збори ). Все більш широке розповсюдження одержують держ фін в часи абсолютних монархій, особливо у зв'язку з величезним зростм видатків на утримання королівського двору, заміною феодального ополчення наймитницькою армією, перерозподілитком (незначним) практики держ субсидування промисловості, обумовленої головним чином потребами армії та двору. З розпадом феодалізму і поступовим перерозподілитком в його надрах капіталістичного способу вир-ва все більшого значення стали набувати грош дох і витр держ, а доля натуральних зборів скорочувалась. Бюдж як явище в історії людського суспільства з'явився порівняно недавно – в епоху капіталізму. 

49.Які зміни у сфері под та держ видатків відбул на етапі індустріал перерозподіл ек-ки?

Індустріальна ЕК-ка починається з 18 до сер 20 ст. У цей період відбул буржуазні революції, в резі яких буржуазія добивається права на створення умов для роз-ку ринкових віднос, для невтручання держ в ЕК-ку, добивається права пром-вої і торгівельної експансії.

У с-мі держ видатків відбуваються постійні зміни:

1. пол невтручання держ в ЕК процеси змінюється активним зростм держ видатків по фін-нню окремих галузей ек-ки, с/г, по фінуванню програм цільового роз-ку, по фін-нню наукодово-дослідних розробок, тобто поступово держ перетвор в найбільшого банкіра, споживача, підприємця, позичальника і експортера. 2. під впливом загострення соц і демографічних проблем вводиться с-ма соц витрат.

3. у зв'язку з тим, що була введена держ початкова і середня освіта (була потреба у кваліфікованій робочій силі) вводиться держ фінасув обов'язкового навчання в середніх загальноосвітніх школах.

4. у с-мі держ видатків все більшу роль починають відігравати видатки держ бюджу, що в багатьох країнах призводить до появи бюдж дефіциту і держ боргу. З'являється нова стаття в держ видатках – погашеня держ боргу.

5. в індустріальний період перерозподілив і розширюється сфера фін с-ми, окрім держ (бюджних) дох і витрат, до фін віднос стали включати такі нові сфери як фін приватних підпр, фін ринок, страх і фін домогосподарств.

55.Назв джерело под права та що визнач і регул цей акт.

Под право як фіново-правовий інститут являє собою сук-ть норм, що регулюють суспільні віднос у сфері справляння под та обов'язкових платежів до бюджів та держ цільових фондів, встановлюючи при цьому права, обов'язки та відповідальність сторін. Основним джерелом под права в У є Под кодекс. Він регул віднос, що виник у сфері справляння под і зборів, зокрема, визнач вичерпний перелік под та зборів, що справляються в У, та порядок їх адміністрування, платників под та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійсн под контролю, а також відповідальність за порушення под законодавства. Також Под кодекс У визнач правила оподаткув товар або послуг, що переміщуються через митний кордон У, крім оподаткув ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом, які встановлюються Митним кодексом У та іншими законами з питань митної справи.

50.Визначте проблеми щодо фін забезпеч соц потреб держ в постіндустріальній екіці.

Найважливішим елементом базису постіндустріальної формації стає наука, університети, частково загальноосвітня школа. Вони переходять з надбудови індустріал суспільства в базис постіндустріал, утворюючи з інформаційно-складеною частиною базису нерозривну єдність. Відбув остаточне перетворення науки на безпосередню продуктивну силу суспільства, почате в період індустріалізму.
Формаційна спільність інформаційно-екічної формації включає: 1) фін і технократичну еліту, 2) інформаційно-технічну інтелігенцію, 3) інженерно-технічну інтелігенцію, 4) користувачі Інтернету і персональних комп'ютерів. Потреба в самоствердженні стає ведучою серед мотивів. Мотивами стають також проблеми багатства, виживання людства в умовах екологічної катастрофи і глобалізації.
Прибічники постіндустріальної цивілізації виявляють проблем, які обтяжують постіндустріальні суспільства. Це проблема взаємин "золотого мільярда" і іншої частини людства, тобто проблема конфлікту між багатими і бідними. Інформаційна революція розділяє усе насел-я на два інформаційні класи - власників засобів інформації і не власників. Виникає нова соц-інформаційна і соц-екічна нерівність. І нарешті, маси людей, що не опанували засоби інформації і одночасно витиснені з сфери матеріального вир-ва, опускаються на соціальне дно. Постіндустріальна епоха, що настає є постек, тому що в ній - вир-во матер благ, матер інтереси, приватна власність, індивідуальний товар ний обмін, експлуатація вже не є такими, що переважають. Переважають стають вир-во інформації, творчі інтереси, колективна власність, нетовар ний обмін інформацією, зникнення експлуатації як факту. У постіндустріальній інформаційно-еконй формації зберігаються і змішана власність на інформацію, і інформаційні мережі, і інформаційно-товар ний обмін, і експлуатація творчої праці, і багаті і бідні, і колишні мотиви (багатство, незалежність, влада, творчість), тільки їх роль в мотиваційній структурі міняється.
Верхівка суспільства, орієнтована не на отримання незчисленних матер благ, а на отримання нового знання, що прагне до досягнення внутр задоволеності своєю діяльн, проте розпоряджатиметься основною частиною громадського багатства; в той же час представники нижчих класів, що прагнуть до забезпеч гідної якості життя через привласнення матер благ, будуть позбавлені можливості досягнення рівня добробуту, до якого вони прагнуть.

51.Об'єктивна необх-ть створення правового поля для функціон-я фін віднос. Сутн фін права.

Фін право являє собою сук-ть юр норм, які регулюють фін віднос та фін діяльн у суспільстві. фін — це у відповідний спосіб організована сук-ть обмінно-розподільних і перерозподільних віднос. Основною формою їх організації є саме фін право. Крім того, організ фін віднос може здійснюватися на основі різноманітних інструкцій та положень, однак вони мають, як правило, відомчий характер.

Фін законодавство охоплює усі сфери і ланки фін сист й усі форми і методи фін діяльн, які підлягають правовій регламентації. Загалом його можна поділити на дві частини: законодавчі акти, що безпосер регулюють фін віднос, та закони з інш сфер діяльн, в яких виділяються фін засади їх функціон-я.

До першої частини належ законодавчі акти, що регламентують фін віднос на макрор та взаємозв'язки фін суб'єктів підприємницької діяльн з держи фін-ми та інституціями фін ринку. Це закони про бюджну і под сист, держ борг, центр банк, банки і банківську діяльн, страх, ц.п. і фондову біржу, інвестиційну діяльн. Сюди також належ закони, що регламентують окремі види фін операцій — про заставу, лізинг та ін., й закони з окремих видів под та платежів до бюджу і цільових фондів. До другої групи відносять закони, що регламентують діяльн, у тому числі й фін, суб'єктів госп — про підпр і підприємн діяльн, про госп товар иства, про банкрутство
Реферат на тему: Відповіді на 285 питань з предмету "Фінанси" (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.