Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Інвестиційні проекти та їх реалізація (реферат)

1. Обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту

За оцінками експертів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства складають 182,5 тис. грн.., ставка дисконту з урахуванням індивідуального ступеня ризику проекту становить 17%. Щорічні грошові потоки в розрізі наявних альтернативних проектів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок дисконтованого грошового потоку за альтернативними інвестиційними проектами

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

Процентний фактор

Дисконтований грошовий потік, тис. грн.

теперішньої вартості

 

Проект № 1

Проект № 2

 

Проект № 1

Проект № 2

1-й

63,3

64,7

0,855

54,1

55,3

2-й

65,8

69,2

0,731

48,1

50,6

3-й

81,4

73,3

0,624

50,8

45,7

4-й

87,2

90,5

0,534

46,6

48,3

5-й

113,3

108,3

0,456

51,7

49,4

Разом

411

406

х

251,3

249,3

Користуючись вихідними даними і значеннями коефіцієнтів дисконтування, визначимо для обох проектів наступні показники:

1) Чисту теперішню вартість;

2) Індекс прибутковості;

3) Період окупності;

4) Внутрішню норму прибутковості інвестицій.

Визначимо чисту теперішню вартість:

NRV1=251,3-182,5=68,8;

NRV2=249,3-182,5=66,8.

Чиста теперішня вартість характеризує кінцевий результат після окуплення початкових інвестицій, то доцільніше буде реалізувати перший проект, оскільки чиста теперішня вартість тут більша нуля і більша чистої теперішньої вартості другого проекту і становить 68,8 і 66,8 тис. грн. відповідно.

Визначимо індекс прибутковості:

Індекс прибутковості характеризує розмір чистого прибутку від реалізації проекту на одиницю інвестованого капіталу, то доцільніше реалізувати перший проект, бо тут він буде більший за індекс прибутковості другого проекту. На кожну одиницю вкладу в перший проект ми отримаємо 1,38 грн. доходу і 0,38 грн. прибутку.

Визначимо період окупності, в тому числі дисконтований:

Для розрахунку періоду окупності скрадемо таблицю 1.2 і 1.3.

 

Проект № 1

 

Таблиця 1.2

Розрахунок грошових потоків наростаючим підсумком

Показники

Роки

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Грошові потоки

-182.5

63,3

65,8

81,4

87,2

113,3

Грошові потоки наростаючим підсумком

-182,5

-119,2

-53,4

28

115.2

228,5

Коефіцієнт дисконтування, 17%

1

0,855

0,731

0,624

0,534

0,456

Дисконтований грошовий потік

-182.5

54,1

48,1

50,8

46,6

51,7

Дисконтовані грошові потоки наростаючим підсумком

-182.5

-128,4

-80,3

-29.5

17,1

68,8

Проект № 2

Таблиця 1.3

Розрахунок грошових потоків наростаючим підсумком

Показники

Роки

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Грошові потоки

-182,5

64,7

69,2

73,3

90,5

108,3

Грошові потоки наростаючим підсумком

-182,5

-117,8

-48,6

24,7

115,2

223,5

Коефіцієнт дисконтування

1

0,855

0,731

0,624

0,534

0,456

Дисконтований грошовий потік

-182,5

55,3

50,6

45,7

48,3

49,4

Дисконтовані грошові потоки наростаючим підсумком

-182,5

-127,2

-76,6

-30,9

17,4

66,8

Для того, щоб проект було вигідно реалізувати період окупності повинен бути не більше 5 років і бути найменшим. Вигідніше буде реалізувати перший проект, тому що період окупності першого проекту буде меншим за другий, 2,66 і 3,67 років відповідно.

Визначимо внутрішню норму прибутковості:

Проект № 1

Таблиця 1.4

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

r1=30%

r2=35%

 

kд

СFд

kд

СFд

 

 

1-й

63,3

0,769

48,7

0,741

46,9

 

2-й

65,8

0,592

39

0,549

36,1

 

3-й

81,4

0,455

37

0,406

33

 

4-й

87,2

0,35

30,5

0,301

26,2

 

5-й

113,3

0,269

30,5

0,223

25,3

 

Разом

411

х

185,7

х

167,5

 

NPV1=185.7-182.5=3.2 тис. грн.;

NPV2=167.5-182.5=-15 тис. грн.

Проект № 2

Таблиця 1.5

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

r1=30%

r2=35%

 

kд

СFд

kд

СFд

 

 

1-й

64,7

0,769

49,8

0,741

47,9

 

2-й

69,2

0,592

41

0,549

38

 

3-й

73,3

0,455

33,4

0,406

29,8

 

4-й

90,5

0,35

31,7

0,301

27,2

 

5-й

108,3

0,269

29,1

0,223

24,2

 

Разом

406

х

185

х

167,1

 

NPV1=185-182.5=2.5 тис. грн.;

NPV2=167.1-182.5=-15.4 тис. грн.

Отже, вигіднішим буде перший проект, оскільки значення внутрішньої норми прибутковості першого проекту буде більшим за значення IRR другого проекту. Для першого проекту 30,9% - це верхня межа ставки відсотка, при якій підприємство може окупити кредит для фінансування проекту. Для отримання прибутку від проекту необхідно знайти фінансові ресурси за ставкою не менше, ніж 30,9%.

2. Врахування ризику при виборі інвестиційних проектів

За оцінками спеціалістів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства при «песимістичному» сценарії розвитку подій становитимуть 212,5 тис. грн., при «оптимістичному» - 177,5 тис. грн., при «нормальному» - 182,5 тис. грн. Ймовірність розвитку подій за «нормальним» сценарієм становить 0,6; за «оптимістичним» - 0,15; за «песимістичним» - 0,25.

З Урахуванням ступеню ризику ставка дисконту становить 20 % при «песимістичному» сценарії розвитку подій, а при «оптимістичному» - 12 % ( базова ставка при «нормальному» сценарії – 17 %).

Грошові потоки при різних варіантах розвитку подій наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Грошові потоки при різних варіантах розвитку подій

Рік

"Нормальний" сценарій

"Песимістичний" сценарій

"Оптимістичний" сценарій

 

 

Проект № 1

Проект № 2

Проект № 1

Проект № 2

Проект № 1

Проект № 2

 

1-й

63,3

64,7

46

54

67,7

73,1

 

2-й

65,8

69,2

60,4

61,2

71,4

79,2

 

3-й

81,4

73,3

62,2

67,3

87,3

78,7

 

4-й

87,2

90,5

75,1

81,2

96,4

93,4

 

5-й

113,3

108,3

96,2

103

113,2

117,5

 

Разом

411

406

339,9

366,7

436

441,9

 

Для кожного з проектів розрахуємо інтегральну чисту теперішню вартість і порівняємо ступінь ризику, пов'язаний з їх реалізацією.

NPVінт.= NPVH*PH+NPVпп+NPVo*NPVo;

Таблиця 2.1

«Нормальний» сценарій розвитку подій

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

Процентний фактор

Дисконтований грошовий

теперішньої вартості

потік, тис. грн.

Проект № 1

Проект № 2

 

Проект № 1

Проект № 2

1-й

63,3

64,7

0,855

54,1

55,3

2-й

65,8

69,2

0,731

48,1

50,6

3-й

81,4

73,3

0,624

50,8

45,7

4-й

87,2

90,5

0,534

46,6

48,3

5-й

113,3

108,3

0,456

51,7

49,4

Разом

411

406

х

251,3

249,3

Таблиця 2.2

«Песимістичний» сценарій розвитку подій

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

Процентний фактор

Дисконтований грошовий

теперішньої вартості

потік, тис. грн.

Проект № 1

Проект № 2

 

Проект № 1

Проект № 2

1-й

46

54

0,833

38,3

45

2-й

60,4

61,2

0,694

41,9

42,5

3-й

62,2

67,3

0,579

36

39

4-й

75,1

81,2

0,482

36,2

39,1

5-й

96,2

103

0,402

38,7

41,4

Разом

339,9

366,7

х

191,1

207

Таблиця 2.3

«Оптимістичний» сценарій розвитку подій

Рік

Грошовий потік, тис. грн.

Процентний фактор

Дисконтований грошовий

теперішньої вартості

потік, тис. грн.

Проект № 1

Проект № 2

 

Проект № 1

Проект № 2

1-й

67,7

73,1

0,893

60,5

65,3

2-й

71,4

79,2

0,797

56,9

63,1

3-й

87,3

78,7

0,712

62,2

56

4-й

96,4

93,4

0,636

61,3

59,4

5-й

113,2

117,5

0,567

64,2

66,6

Разом

436

441,9

х

305,1

310,4

Проект № 1

NPVн=251.3-182.5= 68.8 тис. грн.;

NPVп=191,1-212,5=-21,4 тис. грн.;

NPVо=305,1-177,5=127,6 тис. грн.

NPVінт.=68,8*0,6+(-21,4)*0,25+127,6*0,15=55,07 тис. грн.

Проект № 2

NPVн=249,3-182,5=66,8 тис. грн.;

NPVп=207-212,5=-5,5 тис. грн.;

NPVо=310,4-177,5=132,9 тис. грн.

NPVінт.=66,8*0,6+(-5,5)*0,25+132,9*0,15=58,64 тис. грн.

Розрахувавши інтегровану чисту теперішню вартість для обох проектів, ми бачимо, що другий проект є більш надійнішим і вигіднішим, оскільки інтегрована чиста теперішня вартість є більшою.

Визначимо розмах варіації між оптимістичною і песимістичною чистою теперішньою вартістю обох проектів. Більш ризикованим буде той проект, у якого розмах варіації між оптимістичним і песимістичним прогнозом чистої теперішньої вартості буде більшою.

Проект № 1

NPVо-NPVп= 127,6-(-21,4)=149 тис. грн..

Проект № 2

NPVо-NPVп=132,9-(5,5)=138,4 тис. грн..

Розрахувавши розмах варіації, ми бачимо, що перший проект є більш ризикованим, ніж другий.

3. Джерела фінансування інвестицій

Розрахуємо, яку частину чистого прибутку підприємства можна спрямувати на його технічне переозброєння:

Таблиця 3.1

Розрахунок суми чистого прибутку, який можна реінвестувати

у виробничий розвиток підприємства

Показники

тис. грн.

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

373,4

ПДВ

62,2

Собівартість реалізованої продукції

277,2

Прибуток від реалізації

34

Прибуток від іншої реалізації

6,3

Прибуток, що не підлягає оподаткуванню

5,2

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

35,1

Податок на прибуток

8,8

Чистий прибуток

26,3

Розподіл чистого прибутку:

 

резервний фонд (7% чистого прибутку)

1,8

фонд споживання (42% чистого прибутку)

11

фонд накопичення (решта)

13,5

Розподіл фонду накопичення:

 

на фінансування технічного переозброєння (75% фонду накопичення)

10,1

на інші виробничі потреби (25%)

3,4

Для того щоб розрахувати ПДВ необхідно:

ПДВ = 373,4*20/120=62,2(тис. гри.)

Прибуток від реалізації являє собою різницю між виручкою від реалізації

продукції, ПДВ і собівартістю продукції.

Прибуток від реалізації – 373,4-62,2-277,2=34 (тис. гри.)

Прибуток, що підлягає оподаткуванню розраховується як сума прибутку від реалізації та прибутку від іншої реалізації відняти прибуток, що не піддягає оподаткуванню:

Прибуток, то підлягає оподаткуванню складає: 34+6,3-5,2=35,1 (тис. гри.)

Базова ставка податку на прибуток складає 25%, отже: 35,1*0,25=8,8 (тис. гри.)

Чистий пруток нараховується як різниця між прибутком, що підлягає оподаткуванню і податком на прибуток

Чистий прибуток 35,1-8,8=26,3 (тис. грн.)

 

Таблиця 3.2

Джерела фінансування технічного переозброєння

Показники

Сума, тис. грн.

Кошти фонду накопичення

10,1

Амортизаційні відрахування

53,1

Мобілізація внутрішніх ресурсів

23,2

Довгостроковий кредит

96,1

Всього потреба в джерелах фінансування (при "нормальному" сценарії розвитку подій)

182,5
Реферат на тему: Інвестиційні проекти та їх реалізація (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.