Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Філософія

Світоглядні основи виникнення античної філософії (реферат)

Колискою європейської філософії була філософія Стародавньої Греції. На початку свого виникнення вона спиралась на релігійні вірування, результати емпіричної діяльності людей і норми тогочасного суспільного життя.

1. Релігійні вірування. Релігійні потреби стародавніх греків тісно поєднувалися з піднесено-поетичним вираженням дійсності, моральними нормами і процесами пізнавальної діяльності.

На основі поезії в її релігійній формі виникла і розвивалась міфологія Олімпу. Поезія стародавніх греків створила олімпійських богів, які в уяві тогочасних людей діяли майже як звичайні люди — закохувалися, зраджували, ненавиділи і т.д. Поєднані з моральними нормами, релігійні вірування створили уявлення про безсмертя душі, загробну нагороду і кару, справедливість і доброчесність.

Пізнавальний аспект в релігії виражався в тому, що саме релігія в казково-зрозумілій формі давала стародавньому грекові відповідь на питання: чому? як? коли? Релігія часово виникла раніше міфа, і саме вона, елімінувавши культову сторону в міфологічному зображенні, гармонійно доповнювала міфологічне осмислення світу. Міфи були першою спробою пояснення світу. В гносеологічній основі міфу був здоровий глузд. Але цей, як влучно зауважив Ф.Енгельс, «поважний супутник в чотирьох стінах свого домашнього побуту переживає незвичайні пригоди, як тільки вийде на широкий простір досліджень». Міфи розкривали причинно-наслідковий характер процесів і явищ, але пояснення останніх було примітивне, часто відсторонене від реальної дійсності. В міфах, як зауважив Гегель, прослідковується «безсилля думки, яка не може самотужки зміцніти..». З розвитком науки міфічне розуміння світу поступово перетворюється в його філософське бачення. Навіть тоді, коли філософія, спираючись на науку, зміцнювалася, міфи продовжували відігравати помітну роль в житті стародавнього грека.

2. Результати емпіричної діяльності людини. Географічно Стародавня Греція пов'язувала Схід і Захід, знаходилась на перехресті морських і сухопутних торгових шляхів. Греки тісно співіснували з єгиптянами, фінікійцями, персами та іншими народами. Таке спілкування сприяло запозиченню досягнень сусідів, вносило щось нове, своє. Греки вміли рахувати, добре знали систему вимірювання простору. Від одних народів вони навчились лікувати різні хвороби, від інших — майстерності у кораблебудуванні, архітектурі, землеробстві.

Як зазначають історики філософії, то були навички практичного плану без ґрунтовного вивчення причин виникнення того чи іншого явища, але з часом емпірична діяльність ініціювала пошуки теоретичних узагальнень, що створювало грунт для філософського осмислення навколишньої дійсності.

3. Норми суспільного життя. Наприкінці VII ст. до н.е. грецьке суспільство було вже настільки розвинене, що поряд із нормами, які грунтувались на беззастережному поклонінні старшим за віком, племінним вождям та жерцям, виникають і такі, які формуються на основі усвідомлення особливостей людського спілкування, нестандартного мислення, узагальнення досвіду далеких і близьких племен і народів.

Представники релігії, практичні умільці та мудреці були попередниками грецьких філософів епохи античності. Як слушно зазначив Т.І.Ойзерман, виникнення філософії означає поступовий перехід від міфів до самостійних, незалежних від зовнішнього авторитету роздумів людини про світ, її долю. З'явилися люди, які дивували своєю здатністю говорити про раніш невідомі речі. Цих людей, напевно, спочатку сприймали як божевільних. Самі ж себе вони почали називати філософами. Спочатку з'явилися філософи, потім — слово «філософ», а ще пізніше — «філософія».

Грецька філософія виникла на зламі VII-VI ст. до н.е. і не в самій Греції, а її колоніях на узбережжі Малої Азії. Через кілька десятків років філософія набуває розвитку і в західній частині, у «Великій Греції» (Південна Італія) та Сицилії. Так створилось два центри розвитку філософської думки — іонійський та італійський. Іонійський осередок більше тяжів до емпіричних форм пізнання, тоді як філософи «Великої Греції», спираючись на релігійні міфи і вірування,— до спекулятивних.

Використана література:

1. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. Посібник. – К., 1999. - С.3-8.

2. Лосев А.Ф. История античной философии.— М., 1989.

3. Чанышев А.И. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.
Реферат на тему: Світоглядні основи виникнення античної філософії (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.