Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Філософія

Основні риси античної філософії та філософії Відродження (реферат)

Сучасні європейські історики філософії вважають, що, попри певні розбіжності, старогрецьку та староримську філософію об'єднують спільні риси, як-от:

- об'єктивізм. Для древніх греків і римлян об'єктом пізнання був зовнішній світ. Відношення «людина — світ» розкривало безліч аспектів пізнання, але всі вони стосувались вивчення навколишнього світу;

- універсалізм (космоцентризм). Для стародавніх мислителів значення індивідуального було несуттєвим. Істина загалу, вважали вони, набагато цінніша від істини окремої людини;

- інтелектуалізм (раціоналізм). Раціональне пізнання має більшу вартість, ніж чуттєве. Чуттєве пізнання в часовому вимірі — ефемерне, воно не може охопити сутність об'єкта, суб'єктно-об'єктні відносини;

- фіналізм. Філософи античності розуміли світ як щось величне, але закінчене, обмежене. Для стародавнього грека і римлянина було парадоксальним розумування типу «одне і друге». Він вважав, що повинно бути або одне, або друге. «Так — так», «ні — ні» — ось спосіб мислення людини античності.

Чи була відмінність у філософствуванні грецьких і римських філософів? Як зазначають майже всі історики філософії, жодної оригінальної (такої, яка б не зводилась до того чи іншого грецького першоджерела) філософської школи в Римі не існувало. Проте, незважаючи на змістовну близькість римської філософії до грецької, існувала відмінність між ними, яка полягала не стільки в змістові філософських вчень, скільки в їх тлумаченні. Римська філософія була практичною, несла в собі заряд експансіонізму, місіонерства — риси, які були притаманні римській культурі, мисленню громадянина величезної імперії. Цей заряд успадкувала середньовічна європейська латиномовна філософія, яка формувалась на колишніх теренах Риму.

Філософія Відродження охоплює період від XIV до початку XVII ст. Вона була новою стосовно Середньовіччя, але не новою стосовно античності. Відродження — перехідна епоха, і цим значною мірою пояснюється чимало її специфічних рис і насамперед та, завдяки якій майже синонімічною назвою для епохи стає слово «гуманізм».

Для епохи Відродження характерним було швидке зростання кількості людей розумової праці. З'являються нові професії, суть яких суперечить теологічним доктринам. Звичайно, мислителі Відродження були далекі від думки ігнорувати Святе письмо, віру в Бога, але якщо у схоластів центром уваги був Бог, то у гуманістів епохи Відродження — Бог і людина.

У філософських поглядах періоду пізнього Відродження, а це вже XVI-XVII ст., поряд з гуманістичними тенденціями могутнього розмаху набуває натурфілософське бачення світу. Його філософську основу заклав Микола Кузанський (1401-1464 pp.), в якого Бог-творець набуває пантеїстичних рис. Згодом пантеїзм, а також деїзм стають своєрідною формою вираження натуралістичних поглядів мислителів Відродження.

Новий напрямок у Ренесансі пов'язаний з такими іменами, як Леонардо да Вінчі (1452-1529 pp.), М. Копернік (1473-1543 pp.), Джордано Бруно (1548-1600 pp.), Тіхо де Браге (1546-1601 pp.), Й.Кеплер (1571-1630 pp.) та ін. Багато з них, окрім Л.Валла, М.Казанського та Д.Бруно, не були філософами в вузькому значенні цього слова. Мистецтво, література, наука домінували над «чистою» філософією, але поряд з мислителями-гуманістами представники натурфілософії теж активно сприяли становленню нового філософського бачення світу майже в усіх країнах Європи. В 1450 р. було засновано друкарство, в 1471 р.— в сучасному розумінні першу обсерваторію, в 1492 р. Колумб відкрив Америку, перша пошта з'явилася в 1505 р., в 1597 р. Галілей сконструював термометр, в 1540 р. Сервет відкриває кровообіг, в 1543 р. Копернік створює геліоцентричну систему. Це були успіхи, які сприяли розвитку філософського мислення, буквально на очах двох-трьох поколінь людей руйнувалась схоластика з її формальнологічними конструкціями.

Використана література:

1. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. Посібник. – К., 1999. - С.3-8.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник для вузів.— К., 1994.

3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.— М., 1980.

4. Оккам У. Виды знания. Первичность познания единичных вещей. Об универсалиях // Антология мировой философии.— Т. 1.4. 2.— С. 889-897.

5. Соколов В В. Средневековая философия.— М., 1979.
Реферат на тему: Основні риси античної філософії та філософії Відродження (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.