Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Філософія

Натуралістична тенденція філософії Нового часу (реферат)

У той час як загострювалася філософська полеміка між представниками емпірично-сенсуалістичної і раціоналістичної філософії, паралельно розвивалась і натурфілософія. Започаткована М.Коперніком, И.Кеплером, Тіхо де Браге та ін. мислителями епохи Відродження, вона знайшла підтримку і розвиток в Нові часи. Типовим її представником був Томас Гоббс (1588-1679 pp.). Це вчений, який особисто знав Галілея, листувався з Р.Декартом. Гоббс був матеріалістом, прагнув створити раціональну систему філософії. Ідеальне у філософії Гоббса не має місця зовсім. Він вважав, що філософія для аргументації своїх положень повинна прийняти засади точної науки. Такою наукою, зазначав Гоббс, є механіка. В світі, писав він, переважають закони механіки. Їх дія поширюється на всі сфери живої і неживої природи, включаючи і людину як частину живої природи. Правда, в окремих місцях своєї праці «Левіафан» він визнає, що людина — не тільки природне тіло, але і духовна істота. Проте ця духовність, вважав Гоббс, не є іманентною людині як людині, а лише засіб до створення речей.

З механістичних позицій він розглядав пізнавальну діяльність. Згідно з його поглядами, у процесі взаємодії людини з предметами і явищами навколишнього світу їх властивості переносяться органами чуттів до нервів, а останні передають їх у мозок, який опрацьовує дані і формує уявлення, а потім і поняття. Гоббс сприйняв раціоналізм Декарта, але схилявся до натуралізму, а через нього і до сенсуалізму.

Натуралістична тенденція в філософії була продовжена іншим англійським мислителем — Ісааком Ньютоном (1642-1727 pp.). Він походив з бідної родини, але завдяки своїм здібностям дуже швидко став відомим у наукових колах. На відміну від Гоббса, Ньютон вважав матеріалізм фальшивим вченням, яке не може розкрити сутність духовного. Ньютон був переконаний, що основою пізнання є досвід. Звідси і його афоризм: «Гіпотез не вигадую».

Природознавство Ньютон розумів як опис явищ. Філософствувати можна тоді, говорив він, коли спираєшся на досягнення природничих наук. Узагальнення досліджень у царині математики, фізики, астрономії дає можливість філософії робити свої висновки науковими.

Ньютон уперше в історії філософії відокремив філософію від природничих наук; сформулював феноменалістичну, описову теорію науки; поєднав механістичне природознавство з телеологією (в фізико-телеологічному доведенні існування Бога).

Закон всесвітнього тяжіння, відкритий І.Ньютоном, дав наукову основу для обґрунтування геліоцентричної системи, заклав підвалини наукової картини світу. Ньютон зробив значні відкриття в теорії світла, математиці, русі небесних світил. Натурфілософія в працях його досягла свого апогею. Була закладена міцна теоретична основа для розвитку природничих наук і філософії впродовж усього XVIII — початку XIX ст.

На батьківщині мислителя в Англії створилась школа послідовників Ньютона, які вважали свого вчителя найвидатнішим природодослідником і філософом усіх часів. Природничими досягненнями Ньютона захоплювався І.Кант, філософією — Вольтер. Ньютон як природодослідник в Європі мав беззастережний авторитет, тоді як його філософія всебічно критикувалась: Берклі критикував його з позицій сенсуалізму, Лейбніц — раціоналізму, але кожен із критикуючих вважав своїм обов'язком віддати глибоку шану великому вченому.

Використана література:

1. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. Посібник. – К., 1999. - С.3-8.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.— К.: Генеза, 1996.— 368 с.

3. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII веков.— М., 1985.

4. Философская энциклопедия.— М., 1983 (див. відповідні статті).
Реферат на тему: Натуралістична тенденція філософії Нового часу (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.