Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Збірник задач з предмету "економіка підприємства" - варінт 2 (практична робота)

задача №2

Підприємство завдяки виходу на новий ринок та проведення удосконалення виробництва планує на майбутній рік слідуючи зміни своєї виробничої програми.

Таблиця 1.

Найменування продукції

2004 р.

2005 р.

Плановий обсяг випуску продукції (шт.)

Норма трудомісткості одиниці

продукції

(н-год.) / шт

Плановий ріст обсягу виробництва

(%)

Зниження норми трудомісткості

(%)

А

568

90,5

2,7

0,8

Б

345

164,8

3,1

1,4

В

419

112,3

1,7

1,7

Г

726

79,4

2,8

1,1

Плануємі невиходи у 2004 році склали - 23 дні, середня тривалість робочого дня – 7,74 год.

За рахунок проведення організаційних дій планується скорочення невиходів у 2005 році на 8,3%, збільшення середньої тривалості робочого дня на 0,5%

Виконання норм виробітку дорівнювала у середньому в 2004 році – 113%, на 2005 рік планується підвищити на 3,5%

Розрахуйте необхідну середньооблікову та явочну чисельність основних працівників-відрядників та намітьте заходи кадрової політики на майбутній рік.

РІШЕННЯ:

З огляду на коефіцієнт перерахунку планового обсягу випуску продукції, якій дорівнює 0,95 маємо:

Таблиця 2

Найменування продукції

2004 р.

2005 р.

Плановий обсяг випуску продукції (шт.)

Норма трудомісткості одиниці

продукції

(н-год.) / шт

Плановий ріст обсягу виробництва

(%)

Зниження норми трудомісткості

(%)

А

539

90,5

2,7

0,8

Б

327

164,8

3,1

1,4

В

398

112,3

1,7

1,7

Г

689

79,4

2,8

1,1

Розрахуємо плановий обсяг випуску продукції (шт.) і норму трудомісткості одиниці продукції (н-год.) у 2005 році.

Наприклад, для продукції А:

539 – 100%

ПО – 102,7% Þ ПО = (102,7 ´ 539) / 100 = 553 (шт.)

90,5 – 100%

НТ – 99,2% Þ НТ = (99,2 ´ 90,5) / 100 = 89,7 (н-год)

Аналогічно розраховуємо ці показники для продукції Б, В, Г.

Дані занесемо у таблицю 3.

Таблиця 3

Найменування продукції

2004 р.

2005 р.

Плановий обсяг випуску продукції (шт.)

Норма трудомісткості одиниці

продукції

(н-год / шт)

Плановий обсяг випуску продукції (шт.)

Норма трудомісткості одиниці

продукції

(н-год / шт)

А

539

90,5

553

89,7

Б

327

164,8

337

162,5

В

398

112,3

404

110,4

Г

689

79,4

708

78,5

Розрахуємо плануємі невиходи і середню тривалість робочого дня у 2005 році, якщо знаємо, що планується скорочення невиходів на роботу на 6,8% і збільшення середньої тривалості робочого дня на 0,3%.

Плановані невиходи на роботу у 2005 році дорівнюють:

23 – 100%

ПН – 91,7% Þ ПН = (91,7 ´ 23) / 100 = 21 (дн.)

Значення кількості робочих днів у 2004 і 2005 роках візьмемо розрахункове ("Економіка підприємства”, І.М.Бойчик, стр.88)

Відсоток від прийнятої кількості робочих днів у році (223 дні) становить 10,3% у 2004 році і 9,4% у 2005 році.

Середня тривалість робочого дня у 2005 році:

7,74 – 100%

ТРД – 100,5% Þ ТРД = (100,5 ´ 7,74) / 100 = 7,78 (год.).

Розрахуємо виконання норм виробітку в 2005 році, якщо знаємо про підвищення цих норм на 3,5% у 2005 році. Вона буде дорівнювати 116,5%

Всі розраховані значення зведені у таблицю 4.

Таблиця 4.

2004 р.

2005 р.

Плановані невиходи на

роботу

Середня тривалість

робочого дня

Виконання норм виробітку

Плановані невиходи

на роботу

Середня тривалість

робочого дня

Виконання норм виробітку

23 (10.3%)

7,74

113

21 (9,4%)

7,78

116,5

З умови задачі потрібно розрахувати необхідну середньооблікову та явочну чисельність основних працівників-відрядників.

Середньооблікова чисельність основних працівників-відрядників за рік дорівнює:

Чорср = Чор / 365

Чисельність основних працівників-відрядників визначимо методом за трудомісткістю виробничої програми:

Чор = Тсум / (ФД ´ Квн)

де Тсум – сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год

Тсум = Обсяг випуску продукції ´ Трудомісткість одиниці продукції

ФД – ефективний фонд часу роботи одного робітника, год.

ФД = Кількість робочих днів у році ´ Тривалість робочого дня ´

´ ((100 – Невиходи на роботу) / 100)

Квн – виконання норм виробітку: 113% у 2004 році; 116,5% у 2005 р.

Розрахуємо значення ефективного фонду часу роботи одного робітника у 2004 і 2005 роках.

ФД(2004) = 223 ´ 7,78 ´ ((100 – 10,3) / 100) =

= 223 ´ 7,78 ´ 0,89 = 1544 (год.)

ФД(2005) = 223 ´ 7,78 ´ ((100 – 9,4) / 100) =

= 223 ´ 7,78 ´ 0,9 = 1561,5 (год.)

Розрахуємо сумарну трудомісткість виробничої програми для продукції А, Б, В, Г у 2004 і 2005 роках.

У 2004 році:

Тсум (А) = 539 ´ 90,5 = 48779,5 (н-год)

Тсум (Б) = 327 ´ 164,8 = 53889,6 (н-год)

Тсум (В) = 398 ´ 112,3 = 44695,4 (н-год)

Тсум (Г) = 689 ´ 79,4 = 54706 (н-год)

У 2005 році:

Тсум (А) = 553 ´ 89,7 = 49604,1 ((н-год)

Тсум (Б) = 337 ´ 162,5 = 54762,5 (н-год)

Тсум (В) = 404 ´ 110,4 = 44601,4 (н-год)

Тсум (Г) = 708 ´ 78,5 = 55578 (н-год)

Розрахуємо чисельність основних працівників-відрядників, які виготовляють продукцію А, Б, В, Г у 2004 і 2005 роках.

У 2004 році:

Чор(А) = Тсум (А) / ФД(2004) ´ Квн (2004) = 48779,5 / 1544 ´ 1,13 =

= 61630,5 / 1744,7 = 35 (чол.)

Чор(б) = Тсум (б) / ФД(2004) ´ Квн (2004) = 53889,6 / 1744,7 = 30 (чол.)

Чор(в) = Тсум (в) / ФД(2004) ´ Квн (2004) = 44695,4 / 1744,7 = 25 (чол.)

Чор(г) = Тсум (г) / ФД(2004) ´ Квн (2004) = 54706 / 1744,7 = 31 (чол.)

У 2005 році:

Чор(А) = Тсум (А) / ФД(2005) ´ Квн (2005) = 49604,1 / 1561,5 ´ 1,165 =

= 62700,3 / 1819 = 34 (чол.)

Чор(б) = Тсум (б) / ФД(2005) ´ Квн (2005) = 54762,5 / 1819 = 30 (чол.)

Чор(В) = Тсум (В) / ФД(2005) ´ Квн (2005) = 44601,4 / 1819 = 24 (чол.)

Чор(Г) = Тсум (Г) / ФД(2005) ´ Квн (2005) = 55578 / 1819 = 30 (чол.)

Знаючи чисельність основних працівників-відрядників, які виготовляють продукцію А, Б, В, Г у 2004 і 2005 роках, можливо розрахувати середньооблікову чисельність основних працівників-відрядників за рік.

У 2004 році:

Чорср(А) = Чор(А) / 365 = 35 / 365 = 0,095 (чол/день)

Чорср(Б) = Чор(Б) / 365 = 30 / 365 = 0,082 (чол/день)

Чорср(В) = Чор(А) / 365 = 25 / 365 = 0,068 (чол/день)

Чорср(Г) = Чор(А) / 365 = 31 / 365 = 0,085 (чол/день)

У 2005 році:

Чорср(А) = Чор(А) / 365 = 34 / 365 = 0,093 (чол/день)

Чорср(Б) = Чор(Б) / 365 = 30 / 365 = 0,082 (чол/день)

Чорср(В) = Чор(А) / 365 = 24 / 365 = 0,065 (чол/день)

Чорср(Г) = Чор(А) / 365 = 30 / 365 = 0,082 (чол/день)

Згідно умові задачі потрібно розрахувати явочну чисельність основних працівників-відрядників, яка включає всіх працівників, які з'явилися на роботу.

Явочна чисельність робітників-відрядників розраховується аналогічно середньообліковій чисельності робітників-відрядників, тільки в формулі замість ФД ставиться Фномномінальний фонд робочого часу одного робітника:

Фном = Кількість робочих днів у році ´ 8 (год.)

Він дорівнює:

Для 2004 року:

Фном (04) = 223 ´ 8 ´ ((100 – 10,3) / 100) = 1784 ´ 0,89 = 1587,8 (год.)

Для 2005 року:

Фном (05) = 223 ´ 8 ´ ((100 – 9,4) / 100) = 1784 ´ 0,9 = 1605,6 (год.)

Знаючи сумарну трудомісткість виробничої програми для продукції А, Б, В, Г у 2004 і 2005 роках. і Квн (2004), Квн (2005) розрахуємо явочну чисельність основних працівників-відрядників.

У 2004 році:

ЯЧор(А) = Тсум (А) / Фном(04) ´ Квн (2004) ´ 365 =

= 48779,5 / 1587,8 ´ 1,13 ´ 365 = 48779,5 / 1587,8 ´ 365 =

= 0,084 (чол./день.)

ЯЧор(Б) = Тсум (Б) / Фном(04) ´ Квн (2004) ´ 365 = 53889,6 / 581134,8 =

= 0,093 (чол./день.)

ЯЧор(В) = Тсум (В) / Фном(04) ´ Квн (2004) ´ 365 = 44695,4 / 581134,8 =

= 0,077 (чол./день.)

ЯЧор(Г) = Тсум (В) / Фном(04) ´ Квн (2004) ´ 365 = 54706 / 581134,8 =

= 0,094 (чол./день.)

У 2005 році:

ЯЧор(А) = Тсум (А) / Фном(05) ´ Квн (2005) ´ 365 =

= 49604,1 / 1605,6 ´ 1,165 ´ 365 = 49604,1 / 682741,2 =

= 0,072 (чол./день.)

ЯЧор(Б) = Тсум (Б) / Фном(05) ´ Квн (2005) ´ 365 = 54762,5 / 682741,2 =

= 0,08 (чол./день.)

ЯЧор(В) = Тсум (Б) / Фном(05) ´ Квн (2005) ´ 365 = 44601,4 / 682741,2 =

= 0,065 (чол./день.)

ЯЧор(Г) = Тсум (Б) / Фном(05) ´ Квн (2005) ´ 365 = 55578 / 682741,2 =

= 0,081 (чол./день.)

Усі розраховані значення занесемо у таблицю 5.

Таблиця 5.

Найменування продукції

2004 р.

2005 р.

Середньооблікова

чисельність

основних

працівників-відрядників

Явочна

чисельність основних працівників-відрядників

Середньооблікова

чисельність основних працівників-відрядників

Явочна

чисельність основних працівників-відрядників

А

0,095

0,084

0,093

0,072

Б

0,082

0,093

0,082

0,08

В

0,068

0,077

0,065

0,065

Г

0,085

0,094

0,082

0,081

При плануванні кадрової політики підприємства на майбутній рік потрібно проаналізувати і дати відповідь на наступні питання:

1. Які принципи приймання на роботу, функції персоналу?

2. Планування потреби в персоналі: яка і скільки робочої сили потрібно? Де в ній нуждаються? Які і скільки мається робочих місць?

3. Планування прийому на роботу: відкіля, як і коли будуть додатково прийматися на роботу співробітники? Які і скільки співробітників, коли і на який час повинні бути переміщені по службі, підвищені в посаді?

4. Планування скорочення кадрів: яка і скільки робочої сили повинна бути залишена на підприємстві? Які заходи проводяться?

5. Планування витрат на підбор і навчання кадрів: які витрати по статтях передбачаються на формування і розвиток персоналу організації?

6. Планування професійного навчання персоналу: які і скільки навчальних заходів необхідно, новий чи присутній в наявності персонал кваліфікується на передбачені робочі місця?

7. Планування роботи і перспективи розвитку персоналу: скільки і які працівники, коли і на яку посаду будуть призначені?

задача №1

На підставі вивчення ринку продукції, яка виготовляється підприємством встановлена можливість збільшення попиту на неї у зв'язку з цим підприємство розглядає доцільність придбання та монтажу нової технологічної лінії.

Вартість лінії (сума інвестицій) складають 18 530 гр.од.

Визначений термін експлуатації – 5 років.

Ліквідаційна вартість лінії по закінченні терміна служби лінії – - 926,5 гр.од.

Грошові потоки прогнозуються по рокам експлуатації лінії в наступних обсягах:

2001р. – 5 406 гр.од.

2002 р. – 6 006 гр.од.

2003 р. – 5 706 гр.од.

2004 р. – 5 506 гр.од.

2005 р. – 5 406 гр.од.

Коефіцієнт корегування вартості лінії – 0.92

Коефіцієнт корегування грошового потоку – 0,83

Ставка (норма) дисконту – 11%

Визначити доцільність придбання лінії методами:

· Чистої поточної вартості (чистий дисконтований дохід);

· Внутрішньої норми (ставки доходності);

· Розрахунку періоду "окупності” – недисконтований, дисконтований

РІШЕННЯ:

Розрахуємо вартість лінії (суму інвестицій), ліквідаційну вартість лінії по закінченні терміна служби лінії та грошові потоки при коефіцієнті корегування вартості лінії – 0.92 та коефіцієнті корегування грошового потоку – 0,83. Результати розрахунків занесемо у таблицю 1.

Таблиця 1.

Вартість лінії

Ліквідаційна вартість

Грошові потоки

17 047,6

852,4

4 487

4 985

4 736

4 570

4 487

1. Доцільність придбання лінії методом чистої поточної вартості

При ставці дисконту 11% маємо:

 

 

NPV11% = -326 гр.од. < 0 – рішення про прийняття інвестиційного проекту – негативне, від нього потрібно відмовитися.

2. Доцільність придбання лінії методом внутрішньої норми (ставки доходності)

Внутрішня норма дохідності IRR визначається як коефіцієнт дисконтування, за якого NPV проекту дорівнює нулю.

Для визначення цієї ставки потрібно розрахувати PV і NPV при різних коефіцієнтах дисконтування і визначити, де функція NPV буде міняти свій знак с (-) на (+).

Розрахуємо NPV при коефіцієнті дисконтування r = 10 .

 

Отже бачимо, що шукана ставка доходності знаходиться в інтервалі [10; 11].

Розрахуємо її:

Отже, коли б потоки платежів даного проекту дисконтувалися під 10,26%, вони мали б нульовий NPV.

Щодо цього проекту можливо зробити висновок: для того, щоб цей проект був прийнятий для реалізації треба знизить коефіцієнт дисконтування до 10,26% і нижче.

3. Доцільність придбання лінії методом розрахунку періоду "окупності”

З умови задачі знаємо, що інвестиції складають 17 047,6 гр.од.

Грошові потоки за 5 років складають:

4 487 + 4 985 + 4 736 + 4 570 + 4 487 = 18 778 + 4 487 = 23 265 гр.од.

Як бачимо, доходи покриють інвестиції на 4-й рік.

За перші три роки доходи складають:

4 487 + 4 985 + 4 736 = 14 208 гр.од.

За 4-й рік потрібно покрити:

17 047 – 14 208 = 2 839 гр.од.

2 839 / 4 570 = 0,62 – приблизно 2,4 місяця

Отже, обший строк окупності інвестиційного проекту складає приблизно 3 роки 2,4 місяця.
Реферат на тему: Збірник задач з предмету "економіка підприємства" - варінт 2 (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.