Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Рішення задач з предмету "економіка підприємства" - варіант 2 (практична робота)

Задача 2.4

Розрахувати основні показники, що характеризують структуру капіталу підприємства, за таких даних (станом на кінець звітного періоду), в тис. грн.:

1. Статутний капітал (СК) - 500.

2. Додатковий капітал (ДК) - 100.

3. Чистий прибуток (ЧП) - 200.

4. Нерозподілений прибуток (НРП)- 150.

5. Валюта балансу (ВБ) - 2000.

Рішення:

1. Розрахуємо власний капітал (ВК) підприємства станом на кінець звітного періоду, тис. грн. за формулою:

2. Розрахуємо рентабельність капіталу (активів) (РК(А)) за чистим прибутком за формулою:

Підприємство отримало 10 коп. чистого прибутку з кожної гривні, вкладеної в активи підприємства.

3. Розрахуємо рентабельність власного капіталу (РВК) підприємства за формулою:

Підприємство отримало 26 коп. чистої виручки з кожної гривни власного авансованого капіталу.

4. Розрахуємо період окупності капіталу (активів) (ПОК(А)) за формулою:

За 10 днів кошти, які були інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком.

5. Розрахуємо період окупності власного капіталу (ПОВК) за формулою:

Майже за 4 дні власний капітал буде компенсований чистим прибутком.

6. Розрахуємо коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (КФН) за формулою:

Підприємство на 37,5% забезпечено власними коштами.

7. Розрахуємо коефіцієнт фінансової залежності (КФЗ) за формулою:

2,66 грн. сукупних джерел підприємства припадає на кожну гривню власного капіталу.

Задача 4.2

Загальні збори акціонерного товариства на пропозицію правління прийняли рішення про дроблення акцій у співвідношення 1:5 та зменшення розміру статутного капіталу з 15 млн. грн. до 12 млн. грн. шляхом викупу і анулювання акцій. Номінальна вартість акцій до їх дроблення складає 15 грн., ринкова - 30 грн. Визначити дивіденди на одну акцію, які отримають акціонери в результаті здійснення вказаних операцій та кінцевий ринковий курс акцій.

Рішення:

Визначимо кількість акцій за номіналом до прийняття рішення про дроблення акцій:

за номінальною ціною 15 грн.

Статутний капітал був зменшений на 3 млн. грн., на які були викуплені та анульовані КАА кількість акцій за номінальною ціною акції 15 грн.:

= 200 тис. шт.

Кількість акцій, які остались після викупу та анулювання 200 тис. шт. (КАО) складає:

= 800 тис. шт.

В результаті дроблення акцій у співвідношення 1:5 кількість акцій (КАОД) становила:

=4 млн. штук

Визначимо номінальну вартість цих акцій за формулою:

Таким чином, в результаті здійснення вказаних операцій статутний капітал АТ становить 12 млн. грн. за рахунок 4 млн. шт. акцій за номінальною ціною 3 грн.

Внаслідок подрібнення акцій акція номіналом 15 грн. конвертується у 5 акцій номіналом 3 грн. та ринковою вартістю 6 грн.

Внаслідок зменшення статутного капіталу з 15 млн. грн. до 12 млн. грн. здійснено викуп кожної 5-ої акції. З 5 млн. акцій номіналом 3 грн. в обігу залишилося 4 млн. акцій за тим же номіналом. Таким чином, акціонер, який спочатку володів однією акцією номіналом 15 грн., отримує компенсацію в 3 грн.

Після анулювання кожної п'ятої акції ринковий курс акцій, що залишилися в обігу, підвищиться і складе ту саму величину, що й до зменшення статутного капіталу.

Задача 6.3

Підприємство придбало на фондовій біржі 1000 акцій, за ринковим курсом 140%; номінальна вартість однієї акції складає 10 грн. Витрати, пов'язані з оформленням операції (оплата реєстратору, брокеру тощо), склали 100 грн. (без ПДВ). Розрахувати вартість фінансової інвестиції, яка буде відображена в балансі.

Рішення:

У разі придбання фінансової інвестиції за кошти до її собівартості включають: ціну придбання, комісійні винагороди, мито, податки, збори, обов'язкові платежі та інші витрати, безпосередньо пов'язані з її придбанням.

Згідно з П(С)БО 12, всі поточні фінансові інвестиції на дату балансу відображають за справедливою вартістю.

Справедлива вартість - це сума, за якою можна здійснити обмін активу або сплатити зобов'язання внаслідок операції між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами. На практиці її ототожнюють із ринковою вартістю інвестицій, у даному випадку із ринковою вартістю придбаних акцій..

Ринкова вартість однієї акції – 14 грн.

Загальна вартість придбаних акцій за ринковою вартістю – 14000 грн.

Витрати, пов'язані з оформленням операції - 100 грн. (без ПДВ).

ПДВ – 20 грн.

Витрати, пов'язані з оформленням операції - 120 грн. (з ПДВ).

Вартість фінансової інвестиції, яка буде відображена в балансі – 14120 грн.
Реферат на тему: Рішення задач з предмету "економіка підприємства" - варіант 2 (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.