Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Рішення задач з економіки підприємства (практична робота)

Рішення задач

Задача 1

Задача 42. Слюсар-відрядник 4-го розряду відпрацював вечірню зміну, проробив потім 3 год. надурочно в нічний час і виконав за увесь час роботи продукцію загальною трудомісткістю 15-нормо-год по 5-му розряду важких робіт. Визначити заробіток робітника.

Рішення:

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст.58 КЗпП України). Доплату за роботу у вечірню зміну працівникам не встановлюють.

При виконаннi робiт рiзної квалiфiкацiї праця почасових робiтникiв, а також службовцiв оплачується за роботою вищої квалiфiкацiї. Праця робiтникiв-вiдрядникiв оплачується за розцiнками, встановленими для роботи, яка виконується (ст.104 КЗпТ).

Робота у нiчний час оплачується у пiдвищеному розмiрi, але не нижче 20 вiдсоткiв тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нiчний час (ст.108 КЗпП).

За погодинною системою оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки. За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого здiйснюється за погодинною системою, - за всi вiдпрацьованi надурочнi години (ст.106 КЗпТ).

Трудомісткість (норма часу) - це показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукції (нормо-год.)

Кількість відпрацьованих годин: Т =11 годин, з них ТВЗ = 8 годин – у вечірню зміну, ТНУ =- 3 год. – надурочно у нічну зміну.

Т = ТВЗ + ТНУ

ГТС – годинна тарифна ставка по 5-му розряду, визначається як добуток годинної тарифної ставки по 1 розряді (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі (з 01.10..2010 року становить 5,43 грн.) та коефіцієнту тарифної ставки для 5-го розряду (1,54).

ГТС = ГТСІ ´ КТС5 = 5,43 ´ 1,54 = 8,36 грн.

За погодинної оплаті праці заробіток робітника буде становити:

ЗП = (ТВЗ´ГТС) + 2(ТНУ´ГТС) = (8´8,36) + 2(3´8,36) = 66,88 + 50,16 = 117,04 грн.

Відповідь: заробіток робітника становить 117,04 грн.

Задача 2

Задача 22. На операцію складання комплекту деталей була встановлена норма часу 48 хвилин по 5 розряду холодних робіт. У зв'язку з впровадженням місцевого підьомно-транспортного механізму норма часу знижена на 13% Складальник за місяць (175 год.) зібрав 300 комплектів. Визначити: місячний заробіток при нових відрядних розцінках.

Рішення:

НЧС = 48 хв. НЧН = НЧС – (НЧС´0,13) = 48 – 6,2 = 41,8 хв.

Т = 175 год.; Q = 300 комп.

Сч = 1,54 – годинна тарифна ставка 5-го розряду

Визначимо розцінку на комплекти за старою нормою часу:

Визначимо розцінку на комплекти за новою нормою часу:

Визначимо місячний заробіток при старих відрядних розцінках:

Визначимо місячний заробіток при нових відрядних розцінках:

Втрата робітника від введення нових відрядних розцінок:

Відповідь: місячний заробіток при нових відрядних розцінках – 321 грн.

Задача 3

Задача 12. Кількість безробітних у країні становить 3,4 млн. чол. Загальна чисельність самодіяльного населення при цьому складає 32,6 млн. чол. Визначити частку безробіття та виявити, який вид безробіття існує в країні (неповна чи надзайнятість).

Рішення:

Частка (рівень) безробіття визначається як відношення чисельності (кількості) безробітних до загальної чисельності самодіяльного населення (чисельності робочої сили):

Неповна зайнятість населення

Відповідь: Частка (рівень) безробіття – 10,4%

Задача 4 Задача 32 Складальник-відрядник відпрацював 175 год. Виконав роботи трудомісткістю 85 нормо-год. по 3-му розряду та 125 нормо-год. по 4 розряду холодних робіт. Визначити місячний заробіток відрядника Рішення

Визначаємо розцінки на комплект деталей холодні роботи за формулою:

Для визначення місячного заробітку робітника потрібно знайти невідому кількість комплектів деталей, які складальник-відрядник зібрав за місяць.

Визначимо загальну кількість комплектів деталей, які складальник-відрядник зібрав за місяць за формулою:

Відповідно:

Чисельність комплектів деталей за нормою часу 85 нормо-год визначимо із співвідношення:

50 комплектів – 210 нормо-год.

Q3 комплектів – 85 нормо-год.

Відповідно:

Чисельність комплектів деталей за нормою часу 125 нормо-год визначимо із співвідношення:

50 комплектів – 210 нормо-год.

Q3 комплектів – 125 нормо-год.

Відповідно:

Місячний заробіток відрядника знайдемо за формулою:

Таким чином, місячна заробітна плата робітника буде становити:

Відповідь: місячний заробіток відрядника становить 119,1 грн.

Задача 5

Ситуація 16. Визначити норму часу на партію деталей, якщо: основний час – 12 хв., допоміжний час 2 хв., час обслуговування робочого місця – 0,8 хв., час на відпочинок робітника – 0,8 хв., підготовчо-заключний час на партію деталей у 70 шт. – 40 хв.

Рішення:

НЧ = ОЧ + ДЧ +ЧОРМ + ЧВР + ПЗЧ = 12 + 2 + 0,8 + 0,8 + 40 = 55,6 хв.

Відповідь: норма часу на партію деталей (70 шт.) - 55,6 хв.

Задача 6

Ситуація 2. В результаті проведеної модернізації верстату втрати від браку з 1,8% (звітний період) доведені до 0,9% (плановий рік). Визначити кількість робітників, що звільняються, якщо на заводі працює 4200 чол.

Рішення:

Зменшення чисельності працівників за рахунок скорочення втрати від браку розраховується за формулою:

де Ччр - частка робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, %, Во - втрати від браку в базисному періоді, %; Впл - втрати від браку в плановому періоді, %.

Відповідь: кількість робітників, що звільняються, становить 38 чол
Реферат на тему: Рішення задач з економіки підприємства (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.