Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Аналіз та управління матеріальними витратами підприємства на прикладі ВАТ "Суха балка" (курсова робота)

Зміст

 

Вступ

1. Економічна сутність прямих матеріальних витрат

2. Аналіз прямих матеріальних витрат на Відкритому Акціонерному Товаристві "Суха Балка".

2.1. Аналіз прямих матеріальних витрат в собівартості продукції

2.2. Аналіз прямих матеріальних витрат в собівартості одиниці продукції

2.3. Факторний аналіз

2.4. Підрахунки резервів зменшення прямих матеріальних витрат

Висновки

Список використаних джерел

 

 

1. Економічна сутність прямих матеріальних витрат

Матеріальні витрати - найбільш великий елемент витрат на виробництво, частка якого в загальній сумі витрат складає 60-90%, і лише у видобувних галузях промисловості його частка невелика. Склад матеріальних витрат неоднорідний і включає витрати на сировину і матеріали (за винятком вартості поворотних відходів за ціною їхнього можливого використання чи реалізації, з огляду на те , що відходи одного виробництва можуть одержати повноцінною сировиною для іншого). У вартість сировини і матеріалів включаються комісійні винагороди, оплати брокерських і інших посередницьких послуг. Вартість спожитого в процесі виробництва сировини і матеріалів включається в собівартість продукції без податку на додану вартість (ПДВ). Але існує і виключення з цього правила. Так, якщо продукція підприємства звільнена від ПДВ, то вона не має можливості відняти суму сплаченого ПДВ із суми податку , отриманого при реалізації своєї продукції. У подібних випадках підприємству дозволяється віднести сплачений ПДВ на собівартість продукції (тобто в кінцевому випадку ПДВ сплачує не виготовлювач продукції, а її покупець).

В елементі «Матеріальні витрати» відбивається вартість:

придбаних зі сторони сировини і матеріалів, що входять до складу вироблюваної продукції, утворити її основу, чи є необхідним компонентом при виготовленні продукції;

покупних матеріалів, використовуваних у процесі виробництва продукції для забезпечення нормального технологічного процесу і для упакування чи продукції витрачаються на інші виробничі і господарські нестатки (проведення іспитів, контролю, зміст, ремонт, експлуатація устаткування, будинків, споруджень, інших основних фондів), а також запасних частин для ремонту устаткування, зносу інструментів, пристосувань, інвентарю, приладів і інших засобів праці не відносимих до основних фондів, зносу спецодягу й інших малоцінних предметів;

покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що піддаються надалі чи монтажу додатковій обробці на даному підприємстві;

робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями. До робіт і послуг виробничого характеру відносяться: виконання окремих операцій по виготовленню продукції, обробці сировини і матеріалів, проведення іспитів для визначення якості споживаних сировини і матеріалів, контролю за дотриманням технологічних процесів, ремонту основних виробничих фондів та інше. Транспортні послуги сторонніх організацій по перевезеннях вантажів усередині підприємства і доставка готової продукції на склади збереження, до станції відправлення також відносяться до послуг виробничого характеру;

природної сировини ( відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, на рекультивацію земель, плата за деревину, що відпускається на корені, плата за користування водяними об'єктами);

палива усіх видів, що здобувається зі сторони, що витрачається на виробничі цілі, вироблення усіх видів енергії, опалення будинків, покупної енергії усіх видів, що витрачається на господарські нестатки підприємств, утрат від нестачі матеріальних ресурсів, що надійшли, у межах норм природного збитку.

Вартість матеріальних ресурсів, відбивана по елементі «Матеріальні витрати», формується виходячи з цін їхнього придбання (без обліку ПДВ), націнок, комісійних винагород, вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, митних пошлин, плати за транспортування, збереження і доставку, здійснювані сторонніми організаціями.

Витрати, зв'язані з доставкою матеріальних ресурсів транспортом і персоналом підприємства, підлягають включенню у відповідні елементи витрат на виробництво.

У вартість матеріальних ресурсів включаються також витрати на придбання тари, упакування, отриманих від постачальників матеріальних ресурсів, за винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання в тих випадках, коли ціни на них встановлені особливо понад ціну на ці ресурси.

З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість продукції, виключається вартість поворотних відходів.

Під поворотними відходами виробництва розуміються залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв і інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва, що втратили чи цілком частково споживчі якості й у силу цього використовувані з підвищеними чи витратами не використовувані по прямому призначенню.

Не відносяться до поворотних відходів залишки матеріальних ресурсів, що відповідно до встановленої технології передаються в інші підрозділи як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції.

2. Аналіз прямих матеріальних витрат на Відкритому Акціонерному Товаристві "Суха Балка".

2.1. Аналіз прямих матеріальних витрат в собівартості продукції

Організаційно-правова форма базового підприємства - Відкрите Акціонерне Товариство.

Місце знаходження Товариства Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, видано виконкомом Криворізької міської Ради, розпорядження №5/2Р від 13.01.95р.

Основним видом виробничої діяльності ВАТ "Суха Балка" є видобуток товарної залізної руди. Крім цього підприємство надає послуги промислового характеру металопрокату та деревини, виробляє товари народного споживання: пиво, трикотажні вироби, хліб, вироби з дерева, а також здійснює виробництво друкарської

Назва органу управління - відкриті збори акціонерів.

До складу ВАТ входять:

1.Шахта "Ювілейна".

2.Шахта ім.Фрунзе.

3.Шахта „Південна".

4.Шахтобудівельне управління.

5. Ремонтно-механічний цех, до складу якого входять:

- дільниця №1;

- дільниця №2;

- дільниця №3.

6. Енергоцех, до складу якого входять:

- дільниця по ремонту і обслуговуванню трубопроводів;

- дільниця по ремонту і обслуговуванню електромереж і підстанцій;

- парокотельний комплекс;

- дільниця по ремонту, монтажу і обслуговуванню систем зв'язку та СЦБ.

7. Управління ремонтно-будівельних і соціальних підрозділів;

7.1. Ремонтно-будівельний цех, до складу якого входять дільниці:

- ремонтно-будівельна;

- по переробці лісоматеріалів;

- по виробництву товарів народного споживання;

- по розвитку виробничих площ;

- Допоміжних робіт.

7.2.Дільниця охорони.

Житлово-експлуатаційне господарство, до складу якого входять:

- гуртожиток №1;

- гуртожиток №2;

- готель;

- -дільниця зеленого господарства;

- тепличне господарство.

Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг, природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. Зроблені організацією витрати коректуються з обліком затверджених у встановленому порядку лімітів, норм і нормативів.

У собівартість продукції включаються:

витрати, безпосередньо зв'язані з виробництво продукції, обумовлені технологією й організацією виробництва, включаючи матеріальні витрати і витрати на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції, витрати по контролі виробничих процесів і якості продукції, що випускається, супроводу і гарантійному нагляду продукції й усуненню недоліків, виявлених у процесі її експлуатації;

витрати, зв'язані з використанням природної сировини, у частині витрат на рекультивацію земель, плати за деревину, що відпускається на корені, а також плати за користування водяними об'єктами;

витрати на підготовку й освоєння виробництва:

витрати по підготовчих роботах у видобувних галузях: доразведка родовищ, очищення території в зоні відкритих гірських робіт, площадок для збереження родючого шару ґрунту, використовуваного при наступній рекультивації земель, пристрій тимчасових під'їзних колій і доріг для вивозу сировини, що добувається, інші види робіт;

витрати на освоєння нових організацій, виробництв, перевірка готовності нових організацій, виробництв до введення їх в експлуатацію шляхом комплексного випробування всіх машин і механізмів зі спробним випуском передбаченої проектом продукції, налагодженням устаткування;

витрати на підготовку й освоєння виробництва продукції, не призначеної для серійного чи масового виробництва.

Не відносяться до витрат на освоєння нових організацій, виробництв і не включаються в собівартість продукції:

Витрати на індивідуальне випробування окремих видів машин і механізмів і на комплексне випробування усіх видів устаткування з метою перевірки якості їхнього монтажу;

Витрати на шефмонтаж, здійснюваний чи постачальниками з їхнього доручення спеціалізованими організаціями;

Витрати на зміст дирекції споруджуваної організації, а при її відсутності- групи технічного нагляду, а також витрати, зв'язані з прийманням нових організацій і об'єктів в експлуатацію;

Витрати по підготовці кадрів для роботи на, що вводиться знову в дію організації.

Витрати по усуненню недоробок у проектах і будівельно-монтажних роботах, виправленню дефектів устаткування з вини організацій виготовлювачів, а також ушкоджень і деформацій, отриманих при транспортуванні до приобъектного складу, витрати по ревізії (розбиранню) устаткування, викликані дефектами антикорозійного захисту, і інші аналогічні витрати виробляються за рахунок організацій, що порушила умови постачань і виконання робіт.

У собівартість продукції (робіт, послуг) включаються витрати некапітального характеру, зв'язані з удосконалюванням технології й організації виробництва, а також з поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності й інших эксплутационных властивостей, здійснюваними в ході виробничого процесу.

Витрати по створенню нових і удосконалюванню застосовуваних технологій, а також по підвищенню якості продукції, зв'язаних із проведенням науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, створенням нових видів сировини і матеріалів, переоснащенням виробництва, у собівартість продукції не включаються.

Включаються в собівартість продукції витрати, зв'язані з винахідництвом і раціоналізаторством: проведенням дослідно-експериментальних робіт, виготовленням і іспитом моделей і зразків по винаходах і раціоналізаторських пропозиціях, організацією виставок, оглядів, конкурсів і інших заходів щодо винахідництва і раціоналізації, виплатою авторських винагород і т.п.;

витрати на обслуговування виробничого процесу: по забезпеченню виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом, іншими засобами і предметами праці; по підтримці основних виробничих фондів у робочому стані (витрати на технічний огляд і відхід, на проведення поточного, середнього і капітального ремонтів). Витрати на проведення модернізації устаткування, а також реконструкції об'єктів основних фондів у собівартість продукції не включаються;

по забезпеченню виконання санітарно-гігієнічних вимог, включаючи витрати на зміст приміщень і інвентарю, наданих організаціями медичним установам для створення медичних пунктів безпосередньо на території організації, на підтримку чистоти і порядку на виробництві, забезпечення протипожежної і сторожової охорони й інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації організацій, нагляду і контролю за їхньою діяльністю;

витрати по забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки:

пристрій і зміст огороджень машин і їхніх частин, що рухаються, люків, отворів, інших видів пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки, пристрій і зміст дезинфекційних камер, умивальників, душових, лазень і пралень на виробництві (де надання цих послуг працюючим зв'язано з особливостями виробництва і передбачено колективним договором), устаткування робочих місць спеціальними пристроями (некапітального характеру), забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям, захисними пристосуваннями й у випадках, передбачених законодавством, спеціальним харчуванням; зміст установок по газуванню води, льдоустановок, кип'ятильників, баків, роздягалень, шафок для спеціального одягу, сушарок, кімнат відпочинку; створення інших умов, передбачених спеціальними вимогами, а також придбання довідників і плакатів по охороні праці, організація доповідей, лекцій по техніці безпеки;

поточні витрати, зв'язані зі змістом і експлуатацією фондів природоохоронного призначення: очисних споруджень, фільтрів і інших природоохоронних об'єктів, витрати по похованню екологічно небезпечних відходів, оплаті послуг сторонніх організацій за прийом, збереження і знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних природоохоронних витрат.

Платежі за гранично припустимі викиди (скидання) забруднюючих речовин у природне середовище здійснюються за рахунок собівартості продукції, а платежі за перевищення їх- за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні природопользователей.

У собівартість продукції включаються витрати, зв'язані з керуванням виробництвом: зміст працівників апарата керування організації і його структурних підрозділів, матеріально-технічне і транспортне обслуговування їхньої діяльності, включаючи витрати на зміст службового автомобільного транспорту і компенсацію за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів; експлуатаційні витрати по змісту будинків, приміщень, споруджень, устаткування, інвентарю і т.п.; витрати на відрядження, зв'язані з виробничою діяльністю, включаючи витрати по оформленню закордонних паспортів і інших виїзних документів; оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів банків, а також послуг, здійснюваних сторонніми організаціями по керуванню організацією в тих випадках, коли штатним розкладом чи організації посадовими інструкціями не передбачене виконання яких-небудь функцій керування виробництвом; оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг; зміст і обслуговування технічних засобів керування: обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації й інших; витрати організації по прийому й обслуговуванню представників інших організацій (включаючи іноземні), що прибули для переговорів з метою встановлення і підтримки взаємного співробітництва, а також учасників, що прибули на засідання ради (правління) і ревізійної комісії організації (представницькі витрати).

Для цілей оподатковування витрати на зміст службового автотранспорту, компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів, витрати на відрядження, представницькі витрати приймаються в межах, установлених законодавством.

Витрати, зв'язані з ревізією й аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності організації, проведеної з ініціативи одного з засновників цієї організації, не включаються в собівартість продукції. Витрати по створенню й удосконалюванню систем і засобів керування капітального (інвестиційного) характеру в собівартість продукції не включаються.

У собівартість продукції включаються витрати, зв'язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів:

виплата працівникам організацій середньої заробітної плати по основному місцеві роботи під час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів; витрати по навчанню учнів і підвищенню кваліфікації робітників, включаючи оплату праці кваліфікованих працівників, не звільнених від основної роботи;

оплата відпусток зі збереженням чи цілком частково заробітної плати, наданих відповідності з чинним законодавством обличчям, що успішно навчаються у вечірній і заочній вищій і середній спеціальній навчальній установах, у заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх установах, у вечірніх (змінних) професійно-технічних установах, а також надходить в аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва, оплата їхнього проїзду до місця навчання і назад, передбачена законодавством;

витрати, з виплатою стипендій, платою за навчання по договорах з навчальними закладами для підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, витрати базових організацій по оплаті праці інженерно-технічних працівників і кваліфікованого робітників, звільнених від основної роботи, по керівництву навчанням в умовах виробництва і виробничої практики загальноосвітніх установ, що учаться, середніх професійно-технічних установ, студентів вищих навчальних установ.

Для цілей оподатковування оплата за навчання по договорах з навчальними установами для підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів включається в собівартість продукції в порядку, установленому законодавством.

Витрати, зв'язані зі змістом навчальних установ і наданням їм безкоштовних послуг, у собівартість продукції не включаються.

У собівартість продукції включаються передбачені законодавством витрати, зв'язані з набором робочої сили, включаючи оплату випускникам середніх професійно-технічних установ і молодих фахівців, що окончили вища чи середня спеціальна навчальна установа, проїзду до місця роботи, а також відпустки перед початком роботи;

витрати по транспортуванню працівників до місця роботи і назад у напрямках, обслуговува не пасажирським транспортом загального користування; додаткові витрати, зв'язані з залученням на договірній основі з органами місцевого самоврядування засобів організації для покриття витрат по перевезенню працівників маршрутами наземного, міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) понад суми, визначених виходячи з діючих тарифів на відповідні види транспорту;

додаткові витрати, зв'язані зі здійсненням робіт вахтовим методом, включаючи доставку працівників від місця перебування чи організації пункту збору до місця роботи і назад і від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також некомпенсируемые витрати на експлуатацію і зміст вахтового селища;

виплати, передбачені законодавством Україна про працю, за не пророблене на виробництві час: оплата чергових і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, оплата проїзду до місця використання відпустки і назад, включаючи оплату провозу багажу, працівників організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, відповідно до законодавства Україна, оплата пільгових годин підлітків, оплата перерв у роботі матерів для годівлі дитини, оплата часу, зв'язаного з проходженням медичних оглядів, виконанням державних обов'язків, виплати винагород за вислугу років, інші види оплати;

відрахування (страхові внески) у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд обов'язкового медичного страхування і фонд зайнятості населення від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві продукції, відповідно до порядку, установленим законодавством Україна;

платежі (страхові внески) по добровільному страхуванню засобів транспорту (водяного, повітряного, наземного), майна, цивільної відповідальності організацій - джерел підвищеної небезпеки, цивільної відповідальності перевізників, професійної відповідальності, а також платежі по ув'язнених на користь своїх працівників договорам страхування від нещасливих випадків і хвороб, медичного страхування і договорам з недержавними пенсійними фондами, що мають державну ліцензію.

Сумарний розмір відрахувань на зазначені цілі, що включається в собівартість продукції, не може перевищувати 3% обсягу реалізованої продукції. При цьому сумарний розмір відрахувань на добровільне страхування засобів транспорту (водяного, повітряного, наземного), майна, цивільної відповідальності організацій - джерел підвищеної небезпеки, цивільної відповідальності перевізників, професійної відповідальності не може перевищувати 2% обсягу реалізованої продукції, а сумарний розмір відрахувань на страхування працівників від нещасливих випадків і хвороб, медичне страхування і по договорах з недержавними пенсійними фондами, що мають державну ліцензію, - 1% обсягу реалізованої продукції.

У собівартість продукції включаються витрати на оплату відсотків по отриманих кредитах банків, відсотків за відстрочки оплати (комерційні кредити), надані постачальниками по поставлених товарно-матеріальних цінностях (виконаним роботам, зробленим послугам) відсотків по отриманих позикових засобах, включаючи кредити банків і інших організацій, використовуваним лизингодателем для здійснення операцій лізингу.

Для цілей оподатковування витрати по оплаті відсотків по прострочених кредитах не приймаються, а по оплаті відсотків банків приймаються в межах дисконтної ставки Центрального банку Україна.

Знову встановлена ставка по кредитах ЦБ Україна комерційним банкам поширюється на уклада знову і пролонгируемые договори, а також на раніше укладені договори, у яких передбачена зміна процентної ставки.

У собівартість продукції включаються витрати на оплату відсотків по бюджетних позичках, крім позичок, виданих на інвестиції і конверсійні заходи;

Витрати, зв'язані зі збутом продукції: упакуванням, збереженням, транспортуванням до пункту, обумовленого договором, навантаженням у транспортні засоби (крім тих випадків, коли вони відшкодовуються покупцями понад ціну на продукцію), оплатою послуг банків по здійсненню відповідно до укладених договорів торгово-комісійних і інших аналогічних операцій, рекламою, включаючи участь у виставках, ярмарках, вартість зразків товарів, переданих відповідно до контрактів, угодами й іншими документами безпосередньо чи покупцям посередницьким організаціям безкоштовно і не підлягаючому поверненню, і інші аналогічні витрати,

Витрати, зв'язані зі змістом приміщень, наданих безкоштовно організаціям суспільного харчування (як складає на балансі підприємства, так і не складає), що обслуговує трудові колективи (включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення усіх видів ремонту приміщення, витрати на висвітлення, опалення, водопостачання, енергопостачання, а також на паливо для готування їжі);

амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів по нормах, затвердженим у встановленому порядку;

амортизація нематеріальних активів, використовуваних у процесі здійснення статутної діяльності, по нормах амортизаційних відрахувань, розрахованим організацією, виходячи з первісної вартості і терміну їхнього корисного використання (але не більш терміну діяльності організації);

плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів (чи їхніх окремих частин), а також лізингові платежі;

нарахування на заробітну плату і гонорар творчих працівників, що перелічуються творчим союзом у їхні фонди відповідно до встановленого закону Україна порядком;

платежі (страхові внески) по обов'язкових видах страхування, вироблені відповідно до встановленого закону Україна порядком;

податки, збори, платежі й інші обов'язкові відрахування, вироблені відповідно до встановленого закону Україна порядком;

витрати на проведення сертифікації продукції і послуг в області пожежної безпеки, плата за провіз великовагових вантажів при проїзді по автомобільних дорогах загального користування, інші види витрат, що включаються в собівартість продукції відповідно до встановленого законодавства порядком.

У фактичній собівартості продукції відбиваються також: утрати від браку; витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування виробів, на які встановлений гарантійний термін служби; утрати від простоїв по внутрівиробничих причинах; нестачі матеріальних цінностей у виробництві і на складах при відсутності винних облич; витрати по відшкодуванню шкоди, заподіяного працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, зв'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, при здійсненні виплат по відшкодуванню зазначеної шкоди в порядку і на умовах, передбачених законодавством Україна; виплати працівникам, що вивільняється з підприємств і з організацій у зв'язку з їхньою реорганізацією, скороченням чисельності працівників і штатів.

За звітний рік собівартість фактично випущеної товарної продукції становила 148634 тис.грн. при плановій - 159047 тис.грн.

Фактичні затрати на 1 грн. товарної продукції - 78,28 коп. при планових - 83,76 коп., тобто нижче планових на 5,48 коп. Дивимося це в таблиці

Таблиця 1

Аналіз затрат за 2000 рік

 

 

Одиниця виміру

План

Факт виконай.

 

1.

Видобуток товарної руди

тис.т

2998,0

3111,8

+113,8

2.

Собівартість товарної продукції по плану

 

152185

 

 

 

в тому числі руди

 

150546

 

 

3

Товарна продукція в діючих цінах

тис.грн.

181686

189885

+8199

4

Затрати на 1 грн. товарної продукції

коп.

83,76

78,28

-5,48

5

Собівартість фактично випущеної товарної продукції з урахуванням планових затрат на 1 грн. 1 фактичної товарної продукції (перерахований план)

тис.грн.

159047

148634

-10413

 

у тому числі руди

 

157334

146951

-10383

6

Собівартість 1 тони товарної руди й витратами на збут і адміністративними

грн.

49,011

47,510

-1,501

7

Відпускна вартість однієї тони тарної руди

11

60,06

60,49

+0,43

8

Прибуток по товарній продукції

тис.грн.

29501

41251

+11750

9

Рентабельність

%

19,4

27,8

+8,4

 

Таблиця 2

ВІДХИЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ по статтям витрат

(тис.грн.)

 

План перерах. на факт тов.прод.

Факт

+,- ДО плану

Сировина і основні матеріали

1353,9

1313,8

-40,1

у тому числі:

- відрахування на геологорозвідувальні роботи - плата за природні ресурси

1310,0

43,9

1271,8

42,0

-38,2

-1,9

допоміжні матеріали

36021,6

35320,0

-701,6

у тому числі:

- ліс для кріплення

-металеве кріплення

-вибухові речовини

- різні матеріали

1189,4

2511,6

4821,2 27499,4

1378,8

2916,9

4185,8

26838,5

+ 189,4

+405,3

- 635,4

-660,9

Енергетичні витрати

17926,7

16297,9

- 1628,8

У тому числі

електроенергія

стиснене повітря

вода

9656,1

8198,

1 72,5

9317,4

6927,3

53,2

-338,7

- 1270,8

- 19,3

Абсолютний план собівартості виробленої товарної продукції по руді 152185 тис.грн. У перерахуванні на фактичну товарну продукцію відносний план склав 159047 тис.грн. Фактична собівартість 148634 тис.грн. Економія – 10413 тис.грн.

По усім калькуляційним статтям одержана економія до плану за винятком лісу для кріплення і металевого кріплення.

По лісу перевитрати склали 1195,6 м3 на суму 189,4 тис.грн. і пов'язані із збільшенням обсягів кріплення і перекріплення лісом. Так, при плані кріплення 901 п.м виробіток фактично закріплено 2300,6 п.м, а перекріплено при плані 1456 п.м – 2030,5 .м виробіток.

Таблиця 3

ПЛАНОВІ І ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ

допоміжних матеріалів і енергетичних ресурсів на одну тону товарної руди

Матеріали

Одиниця виміру

Планова норма

Фактичні витрати

+,- ДО плану

Ліс для кріплення

м3/1000т

2,4

2,677

+ 0,277

Металеве кріплення

кг/1000 т

600

768

+168

Вибухові речовини

кг/1000т

812

743,2

-68,8 •

Електроенергія

кВт/ч

26.86

26,60

-0,26

Стиснене повітря

м3

147,0

133,0

-14,0

 

 

По металевому кріпленню перевитрати склали 405,3 тис.грн. за рахунок зростання фактичних норм до планових на 168 кг/1000 т. В нормі не ураховані обсяги кріплення гірничо-капітальних виробок, а фактично за 2000 рік їх пройдено і закріплено 314 п.м.


 

2.2. Аналіз прямих матеріальних витрат в собівартості одиниці продукції

При вивченні динаміки собівартості одиниці однорідної продукції по сукупності підприємств використовуються індекси структури:

індекс собівартості фіксованого складу:

Iz =∑z1dq1 / ∑zodq1 ­

характеризує зміну середньої собівартості по групі підприємств за рахунок зміни собівартості виробу на кожнім підприємстві окремо;

2) індекс впливу структурних зрушень:

Iz =∑zodq1 / ∑zodqo

характеризує зміну середньої собівартості в результаті зміни структури виробництва (частки випуску продукції кожного підприємства в загальному випуску по групі);

індекс собівартості перемінного складу:

Iz =∑z1dq1 / ∑zodqo

показує зміну середньої собівартості під впливом обох факторів.

Для оцінки завдання по зниженню собівартості різнорідної продукції обчислюються:

- індекс собівартості, передбачений у плані

Iz =∑zплqпл / ∑zoqпл

- плановий відсоток зниження собівартості

Ппл = (∑zплqпл - ∑zoqпл) / ∑zoqпл * 100

- планова економія (перевитрати). Эпл = ∑zплqпл - ∑zoqпл

- При аналізі фактичної зміни собівартості різнорідної продукції розраховуються:

- індекс динаміки собівартості Iz =∑z1q1 / ∑zoq1

-фактичний відсоток зниження (підвищення) собівартості

Пф = (∑z1q1 - ∑zoq1) / ∑zoq1 * 100

-сума фактичної економії (перевитрати)

Эф = ∑z1q1 - ∑zoq1

Для оцінки виконання завдання по зниженню собівартості продукції досить розглянуті фактичні показники порівняти з передбаченими в плановому завданні.

Варто звернути увагу на ту обставину, що перераховані показники розраховуються стосовно до собівартості порівнянної продукції.

До порівнянної відносять продукцію, що вироблялася й у звітному, і в попередньому періодах. Основний критерій порівнянності - збереження продуктом споживчих властивостей.

До непорівнянного відноситься продукція, випускаєма вперше і звітному року і, отже, що не має базисної собівартості, а також продукція, що у попередньому році випускалася в досвідченому чи порядку тільки освоювалася, що звичайно буває зв'язано з відносно високими витратами.

Розповсюдженим показником собівартості є показник

витрат на гривню товарної продукції:

S = ∑zq / ∑pq

Цей показник застосовується для планування й аналізу динаміки собівартості в умовах швидкого і постійного відновлення асортименту продукції, (робіт, послуг}.

Таким чином, зростання витрат на 1 тонну видобутку залізної товарної руди за 2000 рік у порівнянні з 1999 роком - 3,397 грн., що склало 7,7%.

Загальна сума зростання склала 15267 тис. грн., у тому числі по статтям:

Допоміжні матеріали +4768 тис. грн.

За рахунок зростання обсягів виробництва товарної руди на 7%, гірничо-прохідницьких робіт на 10,9%, кріплення і перекріплення на 15,3%, буріння свердловин експлуатаційних на 19,4%, штангових шпурів на 19,2%, та росту цін на окремі види матеріалів.

Оплата праці і відрахування у суспільні фонди та соціальні потреби тис. грн.

Збільшення фонду оплати праці і відрахування виникло за рахунок підвищення тарифних ставок та посадових окладів на ЗО відсотків з квітня 2000 відрядної оплати праці за досягнуте перевиконання обсягів виробництва та перевиконання норм виробітку за рахунок виплат, винагороди за вислугу років у зв'язку зростанням пільгового стажу роботи, укомплектування гірничого відділу робітками основних професій - 29 чоловік.

Рівень інфляції за рік склав 25,8%.

Амортизація + 1440 тис. грн.

Вростання витрат пов'язано з застосуванням з 1 липня 2000 року нарахування амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості основних фондів з застосуванням подвоєної норми згідно з Положенням Юрського обліку №7 "Основні фонди".

Витрати на ремонт і утримання основних фондів + 1991 тис. грн.

Із збільшенням зношеності основних виробничих фондів до 63,5% зросли

витрати на ремонт і утримання основних фондів за рахунок підвищення цін на запасні частини, матеріали, послуги сторонніх організацій.

Також зросли витрати за спожитий газ у зв'язку з ростом цін. Так, у січні 2000

Року ціна за 1 м3 газу склала 151,26 грн., у грудні - 312,63 грн., без

транспортування.

Технологічні перевезення корисних копалин + 604 тис. грн.

Ріст витрат по технологічним перевезенням корисних копалин частково

пояснюється перевезенням руди на резервні склади, що викликано невиконання плану - відвантаження руди у зв'язку з відсутністю вагонів під погрузку.

Залишки руди на складах станом на 01.01.2001 р. склали 200,5 тис. тонн, а на 01.01.2000 р. - 75,2 тис. тонн, тобто - зросли на 125,3 тис. тонн.

Крім того, зростання витрат пов'язано зі збільшенням цін на паливно-

мастильні матеріали.

Інші витрати + 835 тис. грн.

Зростання інших витрат виникло за рахунок збільшення виплат одночасних регресних позовів, послуг АТЦ, зв'язку, податку за землю, утриманням знов створених структурних підрозділів науково-дослідної маркшейдерської лабораторії енерголабораторій, дільниці по ремонту, монтажу та обслуговуванню систем зв'язку та СЦБ.

Адміністративні витрати +3217 тис. грн.

Адміністративні витрати зросли за рахунок підвищення заробітної плати з нарахуванням в суспільні фонди та соціальні потреби адміністративно-управлінського персоналу в зв'язку з підвищенням посадових окладів та тарифів на 30%, а також ремонту складських приміщень, послуг банку, відсотків за кредити, службові відрядження.

Таблиця 5.

АНАЛІЗ витрат сировини, енергії ти матеріалів, що нормуються

№№ п/п

Найменування

Одиниці виміру

Фактичні питомі витрати

+,- 2000 р.

1999 р.

2000 р.

до 1999 р.

1.

Ліс для кріплення

м/тис.т

2,43

3,09

+0,66

2.

Металеве кріплення

кг/тис.т

456,8

768,0

+311,2

3.

Вибухові речовини

кг/тис.т

711,1

743,3

+32,2

4.

Стрічка транспорт.

м/тис.т

0,363

0,853

+0,49

5.

Електроенергія

кВт/ч тис.т

34,3

42,6

+8,3

6.

Стиснене повітря

м/тис.т

160223

132979

- 27244

7.

Труби стальні

кг/тис.т

211.3

236,5

+25,2

8.

Трос скреперний

кг/тис.т

29,0

32,7

+3,7

9.

Сталь бурова

кг/тис.т

18,9

19,4

+0,5

10.

Штанги бурові

шт./тис.т

0,33

0,48

+0,15

11.

Коронки бурові а 40 мм

шт./тис.т

12,8

12,2

-0.6

12.

Коронки а 100-105мм

шт./тис.т

2,7

4,5

+1,8

13.

Пневмоударники

шт./тис.т

0,16

0,19

+0,03

14.

Прокат чорних металів

кг/тис.т

750,0

1122,2

+ 372,2

15.

Канат стальний підйомний

кг/тис.т

86,5

31,6

-54,9

16.

Шнур детонуючий

м/тис.т

224,5

235,4

+10,9

17

Шнур вогнепровідний

м/тис.т

3,51

9,88

+6,37

18

Електродетонатори

шт./тис.т шт./тис.т

270,6

277,6

3,71

+7,0

19

Капсулі-детонатори

 

3,88

3,71

-0,17

Таблиця 6.

РОЗРАХУНОК

Умовно – постійних втрат на 2001 років в порівнянні з 2000 роком

 

ВСЬОГО

В тому числі

Сировина і основні матеріали

паливо

Допоміжні матеріали

Енергетичні витрати

Заробітна плата

Відрахування на заробітну плату

Виробнича собівартість 2000 року, тис.грн.

84888

1314

1613

36574

13309

240453

8025

% умовно-постійних витрат

44,9

3,2

100

30

65

52,6

52,6

Сума умовно-постійних витрат

38151

4,2

1613

10972

8651

12652

4221

% зростання товарної продукції в 2001 році в порівнянні з 2000 роком

+6,3

 

 

 

 

 

 

Зниження умовно-постійних витрат в 2001

році в порівнянні з 2000 роком

-2404

-3

-102

-691

-545

-797

-266

Таблиця 7.

РОЗРАХУНОК

додаткових витрат по собівартості

продукції на 2001 рік в зв'язку з зростанням

обсягів прохідницьких робіт і буріння глибоких свердловин

 

 

Пог.м

Собівартість

1 пог.м .

Зростання

собівартості

продукції, -

тис.грн.

1.

Приріст прохідницьких

робіт в 2001 році

1056

126.0

133,1

2.

Приріст буріння глибоких

свердловин

9051

28,70

259,8

 

РАЗОМ:

х

х

.392,9

2.3. Факторний аналіз

Для вивчення й аналізу впливу прямих матеріальних витрат на собівартість продукції застосовуються основні статистичні методи: угруповання, середніх величин, відносних величин, графічний, індексний і метод зіставлення. Розглянемо застосування кожного з них окремо.

Метод угруповань застосовується при вивченні прямих матеріальних витрат продукції по елементах і структурі.

Широко застосовується при вивченні собівартості метод середніх величин. Як відомо, середні величини обчислюються тільки для однорідної продукції. Уся калькуляційна робота заснована на застосуванні середніх величин, зокрема на обчисленні так званої галузевої собівартості, що є середньою собівартістю виготовленого виробу на декількох підприємствах даної галузі промисловості.
Реферат на тему: Аналіз та управління матеріальними витратами підприємства на прикладі ВАТ "Суха балка" (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.