Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економічна теорія

Задачі з предмету "економічний аналіз" (практичне заняття)

Дати оцінку виконанню за асортиментом продукції. Як підприємство оновлює продукцію?

Вид продукції

Минулий рік

Планові показники

Фактичні показники

А

60

70

80

Б

30

30

30

В

40

40

70

Г

70

50

40

Д

80

-

60

Е

100

110

90

Є

-

100

40

Разом

380

400

410

Розрахуємо зарахування виконання плану – за способом найменшого числа.

Вид продукції

Минулий рік

Планові показники

Фактичні показники

Зарахування виконання плану

А

60

70

80

70

Б

30

30

30

30

В

40

40

70

40

Г

70

50

40

40

Д

80

-

60

-

Е

100

110

90

90

Є

-

100

40

40

Разом

380

400

410

310

Коефіцієнт асортиментності:

(не виконання плану)

Коефіцієнт номенклатурності:

Розрахуємо виконання плану у відсотках:

; ; ;

; Д – (-); ;

Разом: по усім видам продукції: 102,5%

Коефіцієнт асортиментності: 0,4

Оновлення продукту:

Фактично:

Причини оновлення асортименту:

- здобуття нових якісних матеріалів, сировини; нових приладів;

- випуск якісної продукції, яка буде мати попит у населення;

- дефіцит сировини;

- халатність працівників;

- наявність попиту на ринку

Оновлення асортименту показало, що виробництво продукції Д було недоречним, виробництво цієї продукції свідчить про некваліфікованість працівників підприємства.

Задача 1

Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування на відхилення від плану вантажообігу. Зробіть висновки.

Показник

За планом

Фактично

Транспортні витрати, тис. грн.

40

48

Обсяг перевезених вантажів, т

2000

1600

Середня дальність перевезень, км

100

120

Середній транспортний тариф, грн. за 1т\км

0,2

0,25

Вантажообіг, тис. т/км

200

192

РІШЕННЯ:

Бачимо з таблиці, що вантажообіг залежить від обсягу перевезення вантажів (ОПВ) і середньої дальності перевезень (СДП):

во = опв ´ сдп = 2 000 ´ 100 = 200 000 т/км = 200 тис. т /км

Отже маємо таку залежність вантажообігу від чотирьох факторів:

(ОПВ ´ СДП) = ТВ / СТТ, або

дві двохфакторні залежності: ВО = ОПВ ´ СДП; ВО = ТВ / СТТ

де, ВО – вантажообіг – результативний показник.

ТВ - транспортні витрати,

ОПВ – обсяг перевезених вантажів,

СДП – середня дальність перевезень,

СДП – середній транспортний тариф.

Складемо наступну таблицю:

Показник

Позначення

За планом

Фактично

Відхилення

±

%

Транспортні витрати, тис. грн.

ТВ

40

48

+ 8

+17

Обсяг перевезених вантажів, т

ОПВ

2000

1600

- 400

-25

Середня дальність перевезень, км

СДП

100

120

+ 20

+17

Середній транспортний тариф, грн. за 1 т / км

СТТ

0,2

0,25

+ 0,05

+20

Вантажообіг, тис. т / км

ВО

200

192

- 8

-4

а) Спочатку розрахуємо вплив ОПВ і СДП на ВО

ВО = ОПВ ´ СДП

Використаємо спосіб елімінування – спосіб ланцюгових підставок.

1. Базисний рівень результативного показнику – вантажообігу дорівнює:

ВО0 = ОПВ0 ´ СДП0 = 2000 ´ 100 = 200 000 т./ км

2. Розрахуємо умовні результативні показники:

ВОум = ОПВ1 ´ СДП0 = 1600 ´ 100 = 160 000 т./ км

ВО1 = ОПВ1 ´ СДП1 = 1600 ´ 120 = 192 000 т./ км

3. Розрахуємо вплив зміни факторних показників:

За рахунок зменшення ОПВ на 400 т вантажообіг зменшився на:

DВООПВ = ВОум - ВО0 =160 000 – 200 000 = -40 000 т./ км

За рахунок збільшення СДП на 20 км вантажообіг збільшився на:

DВОСДП = ВО1 – ВОум =192 000 - 160 000 = +32 000 т./ км

3. Баланс відхилень:

ВО1 - ВО0 = DВООПВ + DВОСДП

- 8 000 = - 8 000

б) Розрахуємо вплив ТВ і СТТ на ВО.

ВО = ТВ / СТТ

Використаємо спосіб елімінування – спосіб ланцюгових підставок.

1. Базисний рівень результативного показнику – вантажообігу дорівнює:

ВО0 = ТВ0 / СТТ0 = 40 000 / 0,2 = 200 000 т./ км

2. Розрахуємо умовні результативні показники:

ВОум = ТВ1 / СТТ0 = 48 000 / 0,2 = 240 000 т./ км

ВО1 = ТВ1 / СДП1 = 48 000 / 0,25 = 192 000 т./ км

3. Розрахуємо вплив зміни факторних показників:

За рахунок збільшення ТВ на 8 тис. грн. вантажообіг збільшився на:

DВОТВ = ВОум - ВО0 =240 000 – 200 000 = +40 000 т./ км

За рахунок збільшення СТТ на 0,05 грн. за 1 т / км вантажообіг зменшився на:

DВОСТТ = ВО1 – ВОум =192 000 - 240 000 = -48 000 т./ км

3. Баланс відхилень:

ВО1 - ВО0 = DВООПВ + DВОСДП

- 8 000 = - 8 000

Як бачимо, відносний вплив факторів ТВ, ОПВ, СДП, СТТ на вантажообіг такий:

- за рахунок зменшення ОПВ на 400 т вантажообіг зменшився на 40 000 т / км

- за рахунок збільшення СДП на 20 км вантажообіг збільшився на 32 000 т / км

- за рахунок збільшення ТВ на 8 тис. грн. вантажообіг збільшився на 40 000 т / км

- за рахунок збільшення СТТ на 0,05 грн. за 1 т / км вантажообіг зменшився на 48 000 т / км

ЗАДАЧА 1

Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування на відхилення від плану вантажообігу. Зробіть висновки.

Показник

За планом

Фактично

Транспортні витрати, тис. грн.

80

96

Обсяг перевезених вантажів, т

1000

800

Середня дальність перевезень, км

200

240

Середній транспортний тариф, грн. за 1 т / км

0,4

0,5

Вантажообіг, тис. т / км

200

192

РІШЕННЯ:

Бачимо з таблиці, що вантажообіг залежить від обсягу перевезення вантажів (ОПВ) і середньої дальності перевезень (СДП):

во = опв ´ сдп = 1 000 ´ 200 = 200 000 т/км = 200 тис. т /км

Отже маємо таку залежність вантажообігу від чотирьох факторів:

(ОПВ ´ СДП) = ТВ / СТТ, або

дві двохфакторні залежності: ВО = ОПВ ´ СДП; ВО = ТВ / СТТ

де, ВО – вантажообіг – результативний показник.

ТВ - транспортні витрати,

ОПВ – обсяг перевезених вантажів,

СДП – середня дальність перевезень,

СДП – середній транспортний тариф.

Складемо наступну таблицю:

Показник

Позначення

За планом

Фактично

Відхилення

±

%

Транспортні витрати, тис. грн.

ТВ

80

96

+ 16

+17

Обсяг перевезених вантажів, т

ОПВ

1000

800

- 200

-25

Середня дальність перевезень, км

СДП

200

240

+ 40

+17

Середній транспортний тариф, грн. за 1 т / км

СТТ

0,4

0,5

+ 0,1

+20

Вантажообіг, тис. т / км

ВО

200

192

- 8

-4

а) Спочатку розрахуємо вплив ОПВ і СДП на ВО

ВО = ОПВ ´ СДП

Використаємо спосіб елімінування – спосіб ланцюгових підставок.

4. Базисний рівень результативного показнику – вантажообігу дорівнює:

ВО0 = ОПВ0 ´ СДП0 = 1000 ´ 200 = 200 000 т./ км

5. Розрахуємо умовні результативні показники:

ВОум = ОПВ1 ´ СДП0 = 800 ´ 200 = 160 000 т./ км

ВО1 = ОПВ1 ´ СДП1 = 800 ´ 240 = 192 000 т./ км

3. Розрахуємо вплив зміни факторних показників:

За рахунок зменшення ОПВ на 200 т вантажообіг зменшився на:

DВООПВ = ВОум - ВО0 =160 000 – 200 000 = -40 000 т./ км

За рахунок збільшення СДП на 40 км вантажообіг збільшився на:

DВОСДП = ВО1 – ВОум =192 000 - 160 000 = +32 000 т./ км

6. Баланс відхилень:

ВО1 - ВО0 = DВООПВ + DВОСДП

- 8 000 = - 8 000

б) Розрахуємо вплив ТВ і СТТ на ВО.

ВО = ТВ / СТТ

Використаємо спосіб елімінування – спосіб ланцюгових підставок.

4. Базисний рівень результативного показнику – вантажообігу дорівнює:

ВО0 = ТВ0 / СТТ0 = 80 000 / 0,4 = 200 000 т./ км

5. Розрахуємо умовні результативні показники:

ВОум = ТВ1 / СТТ0 = 96 000 / 0,4 = 240 000 т./ км

ВО1 = ТВ1 / СДП1 = 96 000 / 0,5 = 192 000 т./ км

3. Розрахуємо вплив зміни факторних показників:

За рахунок збільшення ТВ на 160 тис. грн. вантажообіг збільшився на:

DВОТВ = ВОум - ВО0 =240 000 – 200 000 = +40 000 т./ км

За рахунок збільшення СТТ на 0,1 грн. за 1 т / км вантажообіг зменшився на:

DВОСТТ = ВО1 – ВОум =192 000 - 240 000 = -48 000 т./ км

6. Баланс відхилень:

ВО1 - ВО0 = DВООПВ + DВОСДП

- 8 000 = - 8 000

Як бачимо, відносний вплив факторів ТВ, ОПВ, СДП, СТТ на вантажообіг такий:

- за рахунок зменшення ОПВ на 200 т вантажообіг зменшився на 40 000 т./ км

- за рахунок збільшення СДП на 40 км вантажообіг збільшився на 32 000 т./ км

- за рахунок збільшення ТВ на 160 тис. грн. вантажообіг збільшився на 40 000 т./ км

- за рахунок збільшення СТТ на 0,1 грн. за 1 т / км вантажообіг зменшився на 48 000 т./ км

ЗАДАЧА 2.

Проаналізувати динаміку випуску продукції в натуральному вираженні. Виробничі потужності за останні 5 років не змінювалися. Зробити висновки.

Показник

2003

2002

2001

2000

1999

Випуск цементу, тис. т

1200

960

816

546

504

Темп зростання до першого року, %

100

80

68

45

42

Темп зростання до попереднього року, %

100

80

85

67

92

Розглянувши цю таблицю можливо розрахувати, крім темпу зростання (базисного – до першого року та ланцюгового – до попереднього року) ще такі значення, як абсолютний приріст (ланцюговий та базисний), темп приросту (ланцюговий та базисний) і та абсолютне значення 1% приросту.

Візьмемо як базисний рівень – випуск цементу у 1999 році.

Абсолютний приріст розраховується як різниця між двома рівнями динамічного ряду.

;

Темп зростання розраховується за формулами:

;

Темп приросту розраховується: від розрахованого темпу зростання (базисного або ланцюгового) відняти 100%

Абсолютне значення 1% приросту розраховується як співвідношення абсолютного приросту за певний період і темпу приросту у відсотках за той же період.

Розраховані значення занесемо у таблицю:

Роки

Випуск цементу, тис. т

Абсолютний приріст, тис. т.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту, т

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

1999

504

-

-

-

-

-

-

-

2000

546

42

42

108,3

108,3

8,3

8,3

506

2001

816

270

312

149,5

162,0

49,5

62,0

545

2002

960

144

456

117,6

190,5

17,6

90,5

818

2003

1200

240

696

125,0

238,0

25,0

38,0

960

 

За даними цієї таблиці в 1999 – 2003 обсяги випуску цементу збільшилися на 696 тис. т або на 38,0% порівняно з 1999 роком. Спостерігається постійний зріст абсолютного приросту та темпу приросту випуску продукції, окрім "збою” у 2002 році, який можливо пояснити тим, що виробничі потужності за останні 5 років не змінювалися. Ріст випуску продукції у 2003 році порівняно з 2002 роком можливо пояснити, тим що у даного підприємства ще є внутрішні резерви для подальшого росту.

3.1. Розрахунок впливу факторів на відхилення від плану обсягів товарної продукції

Умова: розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування від плану обсягів товарної продукції. Зробіть висновки.

Показник

За планом

Фактично

Товарна продукція за місяць, тис. грн.

140,8

140,4

Середньоспискова чисельність працівників

100

90

Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-днів

2200

1800

Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-годин

17600

14040

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником

22

20

Середня тривалість робочого дня, год.

8

7,8

Середній виробіток робітника, грн.:

 

 

Місячний

1408

1560

Денний

64

78

Годинний

8

10

Для розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок складемо таблицю з вихідною інформацією.

Показник

Од. виміру

Ум. позн.

За планом

Фактично

Відхилення

+/-

%

1

Товарна продукція

тис.грн

ТП

140,8

140,4

-0,4

-0,03

2

Середньоспискова чисельність працівників

чол.

ЧР

100

90

-10

-10

3

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником

дні

Д

22

20

-2

-9,1

4

Середня тривалість робочого дня

год.

Т

8

7,8

-0,2

-2,5

5

Середньогодинний виробіток робітника

грн.

ГВ

8

10

2

20

Результативний показник – товарна продукція. Ставиться мета дослідити зміну цього показника під впливом відхилень від базового рівня (планового рівня) ряду факторів: чисельності робітників, середньої кількості відпрацьованих днів, тривалості робочого дня, середньогодинного виробітку.

Вихідна чотирьохфакторна мультиплікативна модель має вигляд:

ТП = ЧР ´ Д ´ Т ´ ГВ

1. Базисний рівень результативного показнику – обсягу товарної продукції дорівнює:

ТП0 = ЧР0 ´ Д0 ´ Т0 ´ ГВ0 =100 ´ 22 ´ 8 ´ 8 = 140 800 грн.

2. Розрахунок умовних результативних показників:

ТПум1 = ЧР1 ´ Д0 ´ Т0 ´ ГВ0 =90 ´ 22 ´ 8 ´ 8 = 126 720 грн.

ТПум2 = ЧР1 ´ Д1 ´ Т0 ´ ГВ0 =90 ´ 20 ´ 8 ´ 8 = 115 200 грн.

ТПум3 = ЧР1 ´ Д1 ´ Т1 ´ ГВ0 =90 ´ 20 ´ 7,8 ´ 8 = 112 320 грн.

ТП1 = ЧР1 ´ Д1 ´ Т1 ´ ГВ1 =90 ´ 20 ´ 7,8 ´ 10 = 140 400 грн.

3. Розрахунок впливу зміни факторних показників:

§ зміна чисельності робітників: ТПум1 відрізняється від ТП0 тим, що для розрахунку першого умовного показника використовується фактична чисельність робітників, що на 10 чол. менше базисної. Всі інші фактори в обох показниках базисні. Тобто, за рахунок зменшення чисельності робітників випуск продукції зменшився на:

DТПчр = ТПум1 – ТП0 = 126 720 – 140 800 = - 14 080 грн.

§ зміна середньої кількості відпрацьованих днів: ТПум2 відрізняється від ТПум1 тим, що для розрахунку другого умовного показника використовується фактична кількість відпрацьованих днів замість базисної, що на 2 дні менше базисної. Всі інші фактори такі ж, як і у першому умовному показнику: ЧР – фактичний, Т і ГВ - базисні. Тобто, за рахунок зменшення кількості відпрацьованих днів на 2 дні обсяг виробництва продукції зменшився на:

DТПД = ТПум2 – ТПум1 = 115 200 – 126 720 = - 11 520 грн.

§ зміна середньої тривалості робочого дня: ТПум3 відрізняється від ТПум2 тим, що для розрахунку третього умовного показника використовується фактична тривалість робочого дня замість базисної, що на 0,2 год. менше базисної. Всі інші фактори такі ж, як і у другому умовному показнику: ЧР і Д – фактичні, ГВ - базисні. Тобто, за рахунок зменшення тривалості робочого дня на 0,2 год. обсяг виробництва продукції зменшився на:

DТПТ = ТПум3 – ТПум2 = 112 320 – 115 200 = - 2 880 грн.

§ зміна середньогодинного виробітку: ТП1 відрізняється від ТПум3 тим, що для розрахунку фактичного показника використовуються фактичний середньогодинний виробіток замість базисного. Всі інші показники також фактичні. Тобто, за рахунок збільшення середньогодинного виробітку на 2 грн. збільшився обсяг виробництва на:

DТПГВ = ТП1 – ТПум3 = 140 400 – 112 320 = + 28 080 грн.

4. Баланс відхилень:

ТП1 - ТП0 = DТПчр + DТПД + DТПТ + DТПГВ

140 400 – 140 800 = - 14 080 - 11 520 - 2 880 + 28 080

- 400 = - 400

Висновки:

- за рахунок зменшення чисельності робітників на 10 чоловік випуск продукції зменшився на 14 080 грн.;

- за рахунок зменшення кількості відпрацьованих днів на 2 дні обсяг виробництва продукції зменшився на 11 520 грн.;

- за рахунок зменшення тривалості робочого дня на 0,2 год. обсяг виробництва продукції зменшився на 2 880 грн.

- за рахунок збільшення середньогодинного виробітку на 2 грн. збільшився обсяг виробництва на 28 080 грн.

3.2. Оцінка забезпеченості підприємства робочою силою

Умова: дати оцінку забезпеченості підприємства робочою силою. Зробити висновки.

Показники

Минулий рік

Планові показники

Фактично у звітному році

Загальна чисельність персоналу, чол.

1 878

1 860

1 821

в т. ч. персонал основної виробничої діяльності

1 665

1 660

1 587

Прийнято працівників на роботу

300

 

226

Звільнено всього

340

 

287

В т. ч. через порушення дисципліни

290

 

211

Для оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами складемо наступну аналітичну таблицю.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

план

факт

+/-

%

до плану

до мин. року

до плану

до мин. року

1.

Загальна чисельність персоналу

1 878

1 860

1 821

-39

-57

-2,1

-3,03

2.

Основний виробничий персонал

1 665

1 660

1 587

-73

-78

-4,4

-4,68

3.

Невиробничий персонал

213

200

234

+13

+21

+6,5

+9,8

Аналізуючи дані аналітичної таблиці, можна зробити висновок, що за окремими категоріями відбулося скорочення чисельності персоналу підприємства. Загальна чисельність працюючих фактично у звітному році зменшилася порівняно з планом на 39 чоловік або на 2,1%, по зрівнянню з минулим роком - на 57 чоловік або на 3,03%. У звітному році, у порівнянні як з минулим, так і з плановим, відбулося зменшення чисельності працівників основної спеціальності відповідно на 78 і 73 чоловік або на 4,68 та 4,4% Але при цьому потрібно відмітити негативний зріст робітників невиробничої сфери: на 13 чоловік або на 6,5% по зрівнянні з планом, на 21 чоловік або на 9,8% по зрівнянні з минулим роком.

Таки чином, чимале зменшення робітників виробничої сфери призвело до нестачі робочої сили, а це призвело до відхилень у технологічному процесі і до збільшення непродуктивних витрат. У той же час, надлишок робітників невиробничої сфери призвело до використання робочої сили не за призначенням, а значить до зниження продуктивності праці.

Інші показники, зазначені в умові задачі для аналізу забезпечення підприємства трудовим ресурсами не потрібні. Вони використовуються для аналізу руху трудових ресурсів на підприємства.

Відсутність у таблиці вартісних обсягів товарної продукції не дає змоги оцінити абсолютне відхилення чисельності та відносне відхилення від плану або попереднього періоду, пов'язане зі зміною обсягів виробництва.

При наявності цього показника була б можливість розрахунку коефіцієнту зміни обсягу виробництва, відносної економії чисельності основного персоналу.

Задача 1.

Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування на середній виробіток робітника. Зробіть висновки.

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Середньорічний виробіток одного робітника, грн.

8288

9900

Середня кількість днів відпрацьованих одним робітником за рік

224

220

Середня тривалість робочого дня, годин

7,4

7,5

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

5

6

Будемо використовувати спосіб ланцюгових підстановок для розрахунку впливу факторів на середній виробіток робітника. Складемо таблицю – вхідні дані для факторного аналізу.

Показник

Од. виміру

Ум. познач.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

+/-

%

1

Середньорічний виробіток одного робітника

грн.

СРВ

8288

9900

+1612

+17

2

Середня кількість днів відпрацьованих одним робітником за рік

дні

Д

224

220

- 4

- 2

3

Середня тривалість робочого дня

год.

Т

7,4

7,5

+0,1

+2,5

4

Середньогодинний виробіток одного робітника

грн.

ГВ

5

6

+1

+17

Результативний показник - середній виробіток робітника. Ставиться мета: дослідити зміну цього показника під впливом відхилень від базового рівня (минулий рік) ряду факторів: кількості відпрацьованих днів, тривалості робочого дня, середньогодинного виробітку.

Вихідна трьохфакторна мультиплікативна модель:

СРВ = Д ´ Т ´ ГВ

Базисний рівень результативного показника:

СРВ0 = Д0 ´ Т0 ´ ГВ0 = 224 ´ 7,4 ´ 5 = 8 288 грн.

Розрахуємо умовні результативні показники:

СРВум1 = Д1 ´ Т0 ´ ГВ0 = 220 ´ 7,4 ´ 5 = 8 140 грн.

СРВум2 = Д1 ´ Т1 ´ ГВ0 = 220 ´ 7,5 ´ 5 = 8 250 грн.

СРВ1 = Д1 ´ Т1 ´ ГВ1 = 220 ´ 7,5 ´ 6 = 9 900 грн.

Розрахунок впливу зміни факторних показників показав наступне:

1. Зміна середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником:

DСРВД = СРВум1 - СРВ0 = 8 140 – 8 288 = - 148 грн.

За рахунок зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником на 4 дні, або на 2% середній виробіток робітника зменшився на 148 грн.

2. Зміна тривалості робочого дня:

DСРВТ = СРВум2 – СРВум1 = 8 250 – 8 140 = 110 грн.

За рахунок збільшення середньої тривалості робочого дня на 0,1 год., або на 2,5% середній виробіток робітника збільшився на 110 грн.

3. Зміна середньогодинного виробітку:

DСРВГВ = СРВ1 – СРВум2 = 9 900 – 8 250 = 1 650 грн.

За рахунок збільшення середньогодинного виробітку на 1 грн., або на 175% середній виробіток робітника збільшився на 1 650 грн.

Складемо баланс відхилень:

СРВ1 - СРВ0 = DСРВД + DСРВТ + DСРВГВ

9 900 – 8 288 = - 148 + 110 + 1650

1 612 = 1 612

Задача 2.

Дати оцінку стану та структури джерел коштів підприємства, розрахувати необхідні коефіцієнти, зробити висновки.

Показник

На кінець періоду, тис. грн.

Джерела власних коштів (р. 1 пасиву балансу)

3 900

Довгострокові зобов'язання (р. 3 пасиву балансу)

300

Поточні зобов'язання (р. 4 пасиву балансу)

8 800

Необоротні активи (р. 1 активу балансу)

2 800

Складемо наступну таблицю (розрахунки ведуться згідно порядкового номеру в таблиці):

Показник

На кінець періоду, тис. грн.

1

Власний капітал (власні кошти)

3 900

2

Необоротні активи

8 800

3

Власні обігові кошти (р.1 - р.2)

- 4 900

4

Довгострокові зобов'язання

300

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р.3 + р.4)

- 4 600

6

Короткострокові кредити і позики

8 800

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5 + р.6)

4 200

8

Підсумок балансу (р.1 + р.4 + р.6) (розраховано приблизно)

13 000

9

Оборотні активи (р.8 – р.2) (розраховано приблизно)

4 200

10

Коефіцієнт автономії (р.1 / р.8)

0,3 < 0,5

11

Коефіцієнт фінансової залежності (р.8 / р.1)

3,33 > 2,0

12

Коефіцієнт фінансової стійкості (р.1 / (р.4 + р.6)

0,42 < 1

13

Коефіцієнт фінансування ((р.4 + р.6) / р.1) – співвідношення залученого і власного капіталу

2,33

14

Коефіцієнт стійкості фінансування (р.1 + р.4) / р.8

0,32 < 0,75

15

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (р.4 + р.6) / р.8

0,7 > 0,5

16

Коефіцієнт структури фінансування необоротних активів (р.4 / р.2)

0,03 < 1

17

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами (р.3 / р.9)

- 1,16 < 0,1

18

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань (р.4 / (р.4 + р.6)

0,032 < 0,2

19

Коефіцієнт поточних зобов'язань (р.6 / (р.4 + р.6)

0,96 > 0,5

Висновки:

1. Власних обігових коштів підприємства явно недостатньо для покриття запасів, тільки за рахунок короткострокових кредитів та позичок можливо покриття запасів.

2. Коефіцієнт автономії менше за нормативний (0,3 < 0,5), це показує велику залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

3. Фінансова стійкість підприємства – нестійка (передкризова) - явна недостача власного капіталу та довгострокових джерел фінансування: коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами – негативна величина, коефіцієнт довгострокових зобов'язань дуже малий (0,032 < 0,2), питома вага короткострокових кредитів відносно велика (96% від всіх позикових засобів).

4. Життєдіяльність цього підприємства сильно залежить від зовнішніх джерел фінансування, це показує коефіцієнт концентрації залученого капіталу.
Реферат на тему: Задачі з предмету "економічний аналіз" (практичне заняття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.