Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економічна теорія

Приклади задач з предмету "економетрія" - варіант 2 (практичне завдання)

В таблиці містяться дані, що показують зв'язок між кількістю днів Х, проведеними пацієнтами в лікарні, і витратами лікарні У, котрі компенсуються страховою компанією.

Х

1

3

6

7

2

4

12

15

5

9

У

50

175

180

200

60

140

420

540

170

300

Обчислити коефіцієнт кореляції. По рівнянню лінії регресії спрогнозувати витрати лікарні при кількості днів 5 і 10. Яка зміна витрат при збільшенні днів госпіталізації хворого на один?

Рішення:

Запишемо таблицю з вихідними даними у вигляді:

Таблиця 1

Х

1

2

3

4

5

6

7

9

12

15

У

50

60

175

140

170

180

200

300

420

540

У нашому випадку маємо однофакторну модель залежності величини витрат лікарні Y, котрі компенсуються страховою компанією, від кількості днів Х, проведених пацієнтами в лікарні.

Лінійна економетрична модель має вигляд:

, де b0, b1 – параметри моделі.

Параметри регресії знаходимо за формулами:

;

Для визначення цих параметрів моделі необхідно розрахувати наступні значення (таблиця 2).

Таблиця 2

Y

X

X2

Y2

XY

1

50

1

1

2500

50

2

60

2

4

3600

120

3

175

3

9

30625

525

4

140

4

16

19600

560

5

170

5

25

28900

850

6

180

6

36

32400

1080

7

200

7

49

40000

1400

8

300

9

81

90000

2700

9

420

12

144

176400

5040

10

540

15

225

291600

8100

Сума

2235

64

590

715625

20425

Тоді параметри регресії будуть наступні:

Таким чином, вибіркова регресійна функція записується у такому вигляді: Þ

Обчислюємо значення для кожного значення Хі (таблиця 3).

Таблиця 3

X

1

2

3

4

5

6

7

9

10

12

15

 

40,28

74,21

108,14

142,07

176,00

209,93

243,86

311,72

413,51

515,30

345,65

Побудуємо графік регресійної функції

По рівнянню лінії регресії встановлено, що витрати лікарні при кількості днів 5 буде становити 176,0 грн., при кількості днів 10 – 413,51 грн.

Зміна витрат при збільшенні днів госпіталізації хворого на один буде становити 40,28 грн.

Обчислимо коефіцієнт кореляції.

Розрахуємо середні значення днів Х, витрат Y та їх добутку.

Дисперсія

Середньоквадратичне відхилення

Коефіцієнт кореляції

Зв'язок між ознакою Y та чинником X сильний i прямий.

Коефіцієнт регресії (коефіцієнт еластичності): k = b0 = 6,34

Коефіцієнт детермінації: R2 = 0,9822 = 0,964324, тобто в 96,4324% випадків зміни х призводять до зміни Y. Іншими словами - точність підбору рівняння регресії – висока.
Реферат на тему: Приклади задач з предмету "економетрія" - варіант 2 (практичне завдання)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.