Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Шляхи охорони раритетних фітоценозів (реферат)

Знання закономірностей та властивостей рослинних угруповань дає ключ до вирішення майже всіх природоохоронних питань. Наприклад – розмноження загрожуваного виду. Для цього необхідне тільки відповідне середовище, немає необхідності моделювати природне угруповання в цілому, а достатньо створити тільки модель умов, в яких формується його ніша. Розмножений вид можна повернути в угруповання, з якого він випав.

Такий досвід мають фітоценологи багатьох країн (США, Німеччини та ін.).

Всю систему зв'язків у екосистемі відтворювати немає потреби. Можна спростити задачу, якщо фундаментальні ніші раритетних видів дуже широкі: виключити з такого угруповання сильні конкуренти, які різко зменшують об'єм реалізованої ніші слабших видів. Знаючи основні вимоги виду, можна розмножувати рослину, на перший погляд, у невідповідних умовах, наприклад, виростити журавлину - рослину сфагнових боліт - без сфагнума, на промитому від солей кальцію піску. Який-небудь вид трав'янистого ярусу діброви можна розмножувати під штучним навісом, адже рослині байдуже, чим створений тіньовий режим. Але тут йдеться тільки про розмноження видів, а зберегти їх життєвість можна тільки у природних угрупованнях.

Для підтримання стійкості і стабільності фітоценозу потрібно знати, наприклад, в якій мірі компоненти угруповання впливають один на одного, наскільки тісні зв'язки зникаючого виду з угрупованням, в якому напрямку відбуваються сукцесії і як підібрати оптимальний режим господарювання для даного угруповання. Адже, далеко не для кожного фітоценозу повне заповідання - кращий спосіб його збереження. Наприклад, щоб зберегти загрожувані види на вторинних луках Карпат (пізньоцвіт осінній, орхідні, нарцис вузьколистий та ін.), необхідно підтримувати сінокісний режим, скорельований зі строками плодоношення цих видів. Повне заповідання призводить до експансії деревних порід і поступової заміни лучних угруповань лісовими.

Одним з методів збереження раритетних фітоценозів є їх відтворення або моделюванням у ботанічних садах. Незважаючи на складність цієї проблеми, є позитивний досвід по створенню близьких до оригіналу штучних копій природних угруповань. В основу таких робіт покладені знання законів організації та динаміки угруповань.

Українські ботаніки, починаючи з 50-х років XX століття, створили штучні ліси у степовій зоні України. Детальне вивчення структури, динаміки, стійкості лісових насаджень (чистих та змішаних), а також розробка їх типології здійснені групою учених під керівництвом професора О.Л.Бельгардта ("Искусственные леса степной зоны Украины", 1960).

Російські ботаніки В.В.Скрипчинський та Д.С.Дзибов відтворили у Ставропольському ботанічному саду степові і навіть, лісові ділянки (Миркин, 1988). Степове угруповання відтворюється "висіванням" або роздробленням на дрібні шматки (розміром 1-5 см) дернин. Адже дернини містять в собі всі компоненти угруповання: необхідний запас насіння, вегетативні органи розмноження - кореневища, цибулини, бруньки відновлення на кореневих паростках та в пазухах листків і т.д.

Д.С.Дзибов (цит. за: Б.М.Миркин, 1988) запропонував скошувати степову траву у три строки, щоб захопити період дозрівання більшості рослин і потім "висівати" отримане сіно в грунт, позбавлений рослин. В сіні насіння дозріває й висипається в грунт, а саме сіно створює сприятливий режим його зволоження. Частини рослин, що розкладаються, створюють сприятливі алелопатичні взаємовідносини у молодому ценозі. Через 3-4 роки формується степове угруповання з чітко диференційованими нішами. У штучному степу вже через три роки можна проводити заготівлю сіна.

Аналогічний метод відтворення лісів використовують у США на порушених промисловістю землях. Їх покривають тонким шаром лісового грунту, де міститься необхідний банк зачатків, з яких формується лісове угруповання (Farmer, Cunningham, Barnhill, 1982, цит. за: Б.М.Миркин, 1988).

Цікаві дослідження по відтворенню й моделюванню фітоценозів проведені в Закарпатті під керівництвом В.І.Комендара. В околицях м.Мукачева, на площі 2 га ще 50 років тому, створено чайну плантацію, що на сьогодні є найбільш північною у Європі ділянкою чайного куща.

Класичним способом охорони раритетних фітоценозів є заповідання територій, на яких вони зустрічаються. Як відомо, раніше заповідні території створювалися для збереження раритетних видів рослин і тварин. Паралельно із цією функцією починає формуватися функція збереження інших компонентів природи або всього ландшафту, яка втілюється у таких категоріях, як "ландшафтний заказник", "національний парк" тощо.

Таким чином, простежується така еволюція функцій заповідних об'єктів: охорона частин популяцій окремих видів -> охорона популяцій -> охорона раритетних фітоценозів -> охорона екосистем (біоценозів) -> охорона природно-територіальних комплексів -> охорона ландшафтів.

На сьогодні важливим є питання трансформації існуючих національних природно-заповідних мереж у зв'язку з новою парадигмою созології - парадигмою охорони біорізноманіття - в єдину міжнародну континентальну мережу (Шеляг-Сосонко, Ємельянов, 1997).

Заповідні території виконують цілу низку важливих для суспільства функцій (Стойко, 1980):

1. Консерваторська функція полягає в тому, щоб за допомогою заповідання зберегти зникаючі і реліктові ендемічні види рослин і тварин, угруповання, біоценози та цілі ландшафти, тобто зберегти все біорізноманіття екосистем заповідної території.

2. Біогенетична функція полягає у тому, щоб за допомогою науково обгрунтованої мережі заповідних територій зберегти сприятливі екологічні умови, необхідні для забезпечення нормального еволюційного розвитку біосистем.

3. Науково-дослідницька функція - забезпечення на базі заповідних об'єктів "природних лабораторій", необхідних для проведення стаціонарних досліджень структури і динаміки природних екосистем і функціонального взаємозв'язку між їх компонентами.

4. Захисна функція полягає в тому, що рослинність заповідних масивів сприяє підтриманню екологічної рівноваги не тільки на охоронній території, але й прилеглих до неї територій. Особливо важлива така функція в гірських регіонах, в басейнах річок, навколо озер і водосховищ.

5. Господарська функція - збереження на заповідних територіях цінних для лісового та сільського господарств, а також для фармацевтичної промисловості рослинних ресурсів. Заповідні фітоценози (високопродуктивні праліси, природні луки) є одночасно природними моделями ведення лісового та сільського господарств і стандартами при реконструкції штучних фітоценозів.

6. Соціальна функція. Природа є джерелом всіх матеріальних цінностей, які створює людина. Тільки через працю, тільки в процесі праці здійснюється взаємодія суспільства і природи, яка виражається у обміні речовиною, енергією та інформацією. Основні аспекти взаємозв'язку суспільства з природою - це науковий, естетичний, виховний і оздоровчий (Шеляг-Сосонко, Стойко, 1987).

7. Культурна і дидактична функції. Заповідні території включають цікаві в науково-природознавчому і цінні в народногосподарському відношенні територіальні комплекси, які мають високі ландшафтно-естетичні якості. Такі об'єкти мають важливе культурне природознавче, природоохоронне і виховне значення.

Відомий німецький поет й природознавець Й.В.Гете у романі "Страждання молодого Вертера" (1774) писав: "Природа - єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибоким змістом." Таємниці природи, закономірності її розвитку, велич і краса природи завжди єднали в Й.В.Гете вченого і поета.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ємельянов І.Г. Концепція біорізноманіття в аспекті функціонування та охорони біосистем і ландшафтів // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. - К.: Інтерекоцентр, 1997. - С. 478-496.

3. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994. - 366 с.
Реферат на тему: Шляхи охорони раритетних фітоценозів (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.