Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Розрахунок водоспоживання і водовідведення автотранспортного підприємства (курсова робота)

1 Методичні основи розрахунку водоспоживання і водовідведення підприємства

1.1 Методика розрахунку норм водоспоживання і водовідведення господарсько-побутових споживачів

Вода, використовувана господарсько-побутовими споживачами підприємства, витрачається на:

- санітарно-побутові потреби працюючих (пиття і туалети) - W1;

- роботу душових - W2;

- готування їжі в їдальні – W3;

- обслуговування хворих у медпункті - W4;

- прання робочого одягу і білизни в пральні - W5;

- поливання зелених насаджень - W6;

- поливання удосконалених покрить тротуарів і проїздів - W7.
Крім того, на балансі підприємства можуть знаходитися сторонні

організації, що використовують воду, яка входить у ліміт по воді для даного підприємства.

W1=10-3 nр 1 ІС+К2 Бр+К3 В) (1.1)

де nр - кількість робочих днів по даному підприємству;

К1, К2, К3 - норма витрати води відповідно ІТП, робітників, водіїв, л/людину;

ІС - кількість ІТП, службовців, чол.;

Бр — кількість робітників, чол.;

В - кількість водіїв, чол.

Річна витрата води на миття в душових (W2, м3/рік) визначається за формулою:

W2 =10-3 К4 N m t nр (1.2)

де К4 - норма витрати води на одну душову сітку, л/год.;

N - кількість душових сіток, шт.;

m - кількість змін на підприємстві;

τ - тривалість користування душем, годин (слід брати 0.75 годин після закінчення зміни).

Річна витрата води на готування їжі у їдальні (W3, м3/рік) розраховується за формулою:

W3=10-3К5 М nр (1.3)

де К5 - норма витрати води на одне умовне блюдо, л/блюдо;

М - кількість умовних блюд, що відпускаються в їдальні протягом доби, шт.

Річна витрата води на обслуговування хворих у медпункті (W4, м3/рік) визначається за формулою:

W4 =10-3 K6 A np (1.4)

де К6 - норма витрати води на обслуговування одного хворого л/людину;

А - кількість хворих, що відвідують медпункт за день, чол.

Річна витрата води на прання робочого одягу і білизни (W5, м3/рік) розраховується за формулою:

W5 = 10-3 К7 Р nр , (1.5)

де К7 - норма витрати води на прання одного кілограма робочого одягу і білизни, л/кг;

Р - кількість робочого одягу і білизни, що надходять на прання за добу, кг.

Величина витрати на поливання зелених насаджень (W6, м3/рік) визначається за формулою:

W6 = 10-3 К8 F1 nn , (1.6)

де К8 - норма витрати води на один полив одиниці площі зелених насаджень, л/ м2;

F1 - площа зелених насаджень, м2;

nn - кількість поливальних днів у році.

Річна витрата води на поливання удосконалених покрить тротуарів і проїздів (W7, м3/рік) розраховується за формулою:

W7 = 10-3 К9F2 nn , (1.7)

де К9 - норма витрати води на одне поливання, л/м2 ;

F2 - площа удосконалених покрить тротуарів і проїздів, м2.

Зелені насадження й удосконалені покриття варто поливати 1 раз на добу з 1 квітня по 1 жовтня.

Річна витрата води для кожної сторонньої організації розраховується за формулою:

Wст = 10-3 Кi Ri n , (1.8)

де Wст - річне водоспоживання сторонньої організації, м3/рік;

і - найменування сторонньої організації;

К - норма витрати води на одного споживача сторонньої організації, м3;

R - кількість споживачів, що входять у сторонню організацію, чол.

Безповоротні втрати води для санітарно-побутових потреб працюючих (Wвтр1, м3/рік) розраховуються за формулою:

Wвтр1 = 10-3 КБ nр N, (1.9)

де N - чисельність працівників, чол.;

КБ - норма безповоротних втрат на одну людину, л/людину;

КБ = 1 л/людину; nр - кількість робочих днів у році.

Безповоротні втрати води в душової (Wвтр2, м3/рік) розраховуються за формулою:

Wвтр2 = 0 , (1.10)

Безповоротні втрати води в їдальні (Wвтр3, м3 /рік) розраховуються за формулою:

Wвтр3 = 0.1 ¸ 0.15 W3, (1.11)

де (0,1 - 0,15) — коефіцієнт безповоротних втрат по їдальні. Безповоротні втрати при роботі медпункту (Wвтр4, м3/рік) визначається за формулою:

Wвтр4 = 0.1 W4, (1.12)

де 0,1 - коефіцієнт безповоротних втрат по медпункту. При роботі пральні безповоротні втрати (Wвтр5, м3/рік) розраховуються за формулою:

Wвтр5 = 0.1 W5, (1.13)

де 0,1 - коефіцієнт безповоротних втрат по пральні. Безповоротні втрати при поливі зелених насаджень (Wвтр6, м3/рік) визначається за формулою:

Wвтр6 = 0.95 W6, (1.14)

де 0,95 - коефіцієнт безповоротних втрат при поливі зелених насаджень.

Безповоротні втрати при поливі удосконалених покрить тротуарів і проїздів (Wвтр7, м3/рік) розраховуються за формулою:

Wвтр7 = 0.5 W7, (1.15)

де 0,5 - коефіцієнт безповоротних втрат при поливі тротуарів і проїздів.

Безповоротні втрати води для кожної сторонньої організації (Wст i втр , м3/рік) розраховуються за формулою:

Wстiвтр = 10-3 Квi Ri n , (1.16)

де Квi - коефіцієнт безповоротних втрат стороннього споживання, у частках від водоспоживання, Квi = 0,1.

Розрахунок водовідведення і-того господарсько-побутового споживача (Wвідв і , м3/рік) проводиться за формулою:

Wвідвi = Wi – Wвтрi , (1.17)

де W і - потреба у воді і-того споживача на господарсько-побутові витрати, м3/рік; Wвтр і - безповоротні втрати води і-того споживача в процесах господарсько-питного водоспоживання, м3/рік;

і - найменування господарсько-побутового споживача.

1.2 Розрахунок водоспоживання і водовід ведення на охолодження устаткування за оборотною схемою водопостачання

Для охолодження устаткування використовуються оборотні системи водопостачання двох видів: замкнуті і відкриті.

Застосовувані відкриті системи охолодження бувають двох типів:

- перший тип - до складу входять бак, насоси;

- другий тип - до складу входять градирня і насоси.

Відкрита система відрізняється від замкнутої тим, що в першій відбувається втрата теплоносія за рахунок випарування, віднесення рідини вітром чи з іншої причини.

Потужність відкритої оборотної системи, кількість оборотної води (Wвідкр об , м3/рік) визначаються по сумарній витраті в лінії подачі її на виробництво за винятком свіжої води, що надходить у систему на підживлення (Wсв, м3/рік), і розраховуються за формулою:

Wвідкроб = qохол t Т - Wсв , (1.18)

де q охол - сумарна витрата води на охолодження устаткування, м3;

τ – тривалість роботи системи охолодження протягом доби, годин;

Т - кількість робочих днів у році, діб.

У відкритій оборотній системі охолодження вода використовується для компенсації втрат за рахунок випарування і краплинного віднесення.

Витрата свіжої води (Wсв, м3/рік) на обслуговування замкнутої системи охолодження розраховується за формулою:

Wсв = n V , (1.19)

де n - частота заміни води в баці протягом року; V - об'єм бака, м3.

Витрата свіжої води (WСВ, м3/рік), необхідної для компенсації втрат води відкритої системи охолодження, до складу якої входить градирня розраховується за формулою:

Wсв = (qісп + qвин) Т , (1.20)

де q ісп - компенсація втрат води за рахунок випарування, м3 /рік;

q вин -компенсація втрат води за рахунок виносу вітром, м3/рік. Втрати води за рахунок випарування розраховуються за формулою:

qісп = кісп qохол Dt t Т , (1.21)

де Кісп - коефіцієнт, що враховує частку тепловіддачі за рахунок випарування у загальній тепловіддачі, Кісп = 0,0013;

Dt - перепад температур, обумовлений як різниця між температурами води до і після градирні.

Втрати води, пов'язані з виносом вітром, розраховуються за формулою:

Qвин = кун qохол t Т , (1.22)

Де квин - коефіцієнт, що характеризує віднесення води вітром (%).

Визначається у залежності від типу градирні або по документації устаткування заводу-постачальника.

Витрата свіжої води (WСВ, м3/рік), необхідна для роботи відкритої системи охолодження, до складу якої входить бак, розраховується за формулою:

Wсв = n V + qвин Т , (1.23)

де n - частота заміни рідини в баці;

V - обсяг бака, м3;

q вин - утрати рідини за рахунок віднесення, м3/добу ;

Т - кількість робочих днів за рік.

При роботі відкритих систем охолодження у випадку використання бака об'єм водовідведення (Wотвідв , м3/рік) розраховується за формулою:

Wотвідв = n V , (1.24)

Безповоротні втрати (Wвтр , м3/рік) складають:


 

Wвтр = qвин Т , (1.25)

При охолодженні устаткування за допомогою градирні об'єм водовідведення дорівнює нулю, безповоротні втрати (Wвтр, м3/рік) визначаються за формулою:

Wвтр = Wсв , (1.26)

1.3 Розрахунок водоспоживання і водовідведення гальванічного виробництва

Вода в гальванічному виробництві витрачається на:

- промивання виробів після різних технологічних операцій;

- охолодження устаткування (технологічних ванн);

- складання електролітів і технологічних розчинів і заповнення
їхніх утрат;

- промивання устаткування (ванн, баків, фільтрів і т.д.) і змив
підлог.

Найбільша кількість води витрачається безупинно на промивні операції.

Витрата води на готування і заповнення електролітів і розчинів, а

також на промивання устаткування, є періодичною і складає невелику частину від загальної витрати води.

У виробництві металопокриттів використовують три методи промивання:

Заглибний - зануренням деталей у ванни, заповнені водою;

Струминний - струменями води з душируючих пристроїв;

Комбінований - послідовним зануренням і струменями води в одній і тій же ванні.

Промивання поверхонь деталей заглибним методом проводять по двох основних схемах: одноступінчатій - в одній ванні з проточною чи непроточною одою; багатоступінчастій - .у декількох послідовно установлених ваннах (ступенях) із проточною водою.

Багатоступінчасту схему підрозділяють на прямоструминну і противоструминну. При прямоструминному способі промивання кожна промивна ванна забезпечується самостійною системою подачі і стоку води. Протиструминний спосіб передбачає подачу води у ванну кінцевого промивання, з якої вона самопливом проходить через інші ступені промивання і приділяється в стік з першої промивної ванни.

Для будь-якої схеми проточного промивання витрата свіжої води (WР, м3/рік) розраховується за формулою:

Wр = n V q F , (1.27)

де n - коефіцієнт, що враховує спосіб промивання: при об'ємному способі n = 1,0; при поверхневому n = 0,7; при комбінованому n = 0,5; при можливому спаданні напору у водогінній мережі коефіцієнт збільшується в 1,5 рази;

V - коефіцієнт, що враховує число ступенів промивання з рівнобіжним рухом води;

q - питомий винос розчину з ванни на поверхні деталей, визначений розрахунковим шляхом, л/м2, значення коефіцієнта визначаються з таблиць;

F - площа покриття, м2/м;

g - коефіцієнт, що враховує наявність ванн уловлювання: при одній ванні g = 0,7 , при двох g = 0,15 , при трьох g = 0,06;

N - загальне число ступенів промивання;

к° - критерій остаточного промивання, показує в скільки разів варто знизити концентрацію основного компонента електроліту (розчину), що виноситься поверхнею деталей з технологічної ванни, до його гранично припустимих значень у воді останньої ванни промивання;

ко = , (1.28)

де С0 - концентрація основного компонента в електроліті (розчині), застосовуваному для операції, після якої виконується промивання, г/л;

Сn - граничне припустима концентрація основного компонента у воді після операції промивання, г/л.

Основним компонентом (іоном) даного розчину (електроліту) вважається той, для якого критерій промивання найбільший.

 


 

При обчисленні критерію промивання величину Со беруть рівною фактичній концентрації основного компонента в електроліті (розчині) чи відповідно до рецептури відповідного розчину за ДСТ 9.047. У випадку, коли основним компонентом в електроліті (розчині) є лужний агент, загальна лужність визначається в перерахуванні на їдкий натр; якщо кислота - у перерахуванні на сірчану кислоту.

При використанні ванн уловлювання, постачених пристроєм для підживлення ванн покрить, розрахунковий критерій промивання (К1):

К1 = ко , (1.29)

де D - швидкість виносу розчину деталями з ванн покриття, л/год,

визначається за формулою:

D = Fm q (1.30)

Fm - площа поверхні, що покривається протягом однієї години, м2/год;

q - швидкість випарування води з ванн покриття (л/год). Значення q визначається за табличними значеннями.

Безповоротні втрати води з випаром із дзеркала ванн промивання і технологічних ванн розраховуються за формулою:

Wвтр = 10-3 1,02 F n (a + 0.017V)(Р1 – Р2) , (1.31)

де 1,02 - відношення нормального барометричного тиску (760 мм рт. ст.) до розрахункового тиску для даного географічного пункту;

F - площа поверхні випару, м2;

n - дійсний річний час роботи устаткування, годин/рік;

а - фактор гравітаційної рухливості навколишнього середовища, залежний від температури поверхні випару ванни, м/с;

V - швидкість руху повітря над джерелом випару. Значення швидкості руху повітря при роботі з бортовими відсосами - 3,5 м/с, без бортових відсосів - 0,6 м/с;

Р1 - парціальний тиск водяної пари у навколишньому повітрі, мм рт. ст.;

Р2 - парціальний тиск водяної пари, що насичує повітря при випаровуванні рідини з поверхні; якщо випаровування відбувається за рахунок теплоти навколишнього повітря, то Р2 береться по температурі змоченого термометра, мм рт. ст.

Якщо вода перемішується, то температура поверхні випару визначається рівною середній температурі води.

При випаруванні розчинів з концентрацією мінеральних солей 25% по вазі, пружність пари варто приймати як пружність водяної пари.

Водовідведення в цеху нанесення гальванічних покриттів (Wвідв, м3/рік) визначаються за формулою:

Wвідв = W - Wвтр , (1.32)

де W – водоспоживання по цеху нанесення гальванічних покрить, м3/рік;

Wвтрбезповоротні втрати води по цеху нанесення гальванічних покрить, м3/рік.

1.4 Розрахунок водоспоживання і водовідведення автотранспортного цеху

В автотранспортному цеху, на балансі якого є автомобілі і механізми, свіжа технічна вода витрачається на мийку, заправлення систем охолодження, ремонт і технічне обслуговування рухомого складу.

Для полегшення розрахунків водоспоживання автотранспорт перераховують в умовні автомобілі за формулою:

А = ко Аф , (1.33)

де А - кількість умовних автомобілів, умов.авт.;

к0 - коефіцієнт перерахування;

Аф -кількість автомобілів однієї марки, шт.

Весь автотранспорт, у залежності від призначення, підрозділяється
на три групи:

- перша група — вантажні машини загального призначення, крани і
навантажувачі на базі вантажних машин;

- друга група - автобуси, легкові автомобілі, вантажні машини,
призначені для перевезення продовольчих товарів;

- третя група - автомобілі спеціального призначення, які призначені для перевезення отрутохімікатів, фекальних рідин.

Мийка рухомого складу в залежності від його призначення здійснюється такими засобами:

- перша група і механізми — оборотна вода;

- друга група - оборотна і свіжа вода;

- третя група - свіжа вода.

Скидання стоків після мийки автомобілів третьої групи в оборотну систему заборонено.

Свіжа технічна вода використовується для мийки кузовів (салонів), домиття зовнішньої поверхні автомобілів другої групи.

Річна потреба в оборотній і свіжій воді розраховується за формулами для:

- автомобілів першої групи (оборотна вода):

Wоб1 = 1.4 А1 a (nс mз + nг mм + nз mз) , (1.34)

- автомобілів другої групи – оборотна вода:

Wоб2 = 0.9 А2 a (nс mз + nг mм + nз mз) , (1.35)

- свіжа вода:

Wм2 = 0.25 А2 a [nс (1+mс) + nг (1+mг) + nз (1+mз)] , (1.36)

- автомобілів третьої групи (свіжа вода):


 

Wм3 = 1.4 А3 a nр , (1.37)

- механізмів (оборотна вода):

W1обм = 0.4 N n , (1.38)

де 1,4 - норма витрати оборотної води для автомобіля першої групи і свіжої води для автомобіля третьої групи, м3;

0,9 - норма витрати оборотної води для мийки автомобілів другої групи, м3;

0,25 - норма витрати свіжої води на мийку автомобіля другої групи усередині салону і домиття зовнішньої поверхні рухомого складу, м3;

0,4 - норма витрати оборотної води на мийку механізму, м3;

А1, А2, А3 - кількість умовних автомобілів відповідно першої, другої і третьої групи;

N - кількість механізмів;

a - коефіцієнт використання автопарку;

nс, nг, n3 - розрахункова кількість робочих днів відповідно з сухою погодою, опадами і відлигами, з морозами;

nр - кількість робочих днів у році, у якіх здійснюється мийка автомобілів третьої групи;

n - кількість робочих днів у році, у які здійснюється мийка механізмів;

mс, mм, mз - періодичність мийки рухомого складу:

для першої групи mс = 0,14; mм = 1,0; mз = 0,1; для другої групи mс = 0,28; mм = 1,0; mз = 0,1.

Загальна потреба в оборотній воді визначається за формулою:

Wоб = Wоб1 + Wоб2 + W1обм , (1.39)

Підживлення оборотної системи свіжою водою (Wn, м3/рік) розраховуються за формулою:


 

Wn = 0,1 Wоб + m V , (1.40)

де 0,1 - коефіцієнт, що характеризує безповоротні втрати воді системі;

m - частота заповнення бака оборотної води впродовж року;

V - об'єм бака оборотної води.

Потужність оборотної системи визначається за формулою:

Wмоб =Wоб + Wn , (1.41)

Заправлення систем охолодження двигунів здійснюється щодня при температурі повітря нижче 0 °С тільки для автотранспорту, що зберігається на відкритій площадці без засобів підігріву.

Річна потреба у свіжій воді (W3, м3/рік) розраховується за формулою:

Wз = nз (1.42)

де і - марка автомашини;

N - кількість марок автомашин;

Аi - кількість автомашин, механізмів однієї марки;

Vi - об'єм систем охолодження двигуна однієї марки.

Кількість автомобілів (Аo), що зберігаються на відкритій площадці без засобів підігріву, визначається за формулою:

Ао = А – Азс – Асп – Атерм , (1.43)

де А - загальна фактична кількість автомобілів підприємства, шт.;

Азс - кількість автомобілів, що зберігаються на закритій стоянці, шт.;

Азп - кількість автомобілів, забезпечених засобами підігріву на відкритій площадці, шт.;

Атерм - кількість автомобілів, укомплектованих термосами, шт.

Річна потреба у свіжій воді на ремонтні роботи і технічне обслуговування автомобілів (Wр, м3/рік) розраховується за формулою:

Wр = nn (Wг Аг + Wа Аа + Wл Ал) , (1.44)

де Wг , Wа, Wл - норма витрати свіжої води на ремонтні роботи умовного автомобіля, м3 .

nn -кількість робочих днів у році, у яких проводиться технічне обслуговування, nn = 12 діб.

Річна витрата свіжої води на ремонт механізмів розраховується за формулою:

Wрм = k2 N nn (1.45)

Безповоротні втрати води визначаються за формулами:

- при оборотній схемі:

Wвтр = 0.1 Wоб + 0.1 (Wм2 + Wм3) , (1.46)

- при прямоструминній схемі:


 

Wвтр = 0.1 (Wм1 + Wм2 + Wм3 + Wм4) , (1.47)

Річний об'єм стічних вод, що утворяться при зливанні води із систем охолодження двигунів, розраховується за формулою:

W3відв = W3 – 0,1 W3 , (1.48)

де 0,1 - коефіцієнт, що характеризує величину безповоротних втрат. Безповоротні втрати складають:

W3втр = 0,1 W3 , (1.49)

Річний об'єм стічних вод, що утворяться при ремонті і технічному обслуговуванні автотранспорту, розраховується за формулою:

Wрвідв = Wр – 0,1 Wр , (1.50)

де 0,1 - коефіцієнт, що характеризує величину безповоротних втрат. Безповоротні втрати складають:

Wрвтр = 0,1 Wр , (1.51)

2 Методичні основи оцінки діяльності підприємства з урахуванням раціонального використання водних ресурсів

 

Рівень використання водних ресурсів у виробництві визначається сукупністю наступних показників:

Технічна досконалість системи водопостачання (Рзв) розраховується за формулою:

Рзв = , (2.1)

Wзв—кількість зворотноі води, м3/рік;

Wповт - кількість води,яка повторно використовується, м3/рік;

Wпосл—кількість води,яка послідовно використовується, м3/рік;

Wсвг—кількість свіжоі води питноі якості з гарячого водопроводу,м3/рік;

Wсвтех – кількістьсвіжоі технічноі води, м3/рік;

Wсир - кількість води, яка надходить в систему водопостачання з сировиною, м3/рік;

Коефіцієнт раціональності використання свіжої води (Кр) розраховується за формулою:

Кр = , (2.2)

деWвідв – кількість стічних вод, м3/рік;

Коефіцієнт очищених стічних вод (Кос) розраховується за формулою:

Кос = , (2.3)

де Wвідв - кількість нормативне очищених стічних вод, м3/рік. Коефіцієнт безповоротних втрат (Рвтр) розраховується за формулою:

Рвтр = , (2.4)

деWбп - об'єм безповоротного водоспоживання, м /рік.

Коефіцієнт використання свіжої води питної якості на технічні потреби(К ) розраховується за формулою:

К = (2.5)


3 Розрахунок норм водоспоживання і водовідведення

для підприємства

3.1 Розрахунок водоспоживання і водовідведення господарсько- побутових споживачів

Вихідні дані (варіант 9)

Підприємство спеціалізується на випуску металовиробів обсягом 15000 т/рік ,кількість робочих днів підприємства 250 днів ,кількість змін 2, кількість днів поливу зелених насаджень та доріг 115, кількість днів ремонту автотранспорту 10, кількість днів з температурою нижче 00С - 50, кількість днів з сухою погодою 250, кількість днів з осадками 65.

Розрахувати об'єми водоспоживання і водовідведення
підприємства на господарсько-побутові потреби, на охолодження
устаткування за оборотною схемою водопостачання, гальванічного і
автотранспортного цехів, оцінити діяльність підприємства з урахуванням
раціонального використання водних ресурсів.

На підприємстві є наступні види господарсько-побутових споживачів: Інженерно-технічні працівники - 50 чол., робочі-128 чол., водії-29 чол., пральня-27 кг. білизни за добу, душові-12 шт., площа поливу зелених насаджень-463 м, площа поливання удосконалених покрить-1027 м, готування їжі у їдальні - 26, медпункт-25. Сторонні споживачі: аптека -1 чол. роб., магазини продовольчі - 1 чол. роб., магазини промтоварні-1 чол. роб.

Необхідно розрахувати показник водокористування, технологічні нормативи, норми водоспоживання.

Величина витрати води на санітарно-побутові потреби (W1, м3/рік) розраховується за формулою(1.1) :

W1= 10-3 *250(12*50+25*128+15*29) =1058,75 м3/рік

Річна витрата води на миття в душових (W2, м3/рік) визначається за формулою(1.2) :

W2= 10-3 *500*12*2*0,75*250 =2250 м3/рік

Річна витрата води на готування їжі у їдальні (W3, м3/рік) розраховується за формулою(1.3) :

W3= 10-3 *16*26*250 =104 м3/рік

Річна витрата води на обслуговування хворих у медпункті (W4, м3/рік) визначається за формулою(1.4) :

W4= 10-3 *13*25*250 =81,25 м3/рік

Річна витрата води на прання робочого одягу і білизни (W5, м3/рік)розраховується за формулою(1.5) :

W5= 10-3 *75*27*250 =506,25 м3/рік

Величина витрати на поливання зелених насаджень (W6, м3/рік) визначається за формулою(1.6) :

W6= 10-3 *5*463*115 =266,2 м3/рік

Річна витрата води на поливання удосконалених покрить тротуарів і проїздів (W7, м3/рік) розраховується за формулою(1.7) :

W7= 10-3 *0,45*1027*115 =53,15 м3/рік

Річна витрата води для кожної сторонньої організації розраховується за формулою(1.8):

Wст.маг.прод.= 10-3 *250*1*250 = 62,5 м3/рік

Wст.маг.пром.= 10-3 *12*1*250 = 3 м3/рік

Wст.аптека.= 10-3 *12*1*250 = 3 м3/рік

Безповоротні втрати води для санітарно-побутових потреб працюючих (Wвтр1, м3/рік) розраховуються за формулою(1.9) :

Wпот1.= 10-3 *1*250*207 =51,75 м3/рік

Безповоротні втрати води в душової (Wвтр2, м3/рік) розраховуються за формулою(1.10):

Wвтр2.= 0 м3/рік

Безповоротні втрати води в їдальні (Wвтр3, м3 /рік) розраховуються за формулою(1.11):

Wвтр3= 0,125*104=13,52 м3 /рік

Безповоротні втрати при роботі медпункту (Wвтр4, м3/рік) визначається за формулою(1.12):

Wвтр4=0,1*81,25 =8,125 м3 /рік

При роботі пральні безповоротні втрати (Wвтр5, м3/рік) розраховуються за формулою(1.13):

Wвтр5= 0,1*506,25 =50,6 м3/рік

Безповоротні втрати при поливі зелених насаджень (Wвтр6, м3/рік) визначається за формулою(1.14):

Wвтр6= 0,95*266,2 =252,8 м3/рік

Безповоротні втрати при поливі удосконалених покрить тротуарів і проїздів (Wвтр7, м3/рік) розраховуються за формулою(1.15):

Wвтр7= 0,5*53,15 =26,58 м3/рік

Безповоротні втрати води для кожної сторонньої організації (Wст i втр , м3/рік) розраховуються за формулою(1.16):

Wсті втр= 10-3 *0,1*1*250 =0,25 м3/рік

Wсті втр= 10-3 *0,1*1*250 =0,25 м3/рік

Wсті втр= 10-3 *0,1*1*250 =0,25 м3/рік

Розрахунок водовідведення і-того господарсько-побутового споживача (Wвідв і , м3/рік) проводиться за формулою(1.17):

Wвідв 1 =1058,75-51,75= 1007 м3/рік

Wвідв 2 =2250-0 = 2250 м3/рік

Wвідв 3 = 104-13,52 =90,48 м3/рік

Wвідв 4 =81,25-8,125 =73,125 м3/рік

Wвідв 5 =506,25-50,625 =455,6 м3/рік

Wвідв 6 =266,2-252,8 =13,4 м3/рік

Wвідв 7 =53,15-26,58 =26,57 м3/рік

Wвідвст.прод. = 62,5-0,25 =62,25 м3/рік

Wвідвстпром = 3-0,25 =2,75 м3/рік

Wвідв апт. =3-0,25 =2,75 м3/рік

W=4388,13 м3/рік

Wвт =404,28 м3/рік

Wвід =3983,85 м3/рік

3.2 Розрахунок водоспоживання і водовідведення на охолодження устаткування за оборотною схемою водопостачання

Потужність відкритої оборотної системи, кількість оборотної води (Wвідкр об , м3/рік) визначаються по сумарній витраті в лінії подачі її на виробництво за винятком свіжої води, що надходить у систему на підживлення (Wсв, м3/рік), і розраховуються за формулою(1.18):

Wвідкр об = 30*12*250-3069 =86931 м3/рік

Витрата свіжої води (WСВ, м3/рік), необхідної для компенсації втрати води відкритої системи охолодження, до складу якої входить градирня розраховується за формулою(1.19-1.20):

WСВ =819+2250 =3069 м3/рік

Втрати води за рахунок випарування розраховуються за формулою(1.21):

q ісп =0,0013*30*7*250*12 =819 м3/рік

Втрати, пов'язані з виносом вітром, розраховуються за формулою(1.22):

q вин =0,025*30*250*12=2250 м3/рік

При охолодженні устаткування за допомогою градирні об'єм водовідведення дорівнює нулю, безповоротні втрати (Wвтр, м3/рік) визначаються за формулою(1.26):

Wвтр =3069 м3/рік

Wвідв =0

3.3 Розрахунок водоспоживання і водовідведення автотранспортного цеху

На підприємстві в автотранспортному цеху є наступні автомобілі:

1-ша група -КАМАЗ 7 шт., ГАЗ - 3 шт.

2-га група -Волга- 1 шт., Москвич - 4 шт., ВАЗ-2121 - 2 шт., ГАЗ-69 - 3 шт., Ікарус-280 - 1 шт., Ікарус-556 - 2 шт.

3-я група -АТЗ - 3 шт.

Механізми-Трактор МТЗ-80 - 12 шт., Автонавантажувач 4045 7 шт.

Для полегшення розрахунків водоспоживання автотранспорт перераховують в умовні автомобілі за формулою (1.33) :

Кількість автомобілів 1-оі групи : А=7*1,25+3*0,75=11

Кількість автомобілів 2-оі групи:

А=1*0,5+4*0,5+1+2,25+1*1,75+2*1,25=10

Кількість автомобілів 3-оі групи: А=3*0,75 =2,25

Річна потреба в оборотній і свіжій воді розраховується за формулами(1.34-1.38) для:

- автомобілів першої групи (оборотна вода):

Wоб1 =1,4*11*0,7(250*0,14+65*1,0+50*0,1) =1131,9м3/рік

- автомобілів другоі групи:(оборотна вода)

Wоб2=0,9*10*0,6(250*0,28+65*1,0+50*0,1) =756 м3/рік

- свіжа вода:

Wм2 =0,25*10*0,6(250(1+0,28)+65(1+1)+50(1+0,1)=757,5 м3/рік

Wм3=1,4*2,25*0,4*365=459,9 м3/рік

- автомобілів третьої групи (свіжа вода):

 

Wоб.мех=0,4*3*110=132 м3/рік

Загальна потреба в оборотній воді визначається за формулою(1.39)

Wоб=1131,9+756+132=2019,9 м3/рік

Підживлення оборотної системи свіжою водою (Wn, м3/рік) розраховуються за формулою(1.40):

Wn=0,1*2019,9+12*5=261,99 м3/рік

Потужність оборотної системи визначається за формулою(1.41):

Wм об =2019,9+261,99=2281,89 м3/рік

Річна потреба у свіжій воді (W3, м3/рік) розраховується за формулою(1.42):

Wз = 10-3 *50*(7*50+3*30+1*11,5+4*10+2*12+3*16+1*60+2*70)=38 м3/рік

Річна потреба у свіжій воді на ремонтні роботи і технічне обслуговування автомобілів (Wр, м3/рік) розраховується за формулою(1.44):

Wр= 10 *(0,133*10+0,193*6+0,132*7)=34,12 м3/рік

Річна витрата свіжої води на ремонт механізмів розраховується за формулою(1.45):

Wрм=1*3*10=30 м3/рік

Wм ст=757,5+459,9-0,1(757,5+459,9)+12*5=1155,63 м3/рік

Безповоротні втрати води визначаються за формулою(1.46):

Wвтр=0,1*2019,9+0,1*(757,5+459,9)=323,73 м3/рік

Річний об'єм стічних вод, що утворяться при зливанні води із систем охолодження двигунів, розраховується за формулою(1.48):

Wз відв=38-0,1*38=34,2 м3/рік

Безповоротні втрати складають за формулою(1.49):

Wз втр=0,1*38=3,8 м3/рік

Річний об'єм стічних вод, що утворяться при ремонті і технічному обслуговуванні автотранспорту, розраховується за формулою(1.50):

Wр відв=64,12-0,1*64,12=57,71 м3/рік

Безповоротні втрати складають за формулою(1.51):

Wр втр=0,1*64,12=6,41 м3/рік

Wсв=1581,69 м3/рік

Wвт р =333,96 м3/рік

Wвідв =1247,73 м3/рік

Wоб=2019,9 м3/рік

3.4 Розрахунок водоспоживання і водовідведення гальванічного виробництва

Обезжирювання : W 1= 10-3 *40*10=0,4 м3/рік

W 2= 10-3 *40*0,7*20=0,056 м3/рік

Для будь-якої схеми проточного промивання витрата свіжої води (WР, м3/рік) розраховується за формулою(1.27):

WР = 10-3 *1,5*2*0,2*470* =6,97 м3/рік

Na3PO4*12H2O=50 г\л

Na3PO4 *12(H2O) – 3NaOH

380-120 х=15,79 г/л

50-х

Na 2СO 3 -2(NaOH)

106-80 z=45,3 г/л

60-z

Критерій остаточного промивання, показує в скільки разів варто знизити концентрацію основного компонента електроліту (розчину), що виноситься поверхнею деталей з технологічної ванни, до його гранично припустимих значень у воді останньої ванни промивання:

С О =15,79+45,3=61,06 г/л

К О =61,06/0,1=610,6

Травлення: : W 1= 10-3 *40*5=0,2 м3/рік

W 2= 10-3 *40*0,03*10=0,012 м3/рік

Для будь-якої схеми проточного промивання витрата свіжої води (WР, м3/рік) розраховується за формулою(1.27):

WР = 10-3 *1*1,5*0,2*470*1*3624,6=511,07 м3/рік

2HCl -H2SO4

73-98 x=270*98/73=362,46 г/л

270-x

Критерій остаточного промивання, показує в скільки разів варто знизити концентрацію основного компонента електроліту (розчину), що виноситься поверхнею деталей з технологічної ванни, до його гранично припустимих значень у воді останньої ванни промивання:

С О =362,46 г/л

К О =362,46\0,1=3624,6

Захистний слой: : W 1= 10-3 *40*12=0,48 м3/рік

W 2= 10-3*40*0,01*15=0,006 м3/рік

Для будь-якої схеми проточного промивання витрата свіжої води (WР, м3/рік) розраховується за формулою(1.27):

WР = 10-3 *1,5*1*2*0,2*470* =19,65 м3/рік

CuSO4*5H2O=270 г/л

H2SO4=40 г/л

CuSO4 - Cu

250-64 x=270*64/250=69,12 г/л

270-x

Уловлення: : W 1= 10-3 *40*3=0,12 м3/рік

W 2= 10-3 *40*0,02*6=0,0048 м3/рік

SW=538,949 м3/рік

Wвідв=538,87 м3/рік

Wвтр.безв.=0,0788 м3/рік


 

Оцінка діяльності підприємств, представлена у вигляді таблиць 3.1-3.5

Таблица 3.1- Показники водокористування господарсько-побутових споживачів

Найменування споживача

Кількість споживачів

Число робочих днів у році

Норма росходу на одного споживача

Водоспоживання

Безповоротні втрати

Водовідведення

Санітарно-побутові

207

250

52

1058,75

51,75

1007

Душеві

12

250

500

2250

0

2250

Столові

26

250

30

104

13,52

90,48

Медпункт

25

250

13

81,25

8,13

73,12

Пральні

27

250

75

506,25

50,63

455,62

Зелені насадження

463

115

5

266,23

252,92

13,31

Полив

покриттів

1027

115

0,45

53,15

26,58

26,57

Стороні організації-1

1

250

12

3,0

0,25

2,75

Стороні організації-2

1

250

250

62,5

0,25

62,25

Стороні організації-3

1

250

12

3,0

0,25

2,75

 

 

 

Всього:

4388,13

404,28

3983,85

 

Таблиця 3.4 - Поточні індивідуальні норми водокористування

Об'єм випускаємої продукції

Напрямок використання води

Норма водоспоживання

Норма безповоротних втрат

Норма водовідення

 

 

Свіжа вода

Зворотна вода

 

 

 

Виробничі нужди

0,346

5,93

0,223

0,119

15000

Господарсько-побутові

0,292

-

0,027

0,265

 

Всього

0,638

5,93

0,25

0,384


 

 

4 Методичні основи оцінки діяльності підприємства з урахуванням раціонального використання водних ресурсів

Технічна досконалість системи водопостачання (Рзв) розраховується за формулою(2.1):

Рзв=88950,9/(88950,9+9577,76)=0,9

Коефіцієнт раціональності використання свіжої води (Кр) розраховується за формулою(2.2):

Кр=(9577,76-5770,45)/9577,76=0,4

Коефіцієнт очищення стоків(2.3):

Кос=5770,45/5770,45=1

Коефіцієнт безповоротних втрат(2.4):

Рвтр=(9577,76+3807,2-5770,45)/9577,76=0,8

Коефіцієнт використання свіжої води питної якості на технічні потреби(2.5):

Ксвн =9577,76/9577,76=1

ВИСНОВКИ

В ході розрахунків було виконано обслідування водоспоживчих ділянок та устаткування. Джерелом водопостачання є Міськводопровід. Розраховані показники водоспоживання за напрямком діяльності підприємства, складено водний баланс та визначені норми водоспоживання та водовідведення.

У курсовому проекті розглядалось підприємство, до складу якого входять автотранспортний, гальванічний та ливарний цеха. На підприємстві вода використовується на виробничі та господарсько-побутові потреби працюючих.

Для продукції, що випускається загальним обсягом 15000 т/рік, розраховані річні обсяги свіжої і зворотної води, безповоротні втрати та обсяг водовідведення на підприємстві.

Встановлено, що річна витрата води на підприємстві складає 9577,76 м³/рік, з яких 5189,63 м³/рік використовується на виробничі потреби, 4388,13 м³/рік – на господарсько-побутові. Водоспоживання зворотної системи водопостачання складає 88950,9 м³/рік, безповоротні втрати - 3807,2 м³/рік, з яких на виробничі потреби припадає 3403,04 м³/рік, а на господарсько-побутові - 404,28 м³/рік.

Водовідведення для підприємства - 5770,45 м³/рік, з яких на виробничі потреби припадає 1786,6 м³/рік, а на господарсько-побутові - 3983,85 м³/рік.

Коефіцієнт безповоротних втрат для підприємства складає 0,8. Коефіцієнт раціонального використання води на підприємстві дорівнює 0,4. Технічна досконалість систем водопостачання підприємств складає 0,9.

Оцінюючи витрати води на підприємстві, можна сказати, що найбільше водоспоживання свіжої води використовується на виробничі потреби, в той час як найбільші безповоротні втрати характерні для господарсько-побутових нужд. Якість водокористування на підприємстві потрібно підвищувати. Для цього необхідно ввести зворотню систему промивки деталей в гальванічному цеху. Також в процесі травлення поміняти одноступінчасту промивку на двоступінчасту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рациональное использование водных ресурсов. — М.: Высшая школа, 1991. - с.

2.Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. — М.: Стройиздат, 1978.

3. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
Реферат на тему: Розрахунок водоспоживання і водовідведення автотранспортного підприємства (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.