Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Праліси в Закарпатській області. Масив приводороздільні Ґорґани (стаття)

Фізико-географічні умови

Масив розташований в межах фізико-географічного району Приводороздільних Ґорґан Водороздільно-Верховинської області. Він розміщений у верхів’ях рік Тереблі, Тересви та Чорної Тиси. Північна межа проходить по головному водорозділу між Дністром та Тисою, а південна прослідковується долинами рік Мокрянка, Брустурянка, Турбат та Чорна Тиса.

Масив розташований в межах Скибової тектонічної зони. Тут широко представлений верхньокрейдовий та палеогеновий фліш аж до самих його верхів (верхнього олігоцену). Поверхні хребтів броньовані ямненськими пісковиками, які є надзвичайно стійкі до звітрювання. Саме вони утворюють у Приводороздільних Ґорґанах кам’яні поля – так звані "ґреґоти”.

Рельєф масиву має доволі складний характер. Переважаючими формами рельєфу є середньогірні та низькогірні крутосхилово-денудаційні, які густо розчленовані гідрографічною сіткою. Особливістю рельєфу масиву є наявність кам’янистих розсипів, що вкривають привершинні схили та самі вершини.

Тут отримав розвиток специфічний вцц ландшафту-Ґорґанський. Він характеризується наявністю середньовисотних хребтів з гострими кам’янистими гребенями, осипами на схилах, глибокими поперечними долинами із заростями субальпійського криволісся та смереково-буковими лісами на крутих спадистих схилах. Долини річок мають вид вузьких глибоких ущелин з крутими, часто скелястими, схилами.

Масив розташований в межах Ґорґанського району Ґорґано-Ясінського округу буроземних ґрунтів Закарпатської гірської буроземної провінції. У ґрунтовому покриві переважають кислі буроземи (Distric Cambisols). Значні частини на кам’янистих розсипах, займають примітивні та ініціальні ґрунти (Lithic Leptosols). Для буроземів масиву характерні дуже висока кислотність (рН <4,0), незначна потужність профілю (до 60 см), великий вміст грубого гумусу від 10-12% у верхніх горизонтах до 1 -2% у перехідних та низький вміст обмінних основ (ступінь насичення менше 30%). Ґрунти сильно насичені органічними залишками, часто нерозкладеними. Великий вміст уламків грунтотвірних порід. Потужність коливається від кількох до 30-40 см.

Кліматичні умови змінюються від помірних до холодних Температура липня коливається від +15°С до +12°С, а січня – від -5 до -10. Сума активних температур з висотою зменшується від 1800 до 800°С. Кількість опадів від 850 до 1800 мм/рік, середньорічна температура від +8°СдоО°С.

Рослинність

Основними лісовими угрупованнями є букові (Fagetum), а на вищих висотних рівнях – мішані смереково-ялиново-букові (Piceeto-Abieto-Fagetum), ялицево-буково-смерекові (Abieto-Fageto-Piceetum) і монодомінантні смерекові (Piceetum) фітоценози. Над лісовими розміщені фітоценози криволісся з переважанням Pinus тудо.

В підліску лісових фітоценозів зростають Lonicera nigra, Daphne mezereum, Sambucus гасе/rasa та ін.

В трав’яному покриві переважають Rubus hirtus, Dentaria glandulosa, Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Phegopteris connectilis та інші. Серед рідкісних видів зустрічаються: Lunaria rediviva, Atropa belladonna, Шит martagon, Mellitis carpatica. Спорадично поширені ранньовесняні ефемероїди – Leucojum vemum, Galanthus nivalis, Sdlla bifolia.

Загальна характеристика пралісів

Праліси Приводороздільних Ґорґан охоплюють територію в 7087,5 га і складаються з 20 кластерів (рис. 25). Найбільший з них має площу 1571,5 га, а найменший

• 69,0 га. Праліси розміщені в межах ДП "Брустурянське ЛМГ, ДП "Мокрянське ЛМГ” та ДП "Ясінянське ЛМГ”. Вони поширені в межах висот 750-1580 м н.р.м. і зосередженні на схилах південно-західної, південної та південно-східної експозицій. Крутизна схилів коливається від ЗО до 35°.

Місцеві праліси відносяться до широколистяних, мішаних, хвойних лісів та криволісся.

За типами деревостану в них переважають чисті смеречники (50,7 %) і розподіляються таким чином:

• чисті ліси з Fagus sylvatica -197,2 га (2,8 %);

• чисті ліси з Picea abies – 3590,5 га (50,7 %);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies а/Ьа-1751,6га(24,7%)

• ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba-1179,6 га (16,6%);

• ліси з Picea abies з домішками Pinus cembra- 201,0 га (2,8 %);

• чисті ліси з Pinus mugo 167,6 га (2,4 %).

Характеристика кластерів

1. Код у базі даних: БР.ТУ.1. Розміщення: Турбатське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 258,0 га. Діапазон висот: 1250-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

2. Код у базі даних: БР.ТУ.2. Розміщення: Турбатське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 107,8 га. Діапазон висот: 900-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 35°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: експлуатаційні ліси та частина державного заказника.

3. Код у базі даних: БР.ТУ.4.ЯС.ЧТ.З. Розміщення: Чорнотисянське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ та Турбатське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 258,7 га. Діапазон висот: 1300-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

4. Код у базі даних: БР.КЕ.1.БР.ПЛ.4. Розміщення: Кедринське та Плайське лісництва ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 336,4 га. Діапазон висот: 1100-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies – 240,8 га (71,6%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 92,4 га (27,5%); чисті ліси з Rfnus mugo – 3,2 га (1,0%). Охоронний статус: захисні ліси.

5. Код у базі даних: БР.ПЛ.1. Розміщення: Плайське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ”. Площа: 713,8 га. Діапазон висот: 1000-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies – 422,8 га (59,3%); ліси з Рісеа abies з домішками Pinus cembra 201,0 га (28,2%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 85,3 га (12,0%); чисті ліси з Pinus mugo – 4,7 га (0,7%). Охоронний статус: захисні ліси та частина ботанічного заказника.

6. Код у базі даних: БРЛЛ.2.БР.ТУ.5. Розміщення: Плайське та Турбатське лісництва ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 376,6 га. Діапазон висот: 1100-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу: 33°. Чисті ліси з Рісеа abies -226,6 га (60,2%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba -150,2 (38,0%); ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba – 6,8 га (1,8%). Охоронний статус: захисні ліси.

7. Код у базі даних: БР.ПЛ.З. Розміщення: Плайське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 274,6 га. Діапазон висот: 1100-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 23°. Чисті ліси з Рісеа abies – 117,2 га (42,7%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 77,3 га (28,2%); чисті ліси з Pinus mugo - 80,1 га (29,2%). Охоронний статус: захисні ліси.

8. Код у базі даних: МО.БР.1. Розміщення: Брадульське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ. Площа: 214,4 га. Діапазон висот: 1050-1580 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 28°. Чисті ліси з Рісеа abies. Охоронний статус: захисні ліси та частина ботанічного заказника.

9. Код у базі даних: МО.БР.2. Розміщення: Брадульське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ . Площа: 373,2 га. Діапазон висот: 1100-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: східна. Середня крутизна схилу: 33°. Чисті ліси з Рісеа abies – 292,7 га (78,4%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 80,5 га (21,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

10. Код у базі даних: МО.БР.З.МО.КО.З. Розміщення: території Брадульське та Комсомольське лісництва ДП "Мокрянське ЛМГ. Площа: 351,0 га. Діапазон висот: 900-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba - 151,9 га (43,3%); ліси з Fagus sylvatica з домішками Рісеа abies, Abies alba -149,5 га (42,6%); чисті ліси з Рісеа abies – 49,6 га (14,1%). Охоронний статус: захисні ліси.

11. Код у базі даних: МО.БР.4. Розміщення: Брадульське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ. Площа: 305,9 га. Діапазон висот: 750-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 33°.Чисті ліси з Рісеа abies – 240,9 га (78,8%); ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 35,5 га (11,6%); чисті ліси з Рісеа abies – 29,5 га (9,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

12. Код у базі даних: МО.БР.5. Розміщення: Брадульське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ. Площа: 75,4 га. Діапазон висот: 1100-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Рісеа abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba. Охоронний статус: захисні ліси та ботанічний заказник.

13. Код у базі даних: МО.КО.4. Розміщення: Комсомольське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ”. Площа: 145,7 га. Діапазон висот: 90(3-1200 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 33°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba -137,9 ra (94,6%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 7,8 ra (5,4%). Охоронний статус: захисні ліси.

14. Код у базі даних: МО.КО.5. Розміщення: Комсомольське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ. Площа: 143,9 га. Діапазон висот: 900-1250 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 137,3 га (95,4%); чисті ліси з Fagus sylvatica -6,6 га (4,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

15. Код у базі даних: МО.РМ.1. Розміщення: Русько-Мокрянське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ’. Площа: 559,2 га. Діапазон висот: 1000-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies – 469,1 га (83,9%); чисті ліси з Rfnus mugo – 79,6 га (14,2%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba - 10,5 ra (1,9%). Охоронний статус: захисні ліси та ботанічний заказник.

16. Код у базі даних: МО.РМ.2.МО.КО.1.МО.БР.6. Розміщення: Русько-Мокрянське, Комсомольське та Брадульське лісництва ДП "Мокрянське ЛМГ. Площа: 1571,5 га. Діапазон висот: 800-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-західна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 1062,5 га (67,6%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 294,8 ra (18,8%); чисті ліси з Picea abies – 214,2 ra (13,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

17. Код у базі даних: МО.РМ.З.БР.ЛО.4. Розміщення: Русько-Мокрянське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ та Лопухівське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 384,0 га. Діапазон висот: 800-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північна. Середня крутизна схилу: 23°.Чисті ліси з Fagus sylvatica – 188,6 га (49,1%); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba -144,8 ra (37,7%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 50,6 ra (13,2%). Охоронний статус: захисні ліси.

18. Код у базі даних: МО.РМ.4.БР.КЕ.З. Розміщення: Русько-Мокрянське лісництво ДП "Мокрянське ЛМГ та Кедринське лісництво ДП "Брустурянське ЛМГ. Площа: 490,4 га. Діапазон висот: 900-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 33°. Чисті ліси з Picea abies – 324,1 га (66,1 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 89,7 га (18,3%); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 76,6 ra (15,6%). Охоронний статус: захисні ліси.

19. Код у базі даних: ЯСДЖ.1. Розміщення: Довжанське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ. Площа: 69,0 га. Діапазон висот: 1400-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

20. Код у базі даних: ЯС.ЧТ.2. Розміщення: Чорнотисянське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ. Площа: 76,0 га. Діапазон висот: 1400-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль.

Джерело: Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.
Реферат на тему: Праліси в Закарпатській області. Масив приводороздільні Ґорґани (стаття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.