Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Праліси в Закарпатській області. Чорногірський масив (стаття)

Фізико-географічні умови

Чорногірський гірський масив розташований в межах Свидовецько-Чорногірського фізико-географічного району Полонинсько-Чорногірської області підпровінції Східних Карпат.

На півдні він відділений від Мармароського масиву тектонічним розломом, зайнятим долиною р. Біла Тиса. Західна межа масиву пролягає долиною р. Чорна Тиса.

У формуванні Чорногірського масиву беруть участь утворення чотирьох зон: Чорногірської, Дуклянської, Поркулецької та Буркутської. Чорногірська (північно-східна частина масиву) представлена різнозернистими грубошаруватими і масивними слабовапнистими пісковиками. Південніше знаходиться Дуклянська зона, яка характеризується переважанням піщаного флішу. Відклади Поркулецької зони (південно-західна частина масиву) представлені грубошаруватим флішем. Відклади Буркутської зони представлені в основному сірими масивними і товстошаруватими пісковиками та малопотужними прошарками аргілітів та алевролітів крейдового та палеогенового віку.

Для геоморфологічної будови вершинної частини Чорногірського хребта характерні плоскі сідловини та пологі підніжжя вершин, ускладненні слідами давнього зледеніння з характерними льодовиковими формами – нівальними нішами, карами та троговими долинами. У середньогірній частині масиву переважає крутосхиловий слаботерасований рельєф, ускладнений ерозійно-денудаційною діяльністю водотоків та процесами відсідання.

Чорногірський масив знаходиться в межах ландшафтів південно-західних навітряних, сильно зволожених, дренованих паралельною системою річок схилів. Характерною особливістю масиву є наявність ландшафтів давньольодовикового скелястого високогір’я, зайнятого, переважно, криволіссям сосни гірської та вільхи зеленої.

Масив розташований в межах Чорногірського округу буроземних і гірсько-лучних ґрунтів Закарпатської гірської буроземної провінції (Руднева, 1960). Основними ґрунтами масиву є буроземи кислі (Distric Cambisols), зрідка зустрічаються дерново-буроземні (Eutris Cambisols), ініціальні (Lithic Leptosols) та гірсько-лучні ґрунти (Humus Cambisols). Всі ґрунти мають високу кислотність (рН 4,0), значну потужність профілю (80-100 см), великий вміст грубого гумусу (від 10-12% у верхніх горизонтах до 1-2% у перехідних) та низький вміст обмінних основ (ступінь насичення менше 30%). Ґрунти, переважно, середньосуглинисті, але із висотою збільшується частка легосуглинистих. Насиченість скелетом ґрунтового профілю дуже значне, а його розподіл по профілю нерівномірний – найбільший вміст скелету у верхніх і нижніх горизонтах.

Кліматичні умови змінюються від помірно-теплих до холодних. Температура липня коливається від +12°С до +8°С, а січня – від -8 до -12°С.

Сума активних температур з висотою зменшується від 1400 до 300°С. Теплий період становить від 212 до 170 днів. Кількість опадів від 750 до 1500 мм/рік, середньорічна температура від +6°С до 0°С.

Рослинність

Рослинність представлена буковими (Fagetum), мішаними смереково-ялицево-буковими (Piceeto-Abieto-Fagetum) та смерековими (Piceetum) лісовими фітоценозами. Верхню межу лісу, яка проходить в середньому на висоті 1500-1600 м н.р.м., утворюють чисті клімаксові смеречники, вище яких розміщений пояс криволісся з домінуванням Pinus mugo, Duschekia viridis та Juniperus sibirica.

В підліску лісових фітоценозів зростають: Lonicera nigra, L xylosteum, Daphne mezereum, Sambucus racemosa, Ribes carpatica та ін.

В трав’яному покриві лісових фітоценозів домінують: Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, Mercurialis perennis, Athyrium filix-femina, Galium odoratum та інші. Серед рідкісних видів рослин зустрічаються Huperzia selago, Ranunculus carpaticus, LJIIium martagon, Corallorhiza trifida, Epipactis helleborine.

Загальна характеристика пралісів

Праліси Чорногірського масиву займають площу 4127,4 га і поділяються на 18 кластерів (рис. 22). Найбільший з них займає площу 692,1 га, а найменший -59,0 га. Вони поширені на території Карпатського біосферного заповідника, державних підприємств "Ясінянське ЛМГ” та "Рахівське ЛДГ”. Праліси розміщені в межах висот 745-1620 м н.р.м. та зосереджені переважно на схилах південно-західної, південної та північно-східної експозицій, крутизна яких коливається в межах 20-35°.

Первісні ліси Чорногори відносяться до поясів широколистяних, мішаних, хвойних лісів та криволісся.

За типами деревостану переважають чисті і мішані смерекові (48,3 %) та чисті і мішані букові (43,9%) праліси. Розподіл їх має такий вигляд:

• чисті ліси з Fagus sylvatica – 695,8 га (16,9 %);

• чисті ліси з Picea abies (рис. 18) – 1584,1 га (38,4%);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus – 33,9 га (0,8 %);

• ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba-1080,8 га (26,2%)

• ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba- 407,5 ra (9,9%);

• ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies- 168,3га (4,1%);

• чисті ліси з Duschekia viridis -157,0 га (3,8 %).

Характеристика кластерів

1. Код у базі даних: ЯС.Л3.1. Розміщення: Лазещинське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ. Площа: 87,5 га. Діапазон висот: 1400-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

2. Код у базі даних: ЯС.Л3.2. Розміщення: Лазещинське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ. Площа: 80,0 га. Діапазон висот: 1340-1490 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

3. Код у базі даних: ЯС.ЛП.1. Розміщення: Лопушанське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ. Площа: 135,0 га. 4Діапазон висот: 1200-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 25°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

4. Код у базі даних: ЯС.ЛП.2. Розміщення: Лопушанське лісництво ДП "Ясінянське ЛМГ”. Площа: 82,0 га. Діапазон висот: 1300-1450 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: північно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: захисні ліси.

5. Код у базі даних: КБ.КВ.1. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 97,2 га. Діапазон висот: 745-910 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: західна. Середня крутизна схилу: 20°. Ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies -33,1 га (33,1 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba, Taxus baccate – 66,9 га (66,9 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

6. Код у базі даних: КБ.КВ.4. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 92,0 га. Діапазон висот: 1200-1500 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Duschekia viridis – 40,0 га (43,5 %); чисті ліси з Rfcea abies – 52,0 га (56,5 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

7. Код у базі даних: КБ.КВ.5. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 59,4 га. Діапазон висот: 1200-1600 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 35°. Чисті ліси з Duschekia viridis — 22,0 га (37,0 %); чисті ліси з Rfcea abies – 37,4 га (63,0 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

8. Код у базі даних: КБ.КВ.6. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 345,9 га. Діапазон висот: 900-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси Fagus sylvatica з домішками Acer pseudoplatanus -33,9 га (9,8 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Rfcea abies, Abies alba – 312,0 га (90,2 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

9. Код у базі даних: КБ.КВ.7. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 209,3 га. Діапазон висот: 1530-1620 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 23°. Чисті ліси з Rfcea abies - 114,3 га (54,6 %); чисті ліси з Duschekia viridis – 95,0 га (45,4 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

10. Код у базі даних: КБ.КВ.8. Розміщення: Кевелівське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 59,0 га. Діапазон висот: 1000-1100 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південна. Середня крутизна схилу: 23°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba. Охоронний статус – біосферний заповідник.

11. Код у базі даних: КА.ЧО.1. Розміщення: Чорногірське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 674,8 га. Діапазон висот: 1000-1600 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 25°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 230,2 га (34,1 %); ліси з Abies alba з домішками Fagus sylvatica, Picea abies -136,1 га (20,2%); чисті ліси з Picea abies – 249,1 га (36,9 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Rfcea ab/es, Abies alba – 59,4 га (8,8%). Охоронний статус – біосферний заповідник.

12. Код у базі даних: КА.БОПЕ.1. Розміщення: Богдан-Петроське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника. Площа: 106,5 га. Діапазон висот: 900-1400 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна.

Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 58,6 га (55,0 %); чисті ліси з Picea abies – 43,2 га (40,6 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 4,7 га (4,4 %). Охоронний статус: біосферний заповідник.

13. Код у базі даних: КА.БОПЕ.2.+РА.БО.1. Розміщення: Богдан-Петроське ПЦДВ Карпатського біосферного заповідника та Богданського лісництва ДП "Рахівське ЛДГ. Площа: 491,7 га. Діапазон висот: 900-1350 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica -186,8 га (38,0 %); ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 56,6 га (11,5 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 248,3 га (50,5 %). Охоронний статус: біосферний заповідник, захисні ліси.

14. Код у базі даних: КА.БОПЕ.З.+РА.БО.5.+РА.ГО.2. Розміщення: Богдан-Петроське ПНДВ Карпатського біосферного заповідника та Богданське й Говерлянське лісництва ДП "Рахівське ЛДГ. Площа: 67,5 га. Діапазон висот: 1300-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 31°. Чисті ліси з Picea abies. Охоронний статус: біосферний заповідник, захисні ліси.

15. Код у базі даних: РА.БГГИ.1.+РА.ГО.1. Розміщення: Білотисянське та Говерлянське лісництва ДП "Рахівське ЛДГ. Площа: 616,8 га. Діапазон висот: 1100-1550 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Picea abies з домішками Fagus sylvatica, Abies alba – 62,1 га (10,1 %); чисті ліси з Picea abies – 554,7 га (89,9 %). Охоронний статус: захисні ліси.

16. Код у базі даних: РА.БО.2. Розміщення: Богданське лісництво ДП "Рахівське ЛДГ. Площа: 84,1 га. Діапазон висот: 870-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 30°. Чисті ліси з Fagus sylvatica – 36,2 га (43,0 %); ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 47,9 га (57 %). Охоронний статус: захисні ліси.

17. Код у базі даних: РА.БО.З. Розміщення: Богданське лісництво ДП "Рахівське ЛДГ. Площа: 149,1 га. Діапазон висот: 1000-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-східна. Середня крутизна схилу: 28°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba – 65,2 га (43,7 %); чисті ліси з Picea abies – 89,3 га (56,3 %). Охоронний статус: захисні ліси.

18. Код у базі даних: РА.КВ.1.+РА.БО.4. Розміщення: Квасівське та Богданське лісництва ДП "Рахівське ЛДГ’. Площа: 692,1 га. Діапазон висот: 900-1300 м н.р.м. Переважаюча експозиція схилу: південно-західна. Середня крутизна схилу: 30°. Ліси з Fagus sylvatica з домішками Picea abies, Abies alba - 219,3 га (31,7 %); чисті ліси з Fagus sylvatica – 472,8 га (68,3 %). Охоронний статус: захисні ліси.

Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль.

Джерело: Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда, Д. Д. Сухарюк, И. И. Бундзяк, Ю. Ю. Беркела, М. І. Волощук, Б. Й. Годованець, М. В. Кабаль. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.
Реферат на тему: Праліси в Закарпатській області. Чорногірський масив (стаття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.