Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Охорона лучної рослинності (реферат)

На Україні природні луки (сінокоси і пасовища) займають 6.8 млн. га або 17.5 всієї площі сільськогосподарських угідь і поширені по всій території (Сипайлова, Балашев, 1988). На Поліссі та в Лісостепу - це типовий елемент місцевого ландшафту.

За останні десятиріччя, в зв'язку з інтенсифікацією кормовиробництва, виникла гостра проблема якості кормів, яку можливо вирішити тільки при використанні резервів природної лучної флори і рослинності як бази для створення нових кормових рослин.

У 1972 р. в Монпельє представниками різних міжнародних організацій був прийнятий проект по охороні лук і пасовищ в рамках міжнародної програми "Людина і біосфера". Необхідність охорони природних лук викликана інтенсивністю меліорації, трансформації їх в сіяні луки або орні землі й значною пасовищною деградацією.

Лучна рослинність має вагоме ландшафтне і рекреаційне значення, є екотопом багатьох лікарських, цінних кормових і декоративних рослин, серед яких чимало раритетних видів, включених до "Червоної книги України" (1996).

Лукам, як екосистемам з певною структурною, організацією властива ціла низка важливих функцій, які забезпечують стабільність біоценозів в цілому. Як відомо, вони впливають на стабілізацію водного режиму і запобігають ґрунтовій ерозії. Природна лучна рослинність у пониженнях рельєфу виконує роль своєрідних фільтрів, включаючи у біологічний кругообіг набагато більше речовин, ніж агрофітоценози.

Надмірне використання природних лук як кормових угідь створило низку природоохоронних проблем. Встановлено, що внесення мінеральних добрив, зрошення і скошування суттєво впливають на структуру лучної рослинності. Під впливом випасання з травостою зникають високорослі багаторічні трави, які не встигають вступити у фазу обнасінення. При сінокісному режимі у травостоях лук тривалий час зберігаються такі злаки, як пирій повзучий, костриця лучна, конюшини. На місці цінних кормових поступово з'являються ранньоквітучі представники різнотрав'я - кульбаба лікарська (Teraxacum officinale Webb, ex Wigg.), жовтець їдкий (Ranunculus acris L.) та пізньоквітучі - волошка лучна (Centaurea jacea L.), підмаренник справжній (Galium verum L.). В останні роки спостерігається тенденція до постійного скорочення площ природних лук в зв'язку з трансформацією їх в угіддя іншого типу при меліоративних роботах та затопленням при створенні штучних водосховищ (Сипайлова, Балашев, 1988). Розорані майже всі площі суходільних лук на Поліссі та в Лісостепу, розорано чи зайнято водосховищами більше половини площ у заплавах Дністра, Південного Бугу, Ворскли, майже всі луки у заплавах Дніпра і багатьох його приток. Все це створює загрозу подальшого збіднення лучного фітоценофонду країни. За висновками Л.М.Сипайлової та Л.С.Балашева (1988), незворотні зміни, що сталися за останні десятиріччя, ставлять під загрозу існування лук як типу рослинності взагалі. Це спонукало багатьох дослідників серйозно подумати про охорону лук і створення спеціальних лучних заказників (Ахтырцев, 1974; Балашев, 1972; Шеляг-Сосонко, Андриенко, 1978; Сипайлова, Бойко, Добычина, 1982 та ін., цит. за: Л.М.Сипайлова, Л.С.Балашев, 1988).

Флора лук України нараховує більше 50 видів рідкісних і зникаючи та 40 видів лікарських рослин. Перш за все, на луках зростає значна кількість орхідних, які занесені до "Червоної книги України" (1996). Потрібно відмітити, що на луках Карпат зустрічається 21 вид орхідних.

Як відомо, охорона лучних фітоценозів найбільш успішною може бути тільки на заповідних територіях. Луки є багатовіковими природно-антропогенними фітоценозами, які виникли внаслідок сінокісного або сінокісно-пасовищного режиму використання, тому вони повинні бути забезпечені охороною у тісному зв'язку з абіотичними компонентами середовища. З цією метою у нашій країні необхідно розробити сітку заповідних лучних об'єктів, як систему еталонних типових і унікальних лучних комплексів (Балашев, 1983).

Визначення еталонів різних угруповань лучної рослинності з метою охорони не пов'язано з виведенням їх із сфери господарювання, а, навпаки, передбачає раціональне сінокосіння (із зміною строків сінокосіння з року в рік) та помірне пасовищне навантаження. Такі еталонні ділянки повинні бути в кожному господарстві. Одночасно вони можуть бути і контрольними ділянками, з якими можна порівняти зміни рослинності на тих луках, де режим господарювання суттєво відрізняється.

У лучних заказниках необхідно підтримувати саме такий спосіб господарювання, при якому сформувалася дана лука, оскільки повне заповідання неминуче призводить до експансії деревних і чагарникових порід.

В лучних заказниках необхідно уникати будь-яких видів трансформації лук (гідромеліорація, розорювання) (Балашев, 1983).

На природно-заповідних територіях України луки зустрічаються фрагментарно. Значні площі типових для Карпат високогірних лук знаходяться під охороною на території Карпатського біосферного заповідника. Значні площі заплавних та інших типів лук охороняються в Дунайському біосферному заповіднику. Заболочені луки зустрічаються в зоні Шацького природного національного парку.

Серед заказників державного значення лучна рослинність добре представлена в заказниках Лівобережного Лісостепу в Полтавській та Сумській областях. Тут луки займають від 30% до 60% території. Серед лучних угруповань представлені ценози всіх типових для регіону класів формацій - справжні луки. В інших регіонах України в заказниках луки займають незначні площі.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Білик Г.І. Лучна рослинність Притисянської низовини та гірсько-лісового поясу // Рослинність Закарпатської області УРСР.- К.: Вид-во АН Української РСР, 1954. - С. 92-136.

3. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: Довідник / Редкол.: В.Б.Леоненко та ін. - К.: Наук, думка, 1999.- 240 с.
Реферат на тему: Охорона лучної рослинності (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.