Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Мохоподібні на заповідних територіях Коростишівського НПП та природного заповідника "Медобори" (реферат)

Зміст

1. Бріофлора проектованого Коростишівського НПП

2. Мохоподібні природного заповідника «Медобори»

Використана література

1. Бріофлора проектованого Коростишівського НПП

Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" передбачено створення в Житомирській області Коростишівського національного природ ного парку (Закон України., 2000). Його буде створено у південній і центральній частинах Коростишівського адміністративного району, а орієнтовна площа станови тиме близько 20000 га. Основу природної рослинності цієї території становлять ліси (52,8% площі), сіножаті та пасовища (7%), болота (2%), водойми (1%), піски (0,8%) та відслонення кристалічних порід (0,03%). Серед лісів переважають культури сосни звичайної, менші площі займають дубові, чорновільхові, грабові, березові деревостани (Орлов, Якушенко, 2005). Якщо флора судинних рослин даного регіону добре вивчена і включає 988 видів, то його бріофлора слабко і фрагментарно. До наших досліджень для цієї території вказували 45 видів мохоподібних, переважно болотних (Зеров, 1964; Бачурина, Мельничук, 1987, 1988, 1989, 2003 та ін.).

За час виконання відділом ліхенології та бріології Інституту ботаніки НАНУ теми "Таксономічне різноманіття та флорогенетичні зв'язки лишайників, мохоподібних і наземних водоростей гранітних відслонень Українського кристалічного щита" (2003-2007 рр.) автором статті були проведені бріологічні дослідження на території проектованого Коростишівського НПП. Останні проводили маршрутним методом. У м. Коростишеві та на його околицях було обстежено відслонення кристалічних порід на лучно-степових схилах, у соснових та дубово-грабових лісах. Всього зібрано близько 80 пакетів мохоподібних. Із зібраного матеріалу готували тимчасові водні препарати стеблових і галузкових листків. Визначення проводили на мікроскопі "Amplival" (збільшення до 400 разів) з використанням "Флори мохів України" і деяких зарубіжних праць. Крім власних результатів, при складанні списку мохоподібних проектованого Коростишівського НПП були використані опубліковані матеріали, дані з бріологічного гербарію Інституту ботаніки (KW), а також деякі зразки зі збірок наукових співробітників О.О. Орлова та Д.М. Якушенка, за що автор висловлює їм щиру подяку.

У результаті проведеної роботи і узагальнення всіх відомих матеріалів список мохоподібних проектованого Коростишівського НПП збільшився більше ніж удвічі і на сьогодні включає 114 видів: 14 видів печіночників та 100 мохів, в т.ч. 15 сфагнів. Кількісно це складає відповідно 38,7% бріофлори Житомирської області і третину бріофлори всього Українського Полісся. Завдяки значній залісненості тут спостерігається флористичне багатство родин Orthotrichaceae, Brachytheciaceae, Dicranaceae; натомість видова насиченість Sphagnaceae і Amblystegiaceae свідчить про заболоченість (принаймні у минулому) цієї території. Родина Grimmiaceae, куди входять облігатні епіліти, вказує на присутність в регіоні кам'янистих відслонень.

Серед мохоподібних проектованого Коростишівського НПП є низка видів, яка заслуговує на увагу і подальше вивчення. Це зникаючі мохи, рідкісні та ті, що занесені до різного рангу "Червоних книг". Сюди насамперед відносимо болотні мохи Meesia triquetra, Drepanocladus sendtneri, Tomentypnum nitens, Splachnum ampullaceum та деякі сфагни. Перші три види є гляціальними реліктами у нашій бріофлорі; з них M. triquetra занесена до другого видання "Червоної книги України" (1996). На всій правобережній частині Українського Полісся відомо лише три локалітети копрофільного моху Splachnum ampullaceum, причому два у Житомирській обл. (Вірченко, 2006). Серед сфагнових мохів рідкісні в регіоні Sphagnum warnstorfii, S. squarrosum, S. contortum (мають до 5 місцезнаходжень). Зауважимо, більшість з цих видів вже понад 75 років не знаходили на Житомирщині. Враховуючи те, що болота в районі м. Коростишева та с. Стрижівка використовували для добуванні торфу, можна припустити зникнення частини згаданих видів.

Крім болотних, у проектованому парку знайдені деякі рідкісні епіфітні та епілітні мохи. Так, ще в 1925 р. Д.К. Зеров виявив тут Ulota coarctata; цей карпатський вид на рівнині України відомий тільки з Розточчя та Житомирського Полісся. Теж в околицях м. Коростишева знайдений епіфіт Orthotrichum lyellii, що виявився новим для Українського Полісся (Вірченко, Орлов, 2005). Найбільш цікавими знахідками петрофітних мохоподібних є печіночники Barbilophozia barbata, Lejeunea cavifolia та мохи Dicranum viride, Paraleucobryum longifolium, Grimmia muehlenbeckii, Neckera besseri, Taxiphyllum wissgrillii; основне поширення ці види мають у нас в Карпатах. Один з цих видів, D. viride, включений до "Червоної книги мохоподібних Європи" (Red., 1995). Для майбутнього Коростишівського НПП вказували ще один гірський мох Pohlia elongata (Висоцька та ін., 1983). Гербарного зразка ми не бачили, але не виключено, що ця вказівка стосується більш розповсюдженого на рівнині Pohlia nutans.

Бріофіти проектованого Коростишівського НПП ще потребують подальшого вивчення. Але вже з отриманих результатів видно, що цей парк, поряд з Надслучанським РЛП, відіграватиме важливу роль у збереженні петрофітної бріофлори на Українському Поліссі.

Анотований список видів

1. Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров; Вірченко), с. Козіївка (Гончаренко).

2. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

3. Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

4. Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

5. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr. Коростишівський р-н, м. Коростишів, с. Стрижівка (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1989).

6. Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske. Коростишівський р-н, м. Коростишів, скелі в сосновому лісі, 18.09.1925 (Зеров) (Зеров, 1964).

7. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

8. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

9. B. rutabulum (Hedw.) Schimp. Коростишівський рh, m. Коростишів, на грунті на гранітах під шатром лісу. 15.05.2004 (Вірченко).

10. B. salebrosum (Hoffm. ex F.Weber et D.Mohr) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

11. Bryum argenteum Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті на освітлених гранітах, 15.05.2004 (Вірченко).

12. B. moravicum Podp. (Bryum flaccidum Brid.). Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті біля гранітів у затінку, 15.05.2004 (Вірченко).

13. Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров).

14. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. Коростишівський р-н, с. Стрижівка (Долина), с. Кропивня (Циганкова).

15. Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C.E.O.Jensen. Коростишівський р-н, с. Стрижівка, болото на півн. від р. Тетерів, 09.09.1932 (Кривошия) (Бачурина, Мельничук, 2003).

16. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

17. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et D.Mohr. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров; Вірченко), с. Стрижівка (Лазаренко).

18. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

19. Dicranum flagellare Hedw. Коростишівський рн, м. Коростишів (Зеров 1925).

20. D. montanum Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

21. D. polysetum Sw. ex anon. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров; Воробйов) (Бачурина, Мельничук, 1987), с. Царівка (Вірченко).

22. D. scoparium Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Воробйов) (Бачурина, Мельничук, 1987).

23. D. viride (Sull. et Lesq.) Lindb. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром дубово-грабового лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

24. Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Mull.) Warnst. Коростишівський р-н, с. Стрижівка (Кривошия) (Бачурина, Мельничук, 2003).

25. Frullania dilatata (L.) Dumort. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров; Окснер) (Зеров, 1964).

26. Funaria hygrometrica Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1988).

27. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

28. G. muehlenbeckii Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1988).

29. G. ovalis (Hedw.) Lindb. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах на лучно-степових схилах, 15.05.2004 (Вірченко).

30. G. pulvinata (Hedw.) Sm. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1988); м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

31. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas. Коростишівський р-н, с. Стрижівка (Кривошия) (Бачурина, Мельничук, 2003).

32. Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

33. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Чорноголовко; Вірченко).

34. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. Коростишівський р-н, с. Придубіївка (Belke, 1866).

35. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров, 1925).

36. Hypnum cupressiforme Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров; Вірченко), с. Козіївка (Гончаренко).

37. H. pallescens (Hedw.) P.Beauv. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров).

38. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

39. Kindbergiapraelonga (Hedw.) Ochyra. Коростишівський р-н, с. Кмитів (Висоцька та ін., 1983).

40. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубово-грабовий ліс на правому березі р. Тетерів, на затіненому камінні, 15.05.2004 (Вірченко).

41. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

42. Leskea polycarpa Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах у затінку, 15.05.2004 (Вірченко).

43. Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

44. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров; Вірченко).

45. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на пеньках, окоренках дубів та гнилій деревині у лісах, 03.05.2003 (Орлов).

46. L. minor Nees. Коростишівський р-н, м. Коростишів, лучно-степові схили на лівому березі р. Тетерів, на грунті, 13.06.2004 (Вірченко).

47. Marchantiapolymorpha L. Коростишівський рн, м. Коростишів (Зеров) (Зеров, 1964).

48. Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Angstr. Коростишівський р-н, с. Стрижівка, болото на півн. від р. Тетерів, 09.09.1932 (Кривошия) (Бачурина, Мельничук, 1989).

49. Merzgeria furcata (L.) Dumort. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубово-грабовий ліс на правому березі р. Тетерів, на затіненому камінні, 15.05.2004 (Вірченко).

50. Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубово-грабовий ліс, на грунті на гранітах, 15.05.2004 (Вірченко).

51. Neckera besseri (Lobarz.) Jur. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

52. Orthotrichum anomalum Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Висоцька та ін., 1983).

53. O. diaphanum Schrad. ex Brid. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на освітлених відслоненнях граніту поблизу лісу, 13.06.2004 (Вірченко).

54. O. lyellii Hook. et Taylor. Коростишівський р-н, м. Коростишів, берег р. Тетерів, на стовбурі осокора, 13.06.2004 (Вірченко).

55. O. pumilum Sw. ex anon. Коростишівський р-н, м. Коростишів, берег р. Тетерів, на освітленому камінні, 13.06.2004 (Вірченко).

56. O. speciosum Nees. Коростишівський р-н, с. Кмитів (Висоцька та ін., 1983).

57. O. striatum Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів, берег р. Тетерів, на тополі, 15.05.2004 (Вірченко).

58. Oxyrrhynchium Mans (Hedw.) Loeske. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті біля затіненого каміння, 15.05.2004 (Вірченко).

59. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987); м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

60. Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубово-грабовий ліс на правому березі р. Тетерів, на затіненому камінні, 15.05.2004 (Вірченко).

61. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1989).

62. P. cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті в дубовому лісі, 13.06.2004 (Вірченко).

63. P. rostratum (Schrad.) T.J.Kop. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на грунті в дубовому лісі, 13.06.2004 (Вірченко).

64. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

65. Platygyrium repens (Brid.) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів, затінене каміння в лісі, 15.05.2004 (Вірченко).

66. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Коростишівський р-н, м. Коростишів, в сосновому лісі, 16.09.1925 (Зеров).

67. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Коростишівський рн, м. Коростишів, дубовий ліс, на грунті в тріщинах скель, 13.06.2004 (Вірченко).

68. P. elongata Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Висоцька та ін., 1983).

69. P. nutans (Hedw.) Lindb. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубовий ліс, на грунті в тріщинах скель, 13.06.2004 (Вірченко).

70. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. Коростишівський р-н, м. Коростишів, скелі на правому березі р. Тетерів, 03.05.2003 (Орлов).

71. P. longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

72. Polytrichum commune Hedw. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

73. P. juniperinum Hedw. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

74. P. piliferum Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

75. Porellaplatyphylla (L.) Pfeiff. Коростишівський рн, м. Коростишів, дубово-грабовий ліс на правому березі р. Тетерів, на затіненому камінні, 13.06.2004 (Вірченко).

76. Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубовий ліс, на стовбурі клена, 13.06.2004 (Вірченко).

77. Pterigynandrum filiforme Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів, затінене каміння в лісі, 15.05.2004 (Вірченко).

78. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров, 1964).

79. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров).

80. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров).

81. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

82. Radula complanata (L.) Dumort. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубово-грабовий ліс на правому березі р. Тетерів, на затіненому камінні, 15.05.2004 (Вірченко).

83. Rhizomniumpunctatum (Hedw.) T.J.Kop. Коростишівський р-н, м. Коростишів, дубовий ліс, на камені в закинутому кар'єрі, 13.06.2004 (Вірченко).

84. Riccia ciliata Hoffm. Коростишівський р-н, болото-блюдце у сосновому лісі в окол. м. Коростишів, 12.08.2003 (Якушенко).

85. R. fluitans L. Коростишівський р-н, 1 км на півн. від с. Царівка, старик у заплаві р. Дубовець, 09.08.2000 (Якушенко); Коростишівський ДЛГ, Смолівське л-во, кв. 27, у канаві, 08.07.2000 (Якушенко).

86. R. sorocarpa Bisch. Коростишівський р-н, півн. окол. м. Коростишів, закинутий город, на глинистому грунті, 19.06.2005 (Якушенко).

87. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. Коростишівський р-н, м. Коростишів, лучно-степові схили біля р. Тетерів, на камінні, 15.05.2004 (Вірченко).

88. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen. Коростишівський р-н, с. Кмитів (Висоцька, 1984).

89. S. populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen. Коростишівський р-н, м. Коростишів, на гранітах під шатром лісу, 15.05.2004 (Вірченко).

90. Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Покровський) (Вірченко, 1990).

91. S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Гродзинський; Зеров) (Зеров, 1964).

92. S. centrale C.E.O.Jensen. Коростишівський р-н, с. Стрижівка (Зеров), с. Осиковий Копець (Чорноголовко) (Зеров, 1964).

93. S. compactum Lam. et DC. Коростишівській р-н, с. Осиковий Копець (Чорноголовко) (Зеров, 1964); Коростишівський ДЛГ, Коростишівське л-во, кв. 29, у мокрому сосняку, 19.07.2000 (Орлов).

94. S. contortum Schultz. Коростишівський р-н, с. Стрижівка (Зеров, 1964).

95. S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Коростишівський р-н, Коростишівський ДЛГ, Смолівське л-во, кв. 36, в озерці, 04.08.2001 (Якушенко).

96. S. fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Покровський) (Вірченко, 1990).

97. S. flexuosum Dozy et Molk. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Покровський; Зеров) (Зеров, 1964; Вірченко, 1990).

98. S. magellanicum Brid. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Покровський) (Вірченко, 1990).

99. S. majus (Russow) C.E.O.Jensen. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Покровський) (Вірченко, 1990).

100. S. palustre L. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Покровський; Котов і Теличко; Гродзінський; Зеров) (Зеров, 1964; Вірченко, 1990); Коростишівський ДЛГ, Дубовецьке л-во, берег "Галового болота", 15.05.2003 (Орлов).

101. S. platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Котов і Теличко) (Зеров, 1964).

102. S. squarrosum Crome. Коростишівський р-н, Коростишівський ДЛГ, Дубовецьке л-во, кв. 19, у мокрому сосняку біля "Галового болота", 20.06.2003 (Орлов).

103. S. subsecundum Nees. Коростишівський р-н, окол. м. Коростишів (Покровський; Зеров), с. Стрижівка (Зеров) (Зеров, 1964; Вірченко, 1990).

104. S. warnstorfii Russow. Коростишівський р-н, с. Стрижівка (Зеров, 1964).

105. Splachnum ampullaceum Hedw. Коростишівський р-н, болото поблизу м. Коростишева, 07.06.1891 (Покровський) (Вірченко, 1990).

106. Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber et D.Mohr. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Орлов; Вірченко).

107. Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Margad. Коростишівський р-н, с. Кмитів (Висоцька та ін., 1983); м. Коростишів, правий берег р. Тетерів, дубово-грабовий ліс, на грунті між затіненим камінням, 15.05.2004 (Вірченко).

108. Tetraphispellucida Hedw. Коростишівський рн, окол. м. Коростишів (Зеров) (Бачурина, Мельничук, 1987).

109. Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger. Коростишівський р-н, м. Коростишів (Зеров).

110. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske. Коростишівський р-н, с. Кмитів, на болоті, 01.09.1932 (Чорноголовко) (Бачурина, Мельничук, 2003).

111. Tortula subulata Hedw. Коростишівський р-н, м. Коростишів, затінене каміння в лісі, 15.05.2004 (Вірченко).

112. Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. Коростишівський р-н, с. Кмитів (Висоцька та ін., 1983).

113. Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar. Коростишівський р-н, м. Коростишів, у лісі за р. Тетерів, на вільсі, 17.10.1925 (Зеров) (Зеров, 1925).

114. U. crispa (Hedw.) Brid. Коростишівський р-н, м. Коростишів, у лісі за р. Тетерів, на вільсі, 17.10.1925 (Зеров) (Зеров, 1925).

2. Мохоподібні природного заповідника «Медобори»

Природний заповідник «Медобори» створений у 1990 р. на площі 9455 га у центральній частині Товтрового пасма з метою охорони унікальних природних комплексів Подільських Товтр, генофонду рослинного та тваринного світу. За походженням це риф, що утворився у теплих водах Сарматського моря 15-20 млн. років тому і зберігся практично у первісному вигляді з характерними для рифових побудов ознаками і формами рельєфу.

Список мохоподібних заповідника «Медобори» складений на основі зборів І. Данилкова, проведених у 1975, 1979, 1981, 1993 роках, вище наведених літературних джерел та неопублікованих матеріалів В. Болюха, які зберігаються у гербарії заповідника. Систематичне опрацювання проведене І. Данилковим та І. Рабик. Зразки зберігаються у гербаріях природного заповідника «Медобори» та Інституту екології Карпат НАН України (LWKS).

Список мохоподібних складений на основі сучасних бріосистематичних праць: "Genera of the Pottiaceae: mosses of harsh environments" [Zander, 1993], "Morphology and classification of the Marchantiophyta" [CrandallStotler, Stotler, 2000], "Morphology and classification of mosses" [Buck, Goffinet, 2000], "Moosflora" [Frahm, Frey, 2004], "Флора мхов средней части європейской России" [Игнатов, Игнатова, 2003, 2004]. Номенклатура і автори видів подані за "A checklist of the mosses" [Crosby et al., 1999]. Життєві форми мохів і печіночників класифіковані за П. Річардсом [Richards, 1984]. Екологічні групи за вологістю та трофністю субстрату встановлювали за Г. Риковським [1974] та М. Бойком [1999].

Конспект флори налічує 132 види; 76 подаються для заповідника «Медобори» вперше. За видовим складом найбагатші родини Brachytheciaceae (20 видів), Pottiaceae (19 видів), Plagiotheciaceae (11 видів), Amblystegiaceae (10 видів), Hypnaceae (8 видів), Bryaceae (8 видів), Mniaceae (8 видів), Thuidiaceae (7 видів). Найчисельніші роди: Brachythecium (9 видів), Tortula (8 видів), Plagiothecium (7 видів), Fissidens (6 видів), Hypnum (5 видів), Bryum (5 видів), Plagiomnium (4 види), більшість родів представлена 1-2 видами.

Серед наведених є рідкісні та цікаві види: Brachythecium starkei, Cirriphyllum crassinervium, Ditrichum flexicaule, Fissidens exilis, F. pusillus, Funaria muehlenbergii, Plagiotheciella latebricola, Platydictya confervoides, Rhodobryum ontariense, Rhynchostegium confertum, Tortula canescens.

Значна частина видів зростає на скелях і каменях, причому видовий склад та ступінь розвитку синузій залежать від зволоження, освітленості, наявності щілин та заглибин. Для відкритих скель і каменів характерні види: Abietinella abietina, Grimmia pulvinata, Homalothecium sericeum, H. lutescens, Orthotrichum anomalum, O. cupulatum, Tortula muralis, T. ruralis, Tortella tortuosa. У тріщинах скель часто поселяються: Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Ditrichum flexicaule, Encalypta streptocarpa. На затінених скелях зростають: Amblystegium serpens, Anomodon attenuatus, А. longifolius, Campylium chrysophyllum, C. hispidulum, Didymodon rigidulus, Eurhynchium hians, E. striatum, Fissidens minutulus, F. pusillus, Leskea polycarpa, Pseudoleskeella catenulata, Rhynchostegium confertum, Thuidium philibertii, Tortula acaulon, Tortula aestiva.

Значною за кількістю видів є група наземних мохів. На затінених лісових ґрунтах зростають: Atrichum undulatum, Cirriphyllum piliferum, Mnium stellare, Plagiomnium undulatum, Polytrichastrum formosum, Rhodobryum ontariense. На вологому ґрунті поблизу струмків часто поселяються такі види: Brachythecium rivulare, Campyliadelphys polygamus, Cirriphyllum crassinervium, Leptobryum pyriforme, Plagiomnium ellipticum. На покритих землею вапняках трапляються види: Amblystegium serpens, Anomodon attenuatus, A. longifolius, A. viticulosus, Brachythecium glareosum, B. populeum, B. rutabulum, Campylium chrysophyllum. На освітленому ґрунті з добре розвинутим трав'яним покривом бріофлора бідна. У місцях зі зрідженим травостоєм зростають види: Abietinella abietina, Barbula unguiculata, B. convoluta, Brachythecium campestre, Tortula protobryoides.

Більшість епіксильних видів сціофільні мезофіти і мезогігрофіти. Високі поживні властивості субстрату визначають перевагу мезотрофних і мезоевтрофних видів. Незважаючи на низьку специфічність і розмаїття епіксильної бріофлори, все ж можна навести характерні види, які надають перевагу даному екотопу: Plagiotheciella latebricola, Plagiothecium laetum, P. nemorale, Rhizomnium punctatum, Thuidium tamariscinum. Гнила деревина є основним субстратом для Herzogiella seligeri.

Епіфітні мохи трапляються переважно в основі та нижній частині стовбурів дерев. Найбільшою рясністю серед епіфітів характеризуються роди таких неморальних родин Amblystegiaceae, Brachytheciaceae, Hypnaceae, Neckeraceae, Orthotrichaceae. Поширення епіфітних видів не пов'язане з певним видом дерева. Більшість видів зростають майже на всіх видах листяних дерев: Amblystegium serpens, Brachythecium rutabulum, B. salebrosum, B. velutinum, Hypnum pallescens, Orthotrichum pallens, Platygyrium repens, Pylaisia polyantha. В екологічному відношенні епіфітні мохи представлені дуже широко від мезогігрофітів до мезоксерофітів.

Анотований список видів

MARCHANTIACEAE Dumort.

1. Marchantia polymorpha L. Мезотрофний нітрофільний гігроабо мезофіт. Велика, плоска, дихотомічно розгалужена слань на березі струмка [Болюх, 1989].

LOPHOCOLEACEAE K. Muell.

2. Lophocolea minor Nees. Мезотрофний мезофіт. Жовто-зелені килимки на камені в лісі [Болюх, 1989].

RADULACEAE (Dumort.) K. Muell.

3. Radula complanata (L.) Dumort. Кальцефільний мезоксерофіт. Килимки на скелях, часом на корі дерев: с. Вікно, гора Бохіт, с. Городниця, с. Саджівки, урочище „Краснянське лісництво", с. Красне, с. Кринцилів, печера „Перлина", гора Кольда, с. Личківці (Болюх).

PORELLACEAE Cavers

4. Porella platyphylla (L.) Pfeiff. Мезотрофний мезофіт або мезоксерофіт. На скелях, на корі дерев, утворює великі жовто-зелені або буро-зелені килимки: с. Вікно, гора Бохіт, с. Городниця, с. Саджівки, с. Калагарівка, с. Красне, с. Кринцилів, урочище Сліпий Яр, гора Кольда (Болюх).

POLYTRICHACEAE Schwaegr.

5. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Евтрофний мезофіт. Широко розповсюджений у лісах різних формацій, звичайно невеликими дернинками на оголеному вологому ґрунті, затінених скелях та коренях повалених дерев: урочище Волове Південне біля с. Паївка, урочище Сліпий Яр (Данилків).

6. Polytrichastrum formosum (Hedw.) Sm. Тіньолюбивий мезоевтрофний мезофіт. Високі або низькі дернинки на ґрунті у листяних та мішаних лісах, на покритих землею скелях: гора Гостра, урочище Сліпий Яр, окол. с. Вікно (Данилків).

FISSIDENTACEAE S^imp.

7. Fissidens bryoides Hedw. Евтрофний мезофіт, сціофіт. Рідкі групи рослин на камінні або ґрунті поблизу води: смт. Гусятин, окол. с. Вікно (Данилків).

F. bryoides відрізняється від інших маленьких наземних видів роду Fissidens облямованими листками, причому облямівка зливається на верхівці стеблових листків з жилкою і маленькими брунькоподібними пазушними чоловічими галузками.

8. Fissidens dubius P. Beauw. (=F. cristatus Wils. ex Mitt.) Густі, темнозелені, компактні дернинки на затіненому ґрунті, у тріщинах вапнякових скель: гора Гостра (Данилків).

Мінливий вид, важливою ознакою якого є нерівнозубчасті у верхній частині листки, облямовані яснішими, товстостінними клітинами.

9. Fissidens exilis Hedw. Низенькі рослини невеликими, рідкими групами блідозеленого кольору на затіненому ґрунті та каменях у лісі: гора Гостра, урочище Сліпий Яр (Данилків).

Вид рідко знаходять, імовірно, через малі розміри. В Україні зібраний у чотирьох місцях по одному в Закарпатській, Чернігівській, Вінницькій та Тернопільській областях.

10. Fissidens minutulus Sull. Маленькі рослинки до 5 мм завв. рідкими групами на затінених вапняках: урочище Сліпий Яр (Данилків).

В. Менкемейєр [Moenkemeyer, 1927] розглядає цей вид як різновидність F. pusillus. В. Бротерус [Brotherus, 1923], А. Граут [Grout, 1936], А. Лазаренко [1955] вважають його синонімом F. pusillus, а А. Сміт [Smith, 1978] синонімом F. viridulus. Е. Нюгольм [Nyholm, 1965], Я. Фрам, В. Фрей [Frahm, Frey, 2004] розглядають F. minutulus самостійним видом. Від F. pusillus відрізняється вузьколанцетними, поступово загостреними листками, раптово звуженим спинним крилом та приуроченістю до вапнистих субстратів. F. pusillus зростає головним чином на безвапнякових субстратах.

11. Fissidens pusillus (Wils.) Milde. Гігрофіт. Дуже маленькі, темнозелені рослинки утворюють невеликі колонії або трапляються окремими пагосеред інших мохів: урочище Сліпий Яр, на силікатній цеглі (Данилків).

12. Fissidens taxifolius Hedw. Евтрофний мезофіт. У листяних лісах, на ґрунті та скелях: окол. смт. Гусятин, окол. с. Вікно (Данилків).

DITRICHACEAE Limpr.

13. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Олігомезотрофний ксеромезофіт. Дернинки щільні, зелені, жовто-зелені, коричневі або червоно-коричневі, повстисті. На різноманітних субстратах, але найчастіше на ґрунті: окол. смт. Гусятин (Данилків).

14. Distichium сapillaceum (Hedw.) B.S.G. Щільні, блискучі дернинки на затінених вапняках: гора Гостра [Болюх, 1989].

15. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe. Евтрофний гігромезофіт. М'які, жовтуваті або коричнево-зелені дернинки з густою, коричневою повстю на вапнякових скелях і вапнистому ґрунті: гора Гостра [Болюх, 1989], окол. с. Вікно (Данилків).

16. Ditrichum heteromallum (Hedw.) Britt. Мезофіт. Низькі, жовто-зелені, блискучі дернинки на оголеному ґрунті: окол. с Вікно (Данилків).

17. Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe. Мезофіт. Яскравозелені або жовтуваті, блискучі дернинки на оголеннях лісового вапнистого ґрунту: гора Гостра (Данилків).

SELIGERIACEAE Schimp.

18. Seligeria recurvata (Hedw.) B.S.G. Окремі рослини або дуже рідкі групи на скелях: гора Гостра (Данилків).

DICRANACEAE Schimp.

19. Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. Гігромезофіт. Рослини групами або нещільними, жовто-зеленими, блискучими дернинками на вологому ґрунті: Городницьке лісництво (Данилків).

20. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Гігромезофіт. Яскравозелені до чорно-зелених, блискучі, щільні дернинки на оголеному ґрунті: Краснянське лісництво, кв. 69, окол. смт. Гусятин (Данилків).

21. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Гігромезофіт. Низькі, розсипчасті, блискучі дернинки на ґрунті: урочище Сліпий Яр (Данилків).

22. Dicranum scoparium Hedw. Мезофіт. Звичайно великі, зелені або коричневозелені дернинки на різноманітних субстратах: с. Вікно [Болюх, 1989], с. Постолівка, с. Саджівки, с. Красне, урочище Сліпий Яр, с. Городниця (Болюх).

ENCALYPTACEAE Schimp.

23. Encalypta streptocarpa Hedw. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Великі рослини (до 8 см) у компактних або розсипчастих дернинках на вапнистих схилах: окол. смт. Гусятин (Данилків), окол. с. Вікно [Болюх, 1989].

Спороносить дуже рідко, але легко відрізняється від інших видів роду Encalypta великими розмірами, жилкою, яка закінчується перед верхівкою листка і численними виводковими нитками.

24. Encalypta vulgaris Hedw. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Тьмяноабо жовтозелені дернинки на вапняках і оголеному ґрунті: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків; Матасов), окол. смт. Гусятин, гора Гостра (Данилків).

POTTIACEAE Schimp.

25. Aloina rigida (Hedw.) Limpr. Короткі, нерозгалужені стебла поодиноко або рідкими групами на вапнистих ґрунтах: окол. смт. Гусятин (Данилків).

26. Barbula convoluta Hedw. Дернинки щільні, жовтозелені, всередині іржавокоричнево повстисті. На сонячних сухих схилах: окол. с. Вікно, окол. смт. Гусятин (Данилків).

Від B. unquiculata відрізняється жилкою, яка закінчується у верхівці або перед нею, але ніколи не виступає, піхвовими перихеціальними листками і повстистими дернинками.

27. Barbula unguiculata Hedw. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Вилчасто розгалужені стебла у зелених, м'яких дернинках на ґрунті та покритих землею скелях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. с. Остап'є (Данилків).

28. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen. Мезоевтрофний мезоксерофіт, переважно кальцефіл. Дернинки бруднозелені або червонуватокоричневі, внизу з коричневими ризоїдами. На мурах, затінених скелях, на вогкому вапнистому ґрунті: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), с. Личківці, гора Гостра (Данилків).

29. Didymodon rigidulus Hedw. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Дернинки щільні, темнозелені або темнокоричнево-зелені. На затінених вапняках: окол. с. Вікно, с. Остап'є (Данилків), гора Гостра [Болюх, 1989].

Від інших видів роду відрізняється темнозеленими дернинками, двошаровими краями листків і переважно рясними виводковими тільцями.

30. Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. Брунькоподібні рослинки до 3 мм завв. у яснозелених до сивуватих дернинках на вапнистому ґрунті: окол. с. Остап'є (Данилків).

Легко розпізнається за округлими листками і довгою волосоподібною верхівкою.

31. Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr. Оліготрофний мезоксерофіт. Розсипчасті, жовтувато-зелені, внизу червонуваті або коричневі, часом подушкоподібні, дернинки на стовбурах дерев, вапняках, старих дахах: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. смт. Гусятин, с. Остап'є (Данилків).

32. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Евтрофний, переважно кальцефільний мезофіт. Жовтуваті до зелених подушкоподібні дернинки на вапняках або вапнистому ґрунті: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. с. Постолівка, гора Волиця (Болюх).

Дуже мінливий вид щодо розмірів стебел, довжини і ширини листків, їх ламкості та щільності дернинок. Типові зразки можна розпізнати за лінійними, віддалено хвилястими і скрученими листками.

33. Tortula acaulon (With.) Zander. (=Phascum cuspidatum Hedw., P. piliferum Hedw.). Мезоевтрофний мезоксерофіт. Прості або вилчасто розгалужені стебла, групами або нещільними дернинками на вапнистому ґрунті: окол. смт. Гусятин, гора Гостра (Данилків).

34. Tortula aestiva (Schultz) P. Beauv. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Яснозелені, щільні подушечки на затінених скелях: урочище Сліпий Яр (Данилків).

Від T. muralis відрізняється довшими і вужчими листками, жилка яких закінчується перед верхівкою листка або виступає коротким, жовтим вістрям, а також пристосованістю до затінених вогких скель і стін.

35. Tortula canescens Mont. Рослини 2-5 мм завв. у жовто-зелених, нещільних, сивуватих дернинках на освітлених скелях: окол. с. Вікно (Данилків).

36. Tortula lanceolata Zand. Жовто-зелені рослини 5 мм завв. у розсипчастих дернинках на вапнистих субстратах: урочище Волове Південне біля с. Паївка, окол. смт. Гусятин, с. Остап'є (Данилків).

Видовжена коробочка з косим дзьобиком і добре розвиненим перистомом характерні ознаки виду.

37. Tortula muralis Hedw. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Маленькі дернинки або округлі, сивуваті подушечки на мурах і освітлених скелях: окол. с. Вікно (Данилків; Матасов), окол. смт. Гусятин, с. Личківці, с. Остап'є (Данилків).

38. Tortula protobryoides Zand. (=Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.). Мезоевтрофний мезоксерофіт. Прості або розгалужені рослини до 1 см завв. у дернинках або рідкими групами на сонячних, незадернованих ґрунтах: смт. Гусятин (Данилків).

39. Tortula subulata Hedw. Мезотрофний мезофіт. Прості, часом вилчасто розгалужені стебла у щільних, досить широких, яснозелених, знизу іржаво-коричневих дернинках на лісовому ґрунті: окол. смт. Гусятин, Городницьке лісництво, с. Личківці (Данилків).

40. Tortula truncata (Hedw.) Mitt. (=Pottia truncata (Hedw.) Fuernr.). Мезоевтрофний мезофіт. Рослини до 1 см завв., групами або маленькими розсипчастими дернинками на оголеному ґрунті: окол. c. Личківці, окол. смт. Гусятин (Данилків).

41. Trichostomum crispulum Bruch. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Щільні, жовтувато-зелені, у середині іржаво-коричневі дернинки на вапняках: окол. с. Вікно (Данилків).

Надзвичайно мінливий вид, який можна розпізнати за клобукоподібною верхівкою листка.

42. Weissia controversa Hedw. Мезотрофний мезоксерофіт. Прості стебла у щільних зелених дернинках 5 мм завв. на вапнякових скелях: окол. с. Вікно (Данилків).

43. Weissia longifolia Mitt. Мезотрофний мезоксерофіт. Темнозелені дернинки до 1 см завв. на вапнистому ґрунті: окол. с. Вікно (Данилків).

GRIMMIACEAE Arnott

44. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Оліготрофний ксерофіт або мезоксерофіт. Щільні, округлі, темнозелені подушки на камінні та скелях: гора Гостра [Болюх, 1989].

45. Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. Оліготрофний ксерофіт. Розсипчасті, маленькі подушечки темноабо майже чорно-зеленого кольору, на камінні, скелях, мурах: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), гора Гостра (Данилків).

FUNARIACEAE Schwaegr.

46. Funaria hygrometrica Hedw. Вид з широкою екологічною амплітудою, однак найчастіше евтрофний гігромезофіт. Жовто-зелені групи або поодинокі рослини на еродованому або культивованому ґрунті, особливо на згарищах, де звичайно рясно плодоносять: окол. смт. Гусятин (Данилків), окол. с. Вікно [Болюх, 1989].

47. Funaria muehlenbergii Turn. Розсипчасті дернинки на вапнистому ґрунті: окол. с. Вікно (Данилків).

MEESIACEAE Schimp.

48. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. Мезотрофний гігромезофіт. Рихлі, блідозелені дернинки у вологих місцях, на ґрунті, камінні і скелях: окол. смт. Гусятин (Данилків).

BRYACEAE Schwaegr.

49. Bryum argenteum Hedw. Оліготрофний ксеромезофіт. Щільні, білуватосріблясті дернинки на сухих субстратах: гора Гостра [Болюх, 1989].

50. Bryum caespiticium Hedw. Мезоксерофіт. Темнозелені дернинки на ґрунті та камінні в сухих та вологих місцях: с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), гора Гостра (Данилків).

51. Bryum capillare Hedw. Мезофіт. Щільні або розсипчасті, зелені, інколи з червоним відтінком дернинки на ґрунті, камінні, старих будівлях, стовбурах дерев: гора Гостра (Данилків), окол. с. Личківці (Болюх).

52. Bryum intermedium (Brid.) Bland. Щільні, яскравозелені або жовто-зелені дернинки на вологому ґрунті: гора Гостра [Болюх, 1989].

53. Bryum uliginosum (Brid.) B. et S. Дернинки густі, жовто-зелені, з густою іржавою повстю: с. Вікно (Данилків).

54. Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. Евтрофний гігромезофіт. Групи низьких (2-3 см завв.) жовто-зелених рослин, листки яких на верхівці зібрані у щільну, майже кулясту розетку. Росте виключно на вапнистих ґрунтах: гора Гостра [Болюх, 1989] (Данилків).

Цей вид описаний на матеріалі з Північної Америки, але пізніше був об'єднаний з R. roseum. Згодом, статус виду був відновлений [Iwatsuki, Koponen, 1972], але вже на матеріалі із Швеції. Від R. roseum відрізняється більшим числом чубкових листків (1832), які у сухому стані сильно скручені. Листки широко завершені. Жилка з дрібноклітинними стереїдами.

MNIACEAE Schwaegr.

55. Mnium stellare Reich. ex Hedw. Мезоевтрофний мезофіт, сціофіт. Щільні дернинки блідоабо коричнево-зелені, внизу темнозелені до коричнюватих, інколи з блакитним відтінком на вологих затінених скелях і ґрунті в лісах: урочище Сліпий Яр (Данилків).

Дуже подібний до Mnium hornum, але відрізняється необлямованим листком.

56. Mnium thomsonii Schimp. Евтрофний, переважно кальцефільний мезофіт. Дернинки тьмянодо блідозелених, щільні, внизу червонуваті, на скелях та кам'янистому ґрунті: Краснянське лісництво, кв. 81 (Данилків).

57. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop. Мезоевтрофний мезофіт. Темнозелені дернинки з блідішими молодими пагоу лісах на затінених і вологих місцях, у підніжжі дерев: смт. Гусятин (Данилків), урочище Сліпий Яр, окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), с. Личківці, с. Постолівка, с. Красне, с. Паївка, гора Бохіт [Болюх, 1989].

58. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop. Евтрофний гігрофіт. Темнозелені дернинки біля джерел, на берегах річок: Краснянське лісництво, кв.81, урочище Сліпий Яр (Данилків).

Вид подібний до Plagiomnium affine, але відрізняється ширшими клітисередньої частини листка.

59. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop. Мезоевтрофний мезогігрофіт. Нещільні, зелені або темнозелені дернинки на вологих скелях: гора Гостра [Болюх, 1989] (Данилків), Городницьке лісництво, с. Личківці, с. Вікно (Данилків).

60. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. Евтрофний мезогігрофіт. Блідозелені, розсипчасті дернинки з повзучими галузками у лісах на вологому ґрунті: гора Гостра [Болюх, 1989] (Данилків), Краснянське лісництво, кв. 81 (Данилків).

61. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Вид з широкою екологічною амплітудою, переважно олігомезотрофний мезофіт. Щільні або рихлі дернинки, часом досить обширні або розкидані рослини серед інших мохів на сухому ґрунті у лісах, на вкритих ґрунтом скелях: Городницьке лісництво, Краснянске лісництво, кв. 69 (Данилків).

62. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. Евтрофний мезогігрофіт. Темнозелені дернинки на гнилій деревині у лісах, біля джерел, на вогких скелях та камінні: Вікнянське лісництво, урочище Північне Волове (Данилків).

ORTHOTRICHACEAE Arnott

63. Orthotrichum anomalum Hedw. Щільні темнозелені подушки на освітлених вапнякових скелях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. смт. Гусятин (Данилків).

У природі легко розпізнається за червонуватими спорофітами і піднятими над гаметофітом коробочками.

64. Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. Щільні бруднозелені подушки на вапнякових скелях: окол. с. Вікно (Данилків).

65. Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. Маленькі щільні дернинки на корі дерев: окол. с. Вікно (Даників).

66. Ulota crispa (Hedw.) Brid. Мезоксерофіт. Облігатний епіфіт. Маленькі жовтозелені подушечки на корі листяних дерев: Краснянське лісництво, кв. 81 (Данилків).

LEUCODONTACEAE Schimp.

67. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Мезоксерофіт. Темнозелені або коричнево-зелені килимки на стовбурах листяних дерев, а також на скелях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], урочище Волове Південне біля с. Паївка, урочище Сліпий Яр, Краснянське лісництво, кв 81 (Данилків).

NECKERACEAE Schimp.

68. Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. Мезофіт. Блискучі, темнозелені килимки на стовбурах старих листяних дерев у лісах: урочище Сліпий Яр (Данилків).

69. Neckera besseri (Lob.) Jur. Зелені, темнозелені до коричнево-зелених, тонкі рослини у м'яких, злегка блискучих килимках на вапнякових скелях: Городницьке лісництво (Данилків).

За зовнішнім виглядом цей вид подібний до малих, тоненьких форм N. complanata, від якого відрізняється заокругленою верхівкою листка (у N. complanata верхівка загострена).

LESKEACEAE Schimp.

70. Leskea polycarpa Ehr. ex Hedw. Мезоксерофіт. Лежачі, нерівномірно або перисто розгалужені рослини у темнозелених до коричнюватих килимках на стовбурах дерев у тінистих лісах, на затінених скелях: окол. смт. Гусятин, с. Гримайлів, Краснянське лісництво, окол. с. Вікно (Данилків).

71. Leskeella nervosa (Brid.) Loeske. Мезоксерофіт. Неправильно або перисто розгалужені рослини у зелених або чорнуватих килимках на корі листяних дерев та затінених скелях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], Городницьке лісництво (Данилків).

72. Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske (=Lescuraea incurvata (Hedw.) Loeske). Евтрофний, переважно кальцефільний мезофіт. Нерівномірно розгалужені рослини з ризоїдами у зелених, коричнюватоабо жовтувато-зелених килимках на сухих вапнистих субстратах: окол. с. Вікно (Данилків).

73. Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. Мезоксерофіт. Темноабо оливково-зелені килимки на сухих, затінених вапнякових скелях: окол. с. Вікно, [Болюх, 1989] (Данилків).

THUIDIACEAE Schimp.

74. Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. Мезотрофний мезоксерофіт. Нещільне, жовто-зелене до коричнюватого плетиво на скелях, сухих схилах: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків).

75. Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb. Мезоксерофіт. Тонкі рослини у тьмянозелених килимках; стебла нерівномірно розгалужені, зі столоноподібними галузками. У лісах, на стовбурах дерев і затінених скелях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), Городницьке лісництво, окол. с. Личківці, Краснянське лісництво, кв. 81, урочище Сліпий Яр, урочище Волове Південне біля с. Паївка (Данилків).

76. Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. Мезоксерофіт, епіфіт широколистяних лісів. Тонкі рослини у тьмяноабо жовто-зелених килимках, у сухому стані жорсткі; стебла нерівномірно розгалужені зі столоноподібно видовженими галузками. Звичайно у затінених місцях на скелях, стовбурах і корінні дерев: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), Городницьке лісництво, урочища Сліпий Яр, Волове Південне біля с. Паївка, Краснянське лісництво, кв. 81 (Данилків), с. Вікно, с. Саджівки (Болюх).

77. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. Мезоксерофіт. Великі рослини у зелених, темнозелених або жовтуватих килимках на стовбурах дерев, затінених скелях і камінні: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. с. Остап'є, Краснянське лісництво, кв. 81, урочище Сліпий Яр (Данилків), с. Вікно, гора Бохіт, с. Саджівки, гора Волиця, с. Красне, урочище Сліпий Яр (Болюх).

78. Thuidium delicatulum (Hedw.) B.S.G. Евтрофний гігромезофіт. Розсипчасті, яскравозелені або темнозелені плетива, звичайно у вологих місцях, на землі, скелях, стовбурах дерев у лісах або інших затінених місцях: гора Гостра (Данилків).

79. Thuidium philibertii Limpr. Евмезотрофний мезогігрофіт. Жовтозелені плетива на вапняках у лісах: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], урочище Сліпий Яр (Данилків).

80. Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. Евтрофний мезогігрофіт. Яскравозелені, до золотисто-коричневих, плетива у лісах на гнилій деревині, при основі стовбурів дерев: окол. с. Вікно, Франкові скелі (Данилків).

Звичайно легко розпізнається за 3-перисто розгалуженими стеблами. Трапляються форми, які дуже подібні до T. delicatulum, але відрізняється за апікальними клітигалузкових листків гострокінечними без папіл у Т. tamariscinum і тупими з 2, 3-ма папілами у T. delicatulum.

CRATONEURACEAE Moenk.

81. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce. Кальцефіл, гігрофіт. Зелені або жовтуваті плетива на мокрих і вологих субстратах: Краснянське лісництво, кв. 81, урочище Сліпий Яр (Данилків).

Дуже мінливий вид. Трапляються крупні, жорсткі форми і маленькі, м'які, майже ниткоподібні. Основною відмінністю C. filicinum і C. commutatum є форма і довжина клітин листкової пластинки.

AMBLYSTEGIACEAE B. S. G.

82. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. Мезофіт. Темніабо блідозелені, іноді жовтуваті килимки, у вологих затінених місцях, на ґрунті, камінні і скелях, у підніжжі дерев: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. смт. Гусятин, Городницьке лісництво, Краснянське лісництво (Данилків).

83. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. Евтрофний гігрофіт. Рихле, зелене або жовто-зелене плетиво на мокрому ґрунті: гора Гостра [Болюх, 1989].

84. Campyliadelphuspolygamus (Schimp.) Kanda (=Campyliumpolygamum (B.S.G.) C.Jens.). Кальцефільний гігрофіт. Жовтувате, інколи темнозелене плетиво на ґрунті у вогких місцях: окол. с. Вікно, окол. смт. Гусятин, окол. с. Остап'є (Данилків).

За зовнішнім виглядом вид подібний до деяких форм C. stellatum, але відрізняється вужчою основою листка і жилкою, яка простягається на 1/2-3/4 довжини листка.

85. Campyliadelphus stellatus (Hedw.) Kanda (=Campylium stellatum (Hedw.) C.Jens). Евтрофний гігрофіт. Переважно великі рослини з майже прямостоячими стеблами у щільних, широких, зелених або золотистих килимках на вапнистих субстратах: окол. с. Вікно (Данилків).

Цей вид відрізняється розкидистими листками, тонкостінними, більш-менш видовженими клітилистка і нечітко вираженими вушковими клітинами.

86. Сampylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange Кальцефільний мезоксерофіт. Тонкі, неправильно розгалужені, більш-менш прямостоячі рослини у щільних, золотисто-зелених килимках на вапнистих субстратах: окол. с. Вікно (Данилків) [Болюх, 1989].

Вид подібний до малих форм C. stellatum з простою жилкою, яка досягає середини листка. C. chrysophyllum відрізняється коротшими клітилистка. Звичайно має листки без жилки або з дуже короткою жилкою, але дуже часто трапляються листки з добре розвиненою жилкою.

87. Campylium hispidulum (Brid.) Mitt. (=C. sommerfeltii (Myr.) J. Lange.) Мезотрофний мезофіт. Тоненькі рослинки у розсипчастих, м'яких, зелених або жовтуватих килимках у лісах на затінених скелях, гнилій деревині, в основі дерев: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], Городницьке лісництво, окол. смт. Гусятин (Данилків).

88. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Евтрофний гігрогідрофіт. Зелені або золотисто-зелені, великі або малі, неправильно розгалужені рослини. Формує плетива на вологих субстратах: окол. смт. Гусятин, с. Остап'є (Данилків), с. Вікно [Болюх, 1989], с. Личківці (Болюх).

89. Orthotheciella varia (Hedw.) Ochyra (=Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.). Мезофіт. Тьмяноабо жовтувато-зелені килимки на ґрунті, скелях, гнилій деревині, корінні дерев, у затінених вологих місцях: Городницьке лісництво, окол. смт. Гусятин (Данилків), с. Вікно [Болюх, 1989], с. Городниця, с. Саджівки (Болюх).

90. Platydictya confervoides (Brid.) Crum. Мезофіт. Темнозелені рослини у ніжних килимках, переважно на вапнякових скелях: урочище Волове південне біля с. Паївка, Краснянське лісництво, кв.81 (Данилків).

91. Platydictya subtilis (Hedw.) Crum. Мезоксерофіт. Темнозелені нитчасті килимки на стовбурах дерев, рідше на скелях: Городницьке лісництво (Данилків).

BRACHYTHECIACEAE Roth

92. Brachythecium campestre (C. Muell.) B.S.G. Мезофіт. Блідозелені або жовтуваті, часом розсипчасті плетива на ґрунті або вкритих землею скелях: Краснянське лісництво (Данилків).

93. Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) B.S.G. Мезоевтрофний мезоксерофіт. Блискучі, нещільні, коричнево-зелені плетива на сухих кам'яних схилах: гора Гостра [Болюх, 1989].

94. Brachytheciumpopuleum (Hedw.) B.S.G. Мезотрофний мезоксерофіт. Зелені, жовтуваті або коричнюваті плетива на скелях, стовбурах дерев або гнилій деревині: окол. с. Вікно [Болюх, 1989] (Данилків), окол. с. Остап'є, урочище Сліпий Яр (Данилків).

Вид легко відрізнити від споріднених таксонів за довгою, міцною жилкою і квадратними або короткопрямокутними клітивсієї основи листка.

95. Brachythecium reflexum (Starke) B.S.G. Мезофіт. Зелені або жовто-зелені плетива на ґрунті, гнилій деревині, покритих землею скелях у затінених, вологих місцях, переважно у лісах: окол. с. Остап'є, урочище Сліпий Яр (Данилків).

Трапляються зразки, які важко відрізнити від B. starkei. B. reflexum має широкотрикутні, тонко і довго завершені стеблові листки, а також вужчі, коротші, переважно зубчасті галузкові листки, жилка довга, кутові клітини численні, утворюють великі, овальні вушка.

96. Brachythecium rivulare B.S.G. Мезоевтрофний мезогігрофіт. Блідозелені до зелених або жовтувато-зелених плетива на камінні у струмках і річках, на ґрунті, скелях або повалених деревах біля річок: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], Краснянське лісництво, кв.81 (Данилків). Дуже мінливий вид, який розпізнається за роздутими, чітко відмежованими кутовими клітинами.

97. Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G. Мезоевтрофний мезогігрофіт. Формує зелені або золотисті плетива на землі, скелях, стовбурах дерев у вологих місцях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], Городницьке лісництво, Краснянське лісництво, кв.81, урочище Сліпий Яр (Данилків).

Дуже мінливий за загальним виглядом і розмірами вид, який розпізнається за прямо відхиленими у сухому і вологому стані листками і густопапілозною ніжкою спорогона. Від B. rivulare відрізняється невеликою групою кутових клітин і дводомністю.

98. Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex Web. et Mohr) B.S.G. Мезофіт. Формує зелені або золотисті плетива на ґрунті, скелях, стовбурах дерев у сухих або вологих місцях: окол. с. Вікно [Болюх, 1989], окол. смт. Гусятин (Данилків).

99. Brachythecium starkei (Brid.) B.S.G.

100. Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. Мезофіт.

Мінливий вид, форми якого подібні до B. populeum.

101. Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske et Fleisch.

102. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout.

103. Cirriphyllum tommasinii (Sendnt. ex Boulay) Grout.

104. Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop.

105. Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. Мезотрофний мезофіт.

106. Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. Мезофіт.

107. Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins.

108. Homalotheciumphilippeanum (Spruce) B.S.G.

109. Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G.

110. Rhynchostegium murale (Hedw.) B.S.G.

PLAGIOTHECIACEAE B.S.G.

111. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. Мезофіт.

112. Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats.

113. Isopterygium elegans (Brid.) Lindb.

114. Plagiothecium latebricola B.S.G.

115. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats.

116. Plagiothecium denticulatum (Hedw.)

117. Plagiothecium laetum B.S.G.

118. Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.

119. Plagiothecium platyphyllum Moenk.

120. Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb.

121. Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg.

HYPNACEAE Martynov

122. Callicladium haldanianum (Grev.) Crum. Мезофіт.

123. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske. Мезоксерофіт.

124. Hypnum cupressiforme Hedw.

125. Hypnum fertile Sendtn.

126. Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv. Мезоксерофіт. .

127. Hypnum recurvatum (Lindb. et H. Arnell.) Kindb.

128. Hypnum vaucheri Lesq. Мезотрофний мезоксерофіт.

129. Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. Мезоксерофіт. .

130. Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. Мезоксерофіт. .

RHYTIDIACEAE Fleisch.

131. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
 
HYLOCOMIACEAE Fleisch.

132. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

Використана література:

1. Вірменко В.М. Матеріали до бріофлори проектованого Коростишівського НПП

2. Данилків І.С., Рабик І.В., 2007: Мохоподібні (Bryophytes) природного заповідника «Медобори». Чорноморськ. бот. ж., т. 3, №1: 85-99.
Реферат на тему: Мохоподібні на заповідних територіях Коростишівського НПП та природного заповідника "Медобори" (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.