Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Характеристики швидкості, напрямку та режиму вітру у Львівській області (реферат)

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1 РЕЖИМ ВІТРУ У ЛЬВОВІ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 4

1.1 Загальна характеристики вітрового режиму у Львівській області 4

1.2 Добовий хід швидкості вітру. 5

1.3 Сильні вітри. 6

1.4 Повторюваність штилів. 7

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ШВИДКОСТІ І НАПРЯМКУ ВІТРУ 8

У ЛЬВОВІ ВЗИМКУ 2006-2007 РР. 8

2.1 Повторюваність вітрів різних швидкостей. 9

2.2 Повторюваність напрямків вітру різних румбів. 12

ВИСНОВКИ.. 14

ЛІТЕРАТУРА : 15


 

ВСТУП

Вітровий режим є важливою характеристикою клімату території. Вітер – складне явище, яке проявляється в русі повітря відносно земної поверхні. Для його комплексної характеристики необхідний аналіз як атмосферних факторів (загальна циркуляція атмосфери, а саме - розподіл основних центрів дії і кліматичних фронтів) так і факторів інших компонентів географічної оболонки (рельєфу ґрунтового і рослинного покриву, тощо). Коли на формування вітрового режиму на висоті найбільше значення мають особливості пов'язані з атмосферними факторами, то на формування вітрового режиму в призначеному шарі дуже велике значення мають місцеві чинники (вплив поверхні, це вплив шорохуватості поверхні, орієнтації основних перепон вітрового переносу, формування місцевої циркуляції, обумовленої місцевим термічним режимом), вони обумовлюють зміну швидкості і напрямку вітру. Отже, в дослідженні необхідно подати комплексну характеристику вітрового режиму, проаналізувавши його кількісні показники, дані про яких накопичуються на метеостанціях і зібрані під час польових анемометричних досліджень.

Враховуючи, що вітер є важливою складовою енергетичних ресурсів клімату, дослідження вітроенергетичного потенціалу України і зокрема Львівської області не можливе без комплексної характеристики вітрового режиму, що є метою дослідження і в чому ми вбачаємо важливість нашої роботи.

Важливість для України використання вітрової енергії визначена нарівні урядових структур, підтверджується президентським указом. Можливість і ефективність використання вітроенергетичних ресурсів визначається рівнем вивченості тих ресурсів. За останні десятиліття спеціальні роботи в цьому напрямку практично не проводилися через орієнтацію та потужні теплові -гідро- і атомні електростанції.


1 РЕЖИМ ВІТРУ У ЛЬВОВІ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 1.1 Загальна характеристики вітрового режиму у Львівській області

Вітровий режим України зумовлюється макроциркуляційними процесами в атмосфері та положення баричних центрів над континентом Євразії та Атлантикою. В окремих регіонах розподіл напряму та швидкості вітру значно змінюється під впливом орографічних особливостей і залежить від орієнтації долин, наявності водойм, морів.

Для Львівської області характерні часті зміни напрямків вітру протягом року. Вітровий режим Львівської області визначається значною складністю вже через те, що територія поділяється на рівнинну і гірську. Розподіл основних характеристик вітрового режиму - напрямку і швидкості вітру – визначається особливостями загальною циркуляцією атмосфери і характером підстильної поверхні.

Для характеристики просторового розподілу напрямку вітру були побудовані рози вітрів за літній та зимовий період.

Літній тип вітрового режиму встановлюється в червні і представлений найбільш однорідною системою вітрів в порівнянні з іншими сезонами. Це період активізації Азорського антициклону. Над всією територією Львівської області з червня по серпень переважають західні і північно-західні вітри.

Для рівнинної території в літній період переважають вітри західних і північно-західних напрямків. Серед яких найбільший процент повторюваності мають західні вітри (25-45 %), північно–західні (15-25 %) /, південно-західні (10-15%). Вітри інших напрямків мають незначну повторюваність.

Розподіл напрямку вітру в холодний період року обумовлено присутністю над Україною лінії високого тиску, сформованого відрогами західного і східного антициклонів. Зимою повторюваність західних вітрів (20-30%), південно-східний (15-25%), південно-західний (10-20%), північно-західних (10-15%)

В Передкарпатті на найбільш відкритих метеостанціях найчастіше повторюються вітри паралельні до простягання Карпат, а також західні і північно-західні. На метеостанціях Дрогобич, Стрий доля вітрів названих напрямків досягає 60-80 %.

В січні у Передкарпатті найбільший процент повторюваності мають вітри північно-західного напрямку (23-36%). Великий процент повторюваності мають вітри східних і південно-східних напрямків (35-40%). Вітри інших напрямків спостерігаються рідко і їх повторюваність не перевищує 10%.

В липні у Передкарпатті а основному повторюваність мають вітри північно-західних (40-45%) і західних (17%) напрямків. Біля 20% повторюваності припадає на вітри східні і південно-східні. Вітри інших напрямків мають незначний процент повторюваності.

Напрям вітру в гірських районах Карпат і прилеглих територіях визначаються загальною орієнтацією Карпат і простягання річкових долин. Тому для гірських районів характерні «орографічні» рози вітрів. Вплив долин проявляється в переважанні одного чи двох протилежних напрямків ( на метеостанції Славське домінують вітри північних і південних напрямків). Рози вітрів в більшості метеостанцій характеризуються двома протилежними напрямами. На метеостанції Славське, що розміщена в меридіально орієнтованих долинах різко виражене планування на протязі року вітрів двох напрямків північного (20-40%) і південного (20-30%).

1.2 Добовий хід швидкості вітру

Добовий хід швидкості вітру по всій території України добре виражений: найбільша швидкість вітру буває в післяполудневі години, а найменша перед сходом сонця. Посилення вітру в денні години пов'язано із виникненням конвекції, яка створює значний вертикальний обмін повітря, нічне випромінювання, збільшуючи стійкість повітря в нижніх шарах сприяє зменшенню швидкості вітру. По цій причині добовий хід швидкості вітру виражений найбільш різко в тепловий період року і при ясній погоді. На початку осені, коли на Україні утримується переважно антициклональний режим погоди, добовий хід швидкості вітру зберігається. В холодну частину року він стає менш помітним, але особливо слабо виражений в грудні-лютому.

Дані метеостанції Львівської області в цілому відповідають вищеназваним закономірностям. Проте, дані станцій свідчать про різницю добового ходу швидкості вітру між рівнинними і гірськими (долинними ) станціями.

Більші амплітуди ходу і швидкості вітру для гірських метеостанцій Львівської області - Славське – середня швидкість за рік – на одну годину (1год),7,13,19 год-відповідно 1.1, 1.3, 3.3, 1,5 (ніж для рівнинних), Рава-Руська -відповідно 2.4, 2.8, 4.6, 2.8). Окрім того для Станцій Турка і Славське в літні місяці спостерігаються в літні місяці спостерігається різниця швидкості вітру в 5-10 раз, що пояснюється впливом гірсько долинної місцевості вертикальної циркуляції.

В холодний період року різниця в швидкостях вітру в різні години доби не перевищує 1,5-2рази, що пов'язано із збільшенням циклонічної діяльності в цей період, що створює умови нівелювання добового ходу швидкості.

1.3 Сильні вітри

Штормові і ураганні вітри наносять великих втрат народному господарству, вони видувають посіви, валять дерева і стовпи, обривають телеграфні, телефонні проводи, руйнують будови, викликають небезпечні хвилювання на великих водосховищах. При сильних вітрах, які супроводжуються випаданням снігу, утворюють снігові заноси, що утруднюють роботу транспорту. Сильні вітри, тобто вітри з швидкістю 15м/с спостерігаються на всій території України. На території Львівської області число днів із сильним вітром коливається від 2 (мст.Славське ) до 45 (мст. Мостиська) раз в рік.

 

Таблиця 1.1 - Середнє число днів з сильним вітром у Львівській області [6].

Станція

Середнє число днів з

сильним вітром за рік

Рава-Руська

8

Кам'янка–Бузька

11

Броди

16

Мостиська

45

Дрогобич

21

Стрий

16

Турка

12

Така сильна відмінність у числі днів із сильними вітрами пояснюється впливом рельєфу, висоти станції і знаходження її в різних геоморфологічних структурах.

1.4 Повторюваність штилів

Важливе значення для вітроенергетичних цілей мають дані про повторюваність штилів. Штиль-це безвітряна погода, при якій швидкість вітру прирівнюється до нуля. Період при якому швидкості вітру нижчі ніж мінімальна швидкість, при якій можлива робота двигуна називається вітровим затишшям.

На рівнинних станціях повторюваність штилів 15-25%. При цьому найбільша кількість безвітряних днів спостерігається влітку, також в першій половині осені. Значно зменшується кількість безвітряних днів в зимово-весняний період. Майже на половину від загального річного.

У Прикарпатті кількість днів з штильовою погодою значно менша (від 10 до 15 %). Це пояснюється підвищенністю території. Також помітне збільшення безвітряних днів у літні, особливо в липні і також в вересні. Найменша повторюваність штилів в лютому, березні (7-10%).

В гірській частині повторюваність днів з штилями залежить від рельєфу і підстилаючої поверхні. Так на метеостанції Славське, що розміщена в вузькій поперечній долині повторюваність штилів дуже висока (40-50%). Найбільше днів з штилями спостерігається в серпні, вересні, найменша – в лютому.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ШВИДКОСТІ І НАПРЯМКУ ВІТРУ У ЛЬВОВІ ВЗИМКУ 2006-2007 РР.

Важливою характеристикою вітрового режиму є швидкість вітрового режиму, яка визначається баричним градієнтом та умовами циркуляції атмосфери. Протягом року чітко виражені послідовні зміни швидкості вітру. У жовтні спостерігаються найбільші значення атмосферного тиску і починаючи з жовтня до квітня відбувається посилення швидкості вітру.

Найбільша середня місячна швидкість вітру спостерігається майже на всій території України у лютому (50-55 %), іноді цей максимум припадає на січень листопад або грудень (10-15 %) і лише в окремих випадках –на березень, квітень (4-5 %).

Найменша швидкість вітру відмічається влітку, коли Україна перебуває під впливом Азорського антициклону, а циклонічна діяльність послаблена. У липні-серпні на більшій частині території швидкість вітру зменшується до мінімальних значень .

Середня швидкість вітру майже на всій території за останні 30 років зменшилась на 10-35%. Існує думка, що зменшення швидкості вітру пов'язано з переходом у 1966р. на 8-строкові спостереження. Крім цього, у 1965-1970рр. на метеорологічній мережі розпочато вимірювання швидкості та напряму вітру дистанційним анеморумбометром, який осереднює характеристики вітру за 10-хвилинний інтервал, тобто швидкість вітру почали вимірювати точніше. Міська забудова у районі більшості станцій призвела до збільшення закритості горизонту, і як наслідок, до зменшення швидкості вітру.

Для окремих станцій, розташованих у різних природних зонах, за період 1946-1999рр. середня місячна швидкість вітру фільтрувалась методом ковзного десятирічного осереднення для уникнення випадкових коливань значень середньої місячної швидкості вітру. У результаті аналізу ковзних кривих відхилень від їх багаторічних значень отримані довгоперіодні коливання середньої місячної швидкості вітру за січень та липень.

На рівнинній території західних областей спостерігаються середні швидкості вітру. Так, середні швидкості вітру на рівнинах коливаються в межах 3,0...4,0 м/с. максимальні середньорічні швидкості вітру відзначені на метеостанції Мостиська - 4,2 м/с, Львів, АМСЦ - 4,0 м/с. Підвищені швидкості вітру спостерігаються в гірських районах Українських Карпат. Проте, для метеостанцій що знаходяться в основному в долинах характерна низька швидкість вітру (Славське - 1,8 м/с) [1, 3, 5].

Для вивчення вітрових характеристик на хребтах необхідно користуватися даними метеоспостережень, отриманих експедиційними анемометричними дослідженнями. Найбільша середня швидкість вітру по сезонах спостерігається взимку, що характерна для всіх фізико-географічних областей Львівської області (Малого Полісся, Розточчя, Опілля, Передкарпаття і Карпат).

Найменші швидкості спостерігаються влітку. В цілому, найменші середні швидкості вітру спостерігаються для малого Полісся (3,7 м/с - взимку), 2,4 м/с. –влітку. Більші швидкості вітру в лісистій області Розточчя і Опілля, ще більші в Прикарпатті і найбільші в Карпатах 7,4 і 4,6 м/с, взимку та влітку, відповідно. Для визначення швидкості вітру в Карпатах використана тільки станція Пожижевського, Полонина і Плай. Дані інших метеостанцій не використані, бо знаходяться в долинах або між гірському пониженні (Турка, Славське) [2].

Територія Львівської області знаходиться в межах ІІІ-го району, що характеризується найбільшими швидкостями вітру, що можуть спостерігатися один раз за повний період. Це пов'язано з впливом Карпатської системи, яка обумовлює створення значних баричних градієнтів на обмеженій території. На крайньому півночі (Мале Полісся) територія Львівської області знаходиться в другому районі (ІІ) за повторюваність найбільших швидкостей вітру [4].

2.1 Повторюваність вітрів різних швидкостей

У відповідності з величиною баричного градієнту на території Львівської області різко переважають слабкі вітри з швидкостями 2-5м/с. повторюваність 40-65 %. Значно рідше спостерігаються помірні вітри (з швидкістю 6-10м/с) – на більшій частині повторюваність їх складає 20-35%. Вітри швидкістю від 11 до 15м/с і більше порівняно рідкі, особливо в теплу частину року [5].

Ці загальні закономірності зберігаються для градацій швидкостей вітру за рік для станцій Львівської області. Слід відмітити дуже великий процент слабких вітрів для гірських метеостанцій Турка і Славське - вітри швидкістю до 5м/с.- відповідно 85,9 і 93,8% , тоді як для рівнини до 75% ( Мостиська-74,8% ). Ці дані не відображають загальних закономірностей для швидкості вітру в горах, а відображають лише ситуацію в гірських долинах, де розташовані станції Славське і Турка.

Таблиця 2.1 - Повторюваність (%) швидкості вітру по градаціях

Місяць, рік

Градації швидкості вітру, м/с

0...1

2...3

4...5

6...7

8...9

10...11

12...13

грудень 2006 р.

26

42

26

6

0

0

0

січень 2007р.

10

33

27

24

4

2

0

лютий 2007р.

18

33

23

15

8

3

0

В табл. 2.1 приводяться швидкості вітру по градаціях враховані в процентах від загального числа спостережень за грудень 2006 р, січень і лютий 2007р. Проаналізувавши табл.2.1 можна побачити, що на метеостанції Львів АМСЦ найбільш ймовірні швидкості вітру 2-3 і 4-5 м/с. Також великий процент (26%) складала швидкість вітру 0-1 м/с в грудні 2006 р. і 24%-швидкість вітру 6-7 м/с в січні 2007р. В грудні 2006 р. швидкості вітру більше 8 м/с, а в січні –лютому 2007 р. більше 12м/с складали 0%.

В табл.2.2 представлено число випадків різних швидкостей вітру по градаціях за 8 строків спостережень за грудень 2006 р., січень і лютий 2007 р по метеостанції Львів АМСЦ. За даними табл.2.2 важко виявити якусь закономірність в добовому ході швидкості вітру адже для цього потрібно більший ряд спостережень. Але можна визначити, що в усі строки спостережень в січні 2007р. переважаючими є вітри швидкістю 2-7 м/с, а в грудні 2006 р і в лютому 2007 р. 0-5 м/с.

Таблиця.2.2 - Число випадків різних швидкостей вітру по 8 строків спостережень по метеостанції Львів АМСЦ.

Строк, СГЧ

Градації швидкості вітру, м/с

0...1

2...3

4...5

6...7

8...9

10...11

12...13

Грудень 2006р.

21

10

15

4

2

0

0

0

00

9

16

5

1

0

0

0

03

12

9

10

0

0

0

0

06

7

18

6

0

0

0

0

09

4

12

12

3

0

0

0

12

3

13

10

5

0

0

0

15

9

13

6

3

0

0

0

18

11

9

11

0

0

0

0

Січень 2007р.

21

4

10

8

8

1

0

0

00

7

6

11

5

1

1

0

03

5

10

8

6

2

0

0

06

4

10

7

7

2

1

0

09

2

10

8

9

1

0

1

12

0

7

10

10

2

2

0

15

1

15

5

10

0

0

0

18

3

12

9

5

1

1

0

Лютий 2007р.

21

7

9

6

3

2

1

0

00

7

11

6

3

0

1

0

03

6

8

9

3

2

0

0

06

5

11

4

5

2

1

0

09

2

8

7

6

5

0

0

12

3

7

8

6

2

2

0

15

4

10

7

4

2

1

0

18

6

11

5

3

3

0

0

2.2 Повторюваність напрямків вітру різних румбів

В табл. 2.2 приведена повторюваність напрямку вітру за грудень 2006 р, січень та лютий 2007 р. в процентах від числа випадків без урахування штилів. Повторюваність штилів, а також вітер змінних напрямків розрахована в процентах від загального числа спостережень.

Охарактеризувавши табл. 2.2 в цілому можна сказати, що на метеостанції Львів АМСЦ переважають вітри західного напрямку, що добре збігається з [5], так в січні 2007 р. західний вітер спостерігався в 28 %. Штилі виявлялися лише в 6 %.

Але в лютому 2007 р переважаючим був східний південно-східний вітер (18 %), частка західного напрямку та штилів складала 13 %, відповідно.

В грудні 2006 р. переважають західні та північно-західні напрямки – 20 і 21 %, відповідно. Також часто спостерігаються штилі – 21 %.

Деякі напрямки в досліджений період взагалі не спостерігалися. Так, г грудні 2006 р. це ПнСх, СхПнСх та Сх, а в січні 2007 р. – ПнПнСх та СПдС.

Вітер змінних напрямків протягом цього періоду не помічався.


 

ВИСНОВКИ

Дослідження вітрового режиму Львівської області проведене за такими основними параметрами: напрям вітру, швидкість вітру, повторюваність вітрів з різними швидкостями, повторюваність штилів та сильних вітрів. Результати аналізу цих характеристик вказують на значну мінливість характеристик вітрів в різні сезони року і в цілому на переважанні невеликих швидкостей.

Найбільші швидкості спостерігаються в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди, тобто в час трансформації сезонних циркуляційних співвідношень діяльних центрів атмосфери. Формування невисоких середньорічних швидкостей для Львівської області (3-4 м/с).

Взимку 2006-2007 рр. на метеостанції Львів АМСЦ найбільш ймовірними були швидкості вітру 2-3 і 4-5 м/с.

Також великий процент (26 %) складала градація швидкості вітру 0-1 м/с в грудні 2006 р. і 6-7 м/с в січні 2007 р. (24 %).

Протягом всієї зими 2006-2007 рр. вітер не перевищував 12 м/с.

В грудні 2006 р. швидкості вітру більше 8 м/с, а в січні –лютому 2007 р. більше 12 м/с не спостерігалися взагалі.

За даними 8-строкових спостережень в січні 2007р. на протязі доби переважали вітри швидкістю 2-7 м/с. В грудні 2006 р і в лютому 2007 р. вітер був менш інтенсивним, та максимальна повторюваність припадає на слабкі вітри 0-5 м/с

В січні 2007 р. переважав західний вітер (28 %), штилі спостерігалися лише в 6 %. В лютому 2007 р переважаючим був східний південно-східний вітер (18 %), частка західного напрямку та штилів складала 13 %, відповідно. В грудні 2006 р. переважають західні та північно-західні напрямки – 20 і 21 %, відповідно. Також часто спостерігаються штилі – 21 %.

Вітер змінних напрямків протягом цього періоду не помічався.

 


ЛІТЕРАТУРА :

1. Бучинский Н.Е. Климат Украины. - Л.Гидрометеиздат, 1960.

2. Звіт про науково-дослідну роботу „Розробка методики підбору даних та їх збір для західного регіону України” під кер. Муха Б.П. – Львів, 1994. – 70 с.

3. Українські Карпати. Природа. - К.: Наукова думка, 1988. – 206 с.

4. Геренчук К.І., Койнов М.М., Цись П.М Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів. – Вид-во Львівського університету, 1964. – 220 с.

5. Клімат України. - К.: Издательство Раевского, 2003. – 343 с.

6. Справочник по климату СССР. Вып. 10. Ветер. – Л.:Гидрометеоиздат, 1969. – 659 с.
Реферат на тему: Характеристики швидкості, напрямку та режиму вітру у Львівській області (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.