Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Екологія

Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища у Волинській області (регіональна доповідь)

13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

13.1. Екологічна політика в області

Державна екологічна політика, яку проводить Держуправління, базується на поєднанні вирішення економічних і екологічних проблем, створенні умов та безпосередньої участі в розв'язанні екологічних проблем на регіональному та місцевому рівнях.

Волинь вважається в країні регіоном, де населення і влада традиційно дбають про збереження унікальних природних ландшафтів, раціональне використання ресурсів лісу, озер, боліт, надр, піклуються збереженням чистоти атмосфери і води.

У 2009 році основна увага діяльності Державного управління охорони навколишнього природного середовища була зосереджена на пріоритетних питаннях, передбачених річним планом заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань на 2009 рік, згідно з політичними пріоритетами, стратегічними напрямками і завданнями щодо реалізації в області державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

13.2. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства здійснює Державна екологічна інспекція в області.

Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Таблиця13.1.

з/п

Назва заходу

Одиниця виміру

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість перевірених об'єктів

од.

248260 *

236354 *

216457 *

209931 *

2

Складено актів перевірок

од.

2302

1795

2709

2211

3

Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення

од.

1048

3868

4269

4421

4

Притягнуто до адміністративної відповідальності

чол./грн

1036/

79043

3839/

246635

4250/

271929

4253/

295715

5

Стягнуто адміністративних штрафів

грн

45005

176376

207557

239324

6

Пред'явлено претензійно-позовних матеріалів

од./грн.

99/

1171438

174/

778108

112/

561627

119/

1236466

7

Стягнуто претензійно-позовних матеріалів

од./грн.

70/

43936

122/

127701

78/

463811

66/

68083

8

Прийнято рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) господарської діяльності

од.

86

120

121

67

9

Прийнято рішень про призупинення фінансування будівництва (реконструкції) об'єктів

од.

10

Кількість дозволів, виданих на відновлення господарської діяльності та фінансування

од.

15

76

24

11

Кількість об'єктів, на яких виявлено перевищення встановлених екологічних нормативів, дозволів або лімітів

од.

12

25

44

27

11.1

на спеціальне водокористування

од.

6

8

14

15

у тому числі на скиди у водні об'єкти

од.

4

3

13

10

11.2

на викиди в атмосферне повітря

од.

6

16

8

4

11.3

на утворення та розміщення відходів

од.

-

1

22

8

12

Внесено подань про припинення дії виданих дозволів

од.

13

Кількість матеріалів про порушення, що містили ознаки злочину, переданих на розгляд в правоохоронні органи (прокуратури, внутрішніх справ, СБУ)

од.

22

8

60

38

* з врахуванням кількості перевірок автотранспортних засобів в пунктах пропуску через державний кордон.

13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища

На виконання Постанови КМУ від 30.03.1998р. № 391 та у відповідності з керівними документами Мінприроди України розпорядженням голови обласної ради від 21 травня 2008 р. № 19/29 затверджено Регіональну програму моніторингу довкілля.

Функціонування Волинської обласної системи моніторингу довкілля (ВОСМД) здійснюється на основі Угоди про спільну діяльність між суб'єктами ВОСМД, підписаної 8 лютого 2007 року.

Суб'єктами моніторингу є:

- Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів;

- Волинське обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства;

- Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція;

- Волинській обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість»;

- Волинський обласний центр з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби.

З метою удосконалення діяльності суб'єктів державної системи моніторингу довкілля, розгляду поточних питань, пов'язаних з проведенням моніторингу довкілля, на основі державної та регіональної програм моніторингу довкілля Розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 22 серпня 2008 року № 297 утворено обласну Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля.

Моніторинг навколишнього природного середовища згідно Регламенту проводиться помісячно і поквартально.

Вся інформація, яка надається суб'єктами, узагальнюється Держуправлінням.

За 2009 рік, за даними спостереження на трьох стаціонарних постах, рівень забруднення атмосферного повітря в м. Луцьку по 4 інгредієнтах (двоокису азоту, окису азоту, фенолу, формальдегіду) перевищував середньорічні концентрації.

Зростання середньорічних концентрацій в порівнянні з 2008 роком спостерігалось по окису вуглецю з 0,23 ГДК с.д. до 0,27 ГДК с.д., по двоокису азоту з 1,36 ГДК с.д. до 1,61 ГДК с.д. та по окису азоту з 0,42 ГДК с.д. до 1,51 ГДК с.д.

Сталими залишились середньорічні концентрації по двоокису сірки.

Незначне зменшення середньорічних концентрацій спостерігали по фенолу, пилу, більш суттєве зниження середньорічних концентрацій спостерігали по формальдегіду.

Випадків екстремального забруднення повітря в м. Луцьку в 2009 році не встановлено.

По результатам дослідження гідрохімічних показників, за рік, встановлено перевищення по залізу загальному та розчиненому кисню на всіх визначених створах озер і річок області. По таких річках як Стир, Горинь, Цир, Вижівка, Путилівка є перевищення ГДК по нітритах та фосфатах, але вцілому вони не значні. Рівнів високого чи екстремального забруднення не виявлено.

За даними Держекоінспекції, на території області в 2009 році, встановлено 4 факти аварійного забруднення об'єктів навколишнього природного середовища:

- на території колишнього ВАТ «Рожищерайагрохім» виявлено випадок захоронення невідомих хімічних речовин. Було вжиття заходів, щодо викопування невідомих хімічних речовин та перезатаренню їх в герметичну тару;

- в озері Сільське Ковельського району встановлений факт загибелі риби. За результатами лабораторних досліджень, відділом інструментально-лабораторного контролю інспекції в області, гідрохімічних показників якості води водойми встановлено перевищення по ХСК від 1,6 до 5,3 рази. За даними лабораторних досліджень Ковельської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини в зразках загиблої риби виявлене інвазійне захворювання риб – хілодонелльоз.

- виявлено факт загибелі в р.Турія біля с. Бахів Ковельського району Поблизу с. Вербка було виявлено 22 факти незаконних скидів забруднених стічних вод в р.Турія. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень розчиненого кисню становив 0,4-0,6 мг/дм3 при допустимій нормі для водойм рибогосподарського призначення не нижче 4,0 мг/дм3, концентрація вмісту фосфатів перевищувала норму від 3,9 до 4,8 рази, залізо загальне перевищувало нормативні значення від 4,44 до 19 разів, ХСК – в 3,64 рази. Результати висновків лабораторних досліджень, підтверджують можливість загибелі риби внаслідок попадання отруйних речовин у воді;

- виникнення аварійної ситуації на підприємстві «Ковельводоканал» - порив напірного каналізаційного колектора в межах водоохоронної зони р.Турія. В результаті вжитих заходів аварійна ситуація була ліквідована.

13.4. Державна екологічна експертиза проектної

документації.

Державна екологічна експертиза здійснювалась відділом державної екологічної експертизи та експертно-погоджувальної діяльності Держуправління.

Основними об'єктами, що подавались на державну екологічну експертизу у 2009 році, були передпроектна та проектна документація по об'єктах соцкультпобуту, виробничої сфери, проекти встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг відкритих водойм, а також планувальна містобудівна документація.

Інформація щодо еколого-експертної діяльності Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області за 2009 рік наведена у таблиці. 13.2.

Еколого-експертна діяльність Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області за 2009 рік

Таблиця.13.2.

Виконання робіт

Загальна кількість

Пози-тивно оцінено (шт.)

Повернуто на доопрацювання та оцінено негативно (шт.)

Повернуто на доопрацювання та оцінено негативно (% від загальної кількості)

Проведено експертиз передпроектної (ТЕО, ТЕР, ТЕД), проектної (проект, робочий проект) документації

275

229

46

16,7

Проведено експертиз документації із залученням наукових установ та спеціалізованих організацій

2

-

2

100

У рамках комплексної державної експертизи

99

69

30

30,3

У відокремленому порядку (самостійно)

176

160

16

9,1

Крім того, на протязі 2009 року відділом державної екологічної експертизи та еколого-експертної діяльності Держуправління роглянуто та надано висновки щодо погодження вибору та місця розташування земельних ділянок по 543 об'єктах, щодо погодження проектів землеустрою - по 530 обєктах.

До переліку найзначніших об'єктів, які отримали позитивну оцінку, відносяться:

-Робочий проект «Автозаправна станція з автомобільним газозаправним пунктом в м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області», (висновок від 29.01.09 №15);

-Робочий проект «Реконструкція будівлі корівника з переобладнанням під майстерню по виробництву виробів з латуні з ливарною установкою та будівництво майстерні по виробництву виробів з чавуну, магазину з побутовими приміщеннями та складського приміщення в с. Озерце Ківерцівського району», (висновок від 25.05.09 №03/19.05.09-010);

-Генплан міста Луцька Волинської області (висновок від 10.06.09 №03/26.05.09-017).

До переліку найзначніших об'єктів, які повернуто на доопрацювання та оцінено негативно, відносяться:

-Схема генерального плану території Пульмівської сільської ради Шацького району, (висновок від 16.07.09 №03/06.07.09-41);

-Робочий проект «Коригування проекту розробки родовища торфу «Турійське» (Ділянка №3), (висновок від 04.09.09 №03/17.08.09-068);

-Робочий проект «Технічне переоснащення і реконструкція свинокомплексу в с. Дроздні Ковельського району Волинської області», (висновок від 23.10.09 №03.05.10.09-139).

Для покращення механізму і якості розгляду матеріалів Держуправління вважає за доцільне:

- внести доповнення в ст. 151 Земельного кодексу України яким недоцільність погодження з природоохоронними органами вибору земельних ділянок і місць розташування об'єктів, що не становлять підвищеної екологічної небезпеки і які розміщені в межах населених пунктів, поза межами територій особливо цінних земель, земель природно-заповідного, водного фондів, земель рекреаційного, оздоровчого та лісогосподарського призначення.

13.5. Економічні засади природокористування

13.5.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності

В області діють наступні економічні механізми природоохоронної діяльності:

1. Встановлені державними законодавчими актами:

- збори за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі:

а) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

б) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

в) за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

г) за розміщення відходів;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавство про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян;

- накладення штрафів за порушення природоохоронного законодавства;

- збір за спецвикористання водних ресурсів;

- збір за спецвикористання лісових ресурсів (рубка головного користування);

- платежі за оренду водних об”єктів на території області, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

- платежі за користування надрами;

- плата за землю;

- збір за використання інших природних ресурсів (геологорозвідувальні роботи).

2. Встановлені на місцевому рівні:

- збори за спеціальне використання лісових ресурсів, в тому числі грибів, ягід, очерету;

- збір за оренду ставків.

В результаті надходження коштів від вищевказаних напрямків формується частина бюджетів усіх рівнів та, в їх складі, відповідні фонди охорони навколишнього природного середовища.

В 2009 році підприємствами та організаціями області до фондів охорони навколишнього природного середовища бюджетів усіх рівнів перераховано кошти в сумі 4636,822 тис. грн. З них 4357,04 тис. грн. - зборів за забруднення навколишнього природного середовища та 279,782 тис. грн. - грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності. Цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян в 2009 році відсутні.

Загальна сума відрахувань в 2009 році становила:

- до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 1307,1 тис. грн.;

- до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 2178,79 тис. грн.;

- до місцевих (міських, селищних, сільських) фондів охорони навколишнього природного середовища – 1150,932 тис.грн.

Надходження платежів за використання природних ресурсів до бюджетів усіх рівнів за 2009 рік характеризується наступними показниками:

Таблиця.13.3.

Всього

в тому числі:

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Збір за спецвикористання лісових ресурсів, всього:

в т.ч.

10976,6

9336,0

1640,6

- гриби, ягоди

583,5

-

583,5

- очерет

1,8

-

1,8

- рубка головного

користування

9336,0

9336,0

-

- інші рубки

1055,3

-

1055,3

Збір за спецвикористання водних ресурсів

2861,1

2861,1

-

Платежі за користування надрами

1261,8

523,5

738,3

Плата за землю

70762,5

-

70762,5

Платежі за оренду водних об'єктів на території області, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

34,376

34,376

-

Збір за геологорозвідувальні роботи

1684,6

1684,6

-

Збір за використання інших природних ресурсів

7,8

7,8

-

Всього по області

87588,776

14447,376

73141,4

13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі

Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснювалось з державного та місцевих бюджетів, цільових фондів охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств, установ та організацій та залучених коштів.

Природоохоронні заходи в області в 2009 році виконувались у відповідності до "Програми економічного і соціального розвитку області на 2009 рік”, державних та регіональних програм, що діють в області ("Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води", "Регіональної екологічної програми "Екологія - 2010" та "Регіональної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь у Волинській області в 2006 - 2010 роках та прогнозу до 2015 року").

При інвестиційних намірах року в сумі 16746,082 тис. грн. фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на здійснення природоохоронних заходів в області у відповідності до вищевказаних програм за 2009 рік становить 13461,944 тис. грн. ( 80 %), в тому числі:

- коштів Державного бюджету – 1872,30тис. грн., тобто 48,1% від інвестиційних намірів року ( 3893,30 тис.грн.);

- коштів обласного бюджету – 3268,512 тис. грн., тобто 88% від інвестиційних намірів року ( 3713,074 тис.грн.), з них коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 1618,333 тис. грн.;

- коштів бюджетів міст та районів області – 3953,94 тис. грн., тобто 82% від інвестиційних намірів року ( 4850,18 тис. грн.), з них коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища – 384,401 тис. грн.;

- коштів підприємств, установ та організацій – 2033,492 тис. грн., тобто 97% від інвестиційних намірів року ( 2099,028тис. грн.);

- залучених коштів – 2333,7 тис. грн. (кошти Євросоюзу ).

Спрямування коштів на виконання природоохоронних заходів

(в т.ч. будівництва)

При інвестиційних намірах року в сумі 3315,417 тис.грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання водних ресурсів, за 2009 рік фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 2996,509 тис. грн. (90,4%). З них:

- коштів державного бюджету: при інвестиційних намірах року 1315,0тис. грн фактично освоєно 1497,0 тис. грн., тобто 114%;

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 1145,74 тис.грн. фактично освоєно 920,747 тис. грн., тобто 80,3% (коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року в сумі 652,882 тис. грн. фактично освоєно 506,812 тис. грн. (78%), з них 89,8 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних намірах року 201,795 тис.грн. фактично освоєно 71,95 тис. грн. ( 36%).

В 2009 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 920,747 тис. грн. були використані на проведення заходів:

- будівництво мереж та споруд господарсько-побутової каналізації с. Світязь Шацького району – 0,747 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- реконструкцію комплексу КОС, що будуть зблоковані з КНС м.Ківерці – 81,701 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- реконструкцію очисних споруд смт. Локачі – 565,165 тис. грн.

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- будівництво та переведення на регульований режим роботи

артезіантської розвідувально-експлуатаційної свердловини для с.Озютичі Локачинського району – 8,094тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- реконструкцію каналізаційної насосної станції № 3 в м. Ковель. вул.

Церковна – 150,0 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- реконструкцію КОС № 3 в м. Ковель. вул. Церковна – 61,09 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- влаштування водовідведення житлових будинків по вул. Липинського в м. Ковелі – 0,87 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- заходи очищення стічних скидних та дренажних вод та поліпшення їх якості на комплексі каналізаційних споруд м. Ківерці – 23,10 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- заходи по обстеженню малих та середніх річок Волинської області на предмет підготовки заходів по підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, обстеження річки Стохід – 29,98 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

При інвестиційних намірах року в сумі 161,013 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону атмосферного повітря, в 2009 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 117,457 тис. грн.

( 73%). З них:

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року

в сумі 10,0 тис. грн. фактично освоєно 10,0 тис. грн. (100%), з них 10 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних

намірах року в сумі 151,013тис. грн. фактично освоєно 107,457 тис. грн. ( 71%).

При інвестиційних намірах року в сумі 143,9 тис. грн на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання земель, в 2009 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 169,0 тис. грн. (117,4%). З них:

- коштів Державного бюджету: при інвестиційних намірах року 95,5 тис. грн. фактично освоєно 95,5 тис. грн. (100%);

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних намірах року в сумі 48,4 тис.грн. фактично освоєно 73,5тис. грн. ( 152%).

При інвестиційних намірах року в сумі 5725,646 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів, в 2009 році фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 4348,226 тис. грн. ( 76%). З них:

- коштів Державного бюджету: при інвестиційних намірах року 772,8 тис. грн. фактично освоєно 279,8 тис. грн., тобто 36,2%;

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 150,179 тис. грн. фактично освоєно 159,179 тис. грн., тобто 100%;

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах

року в сумі 3291,447 тис. грн. фактично освоєно 2552,127 тис. грн. (77%), з них 45,0 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних

намірах року 1511,22 тис. грн. фактично освоєно 1366,12 тис. грн. (90,4%).

В 2009 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів не використовувалися.

При інвестиційних намірах року 6886,7 тис. грн. на виконання заходів, спрямованих на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, фактичне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів становить 5329,077 тис. грн. (77,4%). З них:

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 1980,9 тис.

грн. фактично освоєно 1773,062 тис. грн., тобто 89,5% (з них 273,062 тис. грн. - коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах року

в сумі 824,7 тис. грн. фактично освоєно 813,85 тис. грн. (98,7%), з них 168,45 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних

намірах року 180,6 тис. грн. фактично освоєно 408,465 тис. грн. (226%).

- залучених коштів фактично освоєно 2333,7 тис. грн. ( кошти Євросоюзу)

В 2009 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 273,062 тис. грн. були використані на:

- будівництво полігону ТПВ для м. Камінь-Каширський – 0,762 тис. грн.;

- будівництво полігону ТПВ для м. Ківерці – 122,3 тис. грн.;

- будівництво ІІ черги полігону для складування ТПВ для м. Володимир-Волинський –150,0 тис. грн.;

Що стосується питань екологічної освіти, пропаганди, інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю, то при інвестиційних намірах року 73,601 тис. грн. фактично освоєно кошти в сумі 72,291 тис. грн. (98%). З них:

- коштів обласного бюджету: при інвестиційних намірах року 56,45 тис. грн. фактично освоєно 55,14 тис. грн., тобто 98% (55,14 тис.грн. - коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів бюджетів міст та районів області: при інвестиційних намірах

року в сумі 11,151тис. грн. фактично освоєно 11,151 тис. грн. (100%), з них 11,151 тис. грн. - коштів міських, сільських та селищних фондів охорони навколишнього природного середовища;

- власних коштів підприємств, установ і організацій: при інвестиційних

намірах року 6,0 тис. грн. фактично освоєно 6,0тис. грн. (100%).

В 2009 році кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 55,14 тис. грн. були використані на:

- проведення в області Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища та конкурсу " На краще висвітлення питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування у ЗМІ, присвяченого Всесвітньому дню охорони навкол. природного середо-вища та Дню журналіста – 10,69 тис. грн.;

- проведення конференцій, семінарів, виставки робіт і публікація картосхем екологічної ситуації Волинської області – 10,0 тис. грн.;

- видання інформаційного додатку "Волинська газета + екологія”-

19,0 тис. грн.;

- поведення акції "Тиждень охорони навколишнього середовища”-14,0 тис. грн.;

- конкурс кіно-відеофільмів у номінації "За пропаганду охорони природи і здорового способу життя” – 1,45 тис. грн.

13.6. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

Стосовно виконання вимог встановлених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в України» від 15.12.09 № 1759 – VІ, а також при здійсненні дозвільно-погоджувальної діяльності виникають такі проблеми:

1. Дозвільним центром Департаменту підприємництва Луцької міської ради при подачі до Держуправління матеріалів на отримання документів дозвільного характеру встановлюються терміни розгляду (10 днів), Встановлення таких вищезазначених термінів ускладнює, а інколи і унеможливлює виконання вимог наказу Мінприроди від 15.03.2007р. № 101 про затвердження «Порядку взаємодії державних екологічних інспекцій…з державними управліннями», а також може вплинути на якість підготовки дозвільних документів через неврахування відповідних пропозицій від Держекоінспекції.

2. Не зрозумілим є механізм співпраці з дозвільними центрами в частині надання висновків по проектах відведення у зв'язку із змінами до ст. ст. 123, 151 Земельного кодексу та статтею 186-1 встановленими від 05.11.09 та введенням у дію постанови КМУ від 23.12.09 № 1420 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України».

Погодження проектів відведення земельної ділянки не вбачаємо документом дозвільного характеру, так як названий документ не дає права на здійснення будь-якої діяльності, і тому пропонуємо виключити з переліку постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (далі - Постанова).

Крім того, дозвільним центром Луцької м/р в односторонньому порядку встановлено терміни розгляду 5 днів, що суперечить наказу Мінприроди України № 434, яким для цього надається два тижні. Аргументація Держуправління дозвільним центром не сприймається.

3. Дозвільним центром Луцької м/р в односторонньому порядку вимагається проставляти на дозвільних документах термін їх дії – 1 рік, хоч чинним законодавством термін дії висновків по проектах відведення та висновків по вибору ділянки не обмежується.

4. У зв'язку з обмеженим штатом працівників Держуправління (на відміну від інших служб) та необхідністю підписання висновків комісій першими особами, з проставлянням гербової печатки, механізм підписання Держуправлінням висновків комісій є досить складним.

5. Пунктом 46 Постанови висновок щодо державної екологічної експертизи віднесено до документів дозвільного характеру. Разом з тим Постановою висновки щодо експертиз санітарно-епідеміологічної, пожежної, з охорони праці, з енергозбереження, які стосуються об'єктів будівництва, реконструкції, тощо, до переліку дозвільних документів не віднесено. З огляду на вказане доцільно п. 46 з Постанови виключити або включити до неї інші види експертиз, що є складовими комплексної інвестекспертизи.

Існує потреба в централізованому розробленні і узгодженні регламентів на рівні центральних органів з подальшим доведенням до територіальних органів.

13.8. Екологічний аудит

В Держуправління неодноразово надходили звернення громадян з питань проходження курсів по підготовці до кваліфікаційних іспитів для отримання сертифікату екологічного аудитора, які проводились Комісією із сертифікації екологічних аудиторів Мінприроди України. Так як вони не відповідали вимогам ст.14 Закону України „Про екологічний аудит”, на даний час в області відсутні особи, які мають сертифікат екологічного аудитора. Підприємства та організації області, при наявності такої потреби, звертаються до послуг екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, інших областей.

13.9. Екологічне страхування

Система екологічного страхування тільки починає зароджуватися, хоча таке страхування було передбачено Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища” ще в 1991 році. Багато питань стосовно цієї проблеми вимагають законодавчого врегулювання. Фахівців, які б володіли навичками обчислення рівня ризиків екологічно небезпечних об'єктів та обрахування тарифів, теж замало. Страхові компанії, які б забезпечували надійний страховий захист із даного виду страхування, ще мають бути створені. Низькій рівень платоспроможності страхувальників не може сприяти створенню стійкого, фінансово могутнього страховика.

13.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

В області функціонує 4 вищі навчальні заклади, в яких є кафедри «Екології та охорони навколишнього середовища»:

- Волинський Національний університет імені Лесі Українки;

- Луцькийі Національний технічний університет;

- Біотехнічний інститут МНТУ;

-Луцький інститут розвитку людини;

В 2009 році на кафедрах вищеперерахованих закладів проводився ряд наукових досліджень в галузі екології, які відображалися в монографіях, статтях, посібниках, науково-практичних конференціях.

Під патронатом кафедри екології людини ЛБІ МНТУ ім.Ю.Бугая діяла програма розвитку транскордонного співробітництва ТАСІС «Добросусідство Польща – Білорусь-Україна «Один регіон - три ринки». Одним із аспектів цієї програми є співробітництво в сфері охорони навколишнього природного середовища між трьома країнами.

В листопаді 2009 року в Луцькому інституті розвитку людини було організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі»,яка поєднала більше 30 наукових доповідей з різних куточків країни.За результатами обговорень випущено збірник наукових праць.

В цьому ж інституті створено екологічний пункт на озері Пісочне (с.Озеряни Турійського р-ну),де систематично проводиться моніторинг довкілля.

Викладачі ЛІРоЛ підготували та опублікували 12 краєзнавчих карт області на екологічну тематику (екологічна ситуація на Волині,природно-заповідний фонд,лісові ресурси ,Червона книга Волині,тощо)

На 2010 рік вищими навчальними закладами області заплановано:

-Інвентаризацію природно-заповідного фонду області ;

-Написання програми « Екологія 2015» для області;

-Публікацію посібника «Екологічний туризм»;

-Комплексне екологічне дослідження екосистем району перспективного видобутку мідної руди на Волині;

-Екосистемний аналіз гідроекологічного стану басейну р.Західний Буг та р.Припять.

13.11. Участь громадськості в процесі прийняття рішень

Протягом 2009 р. надавались відповіді, роз'яснення та інформація екологічного і правового характеру по зверненнях громадян. Всього отримано 25 звернень громадян. Більша частина звернень громадян стосувалась порушення природоохоронного законодавства - 11, в т.ч.: стану забруднення атмосферного повітря - 3, води - 4, землі -2, зелених та лісових насаджень -1. Подано запитів на екологічну експертизу проектів – 273, протести громадян проти забудови на території вже сформованих житлових масивів міст - 2

При Держуправлінні працює громадська приймальня..

За участю громадськості в міста та районах області проведено 49 природоохоронних заходів, в тому числі : круглі столи – 6; конкурси – 3; семінари – 4, проведено природоохоронних акцій – 8 ( «Новорічна ялинка», «Первоцвіт», «Посади своє дерево», «День довкілля», «За чисте довкілля», «Зелений паросток майбутнього», «Зелений квартал», «Чисте повітря»).

Держуправлінням спільно з громадськими екологічними організаціями проводиться ряд заходів по екологічному вихованню громадян : :. обласні етапи Всеукраїнських конкурсів: „ Екологічних агітбригад ”, „ До чистих джерел ”, обласний конкурс журналістів: на краще висвітлення питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування у засобах масової інформації, присвячений Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища і Дню журналіста .

При Держуправлінні функціонує Громадська Рада. .Протягом 2009 р. проведено 4 засідання Громадської Ради, на яких були розглянуті різноманітні питання по охороні та збереженню довкілля , підвищенню екологічної свідомості населення .

Держуправлінням проводиться постійний моніторинг засобів масової інформації по питаннях охорони довкілля

За 2009 р. в обласних та районних ЗМІ було висвітлено 292 публікації на природоохоронну тематику. З них : на телебаченні – 136 , на радіо – 42, виставкових заходів – 25, в мережі Інтернет - 50.

Питання екологічного характеру регулярно висвітлюється в пресі та в ефірі обласного радіо у рубриках: „ Екологія і ми”, „ Наше здоров'я ” , „ Ми - діти Лесиного краю” і телебачення у програмах: „ Еко – око ”, „ Школа юннатів ”, „Актуальний репортаж ”.

В листопаді 2009 року створено веб-сайт Держуправління, на якому розміщується і постійно поновлюється екологічна інформація

В 2009 році проведено громадські слухання на тему: «Про вплив на навколишнє природне середовище Волинської області розробки Хотиславського карєру(Республіка Білорусь) »

13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій

Діяльність громадських екологічних організацій області спрямована на розв'язання регіональних екологічних проблем.

На території Волинської області зареєстровані і діють 17 громадських природоохоронних організацій - обласних осередків загальнодержавного та місцевого значення,з якими тісно співпрацює Держуправління:

1.Волинська обласна організація Українського товариства охорони природи

2 Волинське відділення товариства охорони птахів

3 Волинська обласна організація Українського товариства мисливців

і рибалок

4 Волинська обласна організація товариства лісівників України

5. Волинська обласна творча дитяча студія "Боривітер”

6. Волинська Асоціація сприяння охороні довкілля "Зубр”

7. Волинська Асоціація сприяння охороні довкілля "Волинська риба”

8. Волинська обласна громадська організація «Еко–Волинь»

9. Рожищенська района природоохоронна організація «Зелений шквал»

10. Добровільне обєднання громадя Шацького району «Зелений край»

11. Об'єднання громадян Любешівського району «Світ навколо нас»

12. Волинський обласний туристичний клуб «Ми»

13. Волинське обласне екологічно-туристичне об'єднання "Друїди”

14. Волинська обласна організація "Екологічна варта”

15. Волинське молодіжне об'єднання "Хорс”

16. Волинська обласна громадська організація "Чисте довкілля”.

17. Волинська обласна молодіжна громадська організація "Екоресурс”

13.11.2. Громадські рухи

Громадська рада при Держуправлінні поєднує зусилля 17 громадських організацій, які проводять різні заходи і акції екологічного спрямування. Серед них: Ківерцівський районний еколого-натуралістичний центр (Стецькович Г.Ф.), Волинський обласний ліцей природничого профілю (Тарасюк М.І.), Товариство охорони природи (Кузнецов В.І.), Волинська обласна молодіжна громадська організація «Екоресурс»(Терлецький В.К.) тощо.:

Вже більше п'яти років підряд проводиться акція «Чисте місто», яка триває в області протягом весняно-осіннього періоду, про хід та результати якої інформують місцеві ЗМІ.

Виставка «Свій голос віддаю на захист природи» щороку збирає сотні експонатів, виготовлених молоддю на екологічною тематикою.

Волинський обласний осередок Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна варта” об'єднує 9 міських та районних осередків, в яких налічується біля 600 вартівців.

У листопаді 2009 року в Луцьку проводилась міжнародна конференція на тему «Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі», яка зібрала представників різних наукових та освітніх установ.

У складі ВОМГО «Екоресурс» активно функціонує науково-методичний центр «Екологічні ініціативи».

Серію краєзнавчих карт екологічного спрямування активісти НМЦ «Екологічні ініціативи» змогли не лише створити, а й видати та розповсюдити серед шкіл області завдяки підтримці Державного управління охорони навколишнього природногосередовища. Було складено комплект із 7 карт: екологічна обстановка на Волині, рідкісні рослини і тварини, заповідні об'єкти, наслідки Чорнобильської аварії, грунти Волині, культурна спадщина Волині. Сотні таких комплектів кольорових карт розповсюджено у школах міст і сіл Волині безкоштовно.

13.12 .Виконання державних екологічних програм

1. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

На виконання "Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" в 2009 році інвестиційними намірами було передбачено спрямувати кошти бюджетів усіх рівнів в сумі 1375,396 тис. грн. Фактично використано за рік 1337,151 тис. грн., що становить 97%, в тому числі за рахунок наступних джерел фінансування:

- 747,0 тис. грн. - кошти Державного бюджету, при інвестнамірах року 565,0 тис. грн., що становить 132 %;

- 377,101 тис. грн. - кошти обласного бюджету ( кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища ), при інвестнамірах року 493,801 тис. грн. ( 76,3 %);

- 146,9 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів при інвестнамірах року 120,6 тис. грн., що становить 82 % (в тому числі кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища – 121,1 тис. грн., при інвестнамірах року 115,6 тис. грн., що становить 105 %);

- 66,15 тис. грн. - власні кошти підприємств та організацій при інвестнамірах року 195,995 тис. грн., що становить 34 %.

З метою розв'язання проблеми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у Волинській області протягом 2009 року виконувався ряд природоохоронних заходів, найвагомішими з яких були:

- першочергові заходи щодо захисту від затоплення і підтоплення повеневими водами річок Прип'ять і Стохід с. Бучин Любешівського району – 300,0 тис.грн. (кошти Державного бюджету);

- відновлення озера Нечимне Ковельського району - розчищення водоймища – 50,0 тис. грн. (кошти Державного бюджету);

- реконструкція каналізаційної насосної станції № 3 в м. Ковелі , вул Церковна – 150,0 тис. грн (кошти обласного фонду);

- будівництво каналізаційно – насосної станції у смт. Стара Вижва – 417,8 тис. грн. (з них 397,0 тис. грн. кошти Державного бюджету, 20,8 тис. грн. кошти місцевого бюджету).

2. Загальнодержавна програма формування екологічної мережі України

Заходи, спрямовані на розвиток регіональної екомережі передбачені "Програмою економічного та соціального розвитку області на 2009 рік” та Регіональною екологічною програмою "Екологія-2010”.

На виконання "Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі в Україні на 2000-2015 роки” в 2009 році інвестиційними намірами було передбачено спрямувати кошти бюджетів усіх рівнів в сумі 6989,551 тис. грн. Фактично використано за рік 5637,231 тис.грн., що становить 81% , в тому числі за рахунок наступних джерел фінансування:

- 1329,8 тис. грн. - кошти Державного бюджету, при інвестнамірах року 1822,8 тис.грн., що становить 73 %;

- 449,984 тис. грн. - кошти обласного бюджету (299,805 тис. грн. - кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища при інвестнамірах року 299,805 тис. грн., що становить 100 %) при інвестнамірах року 449,984 тис.грн., що становить 100 %;

- 2417,827 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів при інвестнамірах року 3157,147 тис. грн., що становить 77 % (в тому числі кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища – 55,0 тис.грн. при інвестнамірах року 57,15 тис. грн., що становить 96 %);

- 2466,59 тис. грн. - власні кошти підприємств та організацій при інвестнамірах року 2372,29 тис.грн., що становить 103,9 %;

- 1439,62 тис. грн. – залучені кошти при інвестнамірах 1559,62 тис. грн., що становить 92 %.

В області протягом 2009 року виконувався ряд природоохоронних заходів, найвагомішими з яких були:

- першочергові заходи щодо захисту від затоплення і підтоплення повеневими водами річок Прип'ять і Стохід с. Бучин Любешівського району – 300,0 тис. грн. (кошти Державного бюджету);

- заходи по кріпленню берега річки Західний Буг в районі погранзнаків 1045-1046 Любомльського району – 550,0 тис. грн.( кошти Державного бюджету);

- посів і посадка зелених насаджень на землях ДЛФ – 1364,8 тис. грн. (власні кошти);

- розробка проектів відведення та винесення в натурі меж земельних ділянок територій та об'єктів природно-заповідного фонду - 309,805 тис. грн. (299,805 тис. грн. - кошти обласного фонду, 10,0 тис. грн. - кошти місцевого фонду);

- озеленення м. Луцька КП "Зелене господарство м. Луцька” – 2362,827 тис. грн. ( 3632,841 тис. грн. кошти місцевого бюджету).

Також протягом 2009 року:

1. Рішенням обласної ради від 26.05.2009 № 29/30 затверджений "Список регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у Волинській області" - загальною кількістю 231 вид.

2. Держуправлінням підготовлено перелік основних елементів екомережі - території та об'єкти природно-заповідного фонду. На території області нараховується 375 територій та об'єктів природно-заповідного фонду площею більше 250 тис. га, з них 25 загальнодержавного значення.

Процент заповідності області складає 11,2 %.

3. До Мінприроди України поданий проект плану створення (розширення) територій та об'єктів ПЗФ області на 2010 рік загальною площею близько 25 тис. га.

4. На території області у 2009 році проводились наукові експедиції з метою виявлення нових територій для подальшого їх заповідання.
Реферат на тему: Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища у Волинській області (регіональна доповідь)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.