Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Діловодство

Взірці документів: доручення, характеристика, протокол, доповідна записка, трудова угода, розписка і т.п. (реферат)

Характеристика

студента математичного факультету

Бовсунівського Валерія Івановича

1985 року народження

Сірий В. І. навчається на ІІ курсі математичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вищому закладі освіти Бовсунівський В. І. зарекомендував себе як хороший спеціаліст у програмуванні. З другого курсу працює над науковою темою, з якою виступав на звітно-науковій конференції студентів.

Бовсунівський В. І. виконує громадські доручення, є старостою 25 групи. Вимогливий до себе, має повагу серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристику видано для пред'явлення при зарахуванні на роботу

Декан математичного факультету (Підпис) І. Р. Романчук

Печатка


Протокол № 404

Загальних зборів студентів І курсу

математичного факультету

24.06.04

Голова

Секретар

Присутні: доц. Чечко В. О., асистент Махно О. І., студенти І курсу.

Порядок денний:

 1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.
 2. Робота з озеленення й благоустрою навколишньої території.

І. СЛУХАЛИ:

Чечко В. О. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ:

Махно О. І. Запропонувала поділити студентів на підгрупи, визначаючи кожному завдання й години роботи на ділянці.

УХВАЛИЛИ:

 1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.
 2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.
 3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Голова зборів

Секретар


Витяг з протоколу № 81

засідання ради трудового колективу

від 29 лютого 2000 року

Присутні: начальник цеху № 7 Шавло М. П., голова профспілки заводу Микола М. Б., колектив цеху № 90.

СЛУХАЛИ:

Заяву М. В. Драча з клопотанням колективу цеху № 81 про виділення путівки до санаторію «Гірське повітря».

УХВАЛИЛИ:

Виділити путівку до санаторію «Гірське повітря».

Голова засідання

Секретар

Печатка


Деканові математичного

факультету доц. Ковальчуку І. Р.

старшого викладача кафедри

прикладної математики

Михайлюка Віктора Олексійовича

Доповідна записка

Доводжу до вашого відома, що студент Редь А. І. без поважних на те причин не з'явився на заняття 11.04.06. Прошу вжити заходів до студента Редь А. І.

.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЮНКС»

 

№ 17/5 від 18 лютого 20065 р.

Керівникові Старокиївського відділення

Укрсоцбанку м. Києва

Коновалов К. М.

Просимо Вас надати довготривалий цільовий кредит у сумі 10000 (десять тисяч) гривень на придбання обладнання для обробки коштовного каміння.

Комплект потрібних документів додається:

– договір на купівлю обладнання;

– техніко-економічне обґрунтування повернення кредиту.

Директор

Печатка


Звіт

про педагогічну практику з 10.01.04 по 10.02.04

студента математичного факультету Бовсунівського В. О.

Педагогічну практику проходив у 5-й школі м. Луцька. У школі було створено належні умови для проходження практики. Шкільні кабінети достатньо обладнані технічними засобами навчання. Всі вчителі математики та інформатики мають високу фахову підготовку.

За час практики провів 18 контрольних уроків з інформатики. Всі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика в школі допомогла вдосконалити знання, здобути практичні вміння та навички: проводити уроки різних типів, перевіряти будь-які види письмових робіт, організовувати позакласну роботу, проводити виховні години.

При проведенні уроків з інформатики особливих труднощів не було.

Педагогічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті в університеті, з фахових і психологічно-педагогічних дисциплін, виробила вміння проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку, випробувати себе в функції класного керівника.

10.02.04


Розпорядження

03.11.03 № 123 м. Луцьк

про надання шефської допомоги

установам освіти

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти району ПРОПОНУЮ:

1. Закріпити підприємства, установи, зареєстровані у Ківерцівському районі, за установами освіти згідно з додатком 1.

2. Вважати рішення виконавчого комітету Ківерцівської районної Ради народних депутатів від 18.11.93 № 1185 «Про надання шефської допомоги установам освіти» таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної держадміністрації Некрасова А. Г. та завідувача відділу освіти Зінченко О. О.

Голова Ківерцівської

держадміністраціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Волинський державний університет імені Лесі Українки

НАКАЗ № ___

від "___”_______________20___р. м. Луцьк

 

про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду________________________________________________________________

на умовах укладеного з ним контракту від "___”_______________20___р.

Підстава: контракт від "___”_______________20___р.

Ректор

Печатка


Трудова угода

м. Луцьк 15 березня 2004 р.


 

Школа-інтернат № 4 в особі директора школи Федоренка Л. О., що далі йменується "Замовник", з одного боку, і Київська фабрика "Новий Київ" в особі головного інженера Берегового С. В., що далі йменується "Виконавець", з другого боку, уклали угоду про таке:

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виготовити 40 пар взуття шкіряного до 15 травня 2004 року.

1.2. Розмір, форму й колір визначає Замовник, Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити взуття доброякісно.

1.4. Замовник зобов'язується вчасно прийняти й оплатити роботу.

 1. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві дві тисячі п'ятсот (2500) гривень.

2.2. Оплата здійснюється протягом двох днів від дня прийняття роботи.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

 1. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов'язань за угодою друга сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі виникнення спорів за цією трудовою угодою вони вирішуватимуться судовими органами того району, в якому мешкає Виконавець.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Замовник: вул. Повстанська, 3, Луцьк-33

Виконавець: вул. М. Коцюбинського, 1, Київ-40

(Печатка)


 

Волинський м. Луцьк

державний університет

імені Лесі Українки

"___”_______________20___р.

№______

ДОВІДКА

Видана________________________________________________________________в тому, що він (вона) є студентом_______________________________________курсу _______________________________________________________________факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки.

Видано для_______________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Декан факультету

Секретар


 

Обручев В. А.

Плутонія: Науково-фантастичний роман. – М.: Дитяча література, 1981. – 302 с.

Науково-фантастичний роман "Плутонія" – це спроба автора якнайдетальніше описати читачеві процес еволюції на землі.

Дія відбувається 1913 року. П'ятеро молодих науковців вирішили відшукати легендарний загублений світ. Досягши Північного полюсу герої потрапляють через нього до центру землі де зустрічаються з дивовижними представниками доісторичного світу.

Для широкого кола читачів.


 

Рецензія

на науково-фантастичний роман Обручева В. А.

"Плутонія"

Дія відбувається 1913 року. П'ятеро науковців відправляються на пошуки загубленого світу до Північного полюсу на кораблі. Прорвавшись крізь численні айсберги, герої висаджуються на крижаний берег і продовжують шлях пішки до Північного полюсу. Однак чим ближче вони підходять до полюсу, тим тепліший стає клімат. Через деякий час науковці знаходять загублений світ, що знаходиться в середині землі, куди вони потрапляють через Північний полюс. З цього моменту чим далі вони заглиблюються в невідомий світ, тим більше їм відкриває природа доісторичних форм життя. По мірі просування вчених, природа цього світу щодня робить стрибок на цілу еру, і науковцям доводиться щодня стикатися з все новими і новими формами життя.

На наш погляд в цьому романі досить точно і детально описано процес еволюції на землі, розвиток доісторичних форм життя, їх пристосування до існування. Водночас роман доступний широкому колу читачів, що дозволяє поглибити свої знання з історії доісторичного розвитку планети широким верствам населення.

На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що роман має велике наукове значення зокрема для освіти широких верств населення.

Старший науковий співробітник відділу

вивчення доісторичних форм життя

Археологічного Інституту УАН, кандидат

археологічних наук

Підпис кандидата археологічних наук

Ю. О. Черненко засвідчую

Учений секретар

24.11.04

Печатка


 

Розписка

Я, студент математичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки Бовсунівський В. І., отримав від старшого викладача кафедри прикладної математики В. О. Михайлюка для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з програмування.

21.06.04

Підпис студента Бовсунівського В. І. засвідчую.

Декан математичного

факультету
Реферат на тему: Взірці документів: доручення, характеристика, протокол, доповідна записка, трудова угода, розписка і т.п. (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.