Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Діловодство

Взаємодія стилів мовлення у сучасній українській літературній мові - варіант 2 (реферат)

1.Діловий стиль.

Діловий стиль відрізняється від інших високим рівнем стандартизованості, що виявляється як у складанні текстів, так і в їхньому оформленні. Щодо мови, то стандартність означає використання сталих зворотів /кліше/. Наприклад: ми, що підписалися нижче; вжити суворих заходів; винести догану та інше. Стандарт потрібний для того, щоб досягти однозначності і достовірності інформації.

Кожен текст, складений у діловому стилі, повинен бути стандартним /або типовим/ та інформативним. Виклад інформації у діловому тексті робиться відповідно до таких принципів:

1.Об'єктивність змісту.

2.Повнота інформації у стислій формі.

3.Логічність і послідовність.

4.Обгрунтованість.

5.Нейтральний тон.

Останній принцип дотримується завдяки використанню слів, позбавлених емоційних відтінків: віддієслівних іменників /поділ, розподіл, підрахування, використання, дотримання, уніфікація/, безособових дієслів /взято, прийнято підписано, укладено/, назв осіб за їх функцією /позивач, відповідач, замовник, виконавець/ та інше.

Для ділового стилю характерні такі мовні засоби, як поширені обставини, вираженні іменниковими словосполученнями /з метою розвитку… В інших стилях із таким же значенням уживаються інші, синонімічні структури /сполучникові або й безполучникові складні речення, активні конструкції, присудки з пропущенною зв'язкою/, які надають текстові більшої динамічності.

2.Художній стиль.

Художній стиль від інших відрізняє його образність. Для передачі думки використовуються різноманітні художні тропи /епітети, метафори, символи та інше/. Лексика художнього стилю різноманітна: історизми й архайзми /смерд, жупан, ланіти, вия, перст/, діалектизми (жалива – кропива, маржина – худоба), оказіоналізми – букв, випадкові слова /яблуневоцвітно /Тичина/, бажання буйносміле /Семенко /, надзвичайниця /Еллан-Блакитний/ та інше.

Головне для цього стилю майстерно вибрати граматичні засоби. Використання дієслів теперішнього часу в розповіді про давно минулі події, повторюваність сполучника і та прийменника по при поширених однорідних членах, безполучникове складне речення – все це створює захопленно-піднесенний тон розповіді.

3.Порівняння ділового та художніх стилів.

Ці два стилі ділового мовлення має безліч спільних ознак і на меті мого реферата відслідити їх і порівняти. Якщо розглядати ці два стилі вцілому то вони зовсім різні і мають зовсім інші шляхи вираження і мету.

Художній стиль вирізняє перед усім його образність та спрямування. Так як художній стиль використовується переважно для вираження думки застосовуючи при цьому різноманітні художні тропи та відповідну лексику.

Діловий стиль відрізняється від художнього насам перед завдяки своїй стандартизованості і офіційності. Це знаходить свій вияв ускладанні та оформленні текстів.

Діловий та художні стилі найбільш відрізняє ця саме стандартизація. Бо художній стиль не зв'язаний такими чіткими рамками і в ньому можна багато іммітувати і вносити багато нового, яке характерне тільки для тебе. Тобто головною рисою художнього стиля можна назвати індивідуальність. А діловий стиль навпаки вирізняється своєю визначеністю і передбачіваністю, адже якщо в художньому стилі намагатися іммітувати та вносити свої корективи то це буде значним відклонінням від принятого формату ділового стилю і данне творіння вже буде вважатись не діловим стилем, а дещо іншим напрямком мовлення. Якщо в художньому стилі ми виділяли головною ознакою індивідуальність то тут головною рисою виступає стандартизація і передбачуваність.

Висновки.

Дослідивши і порівнявши діловий та художні стилі ділового мовлення, можемо зробити висновок про їх абсолютну протилежність. Але об'єднує їх той факт, що вони є стилями ділового мовлення і таким чином є пов'язаними між собою.Що особливо відрізняє і зацікавлює порівняння саме цих двох стилів це їх абсолютна протилежність. Якщо інші стилі між собою більш схожі інші менш то ці зовсім протилежні, що надає цій парі особлового значення і відтінку порівнянно зіншими стилями ділового мовлення.


 

Літеррура:

1. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

2. Зарицька І.М. Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 1997.

3. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1996.

4. Сучасна українська мова / За ред. І.К. Білодіда. – Т. 5. – К., 1975.

5. Токарська А.С. Ділова українська мова. – Львів, 1995.

 

 
Реферат на тему: Взаємодія стилів мовлення у сучасній українській літературній мові - варіант 2 (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.