Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Завдання та індикатори для подолання бідності в Україні (реферат)

Завдання та індикатори для подолання бідності в Україні

Завдання 1.А: Ліквідувати до 2015 року бідність за критерієм 5 дол. США на добу за ПКС

1.1. Частка населення, чиє добове споживання є нижчим 5 дол. США за ПКС, %

Завдання 1.B: Скоротити питому вагу бідного населення (за національним критерієм бідності) до 25% за рахунок зменшення чисельності бідних серед дітей та працюючих

1.2. Частка бідного населення за національним критерієм, %

1.3. Частка бідних серед дітей, %

1.4. Частка бідних серед працюючих осіб, %

Завдання 1.C: Зменшити в десять разів до 2015 року питому вагу населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму

1.5. Частка населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму, %

Впродовж останніх років вдалося досягти певних позитивних зрушень у процесі подолання бідності (таблиця 1).

Таблиця 1

Стан досягнення та очікувані результати реалізації ЦІЛІ 1 Подолання бідності

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2015

Індикатор 1.1. Частка населення, чиє добове споживання є нижчим 5 (4,3) дол. США на добу за ПКС, %

 

11,91

11,01

3,01

4,01

2,01

1,31

9,0

6,0

6,6

3,8

4,52

5,02

4,0

3,0

<0,5

3,5

2,5

Індикатор 1.2. Частка бідного населення за національним критерієм, %

 

26,4

27,2

27,2

26,6

27,3

27,1

28,1

27,3

27,0

27,02

27,02

26,5

26,0

25,0

26,4

24,1

Індикатор 1.3. Частка бідних серед дітей, %

 

33,4

34,9

34,0

34,9

35,0

36,7

36,6

36,3

35,1

35,02

34,52

33,0

31,0

29,0

33,2

32,7

Індикатор 1.4. Частка бідних серед працюючих осіб, %

 

21,6

22,6

22,0

21,1

21,6

22,3

27,2

21,7

21,1

21,02

20,02

19,0

17,0

15,0

20,6

19,7

Індикатор 1.5. Частка населення, чиє споживання є нижчим рівня прожиткового мінімуму3, %

 

71,2

69,2

65,0

59,9

51,0

38,7

31,0

30,5

19,9

22,02

20,02

15,0

10,0

7,0

24,8

23,5

1 – 4,3 дол. США на добу, з 2005 року Світовим банком були змінені підходи до розрахунку паритету купівельної спроможності курсу долара США до гривні (4,3. дол. США до 5 дол. США).

2 – оціночні дані за підсумками 2009 та 2010 рр., що були спрогнозовані у доповіді ЦРТ Україна -2010.

3 – споживання це середньодушові сукупні витрати домогосподарства у розрахунку на еквівалентну особу (за шкалою 1,0;0,7;0,7)

У таблиці наведені доступні фактичні дані Держстату до 2010 року включно та прогнозно-розрахункові значення показників на 2011 - 2015 роки за даними Доповіді 2010 року.

Внаслідок впливу економічної кризи практично на всі аспекти рівня життя населення вже з початку 2009 року, прогнозні показники на 2009-2010 роки передбачали зростання рівня бідності за абсолютними критеріями і стабільну ситуацію з відносною бідністю (за національним критерієм). Проте ситуація розвивалася неоднозначно і мала відмінності залежно від обраного критерію бідності.

Завдання 1.A: Ліквідувати до 2015 року бідність за критерієм 5 дол. США на добу за ПКС

Для країн Центральної та Східної Європи за визначенням ООН межа бідності відповідає добовому еквіваленту 5 дол. США за паритетом купівельної спроможності валют.

В Україні питома вага бідного населення за цим показником у 2010 році зменшилася і становить 2,5 % проти 3,5 % у 2009 році, 3,8 % у 2008 році та 6,6 % у 2007 році.

Оскільки прогнозувалося незначне зростання бідності за цим критерієм, цільовий орієнтир на 2009-2010 роки було досягнуто та перевиконано (у 2010 році 2,5% фактичних проти 5,0% цільового значення). Це дає підстави стверджувати, що при збережені існуючих тенденцій завдання може бути виконано навіть раніше. Основною перешкодою для виконання цього завдання може стати наступна хвиля кризи.

Завдання 1.B: Скоротити питому вагу бідного населення (за національним критерієм бідності) до 25%, за рахунок зменшення чисельності бідних серед дітей та працюючих

За підсумками 2009 року рівень бідності за національним критерієм становив 26,4% проти прогнозованих 27,0% (перевиконання завдання на 2009 рік). А вже у 2010 році значення цього показника 24,1% було менше навіть цільового орієнтиру на 2015 рік (25,0%). Таким чином, завдання, поставлене на 2015 рік, вже виконано.

У 2010 році межа бідності досягла 944 гривні і збільшилася у порівнянні з попереднім роком на 109 гривень або на 13,1 відсотка (таблиця 2).

Таблиця 2

Питома вага бідного населення загалом по Україні

(за національною межею бідності), %:

 

2001 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010

рік

Індикатори

27,2

 

25,0

 

 

25,0

 

 

 

Звіт

27,2

26,6

27,3

27,1

28,1

27,3

27,0

26,4

24,1

Національна межа бідності, грн.

175

220

271

365

430

526

778

835

944

Джерело: розрахунки Мінсоцполітики

Аналіз у розрізі типів домогосподарств свідчить, що покращення ситуації відбулося за рахунок сімей з дітьми – рівень бідності серед цих домогосподарств знизився з 32,0 % у 2009 році до 31,3 % у 2010 році.

Покращення відчули домогосподарства з однією дитиною (25,6 % у 2010 році проти 26,9 % у 2009 році) та домогосподарства з чотирма та більше дітьми ( 71,0 % у 2010 році проти 72,3 % у 2009 році).

У свою чергу, скорочення рівня бідності серед дітей та серед працюючого населення показує, що у 2009 році частка бідних серед дітей складала 33,2% (цільовий орієнтир – 35,0%), у 2010 році – 32,7% (цільовий орієнтир – 34,5%).

У той же час рівень бідності серед працюючих також досяг рівня цільових орієнтирів і має тенденцію до зменшення. Так, фактичний рівень бідності серед працюючих у 2009 році становив 20,6% (цільовий орієнтир – 21,0%), у 2010 році - 19,7% (цільовий орієнтир – 20,0%).

Одним із шляхів подолання бідності є сприяння працевлаштуванню молоді та залучення її до підприємництва. З цією метою розвивається мережа молодіжних центрів праці. У 2010 році в регіонах забезпечено діяльність 98 молодіжних центрів праці, з них: 19 обласних, 10 районних, 12 міських та 57 студентських секторів працевлаштування у ВНЗ, якими працевлаштовано близько 17 тисяч осіб та надано близько 60 тисяч послуг.

Завдання 1.С: Зменшити в десять разів до 2015 року питому вагу населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму.

За період з 2000 року по 2008 рік рівень бідності за цим критерієм стрімко зменшувався (таблиця 1): якщо у 2000 році частка населення, чиє споживання є нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму становила 71,2%, то у 2008 році лише 19,9%.

На 2009-2010 роки у зв'язку з впливом економічної кризи прогнозувалося незначне (на 2,1 відсоткових пункти) зростання значення показника до 22,0%, з повернення в наступному році до значення 2008 року. Проте, у 2009 році цей показник помітно зріс і становив 24,8% (запланований на рівні 22,0%). У 2010 році рівень бідності за цим критерієм трохи зменшився (23,5%), але не настільки щоб досягнути цільового орієнтиру на цей рік – 20,0%.

Зростання споживчих цін, яке відбувалося з 2008 року, призвело до стрімкого зростання фактичного прожиткового мінімуму, що на тлі зменшення реальних доходів громадян викликало зростання значення показника. Проте, за умови економічного зростання та проведення виваженої державної соціальної політики досягнення цільового орієнтиру 2015 року цілком можливе.

 

Також одним із шляхів подолання бідності є сприяння працевлаштуванню молоді та залучення її до підприємництва. З цією метою розвивається мережа молодіжних центрів праці. У 2010 році в регіонах забезпечено діяльність 98 молодіжних центрів праці, з них: 19 обласних, 10 районних, 12 міських та 57 студентських секторів працевлаштування у ВНЗ, якими працевлаштовано близько 17 тисяч осіб та надано близько 60 тисяч послуг. 4 березня 2010 року за участю працівників регіональних управлінь у справах сім'ї, молоді та спорту, директорів молодіжних центрів праці проведено Всеукраїнський семінар, спрямований на вирішення питання зайнятості молоді та розв'язання проблеми безробіття серед молоді. В ході проведення семінару презентовано Антикризову програму Міжнародного фонду "Відродження" та науково-соціального проекту "Система гарантованого працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" Української академії наук.

Також, обговорено питання щодо діяльності молодіжних центрів праці та основні аспекти планування та організації діяльності молодіжних трудових загонів. З метою залучення ресурсів міжнародних організацій та зацікавлених органів виконавчої влади до вирішення проблеми зайнятості молоді підписано меморандуми:

- про співпрацю Мінсім'ямолодьспорту та Міжнародного фонду "Відродження", яким передбачено впровадження заходів щодо подолання безробіття та бідності, у тому числі сприяння діяльності громадських організацій, які спрямовують зусилля на працевлаштування та зайнятість молодих людей;

- про співробітництво у вирішенні проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів спільно з МОН, Мінпраці та Українською академією наук.

Протягом 2010 року Мінсім'ямолодьспорту проведено ряд всеукраїнських акцій молодіжних трудових загонів, семінарів та круглих столів з питань зайнятості молоді.

З метою підвищення ділової активності молоді та підтримки її підприємницьких ініціатив видано наказ Міністерства від27.01.2010 № 135 "Про організацію та проведення ХІI Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді", на виконання якого в областях проведено регіональні тури Конкурсу, у яких взяло участь близько 800молодих осіб.

Для участі у фінальному турі Конкурсу до Міністерства надійшло 99бізнес-планів з 21 області України.

Відповідно до наказу від26.11.2010 № 4246 "Про проведення фіналу ХІІ Всеукраїнського Конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді" Міністерством спільно з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Головним управлінням у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київським молодіжним центром праці 30листопада 2010 року в м. Києві проведено фінал XII Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Переможцями стали по 3 бізнес-проекти у кожній номінації. Всі переможці Конкурсу нагороджені дипломами та цінними призами.

З метою зниження рівня бідності серед молоді доцільно здійснювати профорієнтаційну роботу серед молоді; надавати підтримку у працевлаштуванні молоді; підвищувати рівень її обізнаності з ситуацією на ринку праці; спрямовувати роботу на популяризацію ідей підприємництва; розвивати та удосконалювати мережу молодіжних центрів праці.

Таким чином, за період 2009-2010 років вдалося досягти поставлених цілей (подекуди зі значним перевиконанням) по завданнях 1.А та 1.В. Натомість, завдання 1.С. не було виконане; хоча відставання за 2010 рік від цільового орієнтиру є незначним, проте амбітність завдання на 2015 рік ставить під сумнів можливість його виконання за умови негативного сценарію розвитку економічних процесів.

Виходячи з нагальної потреби в якнайшвидшому розв'язанні проблеми бідності, Указом Президента України від 26.02.2010 № 274/2010 "Про невідкладні заходи з подолання бідності" визначено, що подолання бідності є найважливішим пріоритетом у здійсненні реформ в Україні.

Стратегічні напрями щодо вирішення проблеми бідності відображенні у проекті Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі – проект Програми), яка розроблена та подана на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Зокрема, проект Програми передбачає напрями та заходи, спрямовані на підвищення соціальних стандартів, сприяння зайнятості населення, удосконалення оплати праці, пенсійної системи, соціального страхування, реформування системи соціального захисту, медичного обслуговування, соціальної підтримки молоді, сімей та захисту прав дітей.

Прийняття цього проекту Програми сприятиме зниженню рівня бідності серед сімей з дітьми, особливо багатодітних, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних громадян, в сільській місцевості та запобіганню хронічній бідності.

Список використаної літератури:

1. Доповідь "Цілі розвитку тисячоліття: Україна. Підсумки моніторингу досягнення за 2010 рік"
Реферат на тему: Завдання та індикатори для подолання бідності в Україні (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.