Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Вплив державних видатків на формування сукупного попиту. Динаміка урядових витрат як індикатор ролі держави в управлінні економіки (реферат)

Завдання політики державних видатків

Політика державних видатків допомагає: здійснити структурні перетворювання; розподільчу функцію; стимулювати, формувати і коректувати сукупний суспільний попит, а через нього виробництво і зайнятість; згладжувати регіональні і галузеві диспропорції; зняти гостроту проблеми вимушеного безробіття; вирішувати проблеми, пов'язані із соціальним захистом населення тощо.

Видатки на соціальні цілі здійснюються в таких напрямах:

- соціальна допомога і державні дотації;

- освіта;

- охорона здоров'я;

- субсидії місцевим бюджетам.

Видатки на господарські потреби здійснюються в таких напрямах:

- капіталовкладення в інфраструктуру;

- дотації державним підприємствам;

- субсидії сільському господарству;

- видатки на асигнування здійснення державних програм;

- підтримка експортері товарі, послуг і капіталу.

Видатки держбюджету на потреби народного господарства здійснюється у вигляді: а) державних кредитів (цільового, на державні програми, і пільгового характеру) на цілі державних програм; б) субсидій (безповоротна цільова передача бюджетних коштів суб'єктам господарювання) і дотацій (як постійних субсидій); в) замовлень і контрактів; г) гарантій.

Основу політики державних видатків становлять Державний бюджет і бюджетна політика. Бюджет згідно з Законом України „Про Бюджетну Систему України” – це план

Утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій , які здійснюються органами державної влади.

Завданням Державного бюджету (ДБ) є підтримувати ринку рівновагу і стимулювати розвиток окремих сфер та галузей національної економіки.

Ідеологію формування ДБ - визначення джерел і сум надходжень коштів до нього,

державних видатків, шляхів покриття дефіциту бюджету - називають бюджетною політикою.

ДБ розпоряджається Уряд.

ДБ виконує такі функції:

- збільшує або зменшує сукупний попит,

- виконує перерозподільну функцію;

- стимулює або гальмує виробництво шляхом вибору певної системи

оподаткування;

- забезпечує покриття касових збитків підприємств, які внаслідок певних причин (об'єктивних) є збитковими, однак функціонування яких зумовлене суспільними потребами (наприклад, енергетика);

- забезпечує фінансову допомогу на розвиток окремих галузей і сфер діяльності;

- збалансовує бюджети нижчих рівнів.

Кошти з ДБ використовують на державне управління, оборону, фінансування бюджетних галузей НЕС (освіта, наука, охорона здоров'я тощо).

Структура бюджетної системи (БС) України: державний і місцеві бюджети (адміністративно-територіальних одиниць (областей).

Сума усіх бюджетів БС є зведеним бюджетом. Цей бюджет використовують для аналізу і визначення засад ДЕП.

Верховна Рада України визначає головні напрями бюджетної політики, розглядає проект ДБ, вносить зміни та доповнення до нього, затверджує, контролює його виконання, затверджує звіт про використання бюджетних коштів. Спеціальну постанову Верховної Ради України, яка визначає головні напрями та пріоритети бюджетної політики на наступний рік, називають бюджетною резолюцією.

Доходи бюджетів різних рівнів формують за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших платежів, надходжень з інших джерел, передбачених законодавством України.

Доходи бюджетів України поділяють на доходи ДБ України, регіональних та місцевих бюджетів.

Практичні завдання з використання ДБ виконує система Міністерства фінансів України: центральний апарат МФ, відділи фінуправлінь; обласних, районних і місцевих державних адміністрацій, а також державна податкова адміністрація (з 1996 р ) Для організації касового виконання ДБ у 1995р. створено систему державного казначейств.

Розмежування державних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між рівнями БС здійснюється відповідно до Закону України "Про Бюджетну систему України".

Розмір дотацій і субвенцій з ДБ в місцеві бюджети (обласні бюджети) затверджується Верховною Радою в Законі України "Про Державний бюджет України на відповідний рік" з урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних територій.

Відповідно до чинного законодавства (зокрема, "Закону про місцеве самоврядування") держава покликана фінансово підгримувати місцеве самоврядування, брати участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, вести контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком.

Згідно з чинним законодавством прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, плата за торгові патенти, збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання авто доріг зараховуються до територіальних бюджетів за місцем перебування платника податку. Крім цього, держава повинна гарантувати органам місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.

Кошти ДБ витрачають лише на цілі та в межах, затверджених "Законом про Державний бюджет України".

Видатки бюджетів усіх рівнів поділяють на:

а) поточні - це видатки бюджетів на фінансування мережі підприємств установ, організацій, які діють на початок поточного року, а також на фінансування заходів соціального захисту населення;

б) видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капіталовкладень, структурної перебудови, субвенцій та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Значну частку ДБ втрачають на загальнодержавні програми підвищення життєвого рівня, заходи соціального захисту та забезпечення населення, охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження.

З ДБ виділяють кошти на утримання органів державної влади, державного управління, судів, прокуратури, а також на спільні програми з іншими державами.

До 2% видатків ДБ - це резервний фонд для ліквідації наслідків стихійних явищ, катастроф, аварій.

Наявні бюджетні ресурси спрямовують переважно на погашення заборгованості з заробітної плати бюджетних установ, фінансування соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

Дефіцит ДБ (в % до ВНП) можна покривати за рахунок: продажу ОВДП та зовнішньої позики, продажу державного майна; емісії (кредитів НБ уряду).

Дефіцит ДБ є одним з основних макроекономічних показників, які характеризують стійкість НЕС.

Єдиної думки щодо збалансованості ДБ немає. Р.Солоу вважає, що в сприятливий для економіки період варто вживати заходів для збалансування ДБ. К. Ерроу думає, що не доцільно прагнути бездефіцитності ДБ. І якщо зростання ВВП = 3%, то дефіцит ДБ в розмірі 3% ВВП цілком прийнятний. Нагромадження сум бюджетного дефіциту формують державний борг. Зовнішній борг - борг іноземним державам, організаціям та особам. Внутрішній борг - борг своєму населенню. Допустимий розмір внутрішнього державного боргу на кожен рік визначається законом про Державний бюджет. Так, на 2001 рік його визначено в сумі 20 млрд. грн.

Обсяг державного бюджету України в останні роки зріс з 46-55млрд грв. до 85-95млрд. грв;

Частка ВВП, яка спрямовується в сучасній інноваційній економіці на фінансування розвитку науки і техніки становить 2,5-3,0%.
Реферат на тему: Вплив державних видатків на формування сукупного попиту. Динаміка урядових витрат як індикатор ролі держави в управлінні економіки (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.