Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Використання державою податкових регуляторів при кейнсіанській та монетаристській політиці (реферат)

Податкове регулювання дозволяє ефективно стимулювати економічне зростання і організовувати перерозподіл доходів та коригування розподілу ресурсів. Так, частка ВНП, що перерозподіляється за допомогою податків через сукупний бюджет і позабюджетні фонди становить, наприклад, в Японії - 35%, в США – 40%, в Німеччині, Франції, Італії і Канаді ~50%, в Швеції – 60%, а в Україні – 27%.

Цими функціями значення податкової політики не обмежується.

Сьогодні будь-яку соціально-економічну проблему можна вирішити, використовуючи той чи інший податковий регулятор, який виконує або фіскальну, або стимулюючу (регулюючу), або соціальну, або розподільчу, або інформативну функції.

Елементами інструментарію податкової політики :

- суб'єкт оподаткування;

- об'єкт оподаткування;

- база оподаткування;

- податкова ставка;

- пільгові режими оподаткування;

- податки навпаки (трансферти);

- системи, види і типи податків.

Поняття та зміст податків як окремі елементи інструментарію податкової політики.

Податки на сьогодні це:

- вирахування з доходів платників податків;

- основне джерело доходів сучасної держави (80-90%), а решта (20-10%) – рента і прибуток держпідприємства, позики, емісія;

- ефективний інструмент регулювання ринкової економіки (поряд з грошово-кредитним).

Середньовічний філософ Ф. Аквінський назвав податки „дозволеною формою грабунку”.

Під податками, митом, збором та іншими аналогічними платежами потрібно розуміти обов'язковий внесок в бюджет відповідного рівня або в позабюджетний фонд, який здійснюється платниками податків в розмірах, порядків на умовах, що і відповідають чинному законодавству.

Джерелом податкових платежів є доход платника (суспільний продукт). Податок не повинен зачіпати капітал, тому що нормальне відтворення буде неможливим.

Об'єктом оподаткування – кількісно виражений економічний феномен, який підлягає оподаткуванню: доходи, прибуток, вартість певних товарів, окремі види діяльності, операції з цінними паперами, використання природних ресурсів, майно, передача майна, добавлена вартість та інші об'єкти, встановлені законом.

Суб'єкти оподаткування – це ті, хто збирає (бюджет країни (державний бюджет), місцеві бюджети) і ті, хто платить (громадяни, малі і великі підприємства).

Податкова база – частина об'єкта, на яку практично нараховують податки. Податкова система визначається:

- набором податків;

- структурою податків;

- способом визиску;

- фіскальними повноваженнями різних рівнів влади;

- податковою базою; сферою дії податків;

- податковими пільгами.

Залежно від методів визиску податки можна поділити на такі види: прямі і непрямі, місцеві і централізовані, загальні і спеціальні (цільові).

Податки в системі ДРЕ виконують такі функції: фіскальну - забезпечення фінансування суспільних видатків; соціальну; розподільчу; інформативну; регуляторну - полягає в встановленні і зміні системи оподаткування, у визначенні податкових ставок, їх диференціації, наданні податкових пільг {звільнення від податків частини прибутків і капіталу з умовою їх цільового викорис¬тання відповідно до завдань ДЕП). Прикладом виконання регуляторної функції може бути стимулювальна або стримувальна фіскальна політика щодо впливу на експорт.

Основними об'єктами ДРЕ за допомогою податкової політики є:

- господарський цикл і ділова кон'юнктура;

- секторальна, галузева і регіональна структура господарства; І

- капіталовкладення і інвестиції;

- НДДКР;

- зовнішньоекономічні зв'язки;

- навколишнє середовище.

Особливої уваги в системі податкового регулювання з боку суб'єктів оподаткування (тих, хто платить) заслуговує податкове планування - вико¬ристання фізичними і юридичними особами, своїх прав для мінімізації податкових платежів у межах чинного законодавства. Напрями податкового планування:

- вибір оптимальної організаційно-правової форми юридичної особи;

- вибір місця для розміщення і реєстрації фірми;

- вибір виду і організаційно-економічної форми господарської діяльності;

- вибір оптимального використання прибутку і вільного капіталу, вибір інвестиційної політики з погляду податкових пільг;

Податкові пільги, як інструмент податкового регулювання (їх суть полягає у зменшенні податкової бази, знижках, відстрочці сплати податків тощо), являють собою потужній і ефективний механізм впливу на господарську поведінку фізичних та юридичних осіб в бажаному напрямі.

Вони встановлюються, як і самі податки, в порядку і на умовах, визначених законодавчими актами. Найбільш розповсюджені такі види податкових пільг:

- неоподатковуваний мінімум об'єкта оподаткування;

- вилучення з-під оподаткування певних елементів об'єкта оподаткування (наприклад, затрати на НДДКР, амортизаційні відрахування тощо);

- звільнення від сплати податків окремих осіб або категорій платників податків (наприклад, спільних підприємств, сільськогосподарських підприємств, інвалідів, ветеранів війн тощо);

- зниження податкових ставок;

- відмінусування від податкової бази;

- податковий кредит (відстрочка сплати податків без нарахування процента, тобто фактично наданий безпроцентний кредит);

- повне або часткове повернення податків (наприклад, повернення ПДВ експортеру).

Завдання вдосконалення податкової системи. Реформування податкової системи в Україні в силу багатьох причин виявилося невдалим. Сучасна податкова система має низку значних недоліків. Це велика кількість пільг, в тому числі індивідуальних, ухилення від оподаткування, нерівномірний та високий податковий тиск, відсутність захисту для платника податків, скорочення доходів бюджету, нестабільність виконання державою соціальних забов'язань.

Реформування державою податкової системи повинно спрямуватися на :

- кардинальне спрощення податкової системи, скорочення кількості податків і визначення переліку податків, що діють на території України;

- розширення бази оподаткування;

- вирівнювання рівнів оподаткування заробітної плата і інших доходів;

- визначення граничних ставок для регіональних і місцевих податків;

- зниження ставок штрафів і пені;

- кодифікація правил, що регламентують взаємовідносини податкових органів і платників податків з метою захисту прав останніх.

До непрямих податків відноситься ПДВ;

До прямих податків відносяться акциз;

Рівень податкового навантаження у процентах до ВВП становить у США 25-30%.

Рівень податкового навантаження у процентах до ВВП становить в Україні 25-30%.
Реферат на тему: Використання державою податкових регуляторів при кейнсіанській та монетаристській політиці (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.