Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Стратегічний аналіз стану і розвитку митної служби в Україні в 2009 році (реферат)

План:

Вступ. 3

1. Стратегічний аналіз стану і розвитку Академії митної служби України. 3

2. Фактори зовнішнього середовища Академії митної служби України. 6

Висновки. 7


Вступ

Стратегічний аналіз – це засіб перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу середовища, у стратегічний план організації. Виходячи з даної тези, стратегічний аналіз стану і розвитку Академії митної служби України – це узагальнення і трансформування даних, отриманих у результаті аналізу діяльності академії у систематизований план.

Стратегічний аналіз використовує два типи інструментів - формальні моделі і кількісні методи та самостійний творчий аналіз. У даній роботі ми будемо використовувати другий варіант аналізу.

Безпосередньо процес стратегічного аналізу Академії митної служби представимо у вигляді двох етапів:

1) Порівняння намічених академією орієнтирів і реальних можливостей, які дозволяє середовище, аналіз відмінностей між ними.

2) Аналіз можливих варіантів майбутнього АМСУ, визначення стратегічних альтернатив.

1. Стратегічний аналіз стану і розвитку Академії митної служби України

Для стратегічного аналізу діяльності АМСУ перш за все необхідно проаналізувати елементи середовища академії.

Середовище Академії митної служби України можна визначити як сукупність трьох сфер: внутрішнього середовища, робочого (мікро) середовища та загального (макро) середовища.

Опис внутрішнього середовища академії дає уявлення про сильні і слабкі сторони її діяльності і внутрішні можливості. Внутрішнє середовище Академії митної служби України включає такі елементи, як: організаційна структура, маркетинг, персонал, фінанси. До персоналу академії включаються як професорсько-викладацький склад академії, так і працівники, що не є викладачами і не мають вченого звання.

Два інші простори складають зовнішнє середовище організації.

Мікро середовище – це середовище безпосередніх зовнішніх контактів АМСУ. Воно включає тих учасників, з якими академія має прямі стосунки, або які безпосередньо впливають на її діяльність. В мікро середовищі академії значне місце посідає Державна митна служба України, яка безпосередньо впливає на діяльність академії, динаміку її розвитку, орієнтири у подальшій роботі та стратегічному плануванні. Також до мікро середовища академії можна включити конкурентів – інші вищі навчальні заклади України. Але Академії митної служби України - єдиний у нашій державі вищий навчальний заклад, що займається підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників Державної митної служби України, фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності, митних брокерів, декларантів, тому її діяльність має унікальний характер.

На цьому прикладі можливо проаналізувати сильні і слабкі сторони Академії митної служби України. Академія – єдиний в нашій країні вищий навчальний заклад, який готує першокласних спеціалістів з митної справи. Не дивлячись на те, що деякі вищі навчальні заклади України мають у своєму складі факультеті, які готують спеціалістів за митним спрямуванням та фахівців з зовнішньоекономічної діяльності, тільки Академія підтримує безпосередні зв'язки з митними органами. Курсанти проходять практику виключно на митницях. Всі курсанти — випускники академії разом із дипломами про вищу освіту отримують спеціальні звання та гарантовану роботу в Державній митній службі України.

У складі академії існують 3 факультети, інститут післядипломної освіти, 19 кафедр, 12 лабораторій. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Серед викладачів 17 докторів та 82 кандидатів наук. 20 відсотків дисциплін, що викладаються в академії — митного спрямування.

Також Академія митної служби України співпрацює з іншими спеціалізованими митними установами у сфері митної справи – Київський і Хмельницький інститути підвищення кваліфікації.

До мікро середовища академії також входять контактні аудиторії. Академія митної служби України розміщує інформацію про себе у найпрестижніших довідниках та має власний сайт.

Загальне (макро) середовище АМСУ складається з елементів, які не стикаються з нею безпосередньо, але впливають на формування загальної атмосфери функціонування. З цієї точки зору макросередовище іноді називають "екологією організації”. Це - середовище непрямих контактів в якому виділяють 4 основні взаємозв'язані елементи, що впливають один на одного. До основних елементів макросередовища АМСУ відносяться зміни у політичній ситуації країни, економічних та соціальних процесах та розвиток сучасних технологій. Наприклад, зміни в політичній ситуації країни можуть призвести до зміни в орієнтирах зовнішньоекономічної діяльності, що вплинуть на стратегію діяльності митної служби. Оскільки Держмитслужба України безпосередньо впливає на Академію митної служби України – політичний фактор грає відповідну роль. Так само, зміни в соціальній сфері можуть призвести до зменшення кількості абітурієнтів, які бажають вступити на контрактну форму навчання в АМСУ.

Тепер виділимо з сукупності зазначених елементів ті, що є найважливішими для Академії, тобто визначимо межі аналізу середовища. Найвпливовішими є 3 основних фактора:

v Кількість і характер критичних точок, тобто найбільш значимих елементів середовища;

v Аналіз середовища обмежений часовими рамками: в короткому періоді академія концентрує увагу лише на ті елементи, які критично впливають на її поточне функціонування, у тривалому періоді у неї з'являється можливість досліджувати загальний характер зовнішнього середовища;

v Результативний аналіз можливий лише у тому випадку, коли організація змогла визначити специфіку елементу, його унікальний характер.

Як свідчить перший фактор, у кожній організації є свій комплекс критичних точок. Він залежить від розмірів організації, характеру її діяльності, обраних нею цілей, географічних, історичних та інших особливостей.

Щодо АМСУ – глобальні фактори впливу на неї:

- політичний (відсутність стійкої, ефективно діючої структури влади);

- соціальний (різка стратифікація населення, зокрема, за рівнем доходів);

- економічний (невизначеність перспектив росту та інвестицій, економічної інтеграції).

Для прикладу, проаналізуємо вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність АМСУ.

Межі аналізу: характер діяльності

2. Фактори зовнішнього середовища Академії митної служби України

Фактори зовнішнього середовища

Рівень ВНП

середнє

Розмір державних капіталовкладень

дуже високе

Технологічні зміни

середнє

Соціальні зміни

високе

Екологічні зміни

низьке

Політичні ризики

високе

Щодо стратегічних цілей АМСУ – то Академія має Стратегічний план розвитку на 2007-2012 роки, згідно з основними пунктами якого АМСУ буде збільшувати набір, відкривати нові спеціальності, встановлювати нові контакти, обмінюватися досвідом з іншими ВНЗ України, шляхом проведення семінарів та тренінгів, підтримувати існуючи ті встановлювати нові перспективні міжнародні контакти.

Виходячи з проаналізованої інформації, визначимо візію АМСУ.

АМСУ – єдиний в Україні, унікальний ВНЗ з підготовки фахівців для митної служби та головний науковий центр у галузі митних досліджень.

Для визначення головної стратегічної мети академії, використаємо наш аналіз впливу факторів:

АМСУ – спеціалізований ВНЗ, місія якого полягає в забезпеченні підготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи на рівні міжнародних стандартів і в розробці та впровадженні інноваційних програм у галузі митних досліджень.

Висновки

На основі оцінки середовища академії та визначення критичних точок,

можна визначити основні стратегічні завдання АМСУ:

- навчання та підвищення кваліфікації митників на рівні міжнародних стандартів та на основі активних форм і методів навчання, акредитованих програм підвищення кваліфікації для професіоналів;

- наукові дослідження в галузі митної справи;

- розробка, впровадження і моніторинг навчальних програм для розвитку кадрового потенціалу Державної митної служби України.

Основним висновком даної роботи є важливість визначення стратегічних напрямків розвитку АМСУ та узагальнення її основних завдань, а також системний аналіз середовища.

Оскільки, аналіз середовища організації – це процес визначення критично важливих елементів внутрішнього і зовнішнього оточення, які можуть впливати на її спроможність у досягненні власних цілей.
Реферат на тему: Стратегічний аналіз стану і розвитку митної служби в Україні в 2009 році (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.