Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Соціально-економічний розвиток у малих містах у 2009 році (реферат)

ЗМІСТ

1 Суб'єкти господарювання у малих містах у 2009 році

2 Житлово-комунальне господарство у малих містах у 2009 році

3 Освіта у малих містах у 2009 році

4 Соціальна інфраструктура у малих містах у 2009 році

5 Охорона здоров'я у малих містах у 2009 році

6 Туристична сфера у малих містах у 2009 році

1 Суб'єкти господарювання у малих містах у 2009 році

Аналіз показників, що характеризують розвиток підприємництва, представлений у таблицях 3.1і 3.2 та у діаграмі 3.1.1.

Таблиця 3.1 Структура суб'єктів господарювання у малих містах у 2009 році

 

Кількість суб'єктів господарювання

Кількість платників податків, які взяті на облік у податкових органах та мають юридичну адресу на відповідній території, одиниць

 

юридичних осіб (відокремлених підрозділів)

фізичних осіб - підприємців

 

всього, осіб

приріст, зменшення

(-) до відповідного періоду попереднього року, %

всього, осіб

приріст, зменшення

(-) до відповідного періоду попереднього року, %

 

всього, осіб

приріст, зменшення

(-) до відповідного періоду попереднього року, %

 

АР Крим

4364

-9,7

20336

1,8

10368

-41,7

 

Вінницька обл.

2766

18,2

23178

5,1

25901

27,5

 

Волинська обл.

949

-2,0

7530

10,7

1319

-10,9

 

Дніпропетровська обл.

3734

21,0

18518

25,6

20517

72,0

 

Донецька обл.

5956

32,3

24774

12,8

30730

12,4

 

Житомирська обл.

1424

-10,3

8,719

-4,6

8018

-7,6

 

Закарпатська обл.

2436

-4,0

13,561

3,9

10725

31,4

 

Запорізька обл.

1917

-28,0

10,473

8,1

12439

0,7

 

Івано-Франківська обл.

3305

*

8,456

2,2

11761

-1,7

 

Київська обл.

15865

15,1

36,704

28,5

52188

38,6

 

Кіровоградська обл.

1987

60,8

8,723

3,8

10710

79,0

 

Луганська обл.

2726

51,3

2,835

*

13838

-39,3

 

Львівська обл.

9557

0,04

26,964

26,9

36521

*

 

Миколаївська обл.

2544

35,4

12,281

-4,4

14821

2,2

 

Одеська обл.

5734

82,3

21,429

24,9

27163

73,9

 

Полтавська обл.

2180

-10,8

10,079

-22,5

14785

18,9

 

Рівненська обл.

1756

-50,5

12,873

28,9

16067

22,5

 

Сумська обл.

4448

-41,1

17,948

12,1

13977

-33,4

 

Тернопільська обл.

2378

-47,0

12,622

4,0

16488

2,9

 

Харківська обл.

3252

1,0

12,614

56,9

12566

-32,6

 

Херсонська обл.

264

3,9

15,798

19,6

20075

27,2

 

Хмельницька обл.

2667

-26,2

19,307

-5,2

12692

-18,4

 

Черкаська обл.

3989

7,4

13,942

-0,3

17826

17,2

 

Чернівецька обл.

996

-17,8

5,294

-8,0

8139

6,8

 

Чернігівська обл.

1369

-3,9

7,031

-7,6

7691

-19,4

 

м. Севастополь

6

-14,3

0

0

176

-

 

* - неможливо обчислити показник у зв'язку з перерахунком даних минулого року

Таблиця 3.2 Розподіл населення малих міст за видами господарювання

та по групах населених пунктів

 

Тенденції щодо збільшення кількості суб'єктів господарювання – юридичних осіб (відокремлених підрозділів), протягом 2009 року спостерігались у 13 регіонах. При цьому максимальний приріст становив 82,3%у Одеській, 60,8% – у Кіровоградській областях. Істотні зменшення кількості осіб відбулись у Рівненській (-50,5%) та Тернопільській (-47,0%) областях.

Упродовж 2009 звітного року негативні тенденції щодо зменшення кількості суб'єктів господарювання – фізичних осіб, спостерігались у 8 областях. При цьому значення від'ємного показника не перевищувало 8%, виключенням можна вважати лише Полтавську область (-22,5%). Максимальний приріст зазначеного показника становив 56,9% у Харківській, 28,9% та 28,5% відповідно у Рівненській та Київській областях.

У розрізі груп населених пунктів найбільше юридичних осіб (відокремлених підрозділів), на 1 тис. жителів (17,65) припадало на малі міста з чисельністю 5-10тис. осіб, фізичних осіб – (75,02) міста чисельністю 30-40 тис. осіб.

Відносно попереднього звітного року зменшення кількості юридичних осіб (відокремлених підрозділів) відбулось у малих містах чисельністю до 5 тис. осіб, приріст показників кількості фізичних осіб спостерігався у всіх групах, окрім малих міст чисельністю 15-20 тис. осіб.

2. Житлово-комунальне господарство у малих містах у 2009 році

Показники забезпеченості населення житлом та житлово-комунальними послугами відображено у таблиці 3.3 та діаграмах 3.2.1 і 3.2.2.

Порівняно з минулим роком забезпеченість населення житлом (загальна площа у середньому на одного жителя) покращилась у 20 регіонах і складала від 18,6 кв. м (Рівненська область) до 25,0 кв. м (Кіровоградська область).

Діаграма 3.2.1 Забезпеченість населення малих міст житлом

по групах населених пунктів, по роках

Жоден з використовуваних критеріїв (кількість квартир з: центральним опаленням, каналізацією, газом (включаючи балонний), водопроводом, гарячим водопостачанням чи забезпеченість населення житлом) сам по собі не дає вичерпного уявлення про ситуацію в сфері ЖКГ та змоги однозначно порівняти рівень житлових умов різних міст, що призводить до необхідності використання інтегральної оцінки стану житлового фонду населених пунктів, яка б враховувала усі згадані показники. Такою оцінкою є запроваджений у звіті показник «забезпеченість однієї особи умовними квадратними метрами комфортного житла», що розраховується за формулою:

,

де ЗЖ – забезпеченість житлом; Н – норма загальної площі на 1 особу (згідно зі ст.66 Житлового кодексу Української РСР та ст.3 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» норма загальної площі становить 21кв. м); СРІОЖ (середній рівень інженерної облаштованості житла) – середнє арифметичне показників забезпеченості водопроводом, гарячою водою, газом, центральним опаленням та каналізацією; – вираз, що відображає відносну «байдужість» до розширення площі, більшої за норму загальної площі, і потребу в інженерному облаштуванні житла; α, β – параметри (в цьому випадку , тобто додаткова площа починає зараховуватися при середньому рівні інженерної облаштованості вище 50%); ω – питома вага показника середнього рівня інженерної облаштованості у розрахунку забезпеченості умовними кв. м комфортного житла (в цьому випадку дорівнює 0,5).

Таблиця 3.3 Загальний рейтинг забезпеченості населення малих міст

житлом та житлово-комунальними послугами

 

рейтинг

коефіцієнт

Забезпеченість населення житлом, загальна площа у середньому на одного жителя, м²

2009 р.

2008 р.

АР Крим

25

19.03

22.97

22.78

Вінницька обл.

10

15.88

22.71

21.27

Волинська обл.

2

14.13

19.33

19.19

Дніпропетровська обл.

24

18.21

22.14

22.11

Донецька обл.

17

16.66

22.32

22.85

Житомирська обл.

5

15.01

22.71

22.55

Закарпатська обл.

14

16.4

24.16

23.04

Запорізька обл.

20

17.08

22.95

22.8

Івано-Франківська обл.

9

15.83

23.48

23.2

Київська обл.

26

19.99

26.42

26.51

Кіровоградська обл.

8

15.34

24.95

24.68

Луганська обл.

7

15.25

23.9

24.94

Львівська обл.

6

15.14

18.76

18.99

Миколаївська обл.

13

16.37

20.53

20.3

Одеська обл.

15

16.42

25.26

23.93

Полтавська обл.

16

16.57

23.71

23.76

Рівненська обл.

1

13.75

18.65

18.67

Сумська обл.

11

15.9

21.88

21.73

Тернопільська обл.

18

16.91

20.59

20.57

Харківська обл.

23

17.33

24.57

24.51

Херсонська обл.

21

17.19

21.84

21.28

Хмельницька обл.

22

17.21

21.78

21.56

Черкаська обл.

12

16.06

25.3

24.41

Чернівецька обл.

4

14.8

21.74

21.64

Чернігівська обл.

3

14.22

22.96

22.82

м. Севастополь

19

16.91

18.8

19

Діаграма 3.2.1.Стан житлово-комунального господарства малих міст

Розроблений інтегральний показник дозволяє оцінити глибину диференціації малих міст у розрізі регіонів за станом житлово-комунального господарства, об'єднати окремі регіони в групи із подібними показниками, створивши підґрунтя для подальшого просторового аналізу і розробки заходів із подолання міжрегіональної диференціації.

За значенням інтегрального показника найкращими є житлові умови у малих містах АР Крим, Київської та Дніпропетровської областей (відповідно 20,0, 19,0 та 18,2 умовних кв. м комфортного житла), найгірші – у малих містах Рівненської,Волинської та Чернігівської областей (13,8, 14,1 та 14,2).

3. Освіта у малих містах у 2009 році

Сфера освіти представлена у таблиці 3.3 та діаграмі 3.3.1.

За даним моніторингу у 2009 році забезпеченість дошкільними закладами склала 100,0% лише у Полтавській області, відносно попереднього року забезпеченість зменшилась у 14 регіонах. Додаткова потреба у місцях складає від 230 (Чернігівська область) до 7 тис. одиниць (Львівська область).

Разом з тим, найбільша кількість місць у дитячих садках (перевищує 10 тис.) у Донецькій, Львівській, Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Забезпеченість загальноосвітніми навчальними закладами склала 100,0% у 11 регіонах, відносно попереднього року забезпеченість зменшилась у 8 регіонах. Додаткова потреба у місцях складає від 44 (Черкаська та Чернівецька області) до 3,5тис. одиниць (Київська область), у 10 регіонах наявна кількість місць задовольняє потреби мешканців малих міст.

Найбільша кількість місць у дошкільних закладах (перевищує 30 тис.) у Львівській, Донецькій, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Порівняно з минулим роком кількість професійно-технічних закладів збільшилась у 6 регіонах, значне зростання відбулось у Львівській області (123,5%). Також у 6 регіонах відбулось і зменшення кількості зазначених закладів освіти. У середньому у регіоні кількість професійно-технічних закладів не перевищує 10одиниць.

Найбільша кількість професійно-технічних навчальних закладів у малих містах була у Донецькій та Львівській областях (відповідно 26 та 21). Порівняно з минулим роком у Донецькій області зменшилась кількість навчальних закладів та місць у них (по кількості місць лідирує Львівська область – 9250 місць). Найменша кількість професійно-технічних закладів та учнівських місць у Чернівецькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях.

Таким чином, Моніторинг показав, що на лідируючі позиції у сфері освітніх закладів виходить Львівська область, окрім звісно ж Донецької.

У розрізі груп по чисельності населення малих міст забезпеченість місцями у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах ніде не дорівнює 100%, окрім групи чисельністю до 3 тис.. При цьому показник забезпеченості по дошкільних закладах складає приблизно 75%.

Діаграма 3.3.1 Забезпеченість населення малих міст навчальними закладами

по групах населених пунктів у 2009 році


 

Таблиця 3.3 Рівень забезпеченості малих міст навчальними закладами


 

4. Соціальна інфраструктура у малих містах у 2009 році

Дані про соціальну інфраструктуру малих міст України за 2009 рік приведено у таблиці 3.4 та діаграмі 3.4.1.

Таблиця 3.4 Соціальна інфраструктура у малих містах у 2009 році

 

Забезпеченість закладами соціального захисту дітей

Забезпеченість закладами культури

Забезпеченість спортивними спорудами

всього

у % до поперед­нього року

всього

на 1000 жителів ‰

у % до поперед­нього року

всього

на 1000 жителів, ‰

у % до поперед­нього року

АР Крим

5

125.00

68

0.297

66.67

381

1.662

164.94

Вінницька обл.

5

100.00

95

0.338

84.07

309

1.099

93.92

Волинська обл.

2

100.00

48

0.474

104.35

138

1.363

101.47

Дніпропетровська обл.

5

100.00

79

0.219

117.91

271

0.751

95.42

Донецька обл.

13

100.00

207

0.328

98.10

577

0.915

118.48

Житомирська обл.

0

-

40

0.346

81.63

87

0.752

110.13

Закарпатська обл.

7

140.00

52

0.358

94.55

179

1.231

93.72

Запорізька обл.

2

100.00

48

0.286

100.00

84

0.501

100.00

Івано-Франківська обл.

0

-

79

0.710

105.33

85

0.764

106.25

Київська обл.

2

-

186

0.422

105.08

294

0.667

102.08

Кіровоградська обл.

0

-

72

0.568

116.13

200

1.577

78.43

Луганська обл.

3

-

127

0.293

135.11

212

0.490

101.44

Львівська обл.

8

80.00

261

0.541

117.57

532

1.102

151.14

Миколаївська обл.

9

100.00

51

0.345

98.08

156

1.054

100.00

Одеська обл.

5

166.67

105

0.426

100.96

303

1.231

106.69

Полтавська обл.

0

-

2605

15.164

3,946.97

159

0.926

99.38

Рівненська обл.

0

-

68

0.311

100.00

327

1.494

101.24

Сумська обл.

5

100.00

112

0.429

98.25

275

1.052

100.00

Тернопільська обл.

2

50.00

108

0.588

100.93

258

1.406

100.00

Харківська обл.

3

150.00

97

0.340

85.84

280

0.981

74.27

Херсонська обл.

1

50.00

33

0.199

76.74

338

2.042

536.51

Хмельницька обл.

8

114.29

88

0.342

97.78

234

0.908

97.10

Черкаська обл.

0

-

92

0.430

85.19

244

1.142

98.79

Чернівецька обл.

0

0.00

52

0.733

100.00

139

1.959

107.75

Чернігівська обл.

3

300.00

81

0.563

101.25

122

0.847

100.00

м. Севастополь

0

-

4

0.342

100.00

5

0.428

100.00

Порівняно з минулим роком забезпеченість закладами соціального захисту дітей (притулки, центри соціально-психологічної реабілітації дітей тощо) покращилась. Так, у Луганській та Київській областях з'явились зазначені заклади (відповідно 3 та 2 одиниці), у Чернігівській області кількість збільшилась у 3 рази. Найбільша кількість закладів у Донецькій, Хмельницькій та Львівській областях(відповідно 13, 8 та 8 одиниць).

Разом з тим, відсутні заклади соціального захисту дітей у 8 регіонах, зменшення кількості закладів відбулось у 3 регіонах, з них у Тернопільській та Херсонській областях у 2 рази.

Забезпеченість закладами культури (клуби, кінотеатри, бібліотеки, музеї, школи естетичного виховання тощо) протягом 2009 року зросла у 14 регіонах, при цьому найбільше у Луганській, Дніпропетровській та Львівській областях (відповідно 135,1%, 117,9% та 117,6 %). Істотне зменшення кількості закладів культури відбулось у АР Крим та Херсонській області (відповідно 66,7% та 76,7%).

Взагалі у розрахунку на 1 тис. жителів малих міст припадає від 0,2‰ (Херсонська область) до 0,7‰ (Чернівецька область) закладів культури.

Забезпеченість спортивними спорудами (стадіони, спортивні майданчики, басейни, фінтес-центри, водноспортивні та лижні бази) зросла у 17 регіонах, найбільше у Херсонській області (5,3 рази), АР Крим та Львівській області (відповідно 165% та 151%). Найбільше зменшення кількості спортивних споруд зафіксовано у Кіровоградській та Харківській областях (відповідно 78,4% та 74,3%).

У розрахунку на 1 тис. жителів малих міст припадає від 0,5‰ (Луганська область) до 2,0‰ (Херсонська область) спортивних споруд.

5. Охорона здоров'я у малих містах у 2009 році

 

Аналіз медичної сфери малих міст приведено у таблиці 3.5 та діаграмі 3.5.1.

Таблиця 3.5 Рівень медичного обслуговування населення у малих містах

Назва області

Середня кількість закладів охорони здоров'я
на 1 мале місто, одиниць

Кількість лікарняних ліжок на 1000 жителів, одиниць

Укомплектованість штатів лікарями

Укомплектованість штатів молодшим медичним персоналом

середня кількість на 1 мале місто, одиниць

у % до поперед­нього року

середнє, %

у % до поперед­нього року

середнє, %

у % до поперед­нього року

АР Крим

13.818

7.627

15.26

67.12

102.22

79.29

101.40

Вінницька обл.

11.938

5.111

97.13

95.15

106.91

99.09

105.95

Волинська обл.

9.875

12.912

128.16

91.81

103.29

95.72

96.09

Дніпропетровська обл.

9.286

10.121

120.45

74.01

108.56

88.85

103.88

Донецька обл.

10.028

11.675

31.39

71.40

99.97

89.64

96.30

Житомирська обл.

7.571

25.580

99.83

58.00

86.62

71.24

84.64

Закарпатська обл.

14.111

11.867

96.04

97.54

99.58

104.76

100.00

Запорізька обл.

6.500

16.500

98.80

67.32

101.54

91.52

97.36

Івано-Франківська обл.

8.400

59.030

93.76

89.11

95.18

101.91

102.86

Київська обл.

17.850

11.400

96.81

84.31

91.89

94.06

97.23

Кіровоградська обл.

9.889

4.494

100.62

63.17

93.96

96.51

102.27

Луганська обл.

5.480

4.188

61.59

53.32

92.52

73.48

94.06

Львівська обл.

10.250

19.422

83.67

97.35

104.76

97.44

99.06

Миколаївська обл.

3.286

190.143

1,928.99

71.83

74.75

92.48

92.89

Одеська обл.

8.133

14.533

100.00

73.01

100.00

92.54

99.38

Полтавська обл.

0.727

4.755

99.62

77.28

101.84

98.75

97.03

Рівненська обл.

17.700

16.000

100.00

82.34

100.00

102.82

100.00

Сумська обл.

13.917

10.766

97.14

71.17

93.19

102.58

97.51

Тернопільська обл.

13.118

3.795

-

95.04

100.18

99.55

100.02

Харківська обл.

11.929

13.629

108.35

83.61

110.44

92.36

98.84

Херсонська обл.

15.500

7.586

108.37

25.41

117.72

72.10

113.54

Хмельницька обл.

18.800

11.954

159.39

90.47

107.78

99.68

101.46

Черкаська обл.

10.154

10.846

89.17

74.62

100.26

95.38

96.05

Чернівецька обл.

1.000

30.444

124.95

86.47

89.65

100.04

100.47

Чернігівська обл.

5.833

17.458

111.91

70.11

98.51

95.86

95.70

м. Севастополь

4.000

7.000

100.00

85.00

100.00

80.00

100.00

Протягом 2009 року середня кількість закладів охорони здоров'я, що припадає на 1 мале місто, коливалась у межах 0,7-19 одиниць: найменші показники – Полтавська та Чернівецька області (відповідно 0,7 та 1 одиниця), найбільші – Хмельницька та Київська (18,8 та 17,8).

Порівняно з минулим роком кількість лікарняних ліжок у розрахунку та 1 тис. жителів збільшилась у 13 регіонах, найбільше у Хмельницькій, Волинській та Дніпропетровській областях (відповідно 159,4%, 128,2% та 120,4%).

Найгіршими були показники у Тернопільській, Луганській та Кіровоградській областях (відповідно 3,8, 4,2 та 4,5 одиниці). Слід окремо зазначити, що у АР Крим показник кількості лікарняних ліжок у розрахунку та 1 тис. жителів порівняно з минулим роком знизився на 84,7% і склав 7,6 одиниці. У середньому зазначений показник коливався у межах 4-59 одиниць на 1 мале місто.

Порівняно з минулим роком укомплектованість штатів лікарями збільшилась у 15 регіонах і складала у середньому від 25,4% (Херсонська область) до 97,5% (Закарпатська область). Відносно збільшилась укомплектованість у Херсонській, Харківській, Дніпропетровській областях (відповідно 117,7%, 110,4% та 108,6%), зменшилась – у Миколаївській, Житомирській та Чернівецькій областях (74,8%, 86,6% та 89,6%).

Укомплектованість штатів закладів охорони здоров'я медичним персоналом збільшилась у 12 регіонах і складала у середньому від 71,2% (Житомирська область) до 102,8% (Рівненська область). Порівняно з минулим роком укомплектованість істотно збільшилась у Херсонській області (113,5%), зменшилась – у Житомирській (84,6%).

6 Туристична сфера у малих містах у 2009 році

Аналіз показників туристичної сфери у малих містах у 2009 році представлений у таблиця 3.6 та діаграмі 3.6.1.

Порівняно з минулим роком кількість закладів розміщення туристів (санаторіїв, пансіонатів, турбаз тощо) у малих містах збільшилась у 14 регіонах на 112,5% і склала загалом 521 одиницю. Разом з тим, у 4 регіонах відсутні зазначені заклади (Волинська, Харківська, Чернівецька області та м. Севастополь), у 2 регіонах розташовано по 1 туристичному закладу (Сумська та Хмельницька області), у 2 регіонах – 2 заклади (Дніпропетровська. Житомирська та Черкаська області).

Найбільше закладів розміщення туристів було у малих містах Львівської, Донецької областей та АР Крим (відповідно 85, 78 та 82 заклади).

У розрізі груп населених пунктів істотно виділяються за кількістю місць у туристичних закладах малі міста з чисельністю населення 15-20 тис. та 20-30 тис. осіб, у груп до 3 тис. та 40-50 тис. осіб навпаки – занизька кількість місць, що свідчить про майже відсутність розвитку зазначеного сектору.

Діаграма 3.6.1 Кількість місць у туристичних закладах

малих міст по групах населених пунктів

Список використаної літератури:

1. Моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ України за 2009 рік. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Реферат на тему: Соціально-економічний розвиток у малих містах у 2009 році (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.