Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Органи управління та населення у селищах міського типу у 2009 році (реферат)

Зміст

1. Органи управління у селищах міського типу у 2009 році

2. Населення у селищах міського типу у 2009 році

1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ У СЕЛИЩАХ МІСЬКОГО ТИПУ У 2009 РОЦІ

У результаті аналізу показників, що характеризують органи управління у селищах міського типу, отримано такі результати.

Кількість штатних працівників у районних державних адміністраціях та у виконавчих органах місцевих рад, розміщених у селищах міського типу у 2009 році, подано у таблицях 1.1-1.3.

Таблиця 1.1 Структура органів управління у селищах міського типу у 2009 роціУ 2009 році кількість штатних працівників районних державних адміністрацій зменшилась лише у 3 регіонах, разом з тим ріст спостерігався у 10 регіонах, при цьому у Дніпропетровській області у 2,2 рази. Найбільша їх кількість припадала на 1тис. жителів малих міст Миколаївської області (10,79 штатних одиниці), найменша – Донецької області (0,93одиниці). Львівська область та м. Севастополь взагалі не мають райдержадміністрацій.

Кількість штатних працівників виконкомів міських рад зменшилась у 13 регіонах, при цьому максимальний зріст - у Миколаївській області 130,4%. Найбільша їх кількість припадала на 1 тис. жителів селищ міського типу Миколаївської області (3,27 штатних одиниці), найменше – Волинської області (1,87 одиниці).

У радах селищ міського типу кількість депутатів по відношенню до попереднього року у більшості регіонів залишилась майже на тому ж рівні. Виключенням можна вважати Миколаївську (126,5%) та Вінницьку (60,4%) області. Найбільший показник на 1 тис. жителів становив 9,42особи (Миколаївська область), найменший – 3,7особи (АР Крим).

У розрізі груп населених пунктів частки штатних одиниць районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад пропорційні частці населення селищ міського типу. Отже, результати моніторингу свідчать про те, що найбільше працівників органів управління працюють у селищах міського типу з чисельністю населення 5-10 тис. Разом з тим, у селищах чисельністю більше 20 тис. взагалі немає райдержадміністрацій.

Розподіл працівників органів управління та депутатів місцевих рад відносно чисельності населення селищ міського типу у розрахунку на 1тис. жителів свідчить про відсутність у селищах чисельністю менше 500 осіб зазначених категорій працівників. Найбільше працівників райдержадміністрацій у розрахунку на 1 тис. (7,5 осіб) припадає на населені пункти чисельністю 5-10 тис.; виконкомів (5 осіб) - населені пункти чисельністю 0,5-2 тис.. Найбільше депутатів (13,5 осіб) припадає на селища чисельністю 0,5-2 тис., при чому по інших групах зазначений показник на багато менший (1,2-6,4 особи).

Таблиця 1.2 Розподіл населення селищ міського типу

по групах населених пунктів та працівників органів управління

 

у тому числі з числом жителів

менше 500, осіб

0,5-2, тис. осіб

2-5, тис. осіб

5-10, тис. осіб

10-20, тис. осіб

більше 20, тис. осіб

Частка населення смт, %

0.35

6.58

28.35

49.50

14.67

0.56

Частка штатних одиниць районних державних адміністрацій, %

0.56

0.87

19.22

66.31

13.05

0.00

Частка штатних одиниць виконавчих органів місцевих рад, %

0.69

11.53

35.87

42.21

9.48

0.23

Таблиця 1.3 Розподіл працівників органів управління та депутатів місцевих рад

по відношенню до чисельності населення селищ міського типу (на тис.осіб)

 

 

у тому числі з числом жителів

менше 500, осіб

0,5-2, тис. осіб

2-5, тис. осіб

5-10, тис. осіб

10-20, тис. осіб

більше 20, тис. осіб

штатних одиниць районних державних адміністрацій, проміле

0.00

0.00

5.45

7.50

4.87

2.11

штатних одиниць виконавчих органів місцевих рад, проміле

0.00

5.09

3.99

2.13

1.57

2.48

депутатів місцевих рад, проміле

0.00

13.46

6.36

3.85

2.38

1.22

 


 

Діаграма 1.1.1 Структура органів управління у селищах міського типу

станом на 1 січня 2010 року

рис. а) на тисячу жителів; рис. б) у % по відношенню до попереднього року

а)

б)
2. НАСЕЛЕННЯ У СЕЛИЩАХ МІСЬКОГО ТИПУ У 2009 РОЦІ

 

На початок 2010 року за даним облдержадміністрацій постійне населення селищ міського типу склало 3,80млн.осіб, з них 18,2% - діти віком до 17 років, 24,1% - пенсіонери за віком. Наявне населення було на 0,5 % більше за постійне і становило 3,81 млн. осіб.

Результати аналізу показників населення різних категорій, що проживало у селищах міського типу у 2009 році, представлені у таблицях 2.1 і 2.2 та діаграмах 2.1.1-2.1.4.

Найбільша частка постійного населення у 2009 році проживала у селищах міського типу Херсонської та Луганської областей (відповідно 15,9% та 15,1 % населення області), найменша - у Львівської та Черкаської (4,3 % та 5,0 %).

У цілому чисельність населення у малих містах дуже різна (таблиця 2.2) від 8 осіб до 21,1 тис. осіб. Селища міського типу з чисельністю 2-5 тис. осіб складають найбільшу частку (37%) від загальної кількості малих міст України, лише 1 селище міського типу має населення чисельністю понад 20 тис. осіб, а селища менше 500 осіб складають 4,8%.

Таблиця 2.1 Розподіл населення селищ міського типу по регіонах України

Діаграма 2.1.1 Розподіл кількості селищ міського типу по регіонах України

 

 

 

 

Діаграма 2.1.2 Розподіл селищ міського типу по категоріях за чисельністю постійного населення, %

 

 

Діаграма 2.1.3 Частка населення селищ міського типу

у постійному населенні по регіонах

 

Діаграма 2.1.4 Розподіл постійного населення селищ міського типу по категоріях

за чисельністю постійного населення на 1 січня 2010 року, тис.осіб

 

 

Аналіз співвідношення чисельності дітей віком до 17 років та пенсіонерів за віком, які проживали у селищах міського типу у 2009 році, показав наступне (таблиця 2.3 і 2.4 та діаграма 2.2.1).

Порівняно з минулим звітним періодом чисельність дітей віком до 17 років зросла на 5,6% і становила 691 тис. осіб. Разом з тим, у Хмельницькій та Черкаській областях зазначений показник знизився і склав відповідно 79,8% та 79,7%, а у Житомирській та Херсонській областях виріс на 119,3%, у Харківській - у 2,4 рази.

Найбільша чисельність дітей віком до 17 років у 2009 році проживала у селищах міського типу Донецької області (60,4 тис. осіб), найменша – у Чернівецькій (9,0 тис. осіб).

На початок 2010 року чисельність пенсіонерів за віком становила 916,6тис. осіб, порівняно з минулим звітним періодом чисельність зменшилась на 5,4%. Так, у Житомирській області зазначений показник збільшився на 126,1% і склав 37,9тис., Херсонській – на 112,9% (43,5 тис. осіб), а знизився – АР Крим (відповідно 46,9% та 24,2 тис. осіб).

Найбільша чисельність пенсіонерів за віком у 2009 році проживала у селищах міського типу Донецької та Луганської областей (відповідно 109,7 та 99,3 тис. осіб), найменша – у Чернівецькій, Тернопільській та Черкаській областях (10,2, 16,8 та 19,0 тис. осіб).

Як показав аналіз, найбільша чисельністю дітей віком до 17 років та пенсіонерів за віком у 2009 році проживали у селищах з чисельність жителів 5-10тис. осіб (відповідно 347,7 та 443,0 тис. осіб).

Таблиця 2.3 Показники населення селищ міського типу

за віком на 1 січня 2010 року

 

Постійне населення всього, тис. осіб

Кількість дітей віком до 17 років, тис. осіб

у % до попереднього року

Кількість пенсіонерів за віком, тис. осіб

у % до попереднього року

АР Крим

243323

36.669

82,7

24.203

46,9

Вінницька обл.

128506

25.372

90,2

28.604

82,0

Волинська обл.

100302

22.764

103,2

19.414

100,3

Дніпропетровська обл.

213165

36.550

118,7

59.643

107,0

Донецька обл.

417300

60.381

100,0

109.680

78,1

Житомирська обл.

152697

38.405

119,3

37.922

126,1

Закарпатська обл.

117442

30.403

97,3

21.139

96,3

Запорізька обл.

110128

20.481

102,7

27.334

97,6

Івано-Франківська обл.

102681

22.005

95,7

22.656

97,3

Київська обл.

195213

48.278

112,2

46.438

95,0

Кіровоградська обл.

131864

20.085

100,0

26.050

101,0

Луганська обл.

348685

50.287

100,0

99.338

98,5

Львівська обл.

110548

22.517

93,8

28.987

100,5

Миколаївська обл.

89275

23.924

111,1

Одеська обл.

150631

30.540

98,0

37.945

98,1

Полтавська обл.

108526

20.009

107,4

30.882

103,4

Рівненська обл.

80593

20.482

103,2

19.027

100,5

Сумська обл.

80659

12.592

105,4

22.119

100,8

Тернопільська обл.

70385

15.107

101,9

16.763

102,8

Харківська обл.

358097.9

57.707

235,9

87.844

101,0

Херсонська обл.

173587

41.844

119,3

43.537

112,9

Хмельницька обл.

84425

19.368

79,8

25.864

98,2

Черкаська обл.

64681

10.503

79,7

18.899

100,5

Чернівецька обл.

47179

9.006

82,2

10.177

104,0

Чернігівська обл.

111090

18.788

97,2

27.396

88,9

м. Севастополь

5226

0.974

100,0

0.842

80,9

*¹ інформація відсутня

Таблиця 2.4 Розподіл населення селищ міського типу за віком та по групах населених пунктів на 1 січня 2010 року, тис. осіб

Чисельність осіб протягом 2009 року

у тому числі з числом жителів

менше 500, осіб

0,5-2, тис. осіб

2-5, тис. осіб

5-10, тис. осіб

10-20, тис. осіб

більше 20, тис. осіб

дітей віком до 17 років

4.144

43.585

194.161

347.682

98.673

2.872

пенсіонерів за віком

5.451

74.632

280.095

443.003

110.041

3.405

Коефіцієнти, що характеризують приріст (скорочення) чисельності населення та міграційного приросту (скорочення) селищ міського типу, наведені у таблицях2.5 і 2.6 та діаграмі 2.3.1.

Таблиця 2.5 Природний рух населення

селищ міського типу по регіонах України, %

 

Приріст населення¹

Загальний коефіцієнт народжуваності

Загальний коефіцієнт смертності

Загальний коефіцієнт міграції

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

АР Крим

-1.93

-1.15

9.89

11.05

11.82

12.20

3.83

2.62

Вінницька обл.

-3.92

-3.62

11.03

11.33

14.95

14.95

0.73

0.61

Волинська обл.

1.89

2.40

14.98

14.80

13.09

12.40

0.74

0.64

Дніпропетровська обл.

-6.03

-5.31

11.98

11.64

18.01

16.96

6.81

5.31

Донецька обл.

-9.94

-8.91

8.89

9.17

18.84

18.07

4.20

4.31

Житомирська обл.

-4.80

-3.92

11.34

11.68

16.14

15.61

0.10

-1.29

Закарпатська обл.

4.14

-2.89

17.15

16.61

13.02

19.50

-0.79

4.97

Запорізька обл.

-6.91

-5.03

10.88

11.48

17.79

16.51

1.60

1.21

Івано-Франківська обл.

0.57

0.76

12.18

12.67

11.61

11.91

1.82

2.27

Київська обл.

-4.12

-2.61

11.95

12.15

16.07

14.76

0.48

-0.50

Кіровоградська обл.

-8.03

*

9.95

*

17.98

16.93

0.20

0.36

Луганська обл.

-10.87

-8.55

9.57

9.30

20.44

17.85

2.64

2.24

Львівська обл.

-2.42

0.31

12.04

12.84

14.46

12.53

1.07

1.99

Миколаївська обл.

-6.02

-4.58

12.01

12.66

18.03

17.24

-3.88

0.83

Одеська обл.

-1.77

-1.59

14.19

13.34

15.96

14.93

4.99

4.56

Полтавська обл.

-7.91

-8.06

10.52

9.81

18.44

17.87

2.06

3.29

Рівненська обл.

2.19

2.30

15.08

14.49

12.89

12.20

-5.03

-1.36

Сумська обл.

-11.39

-10.06

8.75

9.16

20.14

19.22

4.30

4.86

Тернопільська обл.

-1.76

-1.06

10.82

10.64

12.58

11.69

1.98

3.44

Харківська обл.

-8.06

-8.09

10.67

10.43

18.72

18.52

4.46

6.29

Херсонська обл.

-4.34

-3.79

11.91

12.14

16.25

15.93

-1.69

-1.16

Хмельницька обл.

-3.45

-3.70

11.23

11.70

14.67

15.41

1.26

1.46

Черкаська обл.

-6.80

-6.65

10.20

10.56

17.01

17.22

-0.41

0.69

Чернівецька обл.

0.66

1.39

13.82

14.07

13.15

12.68

-1.59

0.04

Чернігівська обл.

-9.26

-6.51

8.99

10.09

18.25

16.60

1.66

3.89

м. Севастополь

0.00

-2.20

0.40

7.50

0.40

9.70

0.10

1.50

¹ - приріст населення розраховано як різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності

* - неможливо обчислити показник у зв'язку з перерахунком даних минулого року

Загальний коефіцієнт народжуваності у селищах міського типу був найбільшим у Закарпатській області (16,6‰) (відносно минулого року він знизився на 3,1%), крім того, у Волинській області 14,8‰; найменші показники у Сумській, Дніпропетровській, Луганській та Полтавській областях (відповідно 9,2, 9,2, 9,3 та 9,8‰).

Загальний коефіцієнт смертності мав найбільше значення у Харківській та Донецькій областях (відповідно 18,5‰ та 18,1‰), найменше – у Тернопільській та Івано-Франківській областях (11,7‰ та 11,9‰).

Загальна картина приросту (скорочення) населення у селищах міського типу у 2009 році наступна - лише у 6 регіонах спостерігався приріст населення, найбільше значення у Рівненській області 2,3‰. Порівняно з минулим роком скорочення населення складало від -10,1‰ (Сумська область) до –1,1‰ (Тернопільська область).

Міграційне скорочення у 2009 році було у лише у 4 регіонах і становило від -1,4‰ (Рівненська область) до -0,5‰ (Київська область). Міграційний приріст у малих містах мав найбільше значення у Харківській та Дніпропетровській областях (відповідно 6,3 ‰ та 5,3‰).

У розрізі груп населених пунктів міграційне скорочення відбувалось лише у селищах міського типу з чисельністю жителів менше 500 осіб.

Таблиця 2.6 Показники природного руху та міграції населення

у селищах міського типу, %

Загальний коефіцієнт протягом 2009 року

у тому числі з числом жителів

менше 500, осіб

0,5-2, тис. осіб

2-5, тис. осіб

5-10, тис. осіб

10-20, тис. осіб

більше 20, тис. осіб

народжуваності

0.73

1.01

1.13

1.50

1.10

1.20

смертності

1.72

1.81

1.81

1.54

1.39

1.10

приросту

-0.99

-0.8

-0.68

-0.04

-0.29

0.1

міграційного приросту

-0.10

0.03

0.26

0.31

0.15

1.00

Діаграма 2.3.1 Показники природного руху та міграції населення

у селищах міського типу по категоріях за чисельністю постійного населення, %

Список використаної літератури:

1. Моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ України за 2009 рік. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Реферат на тему: Органи управління та населення у селищах міського типу у 2009 році (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.