Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Амортизаційне списання основного капіталу як засіб регулювання структури та технології виробництва та інноваційного розвитку (реферат)

Особливе місце серед засобів ДРЕ, які належать до групи податкових пільг, займає прискорене амортизаційне списання основного капіталу. Воно є регульованою з боку держави основою самофінансування господарських суб'єктів.

Амортизація основного капіталу передбачає заміну зношених і застарілих матеріальних елементів основного капіталу – машин, обладнання, приладів, транспортних засобів, споруд, будівель на нові з метою простого відтворення. Фінансовим відображенням амортизації є щорічне відрахування (списання) частини вартості основного капіталу в амортизаційний фонд (АФ), який не оподатковується, оскільки цей фонд створюється не з прибутку, а з витрат виробництва. Цей фонд служить лише для фінансування капіталовкладень на відновлення основного капіталу.

Класичний розрахунок розміру амортизаційних відрахувань здійснюється за формулою:

А=(Кп-Кз) / Т , де А – розмір річних амортизаційних списань;

Кп, Кз – початкова і залишкова вартість основного капіталу на момент його передбачуваного вибуття з експлуатації;

Т – строк служби основного капіталу в роках.

Процес кругообороту основного капіталу має такий алгоритм:

- поступове перенесення вартості основного капіталу на товари і послуги;

- накопичення вартості основного капіталу в АФ (амортизаційні відрахування або списання);

- фінансування з АФ інвестицій в основний капітал.

Списання основного капіталу в амортизаційний фонд у строки, коротші, ніж дійсний період їх експлуатації, називають прискореною амортизацією. Економічна суть цього явища полягає у відриві фізичного процесу зношування основного капіталу від калькульованого у витратах виробництва перенесення вартості основного капіталу на товари і послуги. Змінюючи ставки і порядок амортизаційних списань, держава визначає частку чистого прибутку, яка може бути звільнена від податків через включення її у витрати виробництва, а потім перерахування її в амортизаційний фонд для фінансування нових капіталовкладень.

В сучасних умовах амортизаційні відрахування служать головним джерелом фінансування капіталовкладень (займають 50-80% валових інвестицій). Варіювання норм і моделей амортизаційного списання основного капіталу є одним з основних інструментів ДРЕ інвестицій. Прискорене амортизаційне списання – це одна із форм капіталізації прибутків, яка не супроводжується сплатою податків до бюджету. Отже, прискорене амортизаційне списання основного капіталу відображає механізм державного регулювання процесу відтворення шляхом звільнення прибутків від податків за обов'язкової умови їх інвестування. Таке узаконене звільнення прибутків від оподаткування рівносильне державним субсидіям на інвестиції і по суті є інструментом перерозподілу доходу з метою прискорення інноваційного розвитку.

Наслідки застосування режиму прискореного амортизаційного списання основного капіталу такі:

1. Збільшення дійсних чистих прибутків суб'єктів господарювання за рахунок їх приховування від оподаткування в АФ.

2. Прискорення оборотності капіталу.

3. Збільшення темпів і часток нагромадження в НД.

4. Нарощування основного капіталу завдяки вимушеним інвестиціям.

5. Прискорення амортизаційного списання, яку, штучно збільшуючи витрати виробництв, сприяє підвищенню цін.

6. Зменшення надходжень в бюджет за рахунок податкових платежів від прибутку.

7. Зменшення рівня виплачуваних дивідендів.

8. Виникнення можливості відриву мотивації інвестицій від стану кон'юнктури, що перетворює норми і порядок прискорення амортизаційного списання основного капіталу в потужний засіб регулювання масштабів і структури валових капіталовкладень (який можна прогнозувати).

9. Відрив балансової вартості основних фондів від їх ринкової вартості.

10. Скорочення шляху перетворення грошей в капітал за схемою: виробництво реалізація прибуток капіталовкладення.
Реферат на тему: Амортизаційне списання основного капіталу як засіб регулювання структури та технології виробництва та інноваційного розвитку (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.