Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Цінні папери

Звіт про проходження навчально-виробничої практики на ЗАТ "Українська Фондова Біржа" (курсова робота)

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ НА УФБ ПАКЕТІВ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ

Добрий день, шановні рані та панове!

Вітаю вас на чергових торгах з продажу на Студентській фондовій біржі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі.

Перш ніж почати торги, дозвольте нагадати Вам деякі особливості проведення.

1. Торги проводяться за технологією, яка розроблена у відповідності з положенням „Про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі ”, спільно затвердженим Фондом державного майна України, державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, антимонопольним комітетом України, а також порядком проведення торгів з продажу на СФБ пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженим правлінням біржі.

2. Участь у торгах на СФБ пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, крім брокерських контор, що зареєстровані на біржі, можуть брати також інші юридичні та фізичні особи, які згідно з чинним законодавством України можуть бути покупцями об'єктів приватизації.

3. До участі в торгах допускаються покупці, які належним чином виконали умови, що до них пред'являються, та пройшли обо'язкову реєстрацію перед початком торгів.

4. Під час реєстрації учасникам торгів надається картка з реєстраційним номером.

5. Початкові ціни акцій встановлюються Фондом державного майна України. Вартість акцій сплачується у національній валюті – гривнях на розрахунковий рахунок біржі.

6. Торги проводить ліцитатор, призначений біржею.

7. Під час торгів розгляду підлягають позиції біржового бюлетеню, по яких були подані замовлення на купівлю. Покупці мають право брати участь у торгах лише за тими позиціями біржового бюлетеня, за яким вони подали замовлення на придбання акцій у кількості, що не перебільшує визначену у замовленні.

8. З впорядкування торгів вводиться крок, який відповідно до ціни акції становить такі величини:

від 1 коп. до 10 коп.

крок торгів

1 коп.

від 10 коп. до 20 коп.

крок торгів

2 коп.

від 20 коп. до 50 коп.

крок торгів

5 коп.

від 50 коп. до 1 грн.

крок торгів

10 коп.

від 1 грн. до 2 грн.

крок торгів

20 коп.

від 2 грн. до 5 грн.

крок торгів

50 коп.

від 5 грн. до 10 грн.

крок торгів

1 грн.

від 10 грн. до 20 грн.

крок торгів

2 грн.

понад 20 грн.

крок торгів

5 грн.

9. Торги по кожному пакеті лотів, що пропонується до продажу, починаються з моменту оголошення ліцитатором ціни за акцію. До цього моменту пропозиції від покупців щодо купівлі акцій ліцитатором не приймаються і розцінюються як порушення процедури проведення торгів.

10. Покупець, який бере участь в торгах, при згоді придбати пакет акцій за оголошеною ліцитатором ціною, повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номуром, щозасвідчує прийняття запропонованої ціни. Після цьго всі подальші підняття іншими покупцями карток зномерами розцінюються як пропозиція придбати запропоновані акції за ціною, збільшеною на відповідний крок торгів.

11. Якщо покупці одночасно підняли картки зі своїми реєстраційними номерами, то ліцитатор повинен оголосити нову ціну, збільшену на відповідний крок торгів.

12. Якщо після збільшення ціни акції жоден з покупців не погоджується з запропонованою ліцитатором ціною, останній зменшує її на крок торгів та оголошує покупця, який при цьому підняв картку зі своїм реєстраційним номером першим.

13. В ході торгів початкова ціна акцій чергового лоту дорівнює ціні продажу акцій попереднього лоту.

14. В ході розгляду кожної окремої позиції біржового бюлетеню рішенням представників Фонду лоти можуть бути об'єднані. У випадку відсутності попиту на об'єднаний пакет за рішенням Представника Фонду він може бути зменшений або здійснений перехід до наступної пропозиції.

15. За умови підвищення ціни в ході торгів за рішенням Представника Фонду торги за даною позицією біржового бюлетеня тимчасово зупиняються, а продаж акцій переноситься на наступні торги.

16. Якщо в ході поточних торгів покупці не виявили бажання придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, то ціна акцій за погодженням з Представником Фонду може знижуватися, але не більше ніж на 10 відсотків від попередньої ціни, при цьому нова ціна акції повинна бути кратною 1 копійці. Крок торгів при цьому може бути змінений.

17. У випадку відсутності попиту на запропонований пакет акцій і відсутності пропозиції Представника Фонду щодо зміни умов продажу ліцитатор оголошує „Позиція (або залишок позиції) знімається з торгів” та одночасно б'є молотком у гонг.

18. Ліцитатор має право в будь – який момент без пояснень, але до оголошення про продаж, зняти з торгів пакет акцій, що пропонується, і виставити його ще раз.

19. Ліцитатор має право в будь – який момент без пояснень призупинити торги на час, що не перевищує 10 хвилин.

20. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну за акцію, яку тричі оголосив ліцитатор, та одночасно з ударом молотка у гонг сповістив про продаж певного пакету акцій такими словами: „Продано покупцю за номером...!”.

21. Звертаю Вашу увагу, що покупець, який погодився з запропонованою ціною або запропонував нову ціну, повинен тримати картку весь час, поки ліцитатор тричі повторює запропоновану ціну до оголошення його переможцем або до моменту надходження найкращої пропозиції ціни від іншого покупця.

22. Учасники торгів, які визнаються переможцями, сплачують СФБ біржовий збір у розмірі одного відсотка від суми укладеної угоди.

23. Сплачені гарантійні внески повертаються біржею учасникам, які не стали переможцями, протягом двох банківських днів з дати проведення торгів.

24. Вирішення спірних питань, які виникають в ході торгів, зняеея окремих позицій з торгів або припинення торгів вирішується за погодженням з Представником Фонду та оголошуються ліцитатором.

25. Хочу також нагадати покупцям, що у вирадку порушення ними правил поведінки під час торгів, до них будуть застосовані санкції, передбачені Порядком проведення торгів з продажу на СФБ пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженим правлінням СФБ.

Тепер , коли я нагадав основні положення торгів, переходимо до їх проведення.

Увага панове!

Торги з продажу на Студентській фондовій біржі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, від „11” лютого 2009 р. оголошуються відкритими! (з одночасним ударом у гонг).

Усі позиції біржового бюлетеню, які підлягали розгляду під час торгів, були розглянуті.

Перш ніж оголосити торги закритими, нагадую покупцям – переможцям, що підписання біржових контрактів щодо укладених ними на торгах угод відбудеться у цій залі за 10 хвилин після оголошення про звкриття торгів. Звертаю Вашу увагу, що контракти, не оформлені належним чином у день торгів, вважаються недійсними.

Увага панове!

Торги з продажу на Студентській фондовій біржі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, від „11” лютого 2009 р. оголошуються закритими! (з одночасним ударом у гонг).

Дякую за увагу! До наступної зустрічі на чергових торгах!

2. ФРАНЦУЗЬКА СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Відповідно до класифікації аукціони поділяються на прості та подвійні. В свою чергу прості аукціони поділяють на голандський та англійський аукціон.

Голандсьний – один покупець і багато продавців.

Англійський – один продавець і багато покупців.

Подвійні аукціони бувають онкольними та неперервними.

Механізм котирування цінних паперів згідно з принципом подвійного онкольного аукціону полягає в накопиченні у заздалегідь визначений біржею час заявок на купівлю та продаж цінних паперів й одночасно їх виконання за єдиним біржовим курсом.

Курс котирування визначається біржею відповідно до наступних принципів, які застосовуються послідовно:

1. Максимальна кількість цінних паперів, що обмінюються;

2. мінімальна кількість цінних паперів, які нереалізовані в процесі співставлення попиту та пропозиції;

3.незначна зміна курсу в порівнянні з попереднім(± 10%).

Приклад: Курс котирування цінного паперу на біржі.

Купівля

Кількість

Границя

Кількість

Продаж

Оборот

Залишок

900

900

ПКД

-

-

 

 

100

1000

1,08

2800

700

 

 

300

1300

1,07

2100

-

 

 

700

2000

1,06

2100

600

2000

100

900

2900

1,05

1500

500

 

 

1200

4100

1,04

1000

400

 

 

-

4100

1,03

600

300

 

 

100

4200

1,02

300

200

 

 

-

-

ПКД

100

100

 

 

ПКД – по курсу дня

По ціні 1,06 умовних одиниць буде максимальний оборот цінних паперів 2000 шт. – це і є курс котирування.

Після проведення котирування ринок може перебувати в одному з 5 станів:

1. Ринок в абсолютній рівновазі, коли всі замовлення на купівлю лімітний курс яких вищий або дорівнює курсу котирування і всі замовлення на продаж лімітний курс яких нищий або дорівнює курсу котирування виконується повністю;

2. Ринок в неповній рівновазі, всі замовлення на купівлю які мають межу (ліміт) вищу ніж курс котирування, і всі замовлення на продаж, які мають межу нищу ніж курс котирування виконуються повністю. Замовлення на купівлю або продаж курс яких дорівнює курсу котирування виконується частково або не виконується зовсім;

3. Ринок обмежений в нерівновазі, всі замовлення на купівлю, які мають межу вищу або тотожну курсу котирування виконується в кількості яка розраховується шляхом застосування відсотка скорочення. Ринок євідношенням між кількістю заявлених цінних паперів в одному напрямі і кількістю заявлених цінних паперів в зворотньому напрямі. Цей відсоток має бути вищим за рівеньвстановлений біржею. Межа відсотка скорочення складає 20%;

4. Ринок обмежений попитом або пропозицією, коли відсоток скорочення менший ніж рівень встановлений біржею жодне з замовлень не виконується, біржа публікує індикативний курс;

5. Ринок без котирування, курс визначити неможливо, біржа не публікує ніякої інформації про стан ринків, і публікує попередній курс.

Для повної характеристики саме станів ринків вживається також 8 тенденцій, які цілком залежать від переваг попиту і пропозиції, і кожна тенденція має свій номер, який публікується в біржовому бюлетені:

1. Ринок в повній рівновазі, всі замовлення на купівлю лімітний курс яких більший або дорівнює курсу котирування, та всі замовлення на продаж лімітний курс яких менший або дорівнює курсу котирування виконується повністю;

2. Ринок в неповній рівновазі, всі замовлення на купівлю лімітний курс яких більший курсу котирування виконується повністю. Замовлення на купівлю лімітний курс яких дорівнює курсу котирування виконується частково (пропорційно кількості цінних паперів у замовленні на продаж по курсу котирування або не виконуються взагалі);

3. Ринок в неповній рівновазі попиту, всі замовлення на купівлю лімітний курс яких більший або дорівнює курсу котирування та всі замовлення на продаж лімітний курс яких менший курсу котирування виконується повністю. Замовлення на продаж лімітний курс яких дорівнює курсу котирування виконується частково або взагалі не виконується;

4. Ринок в нерівновазі пропозиції зі скороченням, всі замовлення на купівлю лімітний курс яких більший або дорівнює курсу котирування виконується у пропорції, яка одержується з використанням коефіцієнта скорочення, а замовлення на продаж лімітний курс яких менший або дорівнює курсу котирування виконується повністю (коефіцієнт скорочення більший або дорівнює 20%);

5. Ринок в нерівновазі попиту зі скороченням, всі замовлення на продаж лімітний курс яких менший курсу котирування виконується у пропорції, яка одержується з використанням коефіцієнта скорочення, а замовлення на купівлю лімітний курс яких більший або дорівнює курсу котирування (коефіцієнт скорочення більший 20%);

6. Ринок в нерівновазі пропозиції, ситуація аналогічна 4 тенденції, але коефіцієнт скорочення менший 20% ;

7. Ринок в нерівновазі попиту, ситуація аналогічна 5 тенденції, але коефіцієнт скорочення менший 20%;

8. Ринок без котирування, біржа в ході торгів немає можливості визначити курс, не публікує ніяких даних попереднього курсу котирування.

Відстрочення котирування відбувається у випадках: коли, будь – який цінний папір немає котирування протягом трьох останніх торгів, внаслідок значного перевищення встановлених біржею кількісних критеріїв, змін курсу або інших причин.

Біржа в інтересах ринку має право прийняти рішення про припинення строком до 30 днів котирування будь – якого цінного паперу.

  1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ БІРЖІ

Порядок проведення аукціону в СЕЛТ УФБ

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення аукціону в СЕЛТ УФБ (далі – Порядок) визначає загальні умови проведення торгів та порядок укладання угод в системі електронних торгів (СЕЛТ) УФБ за технологією одностороннього аукціону (далі – аукціон).

1.2. Цей Порядок розроблений на підставі Положення про порядок проведення торгів в системі електронних торгів (СЕЛТ) Української фондової біржі (далі – Положення).

1.3. На цей Порядок розповсюджується дія розділів 2, 4-7, 12-18 Положення.

2. Терміни та поняття

2.1. В цьому Порядку наступні терміни вживаються в такому значенні:

1) Біржовий бюлетень – документ УФБ, який містить інформацію про дату і час проведення аукціону в СЕЛТ, цінні папери або інші фінансові інструменти, які запропоновані до продажу на аукціоні, кількість та розміри лотів, початкові цінові умови продажу та крок аукціону;

2) Ініціатор аукціону – учасник СЕЛТ, який уклав з УФБ договір на проведення аукціону;

3) Крок аукціону – мінімально можлива зміна ціни за один цінний папір або інший фінансовий інструмент в ході аукціону;

4) Лот – мінімальна кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, що пропонується до продажу на аукціоні. Розмір та кількість лотів визначаються продавцем;

5) Тікер – кодове позначення цінного паперу або іншого фінансового інструменту, параметри якого вводяться до СЕЛТ.

2.2. Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні згідно з Положенням.

3. Учасники аукціону

3.1. Продавцем на аукціоні є ініціатор аукціону. В окремих випадках, передбачених чинними законодавчими та нормативними актами України, УФБ забезпечує можливість участі у торгах державних органів та створюваних ними спеціалізованих державних структур на правах ініціатора аукціону в межах компетенції, що визначається чинними нормативними актами, затвердженими цими державними органами спільно з ДКЦПФР, або чинними нормативними документами УФБ, погодженими з ДКЦПФР.

3.2. Участь в аукціоні в якості покупців можуть брати лише учасники СЕЛТ, які відповідають вимогам, що встановлюються Регламентом торгів. Особи, які не є учасниками СЕЛТ, можуть брати участь в аукціоні лише через учасників СЕЛТ, уклавши з учасником СЕЛТ договір комісії на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів. У цьому випадку учасник СЕЛТ придбаває цінні папери або інші фінансові інструменти за договором комісії від свого імені, за дорученням та за рахунок свого клієнта.

4. Умови проведення аукціону

4.1.Умови організації та проведення аукціону визначаються Регламентом торгів, який складається на підставі договору на проведення аукціону, що укладається між ініціатором аукціону і УФБ, та містить:

термін та час проведення аукціону;

процедури подання замовлень на участь в аукціоні;

порядок призначення біржею розрахункових кодів учасників аукціону;

процедури використання гарантійних внесків;

процедури щодо інформаційного забезпечення проведення аукціону;

перелік та порядок підготовки документів за результатами аукціону;

порядок розрахунків;

стандартні форми документів;

інші умови.

4.2. Цінні папери або інші фінансові інструменти виставляються на аукціон у вигляді лотів, розмір та кількість яких визначаються ініціатором аукціону в замовленні на проведення аукціону, на підставі якого УФБ формує біржовий бюлетень.

4.3. УФБ забезпечує доступ до біржового бюлетеня та умов проведення аукціону шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет в терміни, визначені Регламентом торгів, але не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення аукціону.

4.4. У випадку, якщо з часу оприлюднення біржового бюлетеня відбулись події, які унеможливлюють виконання внесеного до нього замовлення ініціатора аукціону на оголошених умовах, ініціатор аукціону має право до початку аукціону зняти це замовлення шляхом надання біржі письмового звернення з обґрунтуванням причин зняття замовлення, про що УФБ повідомляє учасників аукціону шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

5. Періоди аукціону

5.1. Проведення аукціону згідно з цим Порядком відбувається в межах окремого торговельного потоку СЕЛТ, доступ до якого надається біржею учасникам СЕЛТ, які виконали всі вимоги участі в аукціоні, визначені Регламентом торгів.

5.2. Аукціон складається з періоду накопичення заявок на купівлю і періоду задоволення заявок на аукціоні, терміни яких визначаються Регламентом торгів.

5.3. У випадку виникнення технічного збою СЕЛТ, ознаки якого визначені розділом 12 Положення, УФБ може затримувати чи змінювати періоди аукціону на терміни згідно з п. 6.7 Положення.

6. Період накопичення заявок на купівлю

6.1. Протягом періоду накопичення заявок на купівлю учасники СЕЛТ мають право подавати заявки на купівлю, вносити до них зміни та відміняти раніше подані заявки.

6.2. В заявках на купівлю повинні бути зазначені всі нижченаведені реквізити. Реквізити заявок, зазначені виділеним шрифтом, надаються заявці автоматично системою при її внесенні до Реєстру заявок, який складається засобами СЕЛТ.

6.3. Всі заявки повинні містити:

1) напрям заявки (купівля);

2) тікер;

3) цінові умови (ціну за один цінний папір або інший фінансовий інструмент);

4) кількісні умови (кількість лотів);

5) умови за типом виконання заявки ("все або нічого” чи "умовна”);

6) розрахунковий код.

6.4. "Умовна” заявка передбачає можливість повного або часткового її виконання відносно кількості зазначених в ній лотів в залежності від співвідношення попиту та пропозиції.

6.5. Застереження заявки "все або нічого” передбачає, що заявка повинна бути виконана лише повністю (на всю кількість лотів, зазначених в заявці) або не виконуватися зовсім.

6.6. Заявки учасників СЕЛТ вносяться системою до Реєстру заявок за умови:

1) заявка містить всі обов”язкові реквізити, визначені п. 6.3 Порядку;

2) ціна за один цінний папір або інший фінансовий інструмент, зазначена в заявці, є кратною кроку аукціону і становить величину не нижче 10% від початкової ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту, зазначеної в біржовому бюлетені;

3) кількість лотів, зазначених в заявці, не перебільшує кількості лотів, визначених учасником СЕЛТ в замовленні на участь в аукціоні, яке подається учасником СЕЛТ до УФБ в порядку, визначеному Регламентом торгів, після оприлюднення біржового бюлетеня;

4) розрахунковий код, зазначений в заявці, відповідає розрахунковому коду, зареєстрованому біржею для участі учасника СЕЛТ в аукціоні.

6.7. При внесенні заявки до Реєстру заявок система автоматично фіксує час реєстрації заявки і надає їй порядковий номер. Заявка вважається поданою з моменту надання їй порядкового номеру.

6.8. Трейдери учасника СЕЛТ під час періоду накопичення заявок на купівлю мають доступ до інформації щодо заявок на купівлю, поданих від імені даного учасника СЕЛТ, а також всіх інших заявок на купівлю, що внесені до Реєстру заявок та знаходяться в СЕЛТ.

6.9. Протягом періоду накопичення заявок на купівлю учасник СЕЛТ має можливість відмінити або змінити власні заявки, внесені до Реєстру заявок, шляхом подання трейдером до системи відповідної заявки. Відміна заявки, що знаходиться в системі, може бути здійснена трейдером виключно шляхом її зняття з аукціону. Внесення змін до раніше поданої заявки, в тому числі й покращання (збільшення) цінових умов купівлі, трактується системою як зняття попередньої заявки та подання нової заявки з новим часом подання.

6.10. По закінченні періоду накопичення заявок на купівлю учасник СЕЛТ не може відмінити подану заявку або внести до неї будь-які зміни.

6.11. Ініціатор аукціону під час періоду накопичення заявок на купівлю має можливість спостерігати за інформацією щодо всіх заявок на купівлю, які вводяться до СЕЛТ.

7. Період задоволення заявок на аукціоні

7.1. Під час періоду задоволення заявок на аукціоні ініціатор аукціону подає до системи заявку на продаж, в якій повинні бути зазначені всі нижченаведені реквізити. Реквізити заявки, зазначені виділеним шрифтом, надаються заявці автоматично системою при її внесенні до Реєстру заявок, який складається засобами СЕЛТ.

7.2. Заявка на продаж повинна містити:

1) напрям заявки (продаж);

2) тікер;

3) цінові умови (ціну за один цінний папір або інший фінансовий інструмент);

4) кількісні умови (кількість лотів);

5) умови за типом виконання заявки (завжди "умовна”);

6) розрахунковий код.

7.3. Заявка ініціатора аукціону повинна відповідати наступним вимогам:

1) заявка має містити всі обов”язкові реквізити, визначені п. 7.2 Порядку;

2) ціна за один цінний папір або інший фінансовий інструмент, зазначена в заявці, має дорівнювати початковій ціні, зазначеній в біржовому бюлетені, або становити кратну кроку аукціону величину не нижче 10% від початкової ціни, зазначеної в біржовому бюлетені;

3) кількість лотів, зазначених в заявці має дорівнювати кількості лотів, зазначених у біржовому бюлетені;

4) розрахунковий код, зазначений в заявці, має відповідати розрахунковому коду, зареєстрованому біржею для ініціатора аукціону.

7.4. Подача ініціатором аукціону протягом періоду задоволення заявок на аукціоні заявки на продаж є обов”язковою.

7.5. Черговість задоволення заявок на купівлю на аукціоні встановлюється з урахуванням пріоритету цін, зазначених в заявках на купівлю. Якщо за однаковою ціною зареєстровано декілька заявок на купівлю, в першу чергу задовольняються заявки на купівлю, що були подані раніше. Розмір заявки (кількість зазначених в заявці лотів) не впливає на її пріоритет.

7.6. Укладання угод здійснюється в момент реєстрації системою заявки на продаж в порядку черговості задоволення заявок на купівлю при співпадінні всіх суттєвих умов зустрічних заявок.

7.7. Суттєві умови зустрічних заявок вважаються такими, що співпадають, якщо в заявках протилежного напряму співпадають:

1) тікер;

2) цінові умови (якщо цінові умови зустрічних заявок перехрещуються, ціна угоди дорівнює ціні заявки на купівлю);

3) кількісні умови (кількісні умови вважаються такими, що співпали, якщо заявка з більшою кількістю лотів дозволяє її часткове виконання).

7.8. Інформація щодо укладених угод заноситься до Реєстру угод, який автоматично складається засобами СЕЛТ. Кожній укладеній угоді система надає індивідуальний номер.

7.9. По закінченні періоду задоволення заявок на аукціоні всі невиконані заявки автоматично анулюються системою.

8. Заключні положення

8.1. За організацію, програмно-технічне та інформаційне забезпечення аукціону біржею утримується плата у розмірі 0,5% від суми укладеної угоди, якщо інше не передбачене умовами договору з ініціатором аукціону.

8.2. Даний Порядок, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Біржовою радою УФБ, набувають чинності після їх реєстрації ДКЦПФР, після чого вводяться у дію з дати, що визначається рішенням Біржової ради УФБ. Всі зміни та доповнення до цього Порядку доводяться до відома учасників СЕЛТ не пізніше ніж за три робочих дні до дати введення їх в дію.

Порядок одержання доступу до СЕЛТ УФБ

1. Терміни та поняття

В цьому Порядку одержання доступу до СЕЛТ УФБ (далі-Порядок) наступні терміни вживаються в такому значенні:

1. АРМ трейдера – програмне забезпечення, розроблене УФБ, яке в порядку та на умовах, визначених відповідною угодою між УФБ та користувачем, встановлюється на обладнанні користувача з метою одержання останнім доступу до СЕЛТ УФБ у відповідному режимі;

2. Користувач – члени УФБ чи інші особи, визначені цим Порядком, які в порядку та на умовах, визначених цим Порядком, можуть одержати доступ до СЕЛТ УФБ у відповідному режимі;

3. Обладнання користувача - обладнання, яке знаходиться поза межами УФБ та належить користувачу на правах власності або перебуває в його користуванні на підставі відповідного договору з його власником, необхідне для встановлення АРМ трейдера та підключення до СЕЛТ, яке відповідає мінімальним технічним вимогам, встановленим цим Порядком;

4. Режим спостерігача - порядок взаємодії обладнання користувача, на якому встановлено АРМ трейдера, з серверною частиною СЕЛТ, який надає можливість відповідальній особі користувача безпосередньо спостерігати за ходом укладання угод в СЕЛТ і отримувати відповідну інформацію про поточний стан ринку, визначену чинними нормативними актами УФБ, без права подання заявок та укладання угод в СЕЛТ;

5. СЕЛТ УФБ або система – сукупність програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що надають можливість її учасникам подавати заявки та укладати угоди щодо цінних паперів, а також отримувати визначену чинними нормативними актами УФБ інформацію, без затримань в часі в межах торгового дня;

6. Торговий режим - порядок взаємодії обладнання користувача, на якому встановлено АРМ трейдера, з серверною частиною СЕЛТ, який надає можливість відповідальній особі користувача безпосередньо подавати заявки в СЕЛТ і отримувати відповідну звітну інформацію про укладені ним угоди та інформацію про поточний стан ринку;

7. УФБ або біржа – ЗАТ "Українська фондова біржа”, що здійснює діяльність з організації торгівлі цінними паперами відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Статуту, Правил та інших нормативних актів біржі;

8. Член УФБ – юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримала цей статус в порядку, встановленому Правилами УФБ.

2. Загальні положення

2.1. Даний Порядок розроблений на підставі Положення про порядок проведення торгів в системі електронних торгів (СЕЛТ) Української фондової біржі, затвердженого Біржовою радою УФБ (далі-Положення).

2.2 Даний Порядок визначає режими доступу до СЕЛТ УФБ, умови та порядок одержання доступу до системи, порядок реалізації права доступу до СЕЛТ, а також припинення доступу до системи.

2.3.Терміни, які використовуються в Порядку, але не зазначені в розділі 1 цього Порядку, вживаються у значенні відповідно до чинного Положення.

3. Режими доступу до СЕЛТ УФБ

3.1. СЕЛТ УФБ передбачає можливість надання доступу користувачам у наступних режимах:

торговий режим (режим трейдера);

режим спостерігача.

3.2. Реалізація доступу до СЕЛТ УФБ у відповідному режимі здійснюється в порядку та за умови, які визначені цим Порядком, шляхом встановлення на обладнанні користувача АРМ трейдера та введення до серверної частини СЕЛТ інформації, що забезпечує реалізацію права доступа користувача до системи у відповідному режимі.

3.3. Обладнання користувача, на якому встановлюється АРМ трейдера, повинне відповідати наступним мінімальним технічним вимогам:

конфігурація комп”ютера – P233 HD2.0Gb RAM64Mb Windows 98, SVGA;

комп'ютер безпосередньо має виділений чи комутований канал зв'язку з провайдером глобальної мережі Інтернет, або підключений до локальної мережі, яка має виділений канал зв”язку з Інтернет, та підтримує протокол обміну TCP/IP;

швидкість лінії модемного зв'язку не повинна бути меншою 28,8 Kb/s.

4. Умови і порядок одержання доступу до СЕЛТ в торговому режимі

4.1. Доступ до СЕЛТ в торговому режимі можуть одержати члени УФБ за умови:

член УФБ на момент подання заяви про одержання доступу до СЕЛТ не має заборгованості по обов'язкових платежах на користь УФБ та інших членів біржі;

обладнання члена УФБ, на якому буде встановлене програмне забезпечення АРМ трейдера, відповідає мінімальним технічним вимогам, визначеним п. 3.3 цього Порядку.

4.2. Для одержання статусу Учасника СЕЛТ член УФБ:

подає стандартну заяву (Додаток №1);

укладає з УФБ Угоду про одержання доступу до СЕЛТ УФБ, типова форма якої визначена Додатком №2 до цього Порядку;

отримує програмне забезпечення АРМ трейдера, що оформлюється відповідним актом прийому-передачі.

4.3. Для одержання доступу до системи в торговому режимі Учасник СЕЛТ подає на біржу заяву про внесення його трейдерів до реєстру трейдерів учасників СЕЛТ (Додаток №3).

4.4. Трейдери, які будуть здійснювати операції в системі від імені Учасника СЕЛТ повинні бути:

акредитовані на УФБ в порядку, встановленому Правилами УФБ;

призначені внутрішнім наказом Учасника СЕЛТ відповідальними за роботу в системі від імені Учасника СЕЛТ.

4.5. Внесення інформації про трейдерів до реєстру трейдерів Учасників СЕЛТ здійснюється біржею протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження заяви від Учасника СЕЛТ та підтверджується наданням трейдеру виписки з реєстру.

4.6. В окремих випадках, передбачених чинним законодавчими та нормативними актами України, УФБ забезпечує доступ до СЕЛТ в торговому режимі державних органів та створюваних ними спеціалізованих державних структур на правах Учасника СЕЛТ на підставі відповідного договору.

5. Порядок реалізації права доступу до СЕЛТ УФБ в торговому режимі

5.1. Доступ Учасника СЕЛТ до системи в торговому режимі забезпечується біржею з моменту внесення інформації щодо його трейдерів до реєстру трейдерів Учасників СЕЛТ. Якщо Регламентом торгів встановлюються додаткові вимоги щодо одержання доступу до окремого торговельного потоку системи, Учасник СЕЛТ отримує доступ в торговому режимі до цього торговельного потоку після виконання всіх стандартних процедур, визначених Регламентом торгів.

5.2. Кожному трейдеру надається індивідуальний профіль і початковий пароль, які є конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам.

5.3. З метою запобігання несанкціонованого використання наданого трейдеру Учасника СЕЛТ початкового паролю, трейдер має в будь-який час в стані з”єднання АРМ трейдера з серверною частиною СЕЛТ змінити початковий пароль в порядку, визначеному Інструкцією користувача СЕЛТ УФБ.

5.4. Учасники СЕЛТ, які отримали доступ до системи в торговому режимі:

1) відповідають за безпеку індивідуального профілю і паролю, які використовуються їх трейдерами при проведенні операцій в СЕЛТ від їх імені;

повинні забезпечувати допуск до АРМ трейдера тільки зареєстрованих в СЕЛТ УФБ трейдерів Учасника СЕЛТ;

2) використовувати АРМ трейдера виключно для роботи в СЕЛТ УФБ і тільки з постійно закріпленого для цих цілей обладнання, яке відповідає зазначеним в п. 3.3 цього Порядку вимогам;

3) у випадку зміни обладнання Учасника СЕЛТ (комп”ютера, його частин або модему), відведеного для роботи в СЕЛТ, негайно повідомляти про це Адміністратора СЕЛТ з метою запобігання припинення доступу Учасника до СЕЛТ;

4) всі питання щодо експлуатації АРМ трейдера вирішувати виключно з технічними службами УФБ.

6. Умови і порядок одержання доступу до СЕЛТ в режимі спостерігача

6.1. Доступ до СЕЛТ в режимі спостерігача можуть одержати члени УФБ та інші зацікавлені особи, обладнання яких для встановлення програмного забезпечення АРМ трейдера відповідає мінімальним технічним вимогам, визначеним п. 3.3 цього Порядку.

6.2. Для одержання доступу до СЕЛТ в режимі спостерігача користувач:

1) подає стандартну заяву (Додаток №4);

2) укладає з УФБ Угоду про надання інформаційних послуг з використанням СЕЛТ УФБ, типова форма якої визначена Додатком №5 цього Порядку;

3) отримує програмне забезпечення АРМ трейдера, що оформлюється відповідним актом прийому-передачі.

6.3. Для отримання доступу до СЕЛТ в режимі спостерігача користувач повинен призначити відповідальну особу за роботу з АРМ трейдера, інформація щодо якої зазначається в Угоді про надання інформаційних послуг з використанням СЕЛТ УФБ.

6.4. Внесення до СЕЛТ інформації про відповідальну особу спостерігача здійснюється біржею протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання на поточний рахунок УФБ передоплати за перший місяць користування СЕЛТ УФБ в режимі спостерігача у розмірі, визначеному чинним Прейскурантом тарифів на послуги, які надаються УФБ.

6.5. У випадках, передбачених чинними нормативними актами України, УФБ може надавати доступ до СЕЛТ в режимі спостерігача відповідним державним та контролюючим органам на ринку цінних паперів на умовах та в порядку, який визначається сторонами.

7. Порядок реалізації права доступу до СЕЛТ УФБ в режимі спостерігача

7.1. Доступ до системи в режимі спостерігача забезпечується біржею з моменту внесення інформації до СЕЛТ щодо відповідальної особи користувача, який отримав статус спостерігача.

7.2. Кожній відповідальній особі спостерігача надається індивідуальний профіль і початковий пароль, які є конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам.

7.3. З метою запобігання несанкціонованого використання наданого відповідальній особі спостерігача початкового паролю, відповідальна особа спостерігача має в будь-який час в стані з”єднання АРМ трейдера з серверною частиною СЕЛТ змінити початковий пароль в порядку, визначеному Інструкцією користувача СЕЛТ УФБ.

7.4. Користувач, який отримав доступ до системи в режимі спостерігача:

1) відповідає за безпеку індивідуального профілю і паролю, які використовуються його відповідальною особою при користуванні інформацією СЕЛТ від його імені;

2) повинен забезпечувати допуск до АРМ трейдера тільки призначену ним відповідальну особу, інформація щодо якої внесена до СЕЛТ;

3) використовувати АРМ трейдера виключно для роботи з СЕЛТ УФБ і тільки з постійно закріпленого для цих цілей обладнання, яке відповідає зазначеним в п. 3.3 цього Порядку вимогам;

4) у випадку зміни обладнання користувача (комп”ютера, його частин або модему), відведеного для роботи в СЕЛТ, негайно повідомляти про це Адміністратора СЕЛТ з метою запобігання призупинення доступу користувача до СЕЛТ;

5) всі питання щодо експлуатації АРМ трейдера вирішувати виключно з технічними службами УФБ.

8. Припинення доступу до СЕЛТ УФБ

8.1. УФБ має право припинити доступ Учасника СЕЛТ або окремих його трейдерів до системи в торговому режимі у випадках, передбачених Угодою про одержання доступу до СЕЛТ УФБ.

8.2. УФБ має право припинити доступ користувача до СЕЛТ в режимі спостерігача у випадках, передбачених Угодою про надання інформаційних послуг з використанням СЕЛТ УФБ.

8.3. У разі прийняття Правлінням УФБ рішення про припинення доступу до СЕЛТ, біржа протягом одного робочого дня письмово повідомляє про це відповідну сторону з зазначенням дати та причин припинення доступу.

8.4. Припинення доступу до СЕЛТ у відповідному режимі здійснюється на наступний робочий день з дати прийняття Правлінням біржі рішення.

9. Заключні положення

9.1. Даний Порядок, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Біржовою радою УФБ та набувають чинності з дати реєстрації ДКЦПФР, після чого вводяться в дію з дати, що визначається рішенням Біржовою радою.

9.2. Всі зміни та доповнення до цього Порядку доводяться до відома користувачів СЕЛТ УФБ не пізніше ніж за три робочих дня до дати введення їх в дію.




Реферат на тему: Звіт про проходження навчально-виробничої практики на ЗАТ "Українська Фондова Біржа" (курсова робота)


Схожі реферати



5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.